Janet akula bino: “Kunyima kwa lufu lwa Nshami, mulum’ande baadi mundungule’shi tandji na ungi mukashi. Nka paapa, balongyele bilamba byaye aye nkwenda kushi su nkwitulaa ami na bana beetu babidi.” Janet bapetele mudimo, anka efuto dyaye dibaadi dipeela bwa kulombasha nkalo ya mu nshibo. Na baadi mupete ingi nkalakasho ikile lukalakasho lwa makuta. Atentekyesha shi: “Kinyongwa kikata kibaadi kinkwate mwanda wa mashito apya anaadi mupete na kukimba bya kwialombasha bupenka. Naadi nepusha mwibaasa mwanda ntshinaadi na bya kulombasha nkalo ya bana bande bu abilombasha bangi ba nambutwile. Mpa na binobino, nkwete kwiyipusha bikwete kummona bangi bantu na bana bande. Abamono’shi ne mukite mwande mooso bwa kubaamba eyibakishi dyande su?”

Janet

Kwela nteko kubaadi kukwashe Janet bwa kulama binangu byaye na kutamisha kipwano kyaye n’Efile Mukulu. Akula’shi: “Nsaa ya bufuku nyi ayikambaa lukalakasho, nsaa ishi tuleo binangu bya twinyongoshi abinfikila. Kukita luteko na kubadika Bible akunkwasha bwa kulaala. Verse andji mukumiine ngofu e mu Beena-Fidipe 4:6, 7 akula’shi: ‘Tanwikalanga mashimba kwiyilu pa kintu su nkimune, anka, nguba ooso, mu nteko, mu kwiyaaya na mu ntumbu, uukishayi Efile Mukulu nkalo yeenu. Na butaale bw’Efile Mukulu, abo butabukile binangu byooso, abulama mashimba eenu na binangu byeenu.’ Kwela nteko nsaa ibungi bufuku kunkwashe bwa kunyingishibwa na kupusha butaale bwa Yehowa.”

Mayi a Yesu abakwile mu mwisambo wa pa mwengye aetunyingisha pabitale kuteka bwa twinyongoshi twa bipaso byooso aamba’shi: “Nshenu eûkâ kyakya kyanudi n’akyo lukalo kwibedi kw’anwe ta nwamutekyele kyanka.” (Mateo 6:8, EEM) Abitungu tumutekye bukwashi. Kwela nteko mmushindo wa kumpala watudya ‘kwifubwila kwi Efile Mukulu.’ Su tubakitshi byabya, aye namu ‘efubwila peepi neetu.’—Jaake 4:8, EEM.

Eyendo, kwela nteko takwitwikasha biiya penda bwa kwakula twinyongoshi twetu nya. Yehowa aye  “apusha nteko” akumiina dingi kukwasha baaba booso be na lukumiino mwadi. (Misambo 65:3) Nyi bwakinyi Yesu baadi mulungule balongi baaye “byabadi na kya kuteka na katshintshi kushii kupungila.” (Luuka 18:1) Abitungu tutungunukye na kuteka Efile Mukulu bukunkushi na bukwashi bwaye na bashinkamishe’shi anyingisha lukumiino lwetu. Tatukumanga kwikala na katshima-munda bwa byatukumiina sunga ngobesha yetu bwa kukita myanda nya. P’atwe ‘kuteka kushi kupungila’ mu kino kipaso, atuleesha’shi twi na lukumiino mu byatutekye.​—1 Beena-Tesalonika 5:17.

AKIPUSHIISHA BINYIBINYI KWIKALA NA LUKUMIINO

Kadi lukumiino alupushiisha kinyi? Lukumiino aluleesha ‘kuuka’ Efile Mukulu’shi mmuntu. (Yowano 17:3) Atukitshi byabya p’atwe kwikala na binangu by’Efile Mukulu ku bukwashi bwa Bible. Atuuku’shi amonaa ooso a kwatudi na akumiinaa kwitukwasha. Kwikala na lukumiino lwa binyibinyi ta penda kuuka mwanda kapanda pabitale Efile Mukulu nya. Akuleesha dingi kwikala naaye mu kipwano kikata kya bukuuku. Nka byatwikalaa na kuuku a p’eshimba, tatwi balombeene kunyingisha kyakya kipwano nka musango umune nya. Lukumiino lwetu ‘alwende na kutama’ patukwete kutungunuka na kulonga myanda imutale ‘patukitshi nguba ooso myanda imulongamine’ na patumono byakwete kwitukwasha. (2 Beena-Kodinto 10:15, Kilombeno kipya 2014; Yowano 8:29) Lukumiino lwi bino nyi lubakwashishe Janet bwa kukambila twinyongoshi twaye.

Janet akula’shi: “Kumona bibaadi Yehowa munkwatshisheene bibaadi binkwashe bwa kutamisha lukumiino mwadi. Misango ibungi tubaadi atumono myanda ya kukutwa kululama bu ikumbeene kwitukabila. Ku bukwashi bwa nteko, Yehowa baadi ankwasha mu kipaso kyanshii mukumbeene kwikwasha ami nabeene. Nsaa yamutumbula, abintentekyesha byakwete kunkitshina. Baadi ankwasha nsaa yandi na lukalo na kunkitshiina myanda na kululama. Mmumpe bakuuku bebuwa beena Kidishitu balume na bakashi. Bakwete kunkwasha na mbekale kileshesho kibuwa bwa bana bande.” *

“Nauku bwakinyi Yehowa akula mu mukanda wa Malakii 2:16 (EEM) shi: ‘Nyi mushikwe kutshiba kwa dibaka.’ Kukita byabya kwi mwina dibaka shi musoole, mmulwisho ukata. Takudi bipwa bibungi kasha mulum’ande andeka, kadi ingi nsaa napushaa busheye. Nakimbaa kukita nka myanda ayikwasha bangi na ikumbeene kunkwasha namu.” P’aye kutumikila malango a mu Bible na kupela kwitolola pa bupenka, Janet baadi mukambile twinyongoshi twaye. *​— Myeele 18:1.

Efile Mukulu nyi ‘Nshe-bana ba nshiye na àsàmbiilaa bakashi kilele.’​—Misambo 68:5

Janet akula bino: “Naadi munyingishibwe ngofu pa kuuka shi Efile Mukulu ‘nshe-bana ba nshiye na àsàmbiilaa bakashi kilele.’ Aye t’aketulekyela bu bitulekye mulum’ande nya.” (Misambo 68:5) Janet auku dingi shi Efile Mukulu tetutompaa na “bintu bibubi.” Anka Etupeyaa binangu na ‘kalolo kooso’ mpa na “bukome bushii bwa kupwandikisha nabo” bwa’shi tumone bya kukambila twinyongoshi.​—Jaake 1:5, 13; 2 Beena-Kodinto 4:7.

Kadi twi kwakula naminyi su twi na twinyongoshi bwa nshalelo eetu e mu masaku?

^ par. 9 Tala 1 Beena-Kodinto 10:13; Beena-Ebreeyi 4:16.

^ par. 10 Bwa kupeta ingi mishindo ya kukambila twinyongoshi, we kutala miisambo ya mbangilo i mu Réveillez-vous! a 7/2015 e na mutwe wa mwanda awamba shi: “We na matalwa ku muwa oobe su?” (mu Fwalanse) we mulombeene kumwata dingi mu www.jw.org.