Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 MIISAMBO YA MBANGILO | KWELA NTEKO KWI NA MUULO SU?

Luteko​—Lwi nkupetesha kinyi?

Luteko​—Lwi nkupetesha kinyi?

Kumpala kodya kukita mwanda kampanda, kebungi we kwiyipusha’shi: ‘Aunkwasha ku kinyi?’ Bi bubi kwiyipusha byabya bwa luteko su? Nya. Mwanda atukimbaa kuuka su kuteka kwi na muulo. Sunga Yoobo muntu ebuwa baadi mwiyipushe dingi efuku’shi: ‘Su naayitaanyina, aye angaluula su?’​—Yoobo 9:16.

Mu miisambo ibashaala, tubamono bishinkamiisho abileesha’shi luteko ta lwi bu kipikwa sunga penda bu bukwashi bwa kupashibwa mu binangu nya. Efile Mukulu a binyibinyi kwete kupusha nteko. Su atumutekye bintu bibuwa na mu kipaso kibuwa, akyebe kuteemesha nteko yeetu. Byabya, etutekye bwatudya kwifubwila peepi naaye. (Jaake 4:8) Kadi, nkinyi kyatudi balombeene kupeta su atwelaa nteko mu muwa wetu? Tubande kutala bukwashi bwatudi balombeene kupeta.

Butaale bwa mu binangu.

Nsaa yopete nkalakasho na myanda mu nshalelo oobe, opushaa twinyongoshi tukile su? Bible etunyingisha bwatudya ‘kuteka kushii kupungila’ mu yaaya nsaa na ‘kuukisha Efile Mukulu nkalo yeetu.’ (1 Beena-Tesalonika 5:17; Beena-Fidipe 4:6) Bible etushinkamiisha’shi su tubatadiila kwi Efile Mukulu mu luteko, “butaale bw’Efile Mukulu, abo butabukile binangu byooso, abulama mashimba [eetu] na binangu [byeetu].” (Beena-Fidipe 4:7) Twi balombeene kupeta butaale pa kutuula myanda yeetu kwi Nsheetu e mwiyilu. Nyi bwakinyi etunyingisha mu mukanda wa Misambo 55:23 shi: “Tentwila bushito boobe kwi Yehowa, aye akunyingisha.”

“Tentwila bushito boobe kwi Yehowa, aye akunyingisha.”​—Misambo 55:23

Kwi bantu bebungi mu nsenga bapwe kupeta butaale bwi bino. Ungi muntu abetamina bu Hee  Ran mushaleele mu Corée du Sud akula’shi: “Sunga byekala’shi ne na myanda ikile bukopo, nsaa yangyele luteko bwayo, napushaa’nka bu babantentula bushito, akupu napetaa bukome bwa kunyingiila.” Cecilia a mu Philippines akula’shi: “Bu byandji nyina bana, nekalakashaa ngofu bwa bansongwakashi bande na nyinaami shii na mushindo wa kuntundula dingi nya. Kadi ku bukwashi bwa luteko, ne na ngobesha ya kuyididiila na nshalelo ande a efuku dyooso kushii kukamba kwiyipusha nya. Nauku’shi Yehowa akyebe kunkwasha bwa kulombasha nkalo yaabo.”

Kunyinga na kukankamana nsaa ya nkalakasho.

We na twinyongoshi tukile, sunga myanda ikile bukopo mu nshaleelo oobe ayikukwatshisha pangi moo? Kuteka kwi “Efile Mukulu sha kusambana mu byooso” kwi nkunyingisha ngofu. Bible akula’shi Efile Mukulu “etusambaa mu malwa eetu ooso.” (2 Beena-Kodinto 1:3, 4) Bu kilesheho  dingi efuku pabaadi Yesu mukalakashwe ngofu, “baakunamine, aye nkubanga kuteka.” Bapetele kinyi? “Mikeeyilu ibaafikile mu kumukankamika.” (Luuka 22:41, 43) Neemi, ungi muntu sha lulamato baadi mukyengyeshwe kwi bantu babi babaadi abakyebe kumukutshishwa kukita mudimo w’Efile Mukulu. Batekyele’shi: “Binobino, nyingisha maasa ande.” Myanda ibaadi ikitshikye kunyima ayileesha’shi Efile Mukulu baadi mumukwashe binyibinyi bwa kukambila moo na kulombasha mudimo waaye. (Neemi 6:9-16) Reginald, a mu Ghana alondo mwanda ubaadi umukitshikile pabitale luteko, akula’shi: “Nsaa yantekye, bikishekishe mafuku andi na nkalakasho ibungi, napushaa bu’mi balungula muntu e na mushindo wa kunkwasha mu mwanda wande na anshinkamiisha’shi twedilanga.” Eyendo, Efile Mukulu e bya kwitukankamika nsaa yatumutekye.

Binangu abifiki kwi Efile Mukulu.

Bingi bitshibilo byatwata mbilombeene kwikala na bukitshishi kwatudi’twe banabeene sunga kwi bantu batudi bafule. Twi bya kwata bitshibilo bibuwa naminyi? Bible akula’shi: “Su umune a kwanudi mmukutwe binangu [bikishekishe paadi mu nkalakasho], eebitekye kwi Efile Mukulu eebipeeyaa booso, mu kwiyisha dingi kushii kutopeka; abamupa byanka.” (Jaake 1:5) Su tubatekye binangu kwi Efile Mukulu, mmulombeene kwitupa kikudi kiselele kyaaye bwa’shi kitukunkushe bwa kwata bitshibilo bibuwa. Byabya, twi bya kuteka kikudi kiselele mwanda Yesu baadi mwitushinkamiishe’shi: “Yaya a mwiyilu [akapa] kikudi kiselele kwi baaba abamutekye kyanka!”​—Luuka 11:13.

“Naadi mutekye Yehowa ngofo bwa kumpa buludiki bwa kwata bitshibilo bibuwa.”​—Kwabena a mu Ghana

Mpa na Yesu baadi na lukalo lwa kuteka bukwashi bwa Nshaye nsaa ibaadi aata bitshibilo bikata. Bible etulungula’shi nsaa ibaadi musangule balongi baaye 12 babaadi na kya kwikala batumibwa, Yesu baadi ‘mutooshe bufuku na kuteka Efile Mukulu.’​—Luuka 6:12.

Nka bu Yesu, bantu bebungi lelo uno mbapete kukankamikiibwa nsaa yabadi bamone mushindo ubaadi Efile Mukulu mwaluule nteko yaabo pa kwibakwasha bwa kwata bitshibilo bibuwa. Regina, a mu Philippines, akula pabitale myanda ilekeene yaadi mupete, bu kusemuna bushito bwaye na bwa kifuko kyaaye kunyima kwa lufu lwa mulume aaye, kushimisha mudimo, lukalakashi lwa kukusha bana bupenka. Nkinyi kibaadi kimukwashe bwa kwata bitshibilo bibuwa? Akula’shi: “Ne mupete bukwashi bwa Yehowa kukiila ku luteko.” Kwabena, ungi muntu a mu Ghana, etulungula bwakinyi baadi mutekye bukwashi bw’Efile Mukulu: “Naadi mushimishe mudimo wande wa kwibaka ubaadi aufutu kalolo.” Pabaadi akimbi kya kukita, akula’shi: “Naadi natekye Yehowa efuku dyooso bwa’shi ankwashe bwa kwata kitshibilo kibuwa.” Akula dingi’shi: “Naadi mushaale munyingye mwanda Yehowa baadi munkwashe bwa kusangula mudimo aumpa mushindo wa kulombasha nkalo ya mu kikudi na ya ku mbidi.” N’obe namu we bya kupeta bukunkushi bw’Efile Mukulu p’obe kuteka bwa myanda ilombeene kubofusha kipwano kyoobe naaye.

Tubateemuna penda myanda ipeela yodi mulombeene kupeta mu kwela nteko. (Bwa kuuka myanda ibungi, tala kashibo akamba’shi: “ Bukwashi bwatupete mu kwela nteko.”) Anka, bwa’shi opete bwabwa bukwashi, abintungu obande kuuka Efile Mukulu na byakumiina. Su okumiina byabya, atukunyingisha bwa kwipusha Batemwe ba Yehowa bwabadya nkukwasha bwa kulonga Bible. * Kulonga Bible nyi etabula dya kumpala dilombeene nkwikasha peepi na Yawa “apusha nteko.”​—Misambo 65:2.

^ par. 14 Bwa kuuka myanda ibungi, ipusha umune a ku Batemwe ba Yehowa be mu mbalo yoodi mushaale sunga kutwela mu site a www.jw.org.