“Efile Mukulu, apânâ kufukama . . . enupe kipaso kya kukita byabya byoso bi buwa byanudya kukita abikyebe eshimba dyê.”​—BEENA-EBREEYI 13:20, 21EEM.

NGONO: 136, 14

1. Mmwanda kinyi ubaadi na muulo mu mudimo wa Yesu? Patuula.

YESU baadi mukumiine kwisambila pabitale Bufumu bw’Efile Mukulu. Pabaadi Yesu pa nsenga, baadi akamba kwisambila pabitale Bufumu. Baadi mwakule mwanda wa Bufumu misango ikile pa 100 pabaadi alambukisha. Bufumu bubaadi na muulo ukata kwi Yesu.​—Badika Mateo 12:34.

2. Mbantu bungi kinyi babaadi bapushe mayi a Yesu e mu Mateo 28:19, 20, na bwakinyi atwakula byabya?

2 Mafuku apeela kunyima kw’aye kusanguka, Yesu baadi mumwenekyele kisaka kya bantu bakile pa 500 babaadi na kya kufika balongi baaye. (1 Beena-Kodinto 15:6) Pangi ino ngi nsaa ibatushiishe Yesu eyi dya kulungula bantu ba “mu miilo yooso” mukandu wibuwa. Uno mufubo taubaadi na kya kwikala ubofule nya. * Bebalungwile’shi mudimo wa bulungudi aukatungunuka  munda mwa mafuku ebungi, “nyaa na ku nfudiilo aa byaa-pano.” Lelo uno, nsaa y’olungula mukandu wibuwa okwete kukwasha bwa’shi buno butemuki bukumbane.​—Mateo 28:19, 20.

3. Mbintu kinyi bisatu bitukwashe bwa kulungula mukandu wibuwa?

3 Kunyima kwa Yesu kutuusha eyi dya kulungula mukandu wibuwa, bambile’shi: “Ami naamu nee neenu.” (Mateo 28:20) Byabya Yesu baadi mulee balondji baye’shi akakunkusha mudimo wa kulungula mukandu wibuwa na kwibakwasha bwa’shi beulungule mu nsenga ishima. Na Yehowa namu e neetu. Mmwitupe ‘bintu byoso bibuwa’ bwa kwitukwasha mu bulungudi. (Beena-Ebreeyi 13:20, 21EEM) Mu uno mwisambo, atukyebe kwisamba pabitale bino bintu bibuwa bisatu: (1) biina mufubo byabadi betupe, (2) mishindo yatudi bafube nayo, na (3) malongyesha atudi bapete. Kya kumpala, tubandeyi kutala bimune bya ku biina mufubo byatudi bafube nabyo munda mwa bipwa 100 bibashaala.

BIINA MUFUBO BIKWASHE BAFUBI B’EFILE MUKULU BWA KULAMBUKISHA

4. Biina mufubo bilekeene byatudi bafube nabyo mbitukwashe bwa kulungula naminyi?

4 Yesu baadi mupwandjikishe mukandu wa Bufumu na mbyo yabadi bakune mu ma mbalo e nsenga ilekeene. (Mateo 13:18, 19) Bwa kulumbuula nsenga, kidime afubaa na bintu bibungi. Mu mushindo umune, Nfumwetu mmwitupe biina mufubo byatudi balombeene kutumika nabyo bwa’shi bantu bakumiine mukandu wetu. Bimo biina mufubo twibafube nabyo munda mwa mafuku apeela, bingi namu tukwete kufuba nabya na lelo. Kadi byooso mbitukwashe bwa kutamisha ngobesha yeetu ya kulungula mukandu wibuwa.

5. Karte ka bukamonyi nkinyi, na babaadi abafubu nako naminyi?

5 Mu 1933, balungudi bababangile kufuba na ma karte a bukamonyi, kiina mufubo kibaadi kikwashe bantu bebungi bwa kubanga kulungula. Kabaadi karte kapeela ke na mukandu wa mu Bible wipi na upeelepeele. Ingi misango babaadi abatuusha ma karte apya na mukandu upya. Mukwetu Erlenmeyer baadi na bipwa bifikye ku ekumi pabaabangile kufuba na Karte ka bukamonyi bwa musango wa kumpala. Akula’shi: “Mayi a mbangilo abaadi bino: ‘We kukumiina namu kubadika kano karte?’ Su mwina nshibo bapu kubadika bi ku karte, tubaadi atumupa mukanda na kutungunuka na lwendo.”

6. Karte ka bukamonyi kabaadi na bukwashi kinyi?

6 Karte ka bukamonyi kabaadi kakwashe balungudi mu mishindo ilekeene. Bu kileshesho, bangi balungudi babaadi na buufu, sunga mbibaabadi abakumiina kulungula, tababaadi abauku kya kwakula nya. Bangi balungudi babaadi na mashimba anyingye. Babaadi balombeene kulungula mwina nshibo bintu byooso byabauku penda mu minite ipeela, kadi kushii kumulungula na bukalanga. Karte ka bukamonyi kabaadi kakwashe balungudi booso bwa kutuusha mukandu wibuwa aupushika kalolo na upeelepeele.

7. Nkalakasho kinyi ibaadi kwanka mu kufuba na karte ka bukamonyi?

7 Kubaadi nkalakasho. Mukwetu mukashi Grace Estep bambile’shi: “Ingi misango, babaadi abetwipusha’shi, ‘akakyebe kwamba kinyi? Twe bya kundukula winyi mwanda wi mwanka?’” Na dingi, bangi bantu tababaadi na mushindo wa kubadika bi ku karte. Bangi babaadi abakobola keenyi karte na kufunga ku kiibi. Bangi bantu tababaadi abakumiina mukandu wetu nya, byabya babaadi abasaana karte tupese tupese. Sunga kubaadi ino nkalakasho, karte ka bukamonyi kabaadi kakwashe balungudi bwa kulungula mukandu wibuwa kwi bantu nabo na kwibatundula bu balungudi ba Bufumu.

8. Babaadi abafubu na fono naminyi? (Tala kifwatulo ki kumbangilo.)

8 Kingi kiina mufubo kibatudi bafube nakyo kunyima kwa kipwa kya 1930 nyi fono a ku maasa. Bangi Batemwe babaadi abamubasha bu Aarone mwanda nkyamo kibaadi akyakula pa mbalo yaabo. (Badika Efilu 4:14-16.) Su mwina nshibo bakumiina kuteemesha, mulungudi baadi amupushisha  mwisambo wipi wa mu Bible na kunyima amupa mukanda. Ingi misango, bifuko bibaadi abiibungu pamune bwa kupusha mwisambo! Mu kipwa kya 1934, Sosiete Watch Tower babangile kupwa Fono ya kumaasa yabadi bapwe bwa mudimo wa bulungudi. Bakwetu babaadi bakobole mwanka miisambo 92 ilekeene.

9. Fono a ku maaso baadi na bukwashi kinyi?

9 Nsaa ibaadi ipushe Hillary Goslin umune wa ku yaaya miisambo, baadi mwashime fono munda mwa lubingo bwa nkateemesha pamune na bangi bantu mukandu wa mu Bible. Bu kipeta, bantu bebungi babaadi bakumiine bya binyibinyi na kubatshishibwa. Kunyima kwa mafuku, bana bakashi babidi ba mukwetu Goslin babatwelele mu Kalasa ka Gileade abo nkufika ba misionere. Nka bu Karte ka bukamonyi, fono a ku masa baadi mukwashe balungudi bebugi bwa kubanga kulungula mukandu wibuwa. Kunyima, ku bukwashi bwa Kalasa ka mudimo wa Teokrasi, Nfumu baadi na kya kulongyesha bafubi baaye bwabadya kwikala balambukishi ba kishima.

KUTUMIKA NA MISHINDO YOOSO BWA KULAMBUKISHA BANTU

10, 11. Bisaashi na ma jurnale bibaadi bitukwashe bwa kulungula mukandu wibuwa naminyi na bwakinyi ino mishindo ibaadi buwa?

10 Ku bukunkushi bwa Nfumu, bafubi b’Efile Mukulu mbafube na mishindo ilekeene bwa kupeta bantu bebungi mu mudimo wa bulungudi. Yaaya mishindo ibaadi na muulo ukata bikishekishe nsaa yatubaadi penda bafubi bapeela. (Badika Mateo 9:37.) Bu kileshesho, tubaadi atufubu na ma jurnale munda mwa bipwa bibungi kumpala bwa kulungula mukandu wibuwa. Lubingo looso mukwetu Russell baadi atumu mwisambo waye wa mu Bible bwabadya kwiupalakaska. Akupu, abaadi abeutumu mu ma jurnale ku Canada, mu Europe na mu États-Unis. Mu kipwa kya 1913, miisambo ya mukwetu Russell ibaadi ayituku mu ma jurnale 2000 na abaadi abeyibadika kwi bantu peepi 15000000!

11 Tubaadi batumikye dingi na kisaashi bwa kulungula mukandu wibuwa. Mwifuku dya 16/4/1922, mukwetu Rutherford baadi mukite mwisambo waye wa kumpala ku kisaashi ubaabadi bapushe kwi bantu bafikye ku 50000. Kunyima kwa mafuku, tubabangile na kisaashi kyetu kyabetamina bu WBBR, na programe a kumpala babaadi bamupushe mu 24/2/1924. Kitenta kya Mulami kya mu 1/12/1924 kibambile’shi: “Atukulupila’shi kisaashi nyi mushindo wibuwa na ushy’autekye makuta ebungi bwa kupalakasha mukandu wibuwa wa bya binyibinyi watushabandile kutumika nao.” Nka bu ma jurnale, kisaashi kibetukwashishe bwa kulungula bantu bebungi mu ma mbalo mubaadi balungudi bapeela.

Balungudi ba Bufumu bebungi bakwete kusangeela bulungudi bwa mbalo i bantu bebungi na kulungula bantu bwa site eetu a Internet (Tala kikoso kya 12, 13))

12. (a) Mbulungudi kinyi bwa mbalo i bantu bebungi boosangeelaa ngofu? (b) Nkinyi ki kwitukwasha bwa kukatusha moo ooso bwa kulungula mbalo i bantu bebungi?

12 Kulambukisha mu mbalo i bantu be bungi nyi mushindo wibuwa watukwete kufuba nao bwa kulungula bantu lelo uno. Tukwete kwitatshisha bikata bwa kulungula bantu mu ma mbalo aemanaa myotoka, mashuwa, mu ma mbalo aemenaa bantu, mu ma mbalo akata mpa na mubisalwe. Opushaa moo bwa kukita bulungudi bwa mbalo i bantu bebungi su? Su mbyabya, teka bukwashi kwi Yehowa na banda kutala byakule mukwetu Manera mukunkushi a kifunda: “Tubaadi atumono mudimo ooso upya wabetupa bu kipaso kya kufubila Yehowa, bu ungi mushindo watudi balombeene kuleesha lukumiino mwadi, bu mushindo wa kutompa lulamato lwetu, na tubaadi atulesha’shi atukumiina kumufubila mu kipaso kyooso kyetutekye.” Nsaa yatukambila moo wetu na kufuba na mishindo ipya ya kulungula mukandu wibuwa, atunyingisha lukulupilo lwetu mwi Yehowa na kufika balungudi bebuwa.​—Badika 2 Beena-Kodinto 12:9, 10.

13. Bwakinyi kutumika na site eetu a Internet mmushindo wibuwa wa kulungula mukandu wibuwa, mbipeta kinyi byodi mupete p’obe kutumika naaye?

13 Balongudi bebungi abasangeelaa kulungula bantu bwa site eetu a Internet a jw.org, mwabadi balombeene kubadika sunga kwata mikanda  ayipatuula Bible mu ndjimi ikile pa 700. Efuku dyooso, bantu bakile pa mudiyo na kipindji (1.6) bakwete kutwela mu site eetu a Internet. Kala, bisaashi bibaadi abikwasha bwa kulungula bantu mukandu wibuwa mu ma mbalo e kula. Lelo uno, site eetu a Internet kwete kukita nka byabya.

KULONGYESHA BALUNGUDI BA MUKANDU WIBUWA

14. Balungudi babaadi na lukalo lwa kinyi, na nkalasa kinyi kebakwashe bwa kwikala balongyeshi ba kishima?

14 Biina mufubo na mishindo ya kulungula mukandu wibuwa yatubakatuka mu kwisambila ngikwashe bikata. Byabya, balungudi mu byabya bipwa bya kumpala babaadi na lukalo lwa kulongyeshgibwa bwabadya kufuba kalolo. Bu kileshesho, ingi nsaa mwina nshibo tabaadi akumiina bibaadi apusha ku fono nya. Ingi nsaa namu mwina nshibo baadi ansangeela na kukumiina kuuka bibungi. Balungudi babaadi na lukalo lwa kuuka byabadya kwaluula bantu abakimbi bya kwibatshiba mwisambo na mayele na kuuka bya kulongyesha kalolo. Ku bukwashi bwa kikudi ki selele, mukwetu Knorr bamwene’shi bi na muulo bwa kulongyesha balungudi bya kwakula mu bulungudi. Nyi bwakinyi, kubanga mu kipwa kya 1943, tukongye tubabangile kwilumbuula bwa Kalasa ka mudimo wa Teokrasi. Kano kalasa nkakwashe balungudi booso bwa kwikala balongyeshi ba kishima.

15. (a) Nkinyi kibaadi kifikile bangi pabaabadi bakite miisambo mu Kalasa ka mudimo wa Teokrasi? (b) We mumone kulombana kwa mulayilo wa Yehowa wi mu Misambo 32:8 naminyi?

15 Bakwetu bebungi tababaadi abeebapa miisambo kumpala kwa bantu bebungi. Mukwetu Ramu atentekyesha mwismbo waye wa kumpala ubakitshiine mu 1944 ubaadi awisambila muntu a mu Bible abeetamina bu Doege. Akula’shi: “Makunungu, maasa, na meeno ande abaadi aasuusu.” Akumbasha’shi: “Ubaadi musango wande wa kumpala kukamina ku kyakwilo, anka, tshinaadi mukutwe kya kwakula nya.” Sunga byekala’shi tabibaadi bibofule, mpa na bana babaadi  abakitshi miisambo mu Kalasa ka mudimo wa Teokrasi. Mukwetu Manera atentekyesha pabaadi ungi mwana mukinga mukite mwisambo waye wa kumpala’shi: “Bu bibaadi na katshim’amunda, babangile kuyuyuka kumpala kwa kubanga mwisambo waye. Pa mwanda wa kitshibilo kibaadi nakyo kya kwiukita, baadi akula’nka na kuyuyuka mpa na ku nfudiilo.” Pangi t’otuushaa myaluulo mu bisangilo sunga kukita midimo mwanda wa buufu sunga kupusha bu’be shi mulombeene. Su bi byabya, teka Yehowa bwadya nkukwasha bwa kukambila moo. Akukwasha nka bibakwashile balongi ba kumpala ba mu Kalasa ka mudimo wa Teokrasi.​—Badika Misambo 32:8.

16. Nkeepatshila kinyi kabaadi nako Kalasa ka Gileade (a) mu bipwa bishaale na (b) kubanga mu kipwa kya 2011?

16 Ndumbulwilo a Yehowa kwete kutusha dingi malongyesha ku Kalasa ka Gileade. Keepatshila kamune ka ku kano kalasa, nka kukwasha balongi bwabadya kutamisha lukalo lwabo lwa kulungula mukandu wibuwa. Kalasa ka Gileade kababangile mu kipwa kya 1943, kubanga paapa, nkalongyeshe balongi 8500 na kwibatuma mu maumbo 170. Kubanga mu kipwa kya 2011, bantu babadi balombeene kwitamina ku kano kalasa nka penda ba mbala-mashinda ba nsaa yooso, bakunkushi ba bifunda, beena Betele sunga ba misionere bashyabandjile kwimutwela.

17. Kalasa ka Gileade ke na bukwashi kinyi?

17 Kalasa ka Gileade nkatuushe bipeta bibuwa su? Oolo. Tubande kutala bibaadi bikitshikye mu Japon. Mu mweshi wa Mwanda mu kipwa kya 1949, mubaadi balungudi be muushi mw’ekumi mu dyady’eumbo. Kadi, ku nfudiilo kwa kyakya kipwa, ba misionere 13 babangile kulungula pamune na balungudi ba mwanka. Lelo uno, kwi balungudi bakile pa 216000 mu Japon, na balungudi peepi na kya pa nkatshi bakwete kufuba mudimo wa bu mbala-mashinda!

18. Ntungi tulasa kinyi twatudi nato?

18 Twi na tungi tulasa twi bungi bu Kalasa ka mudimo wa Bufumu, ka ba mbala-mashinda, ka balungudi ba Bufumu, Kalasa ka Bakunkushi ba bifunda na bakashi baabo na Kalasa ka beena Komitee a filiale na bakashi baabo. Tuno tulasa ntulongyeshe bakwetu balume na bakashi bwa kunyingisha lukumiino lwabo. Abimweka patooka’shi Yesu kwete kutungunuka na kulongyesha bantu bebungi.

19. Mukwetu Russell baakwile kinyi pabitale mudimo wa bulungudi na mushindo kinyi ulombane mayi aaye?

19 Bufumu bw’Efile Mukulu bukwete kumunana takudi bipwa bikile pa 100. Munda mwa byabya bipwa, Nfumwetu Yesu Kidishitu kwete kukunkusha mudimo wa bulungudi. Kubanga mu kipwa kya 1916, mukwetu Russell baadi ashinkamisha’shi mudimo wa bulungudi aupalakana mu nsenga yooso ishima. Bambile’shi: “Mudimo ukwete kutama bukidi, autungunuka na kutama, mwanda ‘mukandu wibuwa wa Bufumu’” mmudimo autungu kufuba mu nsenga ishima. (mukanda wa La foi en marche wa A. H. Macmillan, esaki 69) Wawa mudimo ukwete kutungunuka na kukitshika lelo uno! Twi na lutumbu lukata kwi Yehowa Efile Mukulu sha butaale kwete kwitupa byooso byatudi nabyo lukalo bwatudya kukita kikyebe ky’eshimba dyaaye!

^ par. 2 Abimweneka’shi bebungi ba ku kino kisaka kya bantu babafikile beena Kidishitu. Bwakinyi atwakula byabya? Mwanda Mpoolo mutumiibwa ebetanyina bu “bakwetu 500.” Akula dingi’shi: “Beebungi [ba kwabadi] bakyabatala, bamo mbafwe.” Byabya abimweneka’shi Mpoolo na bangi beena Kidishitu babaadi abauku bantu bebungi ba ku bantu babapushiishe Yesu kw’ebatumina eyi dya kulungula mukandu wibuwa.