LEESHA
Text
Image

Bipwa nkama kumpala kwa Yesu kutandikwa, Yeeshaya bapwile kutemuka shi, Mesiya akalambukisha “mwiumbo dya Yordano na dya Ngalileya.” Yesu baadi mulombashe buno butemuki pabaadi mwende ku Ngalileya mu kulambukisha na kulongyesha bantu mukandu wi buwa.​—Yesh 9:1, 2.

  • Baadi mukite kilengyeleshi kyaye kya kumpala​—Yo 2:1-11 (Kana)

  • Baadi musangule batumibwa baye​—Mak 3:13, 14 (peepi na Kapernaume)

  • Baadi mukite mwisambo wa pa mwengye​—Mat 5:1–7:27 (peepi na Kapernaume)

  • Baadi mubushe mwan’eleka a mukashi kilele​—Luk 7:11-17 (Naine)

  • Baadi mumwenekyele balondji 500 kunyima kwaye kusanguka​—1Kod 15:6 (Ngalileya)