25:1-12

Sunga byekala shi Yesu badi mutushe kileshesho kya ba nsongwakashi tumame ekumi kwi balongi baye bedibwe mwimu, mukandu wa kino kileshesho ngutale mwina Kidishitu ooso. (w15 1/3 13-17) “Ikalai bapasukye mwanda t’anwiûku efuku sunga nsâ.” (Mat 25:13, EEM) We kupatuula kileshesho kya Yesu su?

  • Mulume (vs. 1)​—Yesu

  • Ba nsongwakashi tumame bapatulukye abadi belumbuule (vs. 2)​—Bedibwe mwimu belumbule bwa kulombasha mudimo wabo na lulamato na kumunyika bu bimunyi mpa na ku nfudiilo (Fid 2:15)

  • Musaase wa’shi: “Ngyaawa mulume bafiki!” (vs. 6)​—Bishinkamisho bya kwikala kwa Yesu

  • Ba nsongwakashi tumame bapatakane (vs. 8)​—Bena Kidishitu bedibwe mwimu abatuku mu kufumankana na Mulume kadi kushi kushala bapasukye na kushi kulama bululame lwabo

  • Basongwakashi bapatulukye abapele kupesheena mwimu wabo (vs. 9)​—Kunyima kwa kwedibwa kitampi kya nfudiilo, bi bukopo bwa bena Kidishitu bedibwe mwimu ba sha lulamato kukwasha su ngumune mukutwe lulamato

  • ‘Mulume bafikile’ (vs. 10)​—Yesu afiki bwa kutshiba kiimu peepi na nfudiilo a mpombo ikata

  • Ba nsongwakashi tumame badimukye abatwelele mu musangeelo wa bulunda na mulume, biibi nkushitshibwa (vs. 10)​—Yesu akabungu bedibwe mwimu baye ba sha lulamato mwiyilu, kadi bakutwe lulamato abashimisha efuto dyabo dya mwiyilu