Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Twi kusankisha binyibinyi Efile Mukulu su?

Twi kusankisha binyibinyi Efile Mukulu su?

Tobopwile kubadika pabitale bantu babadi basaamune mu Bible na weakwila mwishimba’shi, ‘Ntshi mulombeene kwikala byabadi! We kwela binangu’shi ‘Ne muntu mukutwe kupwidika, nakitaa bilema.’

Yoobo baadi muntu “mululame na shi na matope.”​—Yoobo 1:1EEM

Yoobo baadi ayitaminyibwa bu muntu “mululame na shi na matope.” (Yoobo 1:1EEM) Loota baadi ayitanyinwa bu “muntu mululame.” (2 Mpyeele 2:8Kilombeno kipya 2014) Na Daavide abamwitanyina bu muntu “mululame” ku meeso kw’Efile Mukulu. (1 Bamfumu 14:8) Byabya, tubandeyi kutala bibaadi nshalelo a bano bantu ba mu Bible. Atukyebe kumona’shi (1) babakitshiine bilubilo, (2) bileshesho byabo mbilombeene kwitulongyesha, na (3) bantu bakutwe kupwidika mbalombeene binyibinyi kusankisha Efile Mukulu.

BABAADI BAKITE BILUBILO

“[Efile Mukulu] bapaashiishe Loota mululame, aye baadi mukalakashwe na bwikashi bubaadi nabo baaba bankitshish’a-bubi.”​—2 Mpyeele 2:7

Yoobo baadi mupete makyenga ebungi abaadi aamweneka bu a kukutwa kululama. Bapetele binangu bibubi, mpa na kwamba’shi Efile mukulu tamupasukila byekala na lulamato kwadi sunga kwilukutwa. (Yoobo 9:20-22) Yoobo baadi auku bi kululama kwaye kadi bangi babaadi abapusha bu’ye akula’shi aye mmululame kukila Efile Mukulu.​—Yoobo 32:1, 2; 35:1, 2.

Loota baadi mwialasheene bwa kwata kitshibilo kibaadi kibofule. Baadi mwinyongole pa mwanda  wa bukitekite bwa bantu ba mu Sodome na Gomoore, afika na mu ‘kufwambuka bikata mwishimba dyê’ pa mwanda wa mwikeelo wabo. (2 Mpyeele 2:8EEM) Efile Mukulu baadi mwibaukishe mpàngo yaaye ya kubutula bino bibundji bi na buntomboshi na aye nkupa Loota mushindo wa kupanda na kifuko kyaaye. We kupwandikisha’shi pa mwanda wa bibaadi bikalakashwe Loota, badya kwikala muntu a kumpala kukatuka mu kibundji. Mu yaaya nsaa ibaadi muwa waye mu masaku, babangile kunyengakana. Ba mikeeyilu babafikile bwa kumupaasha na kifuko kyaye babebakakile ku maboko bwa kwibatuusha mu kibundji.​—Kibangilo 19:15, 16.

Daavide baadi ‘alondo [Efile Mukulu] n’eshimba dyaaye dyooso aye baadi mululame kumeeso kw’[Efile Mukulu].’​—1 Bamfumu 14:8

Daavide dingi efuku bakutshilwe butontshi bwa mbidi aye nkutambuka lusandji na mukashi a muntu. Mu kudila kwa kufya wawa mwanda, Daavide baadi mwipayiishe mulume aaye. (2 Samwele, shapitre 11) Bible akula’shi “kibaadi Daavide mukite takibalongamiine Yehowa nya.”​—2 Samwele 11:27.

Yoobo, Loota, na Davide babakitshiine bilubilo booso bwabo, bamo babakitshiine bilubilo bikile bukata. Kadi, nka bu byatukyebe kwibimona, babaadi na lukalo lwa kufubila na kukookyela Yehowa n’eshimba dimune. Babaadi benyongole na kushintuula mwikeelo wabo. Nyi bwakinyi, Efile Mukulu baadi mubwikile bilema byabo, na mu Bible abebetanyina bu bantu ba lulamato.

ABITULONGYESHA KINYI?

Bu byatudi bantu bakutwe kupwidika, tatwi balombeene kukutwa kukita bilubilo nya. (Beena-Looma 3:23) Kadi su tubakitshi bilubilo, abitungu twinyongole na kushintuluka bwa kukita myanda ibuwa.

Mushindo kinyi ubaadi Yoobo, Loota, na Daavide betatshishe bwa kulumbuula mwikeelo wabo? Mwishimba dyaye, Yoobo baadi muntu mululame.  Kunyima kw’Efile Mukulu kunangusheena naye, Yoobo bakatwishe binangu bibubi aye nkwinyongola bwa bishima bibaadi mwakule. (Yoobo 42:6) Mweneno a Loota pabitale bukitekite bwa bantu ba mu Sodome na Gomoore baadi mwipusheene na miiya y’Efile Mukulu. Kilubilo kibakitshine, ndulengu lubaadi nalo munda mwa kapindji. Batuukile mu kibundji kibaadi akikyebe kubutudibwa aye nkupanda ku kiimu ky’Efile Mukulu. Pa mwanda wa kukookyela tabaadi mwiyaluule kumongo bwa kutala bibalekyele nya. Sunga byekala’shi Daavide bakitshine mulwisho ukata pa kwipaa mwiya w’Efile Mukulu, baadi mwakule myanda yooso i mwishimba dyaye pa kwilanga na kuteka Yehowa lusa.​—Misambo 51.

Mweneno ebuwa a Efile Mukulu bwa baaba bantu mmwipusheene na ngyeleelo aaye a binangu bya’shi bantu mbakutwe kupwidika. Efile Mukulu “Ashingûla kyakya kibetubumbile n’akyo. Eûku’shi, atwe tubatûkile ku nsenga.” (Misambo 103:14EEM) Byabya, su Efile Mukulu auku’shi twi balombeene kukita bilema, nkinyi kyatekye kwatudi?

Efile Mukulu “Ashingûla kyakya kibetubumbile n’akyo. Eûku’shi, atwe tubatûkile ku nsenga.”​—Misambo 103:14EEM

BANTU BAKUTWE KUPWIDIKA BE KUSANKISHA EFILE MUKULU NAMINYI?

Elango dibabapeele Salomone kwi Daavide adituleesha byatudi balombeene kusankisha Efile Mukulu. Bamulangile’shi : “Obe naamu, mwan’ande Salomone, uuka Efile Mukulu a nshoobe, omufubile n’eshimba dimune.” (1 Myanda 28:9) Eshimba dimune adileesha kinyi? Nyi eshimba difule Efile Mukulu na adikumiina kulonda miiya yaaye na kumuuka. Ta eshimba dipwidikye nya, kadi di na lukalo lwa kufubila Efile Mukulu na kumukookyela kooso mpa na kukumiina dinyooka. Bu bibaabadi bafule Efile Mukulu na kukumiina kumukookyela, nyi bwakinyi Efile Mukulu bamwene Yoobo bu muntu “shi na matope,” Loota bu muntu “mululame,” na Daavide bu muntu ‘akitaa nka byabya byamonaa bu bibuwa.’ Sunga mbibaabakitshine bilubilo, babaadi balombeene kusankisha Efile Mukulu.

Eshimba dimune adileesha kukita akikyebe Efile Mukulu na kwikala na lukalo lukata lwa kumufubila na kukookyela kooso

Byabya su twi na binangu bibubi byatushatukumiina byashaala mu mitwe yeetu, kwakula myanda ilombeene kwitwinyongosha sunga kukita mwanda watubanga kwialasheena kumongo, kutentekyesha ino myanda ibatukatuka mu kwakula nkulombeene kwitunyingisha. Efile Mukulu auku kalolo’shi tatwi bya kwikala bapwidikye mu ano mafuku nya. Anka, etutekye bw’ashi tumufule na kwitatshisha bwa kumukookyela. Su twibamukulupile n’eshimba dimune, tushinkamisheyi’shi twi balombeene kusankisha Efile Mukulu.