Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Mayi a kulonda pabitale kisangilo kya bwina Kidishitu na mudimo wetu

Mayi a kulonda pabitale kisangilo kya bwina Kidishitu na mudimo wetu

Myanda i mwanka

 

Kikoso

Mayi a mbangilo

 2

Bupeta bwa mwiyi dy’Efile Mukulu

 3

Fuba kalolo mu bulungudi

 4

Nshalelo a bwina Kidishitu

 5

Mayi a nfudiilo

 6

Epaane mu kubadika na kulongyesha

 7

Elango

 8

Kunemeka nsaa

 9

Kufika kwa mukunkushi a kifunda

 10

Lubingo lwa kikongeno kya kifunda sunga kya mafuku asatu

 11

Lubingo lwa Kitentekyesho

 12

Mukunkushi a kisangilo kya Bwina Kidishitu na mudimo wetu

 13

Prezida a kisangilo kya Bwina Kidishitu na mudimo wetu

 14

Mukunkushi a kasaka ka bakulu

 15

Muntu a kabidi atusha malango

 16

Tungi tulasa

 17

Ma video

 18

1. Kisangilo kya Bwina Kidishitu na mudimo wetu akikitshika muyiile bino bi mwisaki dya Bwina Kidishitu na mudimo wetu programe a bisangilo na muyiile ano mayi a kulonda e pano. Abitungu kuteka balungudi booso bwabadya kwilumbuula bwa kukita miisambo. Bangi bakwete kwibunga na kakongye mbalombeene kwibapa miisambo anka su abakumiina malongyesha a mu Bible na su nshalelo aabo mmwipushene na mayi a kulonda a beena Kidishitu.—be-F p. 282.

 2. Mayi a mbangilo: Minite 3 sunga muushi. Ku lubingo looso, kunyima kwa loono na luteko lwa mbangilo, prezida a Kisangilo kya Bwina Kidishitu na mudimo wetu aleesha myanda i mu programe a kulonga, mpa na myanda ikata i mu lukonko lwi mu Esaki dya ngaluulo bwa kwambuula mu kisangilo kya Bwina Kidishitu na mudimo wetu.

 3. Bupeta bwa mwiyi dy’Efile Mukulu:

  • Mwisambo: Minite 10. Mutwe wa mwanda na mwisambo wa minite ibidi sunga isatu wi na myanda ikata wi mu Bwina Kidishitu na mudimo wetu programe a bisangilo. Uno mwisambo ngwa kupa mukulu sunga mufubi a midimo auku kulongyesha kalolo. Su kwi mukanda upya wa mu Bible wabadi baleshe bwa kubadika mu lwalwa lubingo, abele video aleesha mbangilo ao. Yawa akitshi mwisambo aleesha kwipushena kwa myanda i mu video na i mu mutwe wa mwanda. Byabya, akitshi mwaye mooso bwa kwakula ingi myanda ya mu mwisambo i mu programe a bisangilo. Na dingi, pakudi nsaa atumikye na kifwatulo a kilondo mpa na myanda i mu Bifundwe, bi kwanka bwa kupatuula mwisambo.

  • Kukimbuula bwa kupeta mabwe a muulo a mu kikudi: Minite 8. Uno mmwisambo wa kukita mu nkonko na ngaluulo kushii mayi a mbangilo sunga a nfudiilo. Abeukitshi kwi mukulu sunga mufubi a midimo auku kulongyesha kalolo. Sha mwisambo mukumbene kwabuula nsaa na myanda imwanka muyiile byayidi itale kakongye kaabo. Mbitekibwe’shi ele bantu nkonko yooso. Dingi, mmulombeene kutala su abitungu kubadika ma verse oso abadi baleshe mu nkonko ibidi ya kumpala. Baaba abaluula ku nkonko abitungu baluule munda mwa sekonde 30 sunga muushi.

  • Kubadika kwa Bible: Minite 4 sunga muushi. Uno mwisambo wa mulongi abeukitshi kwi mukwetu mulume. Mulongi abadika kushii kwakula mayi a mbangilo sunga a nfudiilo. Prezida atuulu binangu byaaye mu kukwasha balongi bwabadya kubadika kalolo, mu mushindo aupushika kalolo, kushii kwalukuula ku byabadika, kunemeka bitundwilo bya mu mbadikilo, mbalo ibuwa ayitungu kwimana, na kutuusha bishima byabidi.

  4Fuba kalolo mu bulungudi: Minite 15 sunga muushi. Kino kipindji kya mu kisangilo ki kwanka bwa kukwasha bantu booso bwabadya kupeta mushindo wa kulesha bya kukita mu bulungudi na kulongamisha mayele aabo a kulungula na kulongyesha. Mulongi akitshi mwisambo wa kwimonena dya kumpala na kwalukiila muntu ate mayi a kubanga nao mwisambo e mwisaki dya 1 dya mu Bwina Kidishitu na mudimo wetu programe a bisangilo. Mulungudi mulombeene kwata kitshibilo kya kupa muntu mukanda sunga kulesha video muyile bi mu kashete ka mikanda ya kulambukisha nayo. Mwisaki dya Bwina Kidishitu na mudimo wetu programe a bisangilo mbaleshe bungi bwa minite ya mwisambo oso wa mulongi mwanka mmulombeene kwikala angi mayi a kulonda pabitale mushindo wa kukita mwisambo. T’abitungu shi balongi bakumbashe ingi myanda bwa kukimba kupudisha nsaa yabadi bebatshibile nya. Angi masha a bileshesho abadi balumbuule kalolo ngalombeene kukitshika munda mwa munite umune sunga muushi. Pakudi mushindo, mbalombene kupa bakulu mu kakongye miisambo ya balongi.

  • Video ya mushindo wa kubanga mwisambo: Akwikala video alesha bya kubanga mwisambo na bantu na kwisambila myanda i mwanka ku lubingo looso lwa ku mweshi. Ino video ayilesha mushindo wa kubanga mwisambo wa kwimonena dya kumpala, kwalukiila muntu dya kumpala na kwalukiila muntu dya kabidi. Uno mwisambo abeukitshi kwi prezida a kisangilo kya Bwina Kidishitu na mudimo wetu.

  • Kwimonena dya kumpala: Uno mwisambo mbalombene kwiukita kwi mukwetu mulume sunga mukashi. Bibuwa muntu akitshi naaye ekale mulume sunga mukashi naaye su ta mbyabya ekale mwina kifuko naaye. Mulongi na yawa akitshi naye mwisambo mbalombene kwikala bwimane sunga bushale. Mulongi ayimune muntu esamba naaye muyiile byabeyimushenaa mbalo yabadi. Bwa kukita mwisambo waaye, abitungu ate mayi e mu mishindo ya kubanga mwisambo.

  • Kwalukiila muntu dya kumpala: Uno mwisambo ngwa kupa mukwetu mulume sunga mukashi. Bibuwa muntu akitshi naaye ekale mulume sunga mukashi naaye. (km-F 5/97 p. 2) Mulongi na muntu aakitshi naaye mwisambo mbalombeene kushaala sunga kwimana bwimane. Mulongi aleshe akitungu kwakula nsaa ya kwalukiila muntu ayikalanga musankile bya binyibinyi patwimonene naye mususa wa kumpala. Mayi e mu Bwina Kidishitu na mudimo wetu programe a bisangilo pabitale bya kubanga mwisambo nyi adya kufuba nao bwa kukita uno mwisambo.

  • Kwalukiila muntu dya Kabidi: Uno mwisambo ngwa kupa mukwetu mulume sunga mukashi. Bibuwa muntu akitshi naaye ekale mulume sunga mukashi naaye. (km-F 5/97 p. 2) Mulongi na muntu aakitshi naaye mwisambo mbalombeene kushaala  sunga kwimana bwimane. Mulongi aleshe akitungu kwakula nsaa ya kwalukiila muntu ayikalanga musankile bya binyibinyi patwikele bamwalukiile bwa mususa wa kumpala. Bwa kukita mwisambo waaye, abitungu ate mayi e mu mishindo ya kubanga mwisambo.

  • Kulonga Bible na muntu: Uno mwisambo mbalombeene kwiupa mukwetu mulume sunga mukashi. Bibuwa muntu akitshi naaye ekale mulume sunga mukashi naaye. (km-F 5/97 p. 2) Mulongi na muntu aakitshi naaye mwisambo mbalombeene kushaala sunga kwimana bwimane. Abitungu uno mwisambo uleshe muntu kwete kulonga Bible na muntu alongaa naaye. T’abitungu nka shi mulongi akule mayi a mbangilo na mayi a nfudiilo nya; anka su mbamutekye shi atumikile dino elango mu mwisambo waaye. Ta mbitekibwe nka shi babadikye bikoso byooso n’eyi dikata, sunga byekala shi be kwibikita. Abitungu kushimika kasele pa mushindo wibuwa wa kulongyesha.

  • Mwisambo: Uno mwisambo abeupa mukwetu mulume eukitshi bu mwisambo wakitshina kakongye.

  5. Nshalelo a bwina Kidishitu: Kunyima kwa loono lwa mbangilo, minite 15 ya kino kipindji ayikitshika mu kipindji kimune sunga bibidi bwa kukwasha bantu bwashi batumikile Eyi dy’Efile Mukulu. Anka su kwi ingi myanda, ino miisambo ngya kupa bakulu sunga bafubi ba midimo abalogyeshaa kalolo, kukaasha nka nsaa yakudi mwisambo wa nkalo ya kakongye autungu shi bakite penda kwi mukulu.

  • Kulonga kwa Bible mu kakongye: Minite 30. Uno mwisambo ngwa kupa mukulu alongyeshaa kalolo. (Mu tukongye twi na bakulu bapeela mbalombeene kwiupa bafubi ba midimo abalongyeshaa kalolo.) Kasaka ka bakulu akasangula mulombane bwa kukunkusha Kulonga kwa Bible mu kakongye. Baaba babadi basangule bibuwa bakunkushe kalolo na kunemeka nsaa, bashimikye kasele pa ma verse akwate mutwe wa mwanda na kukwasha muntu ooso aukye bya kutumikila myanda ibalongo. Mbalombeene kutala mayi a kulonda abadi baleshe bwa mushindo wa kukunkusha Kitenta kya Mulami bwabadya kuuka bya kukunkusha kalolo. Pakudi mushindo nwi balombeene kupa bantu belekenelekene bwa kukunkusha na kubadika bikoso ku lubingo looso. Su Prezida a kisangilo kya Bwina Kidishitu na mudimo wetu bamono shi abitungu kukatusha ingi minite, yawa akukunsha kulonga kwa Bible mu kakongye mukumbeene kutala mushindo wa kukatusha ingi minite. Mulombene kwata kitshibilo kya kupela kubadika bingi bikoso.

  6. Mayi a nfudiilo: Minite 3 sunga muushi. Prezida a kisangilo kya Bwina Kidishitu na mudimo wetu ambuula myanda ikata ya mu kisangilo, mpa na lukonko na lwalulo lwi mu Esaki dya ngaluulo bwa kwambuula mu kisangilo kya Bwina Kidishitu na mudimo wetu. Abitungu aleshe myanda ayikalongibwa lubingo alufiki, pangi na kulesha lukonko lwabakaluula mu kisangilo kya lubingo alufiki. Mmulombene kulesha, mashina a balongi abakitshi miisambo ya lubingo alufiki, pakudi nsaa. Anka su kwi ingi myanda yabadi baleshe, ngukisho sunga mikanda yooso i na muulo abeyibadikila kakongye kwi prezida a kisangilo mu mayi aaye a nfudiilo. Ngukisho ya mafuku ooso, bu mpàngo ya kwenda mu bulungudi na programe a kukomba, ta ngya kwakula kumpala nya; ngya kulamika kwibaya dya ngukisho. Su takwi mushindo washi prezida atuushe ngukisho sunga kubadika mikanda mwanda nsaa yabadi bamutshibile ngipeela, prezida mmulombeene kuteka bakwetu abakitshi miisambo ya mu Nshalelo a bwina Kidishitu bwabadya kumulekyela nsaa pakudi mushindo. (Tala  kikoso kya 5 na kya  9.) Kisangilo akifudiila na loono mpa na luteko.

  7. Epaane mu kubadika na kulongyesha: Kubanga mu lubingo lwa 7/01/2019, prezida a kisangilo kya Bwina Kidishitu na mudimo wetu afubu na broshire a Epaane mu kubadika na kulongyesha bwa kwata mayi a kutumbula na kulanga nao balongi. Mulongi oso abitungu afubile dilongyesha dyabadi bamutekye di mu tuboko pepi na mwisambo wi mwisaki dya Bwina Kidishitu na mudimo wetu Programe a bisangilo. Mu lubingo lwa kumpala looso lwa mweshi, prezida a kisangilo kya Bwina Kidishitu na mudimo wetu atalula na bantu dilongyesha dimune di mu broshere a Epaane mu kubadika na kulongyesha. Kipindji kyabadi bafunde’shi: “Funda byokwete kwilumbuula” ki kwanka penda bwa mulongi prezida ta mukumbene kwikitemuna nya.

  8. Elango: Kunyima kwa mwisambo wa mulongi ooso, prezida a kisangilo kya Bwina Kidishitu na mudimo wetu e na munite umune wa kutumbula mulongi na kumupa elango di mu broshire a Epaane mu kubadika na kulongyesha. Prezida nsaa yayitamina mulongi, tateemuna mbalo yabamupeela elango nya. Anka, su mwisambo wa mulongi ubaapu, na kunyima kwa mayi apeela a kumutumbula, prezida aleeshe mbalo yabekalanga batekye mulongi na kulesha bwakinyi beyitumikila kalolo sunga kulesha bwakinyi abitungu shi mususa aufiki mulongi atumikile yaaya mbalo kalolo. Prezida mukumbene dingi kwisambila ingi myanda ya mu masha a kileshesho su bamono’shi ngilombene kukwasha mulongi sunga bantu boso. Mbalombene kupa mulongi angi malango a ku mukwasha nao aatukila mu broshire a Epaane mu kubadika na kulongyesha sunga mu mukanda wa École du ministère pa bupenka kunyima kwa bisangilo sunga ingi nsaa, byabikala pabitale mushindo wa kwakula sunga ungi mushindo wa kukita mwisambo.—Tala  kikoso kya 13 na kya  16. bwa kuuka myanda ibungi pabitale mudimo wa mukunkushi a kisangilo kya Bwina Kidishitu na mudimo wetu mpa na mudimo wa muntu a kabidi atuusha malango.

    9. Kunemeka nsaa: T’abitungu’shi mwisambo su ngumune ukishe nsaa itshibibwe nya, sunga malango a prezida a kisangilo kya Bwina Kidishitu na mudimo wetu. Abitungu kwimika mulongi na kanemo kooso su nsaa ibalombana. Su bingi bipindji bya kisangilo bibakisha nsaa, muntu a kabidi atuusha malango mmulombeene kulanga yawa bakisha nsaa pa bupenka. Kisangilo kyooso kishima mpa na ngono na nteko, abitungu bikite nsaa 1 na minite 45.

 10. Kufika kwa Mukunkushi a kifunda: Nsaa yabafiki mu kutala kakongye kwi mukunkushi a kifunda, programe akitshika muyiile byabadi baleshe mwisaki dya Bwina Kidishitu na mudimo wetu programe a bisangilo anka akwikala kushintuluka kwi bino: Kipindji kya Kulonga kwa Bible mu kakongye abekipyana kwi mwisambo wa mudimo wi na minite 30 wabakitshi kwi mukunkushi a kifunda. Kumpala kwa mwisambo wa mudimo, prezida a kisangilo kya Bwina Kidishitu na mudimo wetu ataluule myanda ibakatuka mu kulongibwa, na kulesha myanda ayikalongibwa mu lubingo alufiki atuushe ngukisho ina muulo na kubadika mikanda ayitungu kubadika kunyima, ayitamine mukunkushi a kifunda. Kunyima kwa mwisambo wa mudimo, mukunkushi a kifunda afudiisha kisangilo na loono lwadi musangule. T’akwikala kangi kalasa akakitshika mu ludimi lwa kakongye nsaa ayifiki mukunkushi a kifunda nya. Kisaka kya lungi ludimi akikitshi bisangilo byakyo sunga byekala’shi mukunkushi a kifunda mmufikye mukutala kakongye kaabo. Anka kisaka akiibungu pamune na kakongye bwa kuteemesha mwisambo waye wa mudimo.

 11. Lubingo lwa kikongeno kya kifunda sunga kya mafuku asatu: Mu lubingo lwa kikongeno kya kifunda sunga kya mafuku asatu, t’akwikala bisangilo nya. Myanda ya kulonga mu lwalwa lubingo muntu na muntu eyitaluula bupenka sunga kwiyitaluula mu kifuko.

 12. Lubingo lwa Kitentekyesho: Su Kitentekyesho ki mwifuku dya munkatshi mwa lubingo, takwikala kisangilo kya Bwina Kidishitu na mudimo wetu nya. Eyendo’shi, abitungu kukita bisangilo bya bulungudi mwifuku dya Kitentekyesho.

   13. Mukunkushi a kisangilo kya Bwina Kidishitu na mudimo wetu: Mukulu abadi basangule kwi kasaka ka bakulu ndjo afubu bu mukunkushi a kisangilo kya Bwina Kidishitu na mudimo wetu. E na bushito bwa kutala su kisangilo nkilumbuulwe na akikitshika muyiile ano mayi a kulonda. Eekale esamba kalolo na muntu a kabidi atuusha malango. Nsaa nka ayifiki esaki dya Bwina Kidishitu na mudimo wetu dya ku mweshi, mukunkushi a kisangilo kya Bwina Kidishitu na mudimo wetu aabila balongi ba kukita miisambo mu wawa mweshi. (Tala  kikoso kya 4.) Mwisambo ooso wa mulongi abitungu kumupa wanka kumpala kwa mbingo isatu ya kukita wawa mwisambo ku bukwashi bw’Esaki dya miisambo ya Kisangilo kya Bwina Kidishitu na mudimo wetu (S-89).

 14. Prezida a kisangilo kya Bwina Kidishitu na mudimo wetu: Ku lubingo looso, mukulu umune ekala bu prezida a kisangilo kyooso kya Bwina Kidishitu na mudimo wetu. (Mu tukongye twi na bakulu bapeela mbalombeene kwiupa bafubi ba midimo abalongyeshaa kalolo.) Aye ndjo alumbuula mayi a mbangilo na a nfudiilo na kulesha video a mushindo wa kubanga mwisambo mpa na video a dilongyesha dipya dya mu broshire a Epaane mu kubadika na kulongyesha. Ayitamina dingi boso abakitshi miisambo, muyiile bi bungi bwa bakulu be mu kakongye, mmulombeene kukita ingi miisambo ya mu kisangilo. Akule bishima bipela nsaa yakatuka ku mwisambo ubapu na kwitamina ungi. Kasaka ka bakulu ndjo akasangula mukulu mulombeene kukita uno mudimo. Bakulu abalongyeshaa kalolo ndjo balombeene kwikala abeshintushena bu ba prezida ba kisangilo. Muyiile myanda ayimweneka mbalo yanudi, mukunkushi a kisangilo kya Bwina Kidishitu na mudimo wetu ekala bu prezida a kisangilo misusa ibungi kukila bangi bakulu abalongyeshaa kalolo. Su mukulu mmulombane bwa kukunkusha kulonga kwa Bible mu kakongye, paapa mmulombane dingi bwa kwikala bu prezida a kisangilo. Lamiina bino shi, mukulu mwikale prezida a kisangilo e na matalwa a kutuusha mayi na malango a kunyingisha nao baaba abekalanga bakite miisambo. Prezida akite mwaye mooso bwashi bisangilo bipwe mu nsaa itshibibwe. (Tala  kikoso kya 6 na  9.) Su prezida akumiina na su kumpala kwi mbalo, mbalombeene kutuula mikro ya bwimane bwadya kwikala ayitamina sha mwisambo ooso nsaa i mukwetu akitshi mwisambo e ku kyakwilo. Dingi, prezida mukumbeene kushaala ku mesa e kumpala nsaa ya mwisambo wa Kubadika kwa Bible na mu kipindji kya, Fuba kalolo mu bulungudi. Kukita bino akukwasha bwa kupela kukisha nsaa.

 15. Mukunkushi a kasaka ka bakulu: Mukunkushi a kasaka ka bakulu aabila miisambo yooso ya mu kisangilo kukaasha miisambo ya balongi. Bino mbitale kusangula muntu a kwikala bu prezida a kisangilo kya lubingo munkatshi mwa baaba babadi basangule kwi kasaka ka bakulu. Pamune na mukunkushi a kisangilo kya Bwina Kidishitu na mudimo wetu, mukunkushi a kasaka ka bakulu akitshi mwaye mooso bwashi esaki dya programe e na miisambo yooso ya kisangilo dilamikiibwe kwibaaya dya ngukisho.

  16. Muntu a kabidi atuusha malango: Pakudi mushindo, bibuwa kusangula mukulu auku mushindo wa kulongyesha kalolo bwashi akite uno mudimo. Muntu a kabidi atusha malango e na mudimo wa kutuusha malango pa bupenka, pakudi lukalo mmulombeene kulanga bakulu na bafubi ba midimo pabitale mushindo wabo wa kukita miisambo ya mu kisangilo kya Bwina Kidishitu na mudimo wetu, miisambo ya bantu booso, na kukunkusha na kubadika kwa Kitenta kya Mulami sunga Kulonga kwa Bible mu kakongye. ( Tala kikoso kya 9.) Su kwi bakulu bebungi abakitaa miisambo na kulongyesha kalolo mu kakongye, ku kipwa kyooso nkulombeene kwikala mungi muntu a kabidi atuusha malango. Tabi na muulo bwashi muntu a kabidi atuusha malango ekale alanga bantu kunyima kwa mwisambo ooso.

 17. Tungi tulasa: Muyiile bungi bwa balongi, tukongye ntulombeene kukita tungi tulasa bwa kukita miisambo ya balongi. Kangi kalasa kooso abitungu kekale na muntu auku kutuusha  malango kalolo, bibuwa ekale mukulu mu kakongye. Pakudi mushindo, mufubi a midimo alongyeshaa kalolo mmulombeene kukita uno mudimo. Kasaka ka bakulu ndjo akasangula muntu mulombeene kukita uno mudimo su takwi mushindo mbalombeene kwikala abeshintushena. Yawa atuusha malango abitungu alonde mayi e mu  kikoso kya 8. Su kwi kangi kalasa, balongi abende mu kangi kashibo kunyima kwa mwisambo wa “Kukimbuula bwa kupeta mabwe a muulo a mu kikudi.” Abalukiila mwi beena kakongye booso nsaa ya kipindji ki na mutwe wa mwanda awamba shi: “Fuba kalolo mu bulungudi.” Pabakwete kulesha video a mushindo wa kubanga mwisambo na bantu, bakwetu be mu tungi tulasa mbalombeene kumumona sunga kuteemesha nka mwamwa mwabadi bashale, su kwi mushindo. Su takwi mushindo, muntu a Kabidi atusha malango mmulombene kulesha yawa video mu kamo kaye na kwisambila myanda i mwanka.

 18. Ma video: Akwikala ma video a kulesha mu kino kisangilo. Ma video a kulesha mu bisangilo bya munkatshi mwa lubingo abeele mu JW Library app bwashi bantu bamone bya kwiata mu twamo twa mishindo ilekene. Ingi nsaa aa ma video aalesha mushindo wa kubanga mwisambo mbalombeene kwialesha mu kisangilo kya mudimo wa bulungudi kunyima kwa kwiatala mu kisangilo kya Bwina Kidishitu na mudimo wetu.

© 2018 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

S-38-KSN 9/18