Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

 MIISAMBO YA MBANGILO | BYA KUKAMBILA TWINYONGOSHI

Twinyongoshi pabitale makuta

Twinyongoshi pabitale makuta

Paul nshe-bana babidi bambile shi: “Pabaadi makuta apwe muulo mwiumbo dyetu, byakudya bibaadi bishimine na bikamine muulo. Tubaadi atwele milongo munda mwa nsaa ibungi bwa kuula bya kudya, anka bibaadi abipu kumpala. Bantu babaadi banyaane mwanda wa nsala, bangi babaadi abapono mpa na mu miseese. Muulo wa bintu byatudi nabyo lukalo ubaadi nka mu nfwalanga midiyo na midiyaala. Kunyima a byooso, makuta a mwiumbo abapwile kineemo. Naadi mushimishe makuta ande a mu banke, a assurence, na makuta a pension.”

Paul

Paul bamwene shi, bwa kwikala biiya na kifuko kyaye, bibaadi abimutungu kwikala na “kapatupatu” na binangu. (Myeele 3:21) Akula’shi: “Naadi natumika mudimo wa kaalo ka nsembwe, kadi nabangile kutumika mudimo ooso wampete sunga wa makuta apeela. Bangi babaadi abanfutu bidibwa sunga bintu bya mu nshibo. Su abanfutu milungo inanka ya nsabanga, nafubisha ibidi na naudisha ibidi. Naadi mupete twana twa nsoolo 40. Nsaa ibatutamine, netupanyine naula tungi twana 300. Kunyima, naadi mushintushe nsoolo 50 ku mifuko ibidi ya bukula ya 50 kg. Yaaya mifuko ibaadi ikwashe kifuko kyande na bingi bifuko munda mwa mafuku ebungi.”

Paul baadi ashinguula’shi kingi kintu ki na muulo kilombeene kukita muntu ooso, nkukulupila mwi Efile Mukulu. Su atukitshi myanda yooso ayitutekye Efile Mukulu, etukwasha. Pabitale kupeta kwa bintu bi na muulo mu nshalelo, Yesu bambile’shi: “Tanwikupilakupilanga; . . . anka anwe, Nsheenu awuku’shi nwi nabyo lukalo.”​—Luuka 12:29-31.

Bi malwa, mwanda mwishikwanyi a Efile Mukulu, Satana, mmulubishe bantu bebungi p’aye kwibatakula mu kwipaana bwa kukimba bintu bya ku mbidi. Bantu mbepaane nka na kanyeene mu kulombasha nkalo yabo, ya binyibinyi na ya mu binangu, abenyongola bwa kupeta mpa na bintu byabashii nabyo lukalo. Bantu bebungi abaataa mabaasa, abafiki mu kushinguula’shi “sha-kishiyo nyi mpika a mumwiyapushe.”​—Myeele 22:7.

 Bangi bantu abaataa bitshibilo bibubi. Paul akula’shi: “Ba nkungishaanyi neetu bebungi mbalekye bifuko byabo na mifubo yaabo bwa kwenda mu maumbo e kula bwa kukimba nshalelo ebuwa. Bangi mbende kushii mikanda y’eshinda ilombane na mbakutwe bya kupeta mudimo. Ababanga kwikala na moo na kufwama ba mpulushi na kulaala mu miseese. Nta mbape Efile Mukulu mushindo wadya kwibakwasha nya. Ank’atwe, tubaadi baate kitshibilo kya kukyenga pamune na kifuko, na kukimba bukwashi bw’Efile Mukulu.”

LONDA ELANGO DYA YESU

Paul atungunuka na kwakula’shi: “Yesu bambile’shi: ‘Tanwikalanga na katshim’a munda bwa malooba, malooba ee naa aayo nkalakasho. Efuku dyooso dii na yaadyo mpombo.’ Byabya naadi natekye penda bwa’shi Efile Mukulu ‘eetupe leelo kya-kudya kyatudi nakyo lukalo’ bwatudya kwikala na muwa. Baadi etukwasha, nka bu bibaadi bitulee Yesu. Efuku dyooso tatubaadi atupete kyakudya kyatudi bakumiine ngofu nya. Ungi mususa, naadi mutwele mu mulongo bwa kuula byakudya kushii kuuka kintu kyabaudisha. Nsaa inafikile peepi, namwene’shi mmusabu wa yaourt. Aku namu ntankuminaa yaourt nya. Byabya bu bi yaourt nkya kudya, tubamudiile dyadya efuku. Natumbula Efile Mukulu ngofu mwanda mu kyakya kipungo kyooso, kifuko kyande nta nkilaale na nsala efuku su ndimune.” *

Efile Mukulu mmwitulee’shi: “Ntankupoosola, ntankusumbusheena.”​—Beena-Ebreeyi 13:5

“Binobino tatudi na ndambo ya makuta. Anka muyiile myanda yatudi bamone atushinguula’shi bwa kukambila twinyongoshi abitungu kukulupila mwi Efile Mukulu. Yehowa * etukwasha nka su atutungunuka na kukita kikyebe ky’eshimba dyaye. Twi bamone kulombana kwa ano mayi e mu Misambo 34:9, (EEM): “Tompai Yehowa, nwimwene byadi buwa! Yawa asûkila kwadi e na mulô!” Tatwi dingi na moo wa kufumankana na nkalakasho ya makuta nya.”

Efile Mukulu akwashaa basha lulamato bwa kupeta ‘kya-kudya kyabadi nakyo lukalo’

“Binobino atuuku kalolo’shi bwa kwikala na muwa, bantu ta be na lukalo lwa mudimo na makuta nya, kadi lwa bidibwa. Atutengyela na kisukusuku kipungo akikalombana uno mulayilo w’Efile Mukulu: ‘Akukekala ntete ibungi pa nsenga.’ Patukyatutengyela, ‘su twi na bidiibwa na bilamba, bikale bitulombeene.’ Atupetaa bukome mu ano mayi a mu Bible: ‘Lwabi lwa nfwalanga ta lwinumunanga mu shalelo eenu, sepeelaayi na byanudi nabyo. Mwanda Yehowa nabeene mmwambe’shi: “Ntankupoosola, ntankusumbusheena.” N’atwe namu twi balombeene kwikala banyingye na abakula’shi: “Yehowa byaadi mukwashi ande, ntatshinyi kintu su nkimune.”’” *

Abitungu kwikala na lukumiino lunyingye bwa ‘kulonda mashind’Efile Mukulu’ bu bibakitshine Paul na kifuko kyaye. (Kibangilo 6:9) Byatwikala na dikyenga dya makuta binobino sunga mu mafuku e kumpala, kileshesho kya lukumiino na binangu bya Paul abiketukwasha ngofu.

Byabya twi kukita naminyi su myanda ya mu kifuko ayitupa twinyongoshi?

^ par. 9 Tala Mateo 6:11, 34.

^ par. 10 Yehowa nyi eshina dy’Efile Mukulu bu byabadi bedileeshe mu Bible.

^ par. 11 Tala Misambo 72:16; 1 Timotee 6:8; Beena-Ebreeyi 13:5, 6.