Bakwete kukita Kitentekyesho kya lufu lwa Yesu mu Allemagne

PROGRAME A BISANGILO BYA BWINA KIDISHITU NA MUDIMO WETU Mweshi wa Kasatu 2016

Mishindo ya kubanga mwisambo

Bya kupa muntu Kitenta kya Mulami n’esaki dya lwitamino lwa ku Kitentekyesho kya lufu lwa Yesu bwa kipwa kya 2016. Fubisha bino bileshesho bwa kulumbuula mwisambo mu byoobe bishima.

BUPETA BWA MWIYI DY’EFILE MUKULU

Bikitshino bya kwipana kwa Eshitele bwa Yehowa na bwa mwilo waye

Baadi mutule muwa waye mu masaku na kukwasha Mardoshe bwadya kufunda mwiya upya bwa kukalwila beena Yunda abaadi abakyebe kubutulwa. (Eshitele 6-10)

FUBA KALOLO MU BULUNGUDI

Tulongamisheyi mayele eetu mu mudimo wa bulungudi—Lumbuula oobe mushindo wa kubanga mwisambo bwa kupa muntu Jurnale

Fubisha ano mayele bwa kulumbuula oobe mwisambo bwa kupa muntu Kitenta kya Mulami na Réveillez-vous!

NSHALELO A BWINA KIDISHITU

Tukukileyi benyi beetu

Mbikunyi abikitaa Batemwe ba Yehowa bwa kukwasha benyi bwashi bepushe’shi abebakukila kalolo?

BUPETA BWA MWIYI DY’EFILE MUKULU

Yoobo baadi mushale mululame kumpala kwa bitompwanga

Yoobo balesheshe shi Yehowa ndjo muntu baadi na muulo ukata mu muwa waye. (Yoobo 1-5)

BUPETA BWA MWIYI DY’EFILE MUKULU

Yoobo muntu sha lulamato balesheeshe kinyongwa kyaye

Twinyongoshi twibukopo na kubofushwa bibaadi bikalakashe lukulupilo lwa Yoobo, kadi kifulo kyaye bwa Yehowa Efile Mukulu kibaadi kinyingye. (Yoobo 6-10)

BUPETA BWA MWIYI DY’EFILE MUKULU

Yoobo baadi mushinkamishe shi lusangukilo alwikala kwanka

Yoobo baadi mushinkamishe ngobesha y’Efile Mukulu ya kumubusha ku lufu nka bu kishishi kipwe kuuma akishipuka dingi ku mishi. (Yoobo 11-15)

NSHALELO A BWINA KIDISHITU

Ku bukwashi bwa mulambu wa nkuulo—lusangukilo alwikala kwanka

ku bukwashi bwa nkuulo itupe yehowa, twi na lukulupilo lwa lusangukilo. Pamutwe pa kudila bantu batudi bakumine, atukebakukila.