Bantu bende ku kikongeno mu Malawi abebungu ku kyolwa bwa kutala Televizio a JW

PROGRAME A BISANGILO BYA BWINA KIDISHITU NA MUDIMO WETU Mweshi w'Ekumi na umune 2019

Mishindo ya kubanga mwisambo

Mishindo ya kubanga mwisambo pabitale bwakinyi twi na muwa na pabitale milayilo y’Efile Mukulu bwa mafuku e kumpala.

BUPETA BWA MWIYI DY’EFILE MUKULU

Tanufulanga pano pa senga sunga bintu bi panka

Kinyi kilombene kwitukwasha bwa kushikwa bintu abitwikasha kula na Yehowa bya uno ndumbulwilo na bukitshishi bwaye?

NSHALELO A BWINA KIDISHITU

Tolondanga binangu bya pa senga su okwete kulumbula musangelo w’eyibakishi

Mayi kinyi a kulonda e kukwasha ba mulume na mukashi bwabadya kulumbuula dino efuku dyabo dikata mu kipaso kyabashi balombene kwidila kunyima?

BUPETA BWA MWIYI DY’EFILE MUKULU

Abitungu twikitshishe bwa kushalaa mu bya binyibinyi

Mbikunyi byatudi balombene “Kulwa ngoshi bwa lukumiino”?

BUPETA BWA MWIYI DY’EFILE MUKULU

“Nawuku bikitshino byobe”

Yesu auku myanda yoso ikwete kukitshika mu tukongye na kwete kukunkusha nsaa yoso tusaka twa bakulu.

NSHALELO A BWINA KIDISHITU

Yehowa auku kyakya kyatudi nakyo lukalo

Bwakinyi kikongeno kyoso akitupa byabya byatudi nabyo lukalo? Mbikunyi byatudya kwikasha bisangilo bya munkatshi a lubingo bu abinyingisha na bu bi na muulo?

BUPETA BWA MWIYI DY’EFILE MUKULU

Lubilo lwa bantu bananka bakamine pa nfwalasa

Lelo uno tukwete kutusha bukamonyi pabitale lubilo lwa bantu bananka bakamine pa nfwalasa, nkinyi akilesha ooso akwabadi?

NSHALELO A BWINA KIDISHITU

Yehowa mmufule muntu apaanaa na muloo

Mbikunyi byatudi balombene kutusha byabuntu bwa kukwatshishena mudimo wa batemwe ba Yehowa, bwa mbalo yatudi sunga bwa mu nsenga ishima?