Bantu babaadi abakyengyeshibwa bikata. Nka bu bankambwa baabo, beena Yuuda ba mu siekele a kumpala babatekyele Efile Mukulu bukwashi misango ibungi, ungi mususa bwa kupaashibwa ku makyenga a Bufumu bwa beena Looma. Akupu, abapushile kufika kwa Yesu. Baadi na kya kwikala bu Mesiya mulayibwe su? Nyi bwakinyi bebungi ba kwabadi ‘abaadi abakulupila’shi aye nyi akakuula Isaleele’ ku makyenga a beena Looma. (Luuka 24:21) Anka, tababaadi bapete bukwashi nya. Pa mutwe pa byabya, mu kipwa kya 70 mu bipungo byetu (B.B.), basalayi ba beena Looma babafikile kubutula Yeelusaleme na ntempelo aaye.

Nkinyi kibaadi kikitshikye? Bwakinyi Efile Mukulu tabaadi mulwile beena Yuuda ngoshi bu bibaadi mwibikite mu mafuku a kala? Sunga’shi bwakinyi Efile Mukulu tabaadi mwibatume bwabadya kulwa ngoshi na bantu abeebakyengyesha? Mweneno a Efile Mukulu pabitale ngoshi baadi mushintulukye su? Nya. Kadi beena Yuuda abaadi bashintulukye bikata. Babaadi basumbusheene Yesu Mwan’Efile Mukulu bu Mesiya. (Bikitshino 2:36) Abaadi bashimishe kipwano kyabo kya pa bwakyo n’Efile Mukulu.​—Mateo 23:37, 38.

Kisamba kya beena Yuuda takibaadi kisangeele bulami bw’Efile Mukulu mu Nsenga ya Mulayilo nya, takubaadi sunga beena Yuuda babaadi balombeene kwenda mu ngoshi ayibatumu Efile Mukulu sunga kukutwa kwibatuma nya. Nka bu bibatemukile Yesu, myabi yabo pamune na lusa lw’Efile Mukulu bibakatukile kwi kisamba kya Isaleele a ku mbidi byenda kwi kisamba kipya kya Isaleele a mu kikudi, abaabadi betamine kunyima mu Bible bu “Isaleele eEfile Mukulu.” (Beena-Galate 6:16; Mateo 21:43) Kakongye ka beena Kidishitu bediibwe mwimu wa mu kikudi nyi kabaadi kafikye bu Isaleele a mu kikudi a Efile Mukulu. Abaadi bebalungule patooka mu siekele a kumpala’shi: “Binobino nwi mwilo w’Efile Mukulu.”—1 Mpyeele 2:9, 10.

Byabya, kubanga pabekeele beena Kidishitu ba mu siekele a kumpala bu “mwilo w’Efile Mukulu,” Efile Mukulu mmwibalwile ngoshi bwa kwibapoososha ku makyenga a beena Looma su? Sunga kwibatuma bwabadya kulwa ngoshi na balwishi baabo su? Ta mwibikite nya. Bwakinyi? Mwanda pabaadi apatuusha Efile Mukulu eyi dya kubanga ngoshi, aye nabeene nyi baadi auku nsaa yabadi balombeene kulwa nka bu bibaatwibimono mu mwisambo ubashaala. Efile Mukulu tabaadi alwila beena Kidishitu ba mu siekele a kumpala ngoshi sunga kwibatuma bwabadya kutwelekana mu ngoshi nya. Kushii mpaka, siekele a kumpala tabaadi nsaa y’Efile Mukulu kulwa bwa kupudisha buntomboshi na makyenga nya.

Byabya, nka bu bafubi b’Efile Mukulu ba kala, beena Kidishitu ba mu siekele a kumpala babaadi na kya kutengyela nka na nsaa ayikafudiisha Efile Mukulu butomboshi na makyenga. Munda mwa aa mafuku, Efile Mukulu tabaadi mwibape matalwa a kwata abo banabeene kitshibilo kya kulwisha beshikwanyi nabo nya. Yesu Kidishitu baadi mwibipatuule kalolo mu malongyesha aaye. Bu kileshesho, pa mutwe pa kutuma balongi baaye bwabadya kwenda mu kulwa ngoshi, bebalungwile’shi: “Fulaayi beeshikwanyi-neenu, dingi sambilaayi bwa abeenufwambusha.” (Mateo 5:44) Pabaadi atemuka mafuku abaadi basalayi ba beena Looma na kya kubutula Yeelusaleme a mu siekele a kumpala, Yesu tabalungwile balongi baaye bwabadya kulwa nabo ngoshi nya, kadi, bebalungwile bwa kusuuka​—abo namu abaadi batumikile ano mayi.​—Luuka 21:20, 21.

Na dingi, ku bukome bwa kikudi ki selele Mpoolo mutumibwa bafundile’shi: “Tanwiobwelanga anwe baanabeene, . . . mwanda mbafunde’shi: ‘Kangobongobo kande, naami aafutanaa,’ nyi abyamba  Yehowa.” (Beena-Looma 12:19) Mpoolo baadi muteemune mayi abaadi Efile Mukulu mwakule bipwa nkama kumpala abadi bafunde mu mukanda wa Beena-Leevi 19:18 na mu Miiya Ikituulwe 32:35. Nka bu byabadi beebileeshe mu mwisambo ushaale, umune wa ku mishindo ibaadi Efile Mukulu mukalwile mwilo waye wa kala nkwibatuma bwa kulwa na beshikwanyi nabo. Byabya mayi a Mpoolo aaleesha’shi mweneno a Efile Mukulu pabitale ngoshi ta mushintulukye nya. Mu siekele a kumpala, Efile Mukulu baadi nka amono ngoshi bu mushindo wibuwa wa kukalwila bafubi baaye na kufudiisha makyenga na bu ntomboshi bwa mishindo ilekeene. Byabya, nka bu bibaabidi mu mafuku a kala, Efile Mukulu aye nabeene ngi baadi atshibi nsaa ya kulwa ngoshi na bantu balombeene kwenda mu kwiyilwa.

Efile Mukulu tabaadi mupe beena Kidishitu ba mu siekele a kumpala matalwa a kulwa ngoshi nya. Kadi twi kwamba naminyi bwa ano mafuku? Efile Mukulu mmupe kisaka kampanda kya bantu matalwa a kulwa ngoshi? Sunga’shi nsaa y’Efile Mukulu ya kulwa ngoshi bwa kukalwila bafubi baaye tayipwile kulombana su? Efile Mukulu amonaa ngoshi ano mafuku naminyi? Mwisambo aulondo awaluula ino nkonko.