Esdrase baadi mwilumbuule bwa kwalukiila ku Yeelusaleme

7:6, 22; 8:26, 27

  • Esdrase bapete matalwa a Nfumu Artakesese bwa kwalukiila ku Yeelusaleme na nkayisha lulangwilo lwa Yehowa kumpala

  • Nfumu bapa Esdrase “byooso bibaadi mutekye” bwa nshibo ya Yehowa—oòlo, kyamo ky’ebàkanyi, blé, nfinyo, mwimu na mungwa, mu ano eetu mafuku byooso bi kwikala na muulo ukile pa 100000000$

Esdrase baadi mukulupile mwi Yehowa bwa kukalwila bafubi baye

7:13; 8:21-23

  • Bibaadi bilombeene kwikala bukopo bwa kwalukila mu Yeelusaleme

  • Eshinda dipelepele dibaadi bula peepi na bilometre 1600 dibaadi dingi na buntomboshi

  • Abaadi balombeene kutambuka munda mwa myeshi 4

  • Bibaadi abitungu shi baaba abalukiila bekadikye na lukumiino lwi bukopo, katshintshi bwa lulangwilo lwa binyibinyi, n’eshimba dinyingye

ESDRASE NKWENDA NA . . .

Oòlo na byamo by’ebakanyi bii na bushito bukile pa talenta 750 bushito bwi peepi na ngyefu 3 ilume ya mu Afrike!

NKALAKASHI YA PA KWALUKIILA . . .

Banyenganyi ba bintu, kabaaka, nyama ibukyelo