Ngaluulo ibuwa ayinyingishaa kakongye. (Lom 14:19) Ayinyingishaa mpa na yawa eyitusha. (Nki 15:23, 28) Nyi bwakinyi, abitungu twitatshishe bwa kutusha lwaluulo sunga ndumune mu bisangilo byooso. Sunga bakutwa kwitusangula nsaa yooso yatwele mboko kwiyilu, mbikile buwa twikale atulumbuula ngaluulo ibungi.

Lwaluulo lwi buwa . . .

  • Alwikalaa lupelepele, alupushika na lwi mukikoso. Ndulombeene kwikala mu sekonde 30 sunga muushi

  • Mbikile buwa kwilutusha mu mayi oobe’be nabene

  • Tabitungu kwalushuula lwalulo lwabadi bwapwe kutusha

Su abakusangula kumpala . . .

  • Tusha lwalulo lupelepele, alwaluula ku lukonko mususa umune

Su abapu kwaluula ku lukonko, we . . .

  • Kulesha verse abadi batemune byadi mwipushe na mwanda wanulongo

  • Kulesha wawa mwanda byaudi utale nshalelo eetu

  • Kulesha byatudi balombeene kufubisha yaaya myanda

  • Kwakula mukikoso mwanda oodi mumone aushimika kasele pa myanda i na muulo