Bi kwikala bukopo bwa kwifwila lusa ku milwisho yabadi bapwe kwitulekyela kwi Yehowa. Uno mwanda twikeele beumone mu video na mu mwisambo wa ku kikongeno kya mu 2016 akyambanga shi: “Shala na lulamato kwi Yehowa!” Twelayi mu JW Library app bwa kubandjila dingi video, kunyima nwalule ino nkonko:

  • Solange baadi mutushibwe mu kakongye munda a bipwa bungi kinyi?

  • Bakulu abaadi babadikile Solange kifundwe kinyi, na kibaadi kimukwashe naminyi?

  • Bena kakongye abaadi bakukile Solange naminyi pababamwalwishe?

  • Solange baadi epusha naninyi na nshaye bamukwashishe bikunyi?