Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

ongyesha mwan’obe e mu bipwa ekumi bwa kufubila Yehowa

ongyesha mwan’obe e mu bipwa ekumi bwa kufubila Yehowa

“Yesu baadi akulu mu kinangu na ku kishiisa, na mulongamin’Efile Mukulu na bantu.”​—LUUKA 2:52.

NGONO: 41, 89

1, 2. (a) Baledi be na bana be mu bipwa ekumi abetatshisha bwa kukita kinyi? (b) Bana be mu bipwa ekumi be kukita myanda kinyi ibuwa?

NSAA ayitambula mwana, ngimune ya ku nsaa ikile buwa ya ba nambutwile. Bana ba Bernice booso bananka mbatambule kumpala kwa kulombasha bipwa 14. Akula’shi: “Nyi mmwanda wa muloo ukata watudi bapete. Byabya, tubaadi na muloo ukata mwanda bana beetu mbakumiine kufubila Yehowa. Anka tubaadi atuuku dingi’shi bu bitabadi mu bipwa ekumi na bungi bana beetu abafumankana na nkalakashi ibungi.” N’obe namu uno mwanda ngukutale su mwan’obe mulume sunga mukashi taadi mu bipwa ekumi sunga’shi taadi peepi na kwibilombasha.

2 Ungi muntu mulongye bi binangu bya bana akula’shi mafuku aabanga bu nsongwa ngalombeene kwikala mafuku e lutato kwi baledi na kwi bana, anka tabitungu ba nambutwile beela binangu’shi bana baabo be mu bipwa ekumi ta be na binangu sunga’shi abatshonko kyana. Kadi bambile’shi bana be mu bipwa ekumi abakimbaa binangu bipya, abaleesha byabapusha na kukimba kukisha nsaa na ba kuuku baabo. Byabya, pakii bana boobe mu bipwa ekumi, be bya kwikala mu kipwano kibuwa na Yehowa nka bu bibaadi Yesu pabaadi kii mwana. (Badika Luuka 2:52.)  Mbalombeene kulumbuula ngobesha yaabo ya kulungula mukandu wibuwa na kutamisha lukalo lwabo lwa kukita bibungi mu mudimo wa Yehowa. Akupu, be kwiatshila bitshibilo bu kwilambula kwi Yehowa na kumukookyela. Kadi, nkinyi kyodi mulombeene kukita obe nambutwile bwa kulongyesha mwan’obe e mu bipwa ekumi bwa kufubila Yehowa? We kulonda kileshesho kya bibaadi Yesu mulongyeshe balondji baaye na kifulo, kwiyisha na kapatupatu.

IKALA NA KIFULO NA MWAN’OBE E MU BIPWA EKUMI

3. Batumiibwa abaadi bashinguule’shi Yesu nkuuku’abo naminyi?

3 Yesu tabaadi nka penda Nfumu a batumiibwa baaye nya. Baadi dingi kuuku’abo. (Badika Yowano 15:15.) Mu mafuku ababafundile Bible, nfumu tabaadi na kyubishi kya kwisamba na bapika baaye pabitale byanangusheena na byapusha nya. Kadi Yesu tabaadi amono batumiibwa baaye bu bapika nya. Baadi mwibafule na kushaala nabo pamune. Baadi akumiina kwibalungula bi binangu byaaye na byapusha, na dingi baadi ebateemesha kalolo nsaa ibaabadi abamulungula byabapwandikisha na bi mweneno aabo. (Maako 6:30-32) Ino ntentekyeshi ibaadi pankatshi pa Yesu na batumiibwa baaye ibaadi ibeekashe ba kuuku na kumukwasha bwa kulumbuula batumiibwa bwa mudimo ubaabadi na kya kulombasha mu mafuku aafiki.

4. Ba nambutwile, nwi kwikala ba kuuku ba bana beenu naminyi? (Tala kifwatulo ki kumbangilo.)

4 Sunga byekala’shi we na matalwa kwi bana boobe, we kwikala dingi kuuku’abo ebuwa. Bakuuku abakishaa nsaa ibungi pamune. Pangi we mulombeene kupeelesha nsaa y’okisha ku mudimo sunga y’okitshi ingi myanda bwa kupeta nsaa ibungi ya kushaala na bana boobe. Uno nyi mwanda odya kwela mu luteko na kunangusheena ngofu. Ba kuuku abekalaa bakumiine myanda i mumune. Byabya kimba bya kushinguula myanda ayikuminaa mwan’obe, bu misambo, filme, sunga maasha. Kubaapu wetatshishe bwa kukumiina myanda yaadi mukumiine. Ilaria, mushaale mu Italie, akula’shi: “Baledi bande babaadi bepaane ku misambo inaadi nateemesha. Nyi bwakinyi nshami bafikile kuuku’ande mukata, naadi namulungula myanda yooso bipelepele.” Su okitshi namu byabya, t’oshimisha matalwa oobe a bu nambutwile p’obe kwikala kuuku a bana boobe na kwibakwasha bwa kwikala ba kuuku ba Yehowa. (Misambo 25:14) Su bana boobe abakyebe kumona’shi we mwibafule na kwibanemeka, abiikala bibofule kwabadi bwabadya kwisamba noobe myanda yooso.

5. Balondji ba Yesu babaadya kwikala na muloo mu kukita mudimo wa Yehowa naminyi?

5 Yesu baadi auku’shi su balondji baaye bakumiina kufubila Yehowa na kulungula mukandu wibuwa, abakekala na muloo. Nyi bwakinyi baadi mwibanyingishe bwabadya kufuba bikata mu mudimo wa bulungudi na kwibalaa’shi ebakwasha.​—Mateo 28:19, 20.

6, 7. Nsaa y’olongyesha bana boobe bwa kwikala na katshintshi mu kyubishi kya kufubila Yehowa, webaleesha kifulo naminyi?

6 Okumiina’shi bana boobe bashaale mu kipwano na Yehowa. Yehowa akumiina’shi webalongyeshe na kwibanyooka. Mmukupe matalwa a kwibikita. (Beena-Efeeze 6:4) Binobino, abitungu wekale mushinkamishe’shi bana boobe bakwete kulongyeshibwa efuku dyooso. Nangushena pa ino myanda: Okwete kulondesha’shi bana boobe bakwete kutwela mu kalasa mwanda ouku’shi kulonga kwi na muulo na’shi okumiina balongye bintu bipya. Mu mushindo umune, ikala olondesha bwa’shi bekale abatwele mu bisangilo, mu bikongeno na mu lulangwilo lwa mu kifuko. Kya kumpala, malongyesha abapete kwi Yehowa e kwibapaasha. Nyi bwakinyi ebakwashe bwabadya kwikala abakumiina kulonga pabitale Yehowa na kutundula’shi ebalongyesha bwabadya kwikala na binangu. (Myeele 24:14) Na dingi, longyesha bana boobe bwabadya kwikala abende mu kulungula mukandu wibuwa na kisumi. Ambula kileshesho kya Yesu p’obe kwibakwasha bwabadya kusankila kulongyesha bangi Eyi dy’Efile Mukulu.

7 Kwikala na kyubishi kya kukita myanda ya mu  kikudi bu: Kulonga kwa Bible, kutwela mu bisangilo na mudimo wa bulungudi kwi kukwasha bana be mu bipwa ekumi naminyi? Erin, mushaale mu Afrique du Sud, akula’shi: “Pabaatudi bana bakinga tubaadi atwididi na kutompola misusa ibungi pabitale kulonga Bible, kutwela mu bisangilo, na kulungula mukandu wibuwa. Ingi misango tubaadi atutwesha kafutakanyi mu kulonga kwetu kwa mu kifuko bwa’shi tutuukye bukidi. Anka baledi beetu ta mbetutadiile nya.” Atumbula baledi baaye bikata mwanda babaadi bebakwashe bwa kutundula muulo wa ino myanda. Binobino nsaa yooso yamono’shi abitungu akutwe bisangilo sunga kulungula mukandu wibuwa, etatshishaa bukidi bwa kwalusha kyubishi kyaaye kya kukita ino myanda.

IKALA NA KWIYISHA

8. (a) Yesu baadi muleeshe’shi e na kwiyisha naminyi? (b) Kwiyisha kwa Yesu kubaadi kukwashe balondji baaye naminyi?

8 Sunga mbibaadi muntu mupwidikye, Yesu baadi na kwiyisha na balungwile balonndji baaye’shi e na lukalo lwa bukwashi bwa Yehowa. (Badika Yowano 5:19.) Balondji baaye babaadi bamubepuule pa mwanda wa kwiyisha su? Nya. Pabaabadi abamono’shi mmukulupile kwi Yehowa, babaadi abanyiisha kumukulupila. Kunyima, babaadi balonde kileshesho kyaaye kya kwiyisha.​—Bikitshino 3:12, 13, 16.

9. Nsaa y’okumiina bilubilo byoobe na kuteka lusa, we kukwasha bana boobe naminyi?

9 Mu kwilekeena na Yesu, twi bantu bakutwe kupwidika na atukitaa bilema. Nyi bwakinyi abitungu twikale na kwiyisha. Shinguula’shi kwi bintu bibungi byoshii mulombeene kukita, na ikala okumiina bilubilo byoobe. (1 Yowano 1:8) Byabya mwan’obe alongo bya kwikala akumiina bilubilo byaaye, na akanyiisha kwikala na kaneemo koodi. Akupu, muntu kinyi onemekaa bikata? Mmukata a mudimo akuminaa bilubilo byaaye su ngyawa shakuminaa’shi balwisha? Rosemary, e na bana basatu, akula’shi aye na mulume aaye babaadi abakumiina bilubilo byaabo. Amba’shi: “Bino bibaadi bitakule bana beetu bwabadya kwitufungwila mashimba aabo nsaa yabadi na mwanda.” Akula dingi’shi: “Tubaadi balongyeshe bana beetu mbalo ya kupeta bukwashi bwa kupudisha myanda yaabo. Nsaa yabadi na lukalo lwa bukwashi, misango yooso tubaadi atwibaleesha mu mikanda yeetu ayipatuula Bible, na tubaadi atukitshi luteko pamune.”

10. Yesu baadi muleeshe kwiyisha mpa na pabaadi alungula balondji baaye kya kukita naminyi?

10 Yesu baadi na matalwa a kulungula balondji baaye kya kukita. Kadi bu bibaadi na kwiyisha, misusa ibungi baadi ebalungula bwakinyi abitungu kwibikita. Bu kileshesho, tabaadi penda mwibalungule bwa kukimba Bufumu bw’Efile Mukulu na kululama Kwaye kumpala nya. Baadi mwibalungule dingi’shi: “Byooso byabya abeenupa byanka bu ntenteko.” Yesu pa b’ebalungwile bwa kuleka kutshibila bantu kiimu, baadi mwibapatulwile’shi: “Tala Efile Mukulu akakutshibila namu kiimu. Mwanda Efile Mukulu akutshibila kiimu anka mu kyaakya kipaso kyootshibila bangi.”—Mateo 6:31–7:2.

11. We kukwasha mwan’obe e mu bipwa ekumi naminyi p’obe kumupatulwila bwakinyi bomwelela mwiya sunga kumwatshila kitshibilo?

 11 Kimba nsaa ibuwa ya kupatulwila mwan’obe e mu bipwa ekumi bwakinyi we mumwelele mwiya sunga we mumwatshile kitshibilo kampanda. Su bapusha bwakinyi, ekala na muloo wa nkukookyela. Barry, baadi mukushe bana bananka akula’shi: “Kulungula mwana e mu bipwa ekumi tubingilo akumukwasha bwa kwikala na lukulupilo moodi.” Yaaya nsaa mwan’obe e mu bipwa ekumi akamono’shi omwelela mwiya sunga kumwatshila kitshibilo kushii pa mwanda wa’shi we na matalwa kadi mpa mwanda we na kabingilo kebuwa. Na dingi shinguula’shi bana be mu bipwa ekumi tabakii bana bakinga nya. Abauku bya kunangusheena abo banabeene, na abakuminaa kwiatshila bitshibilo. (Beena-Looma 12:1) Barry akula’shi: “Bana be mu bipwa ekumi be na lukalo lwa kulonga bya kwata bitshibilo bibuwa biimeene pa tubingilo pamutwe pa kwata bitshibilo bwataate.” (Misambo 119:34) Byabya ikala na kwiyisha na opatulwile mwan’obe bwakinyi bwata kitshibilo kampanda. Mu wawa mushindo, omulongyesha bya kwiatshila bitshibilo, na akashinguula’shi omuneemeka na’shi ouku’shi kwete kukula.

IKALA NA KAPATUPATU

12. Bu bibaadi Yesu na kapatupatu, mmushindo kinyi ubaadi mukwashe Mpyeele?

12 Yesu baadi na kapatupatu na baadi ashinguula kilombeene kukwasha balondji baaye. Bu kileshesho, nsaa ibalungwile Yesu balondji baaye’shi e na kya kwipayibwa, Mpyeele bamulungwile’shi Efile Mukulu akukumbe kwanka. Yesu baadi auku’shi Mpyeele e naaye kifulo, kadi baadi auku dingi’shi mushindo aunangusheena Mpyeele wibubi. Yesu baadi mukwashe Mpyeele na bangi balondji naminyi? Kya kumpala, baadi mutopekye Mpyeele. Kunyima, Yesu baadi mwibapatulwile kilombeene kufwila muntu apele kulombasha kikyebe ky’eshimba dya Yehowa su amono’shi bibukopo. Yesu bambile dingi’shi Yehowa akafutu baaba abakimbi buwa bwa bangi. (Mateo 16:21-27) Mpyeele baadi mupete dilongyesha dikata.​—1 Mpyeele 2:20, 21.

13, 14. (a) Nkinyi kilombeene nkuleesha’shi mwan’obe e mu bipwa ekumi e na lukalo lwa kunyingisha lukumiino lwaye? (b) We kutundula bya kukwasha mwan’obe naminyi?

13 Teka Yehowa bwa kupeta kapatupatu kalombeene nkukwasha bwa kutundula bukwashi abutungu mwan’obe e mu bipwa ekumi. (Misambo 32:8) Pangi we kumona’shi mwan’obe te na muloo bu byekalaa mafuku ooso sunga’shi kwete kwakula nka myanda ibubi pabitale bakwetu. We bya kupusha’shi e na mwanda washii mukulungule. Topwandikishanga musango umune’shi mwan’obe kwete kukita myanda ibubi mu bufyefye. * Anka tobepuulanga mwanda waye sunga kupwandikisha’shi awipwila. Bi kwikala’shi abitungu omukwashe bwa kunyingisha lukumiino.

Kwasha mwan’obe e mu bipwa ekumi bwa kwikala na bakuuku bebuwa mu kakongye (Tala kikoso kya 14)

14 Bwa kutundula mushindo oodi mulombeene kukwasha mwan’obe e mu bipwa ekumi, mwele nkonko na kalolo na kaneemo kooso. Bi nka bu’be atapula meema mu mushima. Su otapula bukidibukidi, t’opete meema muyile bungi bokumiina nya. Mu mushindo umune, su twe na lwishinko nsaa ywele nkonko na kukitshisha mwan’obe bwa kwakula pa bukopo, t’otundula myanda yakwete kunangusheena na byapusha nya. (Badika Myeele 20:5.) Ilaria atentekyesha’shi pabaadi mu bipwa ekumi, baadi akumiina kukisha nsaa ibungi na beena kalasa naaye kadi baadi auku’shi bibubi. Baledi baaye babamwene’shi baadi ekalakasha bwa mwanda kampanda. Ilaria akula’shi: “Dingi efuku ku kyolwa babamwene’shi naadi mukalakashwe, abo nkungipusha su kwi mwanda. Naadi mubangye kudila bwa kwibapatulwila bibaadi abinkalakasha na kwibateka bukwashi. Abo nkunkwata kiipa na kundungula’shi babapusha, abakyebe kunkwasha.” Baledi ba Ilaria bababangile musango umune kumukwasha bwa kupeta ba kuuku bebuwa mu kakongye.

15. Yesu baadi muleeshe dingi’shi e na kapatupatu naminyi?

15 Yesu baadi dingi na kapatupatu pabaadi amono ngikashi i buwa ya balondji baaye. Bu kileshesho,  pabapushiishe Natanaele’shi Yesu akatukila mu Naazarete, bambile’shi: “Ku Naazarete nkulombeene kutuuka kintu kiibuuwa su?” (Yowano 1:46) Su boodi panka, boodya kumona’shi Natanaele baadi eelesha mpaka, baadi na binangu bibubi sunga’shi mmukutwe lukumiino su? Yesu tabaadi eele byabya binangu nya. Anka baadi na kapatupatu bwa kuuka’shi Natanaele baadi muntu mululame p’aye kwakula’shi: “Talaayi mwina Isaleele a biinyibiinyi, sha munda mushii kilubilo.” (Yowano 1:47) Yesu baadi mulombeene kumona mu mashimba a bantu na kufubisha ngobesha yaaye bwa kumona mwi bantu ngikashi yaabo ibuwa.

16. We kunyingisha mwan’obe e mu bipwa ekumi naminyi?

16 Sunga byekala’shi twe mulombeene kumona mu mashimba a bantu bibaadi Yesu, we kwikala na kapatupatu. Yehowa mmulombeene nkukwasha bwa kumona ngikashi ibuwa ya mwan’obe e mu bipwa ekumi. Sunga mwan’obe e mu bipwa ekumi akutwa nkukookyela, tokumanga kwela binangu’shi mmwana e bubi sunga’shi te na binangu nya. Tomwelelanga byabya binangu nya. Pamutwe pa byabya, mulungule’shi okwete kumona ngikashi yaaye ibuwa na kumushinkamisha’shi akumiina kukita bibuwa. Mulungule byadi mulombeene kulumbuula na kumutumbula. Mukwashe bwa kulumbuula ngikashi yaaye p’obe kumupa midimo ya kufuba su kwi mushindo. Nyi bibakitshiine Yesu na balondji baaye. Kipwa kimune na kipindji kunyima kwa’ye kufumankana na Natanaele (abaabadi abetamina dingi bu Bartelemi), Yesu bamupeele mudimo ukata. Baadi mwikashe Natanaele bu mutumiibwa, kunyima, Natanaele baadi mulombashe kalolo mudimo ubamupeele Yesu. (Luuka 6:13, 14; Bikitshiino 1:13, 14) Byabya, pamutwe p’ashi mwan’obe e mu bipwa ekumi amona’shi byoso byakitshi ta bibuwa, ikala omutumbula na kumunyingisha. Mukwashe bwa kupusha’shi e kwinusankisha anwe baledi na Yehowa n’ashi e kufubisha ngobesha yaaye bwa kufubila Yehowa.

KULONGYESHA BANA BOOBE AKUKUTWADILA MULOO UKATA

17, 18. Su otungunuka na kulongyesha bana boobe be mu bipwa ekumi bwa kufubila Yehowa, mbipeta kinyi bilombeene kutuuka?

17 We kupusha nka bibapushiishe Mpoolo mutumiibwa. Baadi mukalakashwe bikata pabitale bangi bantu babaadi bu bana bakinga. Baaba bantu mbano babakwashile bwa kulonga pabitale Yehowa na babaadi mufule bikata. Bibaadi abimukyengyesha pabaadi eele binangu’shi bangi ba kwabadi be kukutwa kutungunuka na kufubila Yehowa. (1 Beena-Kodinto 4:15; 2 Beena-Kodinto 2:4) Victor baadi mukushe bana basatu akula’shi: “Pabaabadi mu bipwa ekumi, tabibaadi bibofule nya. Tubapetele nsaa ibuwa kunyima kwa kukambila nkalakashi ibaatudi bapete. Ku bukwashi bwa Yehowa, tubapetele muloo wa kwikala mu kipwano kibuwa na bana beetu.”

18 Ba nambutwile, nukwete kwitatshisha ngofu bwa kukwasha bana beenu mwanda nwi beebafule bikata. Tanukookanga nya. Bandaayi kupwandjikisha muloo wanukapete apakaata bana beenu kitshibilo kya kuyididiila na kufubila Yehowa na lulamato looso.​—3 Yowano 4.

^ par. 13 Ba nambutwile mbalombeene kupeta bukwashi mu mukanda wa Les jeunes s’interrogent — Réponses pratiques, volume 1, esaki dya 317, na Volume 2, esaki dya 136-141.