Bakwetu bakashi abafubisha broshire a Pushisha Efile mu Indonesie

PROGRAME A BISANGILO BYA BWINA KIDISHITU NA MUDIMO WETU Mweshi wa kabidi 2016

Mishindo ya kubanga mwisambo

Mayele a kufubisha bwa kulesha Réveillez-vous! na Pushisha Efile. Fubisha bileshesho bwa kulumbuula oobe mushindo wa kubanga mwisambo.

BUPETA BWA MWIYI DY’EFILE MUKULU

Neemiya baadi mufule Lulangwilo lwa binyibinyi

Mona mu binangu kwitatshisha kwaye bwa kwibakuula bimano bya Yeelusalema na bwa kuyiisha lulangwilo lwa binyibinyi kumpala. (Neemiya 1-4)

BUPETA BWA MWIYI DY’EFILE MUKULU

Neemiya baadi mukunkushi ebuwa

Baadi mukwashe beena Isaleele bwabadya kwikala na muloo bwa Lulangwilo lwa binyibinyi. Fubisha bifwatulo bwa kumona bibaadi bikidikye myanda mu Yelusalema mu kipwa kya 455 kya mweshi wa Tishri K.B.B. (Neemiya 8:1-18)

BUPETA BWA MWIYI DY’EFILE MUKULU

Balangwidi ba lulamato abakwatshishenaa mpàngo ya Teokrasi

Mu mafuku a Neemiya, mwilo wa Yehowa ubaadi ukumiine kukwatshishena lulangwilo lwa binyibinyi mu mishindo ilekenelekene. (Neemiya 9-11)

NSHALELO A BWINA KIDISHITU

Nshalelo mukile buwa

Ba nsongwa be mu ndumbulwilo a Yehowa be na mishindo ibungi ya kwikala na nshalelo e buwa. Fubisha nkonko bwa kwisambila video.

BUPETA BWA MWIYIDY’EFILE MUKULU

Kyatulongyela ku kileshesho kya Neemiya

Mona mu binangu bibaadi katshintshi ka Neemiya bwa kukalwila lulangwilo lwa binyibinyi. (Neemiya 12-13)

NSHALELO A BWINA KIDISHITU

Etanyinayi bantu ba mu teritware eenu ku Kitentekyesho!

Mushindo wa kubanga mwisambo bwa kupa bantu masaki a kwibetamina ku Kitentekyesho kya mu 2016. Matabula a kulonda bwa kukatala muntu ooso baleesha lukalo.

BUPETA BWA MWIYI DY’EFILE MUKULU

Eshitele baadi mwakwile mwilo w’Efile Mukulu

Mona mu binangu eshimba dyaye dinyingye bwa kukalwila mwilo wa Yehowa. (Eshitele 1-​5)