Îles Salomon

Canada

Afrique du Sud

Beena Betele abatumikaa mu ma departema elekeene, bakwete kukwasha mudimo wa kulungula mukandu wibuwa mwiumbo dimune sunga mu maumbo ebungi. Abatumikaa mu bisaka bya kwalula mikanda mu ingi ndimi, mu kutuusha ma jurnale mu mashinyi, kwela mikanda bipusu, kwiyituula mu ma depo, kukita kwa ma video na ma bande a kuteemesha, sunga kutala ingi myanda ya mwiumbo dyabo pabitale mudimo wa bulungudi.

Komite a filiale akunkushaa mudimo. Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu nkatuule Komite a filiale bwa kukunkusha biro bya filiale. Uno komite mukumbeene kwikala na bakulu basatu sunga bakile pa basatu abauku kukunkusha myanda ya tukongye kalolo. Komite a filiale eukishaa Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu mushindo ukwete kukidika mudimo mwiumbo dyooso dyabakwete kukunkusha sunga pabitale mwanda ooso ulombeene kwimutuuka. Aa ma rapore aakwasha Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu bwakadya kuuka myanda yabadi balombeene kufunda mu mikanda, na ya kulonga mu bisangilo, na mu bikongeno. Akatumaa dingi bantu abalesha mpala ya biro byetu bikata misusa ibungi bwa kutwadila beena Komite ya ma filiale myanda yabadi balombeene kulonda bwa kukita mudimo wabo kalolo. (Myeele 11:14) Yawa muntu alesha mpala ya biro byetu bikata akitaa mwisambo bwa kunyingisha booso be mu teritware a yawa filiale mu kisangilo kikata kyabakitshishaa.

Abakunkusha tukongye twi mu teritware aabo. Bakwetu balume bakwete kukunkusha biro bya filiale abakunkushaa myanda itale kukita kwa tukongye tupya. Bano bakwetu balume abakunkushaa mudimo wa ba mbala-mashinda, ba misionere, na bakunkushi ba bifunda bakwete kufuba mu teritware a filiale aabo. Abalumbuulaa bikongeno, abakunkusha kwibaka kwa Mashibo a Bufumu, na kutala su mikanda ngipwe kwenda mu tukongye mwabadi nayo lukalo. Mudimo ooso wabakitshi ku biro bya filiale aukitshibwa bwa kulombasha mudimo wa kulungula mukandu wibuwa.—1 Beena-Kodinto 14:33, 40.

  • Ma Komite a filiale aakwashaa Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu mushindo kinyi?

  • Midimo kinyi yabakitaa ku biro bya filiale?