Abebaka Nshibo ya Bufumu mu Australie

PROGRAME A BISANGILO BYA BWINA KIDISHITU NA MUDIMO WETU Mweshi w'Ekumi na umune 2018

Mishindo ya kubanga miisambo

Mishindo ya kubanga miisambo pabitale lukupilo lwatudi nalo bwa bafwe.

BUPETA BWA MWIYI DY’EFILE MUKULU

“We munfule kukila bino su?”

Bibaadi abitungu’shi, Mpyeele ate kitshibilo pabitale kintu kyadya kutula pa mbalo ya kumpala mu nshalelo aaye—bwa mudimo wa maasa sunga myanda ya Bufumu.

BUPETA BWA MWIYI DY’EFILE MUKULU

Abapongoola Kikudi kiselele mu kakongye ka beena Kidishitu

Sunga bibabadi na nshalelo mwilekene, bena kidishitu bapya bafikye ku 3 000 abadi babatshishibwe na kulangwila mu buumune.

NSHALELO A BWINA KIDISHITU

Kufuba pamune bwa kulungula mu teritware abesamba ndjimi ibungi

Nkipaso kinyi kilombene balungudi kufuba mu kwipushena bwa kutusha bu kamonyi kwi muntu eese?

BUPETA BWA MWIYI DY’EFILE MUKULU

Babadi batungunukye na kulungula Eyi dy’Efile Mukulu n’eshimba dinyingye

Nkinyi kibadi kibakwashe bwa kwakula myanda nka byayidi na mashimba anyingye?

NSHALELO A BWINA KIDISHITU

Myabi ya kutusha bukamonyi na katempu ka mikanda musenga ishima

Bipeta kinyi bibuwa bitukile ku bulungudi bwa pa mbalo i bantu bebungi na kantempu ka mikanda byodi mumone?

BUPETA BWA MWIYI DY’EFILE MUKULU

Kakongye kapya ka beena Kidishitu kabadi katompibwe

Ku bukwashi bwa Yehowa, kakongye kapya ka bena Kidishitu kabadi kakambile bulwishi ako nkwenda kumpala sunga bibabadi abebabingabinga na kwibakitshina myanda na kukutwa kululama.

NSHALELO A BWINA KIDISHITU

“Kya buntu ki mu maasa bwa kupa Yehowa”

Twi kutusha bya buntu bwa kukwatshishena mudimo wetu wa ba Temwe ba Yehowa mwiumbo dyetu na mu nsenga ishima.