LEESHA
Text
Image

MANASEE

Yehowa baadi mumutadiile bwashi bamukwate kwi beena Aasiriya bwa nkamwela mu lukano mu Babilone

KUMUNANA KWAYE KUMPALA KWA KUKWATSHIBWA

 • Bayibakiile b’efile ba madimi bilambwilo

 • Balambwile bana baaye balume bu bitapwa

 • Baponeshe mase ashii na mwanda

 • Baadi mutadiile myanda ya malenganyi mwiumbo

KUMUNANA KWAYE KUNYIMA KWA KUFUNGULWA

 • Beyishishe ngofu

 • Batekyele Yehowa; amulambula milambu

 • Bakatwishe bilambwilo bya b’efile ba madimi

 • Bakamikile mwilo bwa kufubila Yehowa

YOSYASE

MU BUFUMU BWAYE

 • Baadi akimbi Yehowa

 • Baadi musuule Yuuda na Yeelusaleme

 • Baadi mulumbuule nshibo ya Yehowa; bapetele mukanda wa Miiya