KITENTA KYA MULAMI

Lukonko: Weuku mayi e mu uno verse su?

Kifundwe: Yowano 3:16

Bya kupa muntu: Kino Kitenta kya Mulami akipatuula mushindo ulombeene nkukwasha makyenga na lufu lwa Yesu.

KITENTA KYA MULAMI (kunyima)

Lukonko: Tala luno lukonko na ngaluulo ayikambaa kutusha bantu. [Badika lukonko lwa kumpala na ngaluulo yabadi baleeshe.] We kwaluula naminyi?

Kifundwe: Mat 4:1-4

Bya kupa muntu: Bu bibaadi Diabulu mwisambe na Yesu na kumutompa, ta mulombeene kwikala penda kinfwanyi kya myanda ibubi i mwishimba dya muntu. Nkinyi dingi akyakula Bible pabitale Diabulu? Uno mwisambo aupatuula myanda ibungi.

ESAKI DYA LWITAMINO LWA KU KITENTEKYESHO

Bya kupa muntu: Tukwete kupa bantu dino esaki bwa kwibetamina ku mwanda wi na muulo ukata. [Mupe esaki dya lwitamino.] Mwifuku dya 23 dya mweshi wa Kasatu, midiyo ya bantu mu nsenga ishima abakebungu bwa kutentekyesha lufu lwa Yesu Kidishitu na kutemesha buntu mwisambo wa mu Bible pabitale bi tukwashe lufu lwaye. Dino esaki dya lwitamino adileesha nsaa na mbalo ayikakitshika kisangilo kuno kwetu. Ofikye namu.

LUMBUULA OOBE MUSHINDO WA KUBANGA MWISAMBO

Fubisha mishindo ya kubanga mwisambo i kunundu bwa kulumbuula oobe mushindo wa kubanga mwisambo mu bulungudi.