Yeelemiya baadi mwakule shi, Yelusalema abakamubutula nka bu Shilo

26:6

  • musheto wa kilombeno ubaleshenga kwikala kwa Yehowa, ubaadi kumpala mu Shilo

  • Yehowa baadi mutadile shi bena Filistine baate musheto wa kilombeno bende nao, na taubaadi walukiile ku Shilo

Ba tshite-mwakwidi, batemuki na bantu booso abaadi abakyebe kwipa Yeelemiya

26:8, 9, 12, 13

  • Abakwete Yeelemiya, mwanda baadi mutemukye pabitale kabutu ka Yelusalema na ka ntempelo

  • Yeelemiya tabaadi mutshine

Yehowa baadi mukalwile Yeelimiya

26:16, 24

  • Yeelemiya baadi nka n’eshimba dinyingye na Yehowa tabaadi mu mulekyele

  • Efile baadi mutakule Ahikame baadi n’eshimba dinyingye bwa kukalwila Yeelemiya

Bu bibaadi Yehowa mukwatshishene Yeelemiya na kumunyingisha, batungunukile na kulungula mukandu wababadi abapele kwi bantu munda mwa bipwa 40