Bakwete kwitamina bantu ku bisangilo Mu Îles Cook

PROGRAME A BISANGILO BYA BWINA KIDISHITU NA MUDIMO WETU Mweshi wa kitema 2017

Mishindo ya kubanga mwisambo

Mishindo ya kubanga mwisambo bwa Kitenta kya Mulami! Na bwa kulongyesha bya binyibinyi pabitale Bible na sianse. Fubisha bileshesho bya mishindo ya kubanga mwisambo bwa kulumbuula oobe mushindo wa kubanga mwisambo.

BUPETA BWA MWIYI DY’EFILE MUKULU

Kwalushuulwa kwa lulangwilo lwi selele!

Kimonwa kya ntempelo kya Esekyele kibaadi akishinkamiisha bena Yunda basha lulamato abaadi ku bupika mu Babilone shi, lulangwilo lwi selele alwalushuulwa.

SHALELO A BWINA KIDISHITU

Bwakinyi wataa lulangwilo lwi selele na muulo?

Lulangwilo lwi selele ndwikale “kunundw’a myengye yoso,”. Onangushenaa ku mwabi oodi mupete wa kuuka Yehowa Efile Mukulu na kumufubila su?

BUPETA BWA MWIYI DY’EFILE MUKULU

Myabi ibaadi Isalele mwalushuulwe na kya kupeta

Kimonwa kya ntempelo kya Esekyele kibaadi kilee shi lulangwilo lwi selele alukalushuulwa, na myabi yalo ngitale na kipaso akikalumbuulwa myanda, kwipushena na kukalwilwa.

BUPETA BWA MWIYI DY’EFILE MUKULU

Kulamata kwi Yehowa akupeteshaa efuto

Mwisambo wa bena Ebelu basatu ngulombene kunyingisha kitshibilo kyetu kya kushala balamate kwi Yehowa.

NSHALELO A BWINA KIDISHITU

Ikala na lulamato nsaa yodi mu kutompibwa

Yesu Kidishitu bashele nka na lulamato pabaadi mu kutompibwa. Muntu mukutwe kupwidika ekushala namu na lulamato nsaa yabamutakula bwa kupela kulamata kwi Efile Mukulu?

NSHALELO A BWINA KIDISHITU

Ikala na lulamato nsaa ayitushibwa mwina kifuko mu kakongye

Lulamato lwetu alutompibwaa nsaa yabatusha mwina kifuko netu mu kakongye. Nkinyi kilombene kwitukwasha bwa kushala na lulamato?

BUPETA BWA MWIYI DY’EFILE MUKULU

Okwete kutungunuka na kufubila Yehowa?

Ndanyele baadi atungunuka na kufubila Efile Mukulu. Tabaadi atadiila kintu sunga nkimune bwashi kimukutshishwe byubishi byaye bya mu kikudi.

NSHALELO A BWINA KIDISHITU

Ebalongyeshe bwabadya kutungunuka na kufubila Yehowa

Longyesha balungudi bapya byabadya kwikala abalungula misusa yoso na kisumi. Kwasha mulongi oobe a Bible bwashi ekale alungula mukandu wibuwa kalolo.