Abrahame bakookyela kwenda na Isaake kwiumbo dya Mooriya

PROGRAME A BISANGILO BYA BWINA KIDISHITU NA MUDIMO WETU Mweshi wa Kasatu 2020

Mishindo ya kubanga mwisambo

Mishindo ya kubanga mwisambo pabitale Yesu Kidishitu na mulambu waaye.

BUPETA BWA MWIYI DY’EFILE MUKULU

“Efile Mukulu baadi mutompe Abrahame”

Bwakinyi Yehowa batekyele Abrahame bwa kulambula mwana’aaye?

BUPETA BWA MWIYI DY’EFILE MUKULU

Mukashi a Isaake

Nkinyi kyatudi balombene kulongyela kwi mufubi a Abrahame pabitale nsaa ya kwata kitshibilo kikata?

NSHALELO A BWINA KIDISHITU

Bantu kinyi bandi mulombene kwitanyina?

Mbantu kinyi bangi boodi mulombene kwitanyi ku Kitentekyesho kya lufu lwa Kidishitu ki kumpala?

BUPETA BWA MWIYI DY’EFILE MUKULU

Esau badi mupaane matalwa aye a bu mwana-mbedi

Mbitu kinyi bya mu kikudi byodi mulombene kulesha lutumbu?

BUPETA BWA MWIYI DY’EFILE MUKULU

Yaakobo bapetele mwabi umulombene

Yaakobo baadi mupete mwabi umulombene mu mushindo kinyi?

BUPETA BWA MWIYI DY’EFILE MUFULU

Yaakobo bebakila

Mbikunyi byatudi balombene kupudisha bilumbu na kwikakeena mu dibaka?

NSHALELO A BWINA KIDISHITU

Tulongamisheyi mayele eetu mu mudimo wa bulungudi—Kulungula ba mpofu mukandu wi buwa

Mbikunyi byatudi balombene kwambula kifulo kya Yehowa pabitale ba mpofu ba mu teritware eetu?