Mwiya wa Moyiise ubadi autekye muntu akyebe kutshiba dibaka bwashi atushe mukanda wa kutshiba nao dibaka. Bino bibadi abikutshisha bantu bwabadya kutshibanga mabaka abo lubilolubilo. Anka, mu mafuku a Yesu, bakata ba bipwilo abadi babofushe mushindo wa kutshiba dibaka. Balume babaadi balombene kupela bakashi babo muyile mwanda oso ubabamono. (nwtsty ma note aakwasha bwa kwilongyela mu Mak 10:4, 11) Yesu badi muleshe’shi, bantu be na matalwa a kwibakila na’shi Yehowa nyi mukite dibaka. (Mak 10:2-12) Bibadi abitungu’shi mulume na mukashi bekale “mbidi imune” bashale pamune kushi kwilekena. Kintu penda kimune kikumbene kutshiba dibaka ki mu mwisambo wi mumune na wi mu Mateo, nyi ‘nkutambuka lusandji.’​—Mat 19:9.

Lelo uno, bantu tabe na mweneno umune na a Yesu pabitale dibaka nya, anka be na mweneno e mumune na baadi naye Bafadisee. Apatuku myanda, bantu ba mu ino nsenga abendaa lubilo mu kutshiba dibaka. Anka, beena Kidishitu beyibakishene abataa mitshipo yabo ya dibaka na muulo na abetatshishaa bwa kupudisha nkalakashi yabadi nayo pa kutumikila mayi a kulonda e mu Bible. Kunyima kwa kutala video amba’shi: Kifulo na kanemo abibungaa bifuko, alula ku ino nkonko:

  • Nkipaso kinyi kyanudi balombene kutumikila Nkindji 15: 1 mu dibaka dyenu, na bwakinyi bi na muulo?

  • Nkipaso kinyi kyanudi balombene kusuuka myanda pa kufubisha Nkindji 19:11?

  • Su dibaka dyenu di mu masaku, pamutwe wa kwiyipusha shi: ‘Neditshibe su?’ nkonko kinyi yodi mulombene kwiyipusha?

  • Mushindo kinyi odi mulombene kwikala mulume sunga mukashi ebuwa pa kutumikila Mateo 7:12?