Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

Video ya mayi a mbangilo a mikanda ya mu Bible

Myanda ikata pabitale mukanda ooso wa mu Bible.

Mbangilo a mukanda wa Esela

Yehowa mmulombashe milayilo yaaye pa’ye kutuusha mwilo waye mu bupika mu Babilone na kwalusha lulangwilo lwa binyibinyi mu Yelusaleme.

Mbangilo a mukanda wa Neemiya

Mukanda wa Neemiya autuusha malongyesha e na muulo ukata bwa balangwidi booso ba binyibinyi lelo.

Mbangilo a mukanda wa Eshitele

Myanda ibaadi ikitshikye mu mafuku a Eshitele ayikyebe kunyingisha lukumiino loobe mwi Yehowa Efile Mukulu e na ngobesha ya kupaasha bafubi baaye mu malwa ooso.

Mbangilo a mukanda wa Yoobo

Booso bafule Yehowa abakatompiibwa. Mwisambo wa Yoobo awitupa lukulupilo’shi, twi balombeene kulama lulamato lwetu na kukwatshisheena bukunkushi bw’Efile Mukulu.

Mbangilo a mukanda wa Misambo

Mukanda wa Misambo aukwatshisheena Bufumu bwa Yehowa, aukwasha na kunyingisha booso bafule Yehowa na kuleesha abikashintuluka nsenga ku bukwashi bwa Bufumu bwaye.

Mbangilo a mukanda wa Nkindji

Peta buludiki bwibuwa mu myanda yoso ya mu nshalelo oobe—kubanga mu myanda ya busunga mpa na ya mu kifuko.

Mbangilo a mukanda wa Mulungudi

Nfumu Salomone alesha kwilekena kwi pankatshi pa yanda i na muulo mu nshalelo na myanda ishii mu kwipushena na binangu by’Efile Mukulu.

Mbangilo a mukanda wa Loono-Luuwa

Bwakinyi mbaleshe kifulo kishii na mpwilo kya songwakashi a mu Shuleme kwi nsongwalume mulami a mikooko bu “ndjimi ya kaalo ka Yah?”

Mbangilo a mukanda wa Yeeshaya

Yeshaya nyi mmukanda wa butemuki bwa binyibinyi abunyingisha lukumiino loobe mwi Yehowa aye Alombashaa milayilo, n’Efile Mukulu a kipandjilo kyetu.

Mbangilo a mukanda wa Yeelemiya

Yeelemiya balombeesha mudimo waye wa bu mutemuki kalolo sunga mu nkalakashi ibukopo. Tala kipaso kilombeene kileshesho kyaye kukwasha beena Kidishitu kano kabidi.

Mbangilo a mukanda wa Kwidila

Mukanda wa kwidila ufundjibwe na mutemuki Yeleemiya, aulesha kinyongwa kya kabutu ka Yelusaleeme na bikale kwilanga akutwala lusa lw’Efile Mukulu.

Mbangilo a mukanda wa Ezekyele

Ezekyele badi mulombashe mudimo ooso ubadi Efile Mukulu mumupe na katshintshi na kwiyisha sunga wekala bukopo. Kileshesho kyaye ki na muulo ukata kwatudi lelo.

Mbangilo a mukanda wa Ndanyele

Ndanyele na bakuuku baye abashadile na lulamato kwi Yehowa mu myanda yooso. Kileshesho kyabo na kulombana kwa butemuki nkulombene kwitukwasha bikata mu ano mafuku a ku nfudiilo.

Mbangilo a mukanda wa Mateo

Sangeela kulonga myanda ikata pabitale uno mukanda wa mu Bible, mukanda wa kumpala wa ku ma Evanjile ananka.