Bakwetu bakashi abafubisha video ya mu kashete ketu ka bina mudimo mu Suisse

PROGRAME A BISANGILO BYA BWINA KIDISHITU NA MUDIMO WETU Mweshi w'Ekumi na wa kabidi 2019

Mishindo ya kubanga mwisambo

Mishindo ya kubanga mwisambo pabitale Bible na nshalelo e buwa.

BUPETA BWA MWIYI DY’EFILE MUKULU

Yehowa mmwelele bantu ba mu kibumbu kikata kishi bya kubadika myabi

Mbikunyi byodi mulombene kwikala mu kibumbu kikata na kupeta myabi yabebelela?

BUPETA BWA MW’EYI DY’EFILE MUKULU

“Tumonyi tubidi” ntwipayibwe na twalushibwa na muwa

Nkinyi akilesha kimonwa kibamwene Yowano mutumibwa kya tumonyi tubidi?

NSHALELO A BWINA KIDISHITU

Nsenga “ibaminyine mwela”

Yehowa mmukwashe baba babadi beele mu lukano bwa lukumiino lwabo naminyi?

BUPETA BWA MW’EYI DY’EFILE MUKULU

Totshinanga nyema ayikwatshishaa moo

Mbikunyi byatudi balombene kusuka bukitshishi bwa nyema a mu Kibafumbwilwe 13?

BUPETA BWA MW’EYI DY’EFILE MUKULU

Ngoshi y’Efile Mukulu ayikafudisha ngoshi yoso

Bwakinyi Efile Mukulu e na lukalo lwa kulwa ngoshi, na mbikunyi byatudi balombene kupanda?

BUPETA BWA MW’EYI DY’EFILE MUKULU

“Talaayi! Naayikasha bintu byoso bipya”

Efile Mukulu akekasha bintu byoso bipwa naminyi, na bino abikalesha kinyi?

NSHALELO A BWINA KIDISHITU

Tulongamisheyi mayele eetu mu mudimo wa bulungudi​—Ikala oshintuula myanda muyile nshalelo a muntu

Mbikunyi byatudi balombene kushintuula myanda muyile nshalelo a muntu?