Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Kidishitu—Mbukome bw’Efile Mukulu

Kidishitu—Mbukome bw’Efile Mukulu

“Kidishitu mbukome bw’Efile Mukulu.”​—1 KOD. 1:24.

1. Bwakinyi Mpoolo bambile shi: “Kidishitu mbukome bw’Efile Mukulu”?

YEHOWA mmuleeshe bukome bwaye kukidila kwi Yesu Kidishitu mu bipaso bya kukaanya. Ma Evanjile ananka aetuleesha myanda ayitunyingisha pabitale bilengyeleshi bibakitshiine Kidishitu. Baadi mukite bingi bilengyeleshi bibungi. (Mat. 9:35; Luk. 9:11) Oolo, bukome bw’Efile Mukulu abumweneka mwi Yesu. Nyi bwakinyi Mpoolo mutumibwa bambile pabitale Yesu shi: “Kidishitu mbukome bw’Efile Mukulu.” (1 Kod. 1:24) Byabya, bilengyeleshi bya Yesu bi kwitukwasha mu nshalelo eetu naminyi?

2. Nkinyi akitulongyesha bilengyeleshi bya Yesu?

2 Mpyeele mutumibwa bambile shi Yesu bakitshiine bilengyeleshi sunga ‘myanda ya kukânya.’ (Bik. 2:22, EEM) Myanda ya kukaanya ibakitshiine Yesu ibaadi ayileesha myabi ikata ayifiki kumpala mu bufumu bwaye. Yaaya myanda ibaadi bu mwesheshe wa bilengyeleshi abikyebe kukita Yesu mu nsenga ishima mu ndumbulwilo mupya a Efile Mukulu! Bilengyeleshi byaye abitupa dingi mushindo wa kushinguula bu muntu bwaye na bwa Nshaye. Tubandeyi kutala bino bilengyeleshi bipeela bya Yesu na kutala byabidi bilombeene  kwitukwasha mu nshalelo eetu binobino na mu mafuku aafiki.

KILENGYELESHI AKITULONGYESHA KALOLO KAAYE

3. (a) Leesha kibaadi kitakule Yesu bwa kukita kilengyeleshi kyaye kya kumpala. (b) Mu Kana Yesu baadi muleeshe’shi e na kalolo naminyi?

3 Yesu bakitshine kilengyeleshi kyaye kya kumpala mu Kana mu Ngalileeya, ku musangeelo wa dibaka. Abimweneka’shi bungi bwa bantu bubaadi bukile. Nyi bwakinyi, maalwa abapwile. Munkatshi mwa bantu babaadi betanyinwe mubaadi Madiya nyin’aye na Yesu. Kushi mpaka, baadi anangusheena munda mwa bipwa bibungi pa milayilo yooso ya butemuki itale mwan’aye, baadi auku shi abakamwitanyina bu “Mwana a Sha-kwiyilu.” (Luk. 1:30-32; 2:52) Baadi ashinguula’shi mwadi mwi bukome bushabandile kumweneka su? Eyendo, ku Kana, Madiya na Yesu babaadi bapushe lusa bwa beena dibaka bapya na kukumiina kwibakwasha bwa kupela kukwatshika buufu. Yesu baadi auku’shi kukuukila beenyi kwi nka bu kitungo. Byabya Yesu baadi mwaluule milangi 380 ya meema bu “malofu ebuwa.” (Badika Yowano 2:3, 6-11.) Yesu baadi nka mu kitungo kya kukita kino kilengyeleshi su? Nya. Baadi mukwashe bantu bwa lusa na baadi mwambule Nshaye e mwiyilu pa kwikala na kalolo.

4, 5. (a) Kilengyeleshi kya kumpala kya Yesu akitulongyesha kinyi? (b) Kilengyeleshi kya ku Kana akitulongyesha kinyi bwa mafuku e kumpala?

4 Yesu baadi mutuushe maalwa ebungi na ebuwa mu kilengyeleshi, alombane bwa kisaka kya bantu bebungi. Kino kilengyeleshi akitulongyesha kinyi? Bu bibaadi Yesu mukite mu kukumiina kwaye uno mwanda wibuwa, abitushinkamiisha’shi Yesu na Nshaye abetuulaa pa mbalo ya bantu. Booso ta be na busumwa nya. Binobino banda kunangusheena abikafubisha Yehowa bukome bwaye na kalolo kooso mu nsenga ipya bwa kutuusha bidiibwa “bwa miilo yooso” pa nsenga ishima.​—Badika Yeeshaya 25:6.

5 Banda kwela binangu! Bantu booso abakalombeeshwa nkalo yabo​—bu kwikala na bidiibwa na mashibo ebuwa. Byabya, tutamisheyi muloo wetu pa kumona mu binangu kipungo akiketupa Yehowa bintu bibuwa mu Mpaladiiso pa nsenga.

Su twi na kalolo ka kutuusha nsaa yetu, atuleesha shi atwambula kalolo ka Yesu (Tala kikoso kya 6)

6. Yesu bafubile na bukome bwaye bwa kukita bilengyeleshi naminyi, na twi kumwambula bwa uno mwanda naminyi?

6 Abitukemesha pa kumona’shi pabaadi Dyabulu mutompe Yesu bwa kwaluula mabwe bu mikate, Kidishitu bapelele kufuba na bukome bwaye bwa kwisankisha. (Mat. 4:2-4) Kadi bafubile na bukome bwaye bwa kulombasha na kupwila bangi nkalo yabo. Mushindo kinyi watudi balombeene kwambula kwipaana kwa Yesu bwa bangi? Baadi mukankamikye bafubi b’Efile Mukulu bwabadya kwikala na kiubishi kya ‘kupaana.’ (Luk. 6:38) Twi bya kuleesha dino eyikashi dya kalolo pa kwitanyina bantu ku mashibo eetu bwa kudya nabo kidiibwa kya kumbidi na kya mu kikudi. Twi bya kuleesha kalolo na nsaa yetu pa kulondela muntu shi na mushindo wa kufika mu bisangilo myanda  yatwikeele bapushe mu mwisambo. Twi bya kukwasha bakwetu be na lukalo na bukwashi mu mudimo wa bulungudi. Twi bya kuleesha’shi atulondo kileshesho kya Yesu pa kukwasha bantu muyiile mushindo wetu na bintu bya ku mbidi sunga bya mu kikudi.

“BABAADIILE BOOSO ABO NKWIKUTA”

7. Mwanda kinyi awikala nka kwanka mu mafuku ooso a uno ndumbulwilo?

7 Bulanda ta mwanda upya nya. Yehowa balungwile Isaleele a kala’shi kwikala na balanda mukatshi mw’eumbo dyabo taakukatshibika. (Miy. 15:11) Kunyima kwa bipwa nkama, Yesu bambile’shi: “Balanda, nwi nabo mafuku ooso.” (Mat. 26:11) Yesu baadi akyebe kwamba shi balanda abekala nka kwanka pa nsenga su? Nya, baadi akyebe kwamba’shi balanda abekala nka kwanka munda mwa mafuku ooso a uno ndumbulwilo ebubi. Byabya, twi na muloo ukata wa kupusha’shi Yesu baadi mukite bilengyeleshi bwa kwituleesha myanda ibuwa ayifiki kumpala mu Bufumu bwaye, nsaa ayikeekala bantu booso na bidiibwa bibungi na balombeeshwe nkalo yabo!

8, 9. (a) Bwakinyi Yesu baadi mudiishe binunu bya bantu? (b) Nkinyi akikusankisha pabitale kino kilengyeleshi?

8 Mufundji a misambo baakwile bino pabitale Yehowa: “Obuul’eyaasa dyoobe, wekutshisha bi na muuwa byooso.” (Mis. 145:16) Yesu baleesheshe shi “mbukome bw’Efile Mukulu” pa kubuula misango ibungi eyaasa dyaye na kwikutshisha balongi baaye. Tabaadi mukite bino penda bwa kuleesha’shi e na bukome nya. Baadi mwibikite mwanda eshimba dyaye dibaadi adimutakula bwa kwituula pa mbalo ya bangi. Tubandeyi kutala mwanda wi mu Mateo 14:14-21. (Badika.) Balongi ba Yesu babafikile kwadi bwa kwisamba naaye bwa bidiibwa. Ta nka penda abo babaadi na nsala nya, kadi babaadi abesambila dingi bwa kisaka kikata kya bantu ba mu bibundji bilekeene kibalondele Yesu lwa ngao kibaadi na nsala. (Mat. 14:13) Yesu baadya kukita naminyi?

9 Yesu baadi mudiishe balume bafikye ku 5000, kushii kubadika bakashi na bana na penda mikate itaano na mishipa ibidi! Tabitusankisha pa kutentekyesha bibafubile Yesu na bukome bwaye bwa kukita bipaso bwa kukwasha bifuko mpa na bana bakinga su? Bantu “babaadiile, booso nkwikuta.” Bino abileesha’shi byakudya bibaadi bungi ngofu. Na kalolo kooso, Yesu tabaadi mwibatompeshe ka kudya nya, kadi bebapeele byakudya bibakwashile kisaka kya bantu munda mw’efuku dishima na kwaluka ku bibundji byabo. (Luk. 9:10-17) Kunyima babasangwile biseele 12 bibashadile!

10. Mu mafuku aafiki, bulanda abukeekala naminyi?

10 Lelo uno nkalo ya bantu binunu na binunu tabeyilombasha kwi ba nfumu bakutwe kululama. Bangi bantu ta be na mushindo wa kupeta byakudya byabadi balombeene “kwikuta.” Anka kubashaala mafuku apeela bwa’shi bantu be na kukookyela beekale na nshalelo ebuwa mu ndumbulwilo shi na kutshiba kwa milomo na bulanda. Su we na bukome, twe mulombeene kulombasha nkalo ya bantu su? Efile Mukulu sha bukome booso e na matalwa na lukalo lwa kwiyilombasha​—mu kapindji kapeela. Eyendo, kukuudibwa kwetu takudi peepi!​—Badika Misambo 72:16.

11. Bwakinyi we mushinkamishe’shi Yesu afubisha binobino bukome bwaye pa nsenga ishima, na bino abikutakula mu kukita kinyi?

11 Pabaadi pa nsenga, Yesu baadi mutumikye mu kapindji kapeela ka nsenga munda mwa bipwa bisatu na kipindji. (Mat. 15:24) Bu byadi Nfumu, matalwa aaye a kumunana aapalakana mu nsenga yooso ishima. (Mis. 72:8) Bilengyeleshi bya Yesu abitushinkamiisha’shi e na lukalo lwa kufubisha bukome bwaye bwa kwitupaasha. Sunga ta twi bya kukita bipaso, twi balombeene kufuba na nsaa na bukome bwetu bwa kuleesha bantu na katshintshi milayilo ya  mu Bible. Bu byatudi Batemwe belambule kwi Yehowa be na kyukilo kya myanda ibuwa i kumpala, atupusha’shi twi na bushito bukata bwa kulungula bangi yaaya myanda. (Lom. 1:14, 15) Nsaa yatunangusheena pa ino myanda abitutakula bwa kulungula bangi mukandu wibuwa wa Bufumu bw’Efile Mukulu.​—Mis. 45:1; 49:3.

E NA MATALWA KWI BIPANGWA BIBUKOME BYA PA NSENGA

12. Bwakinyi atwamba’shi Yesu ashinguula kalolo bintu byooso bi pa nsenga?

12 Nsaa ibaadi na Mwan’aye mbedi peepi bu “mufubi ê sha kalolo,” Efile Mukulu bapangile nsenga na bintu bi mwanka. (Mye. 8:22, 30, 31, EEM; Kol. 1:15-17) Byabya, Yesu ashinguula kalolo bintu byooso bi pa nsenga. Auku bya kwibifubisha na kwibikunkusha kalolo.

Nkinyi akikukanyisha pabitale bibaadi Yesu mufube na bukome bwaye bwa kukita bilengyeleshi? (Tala kikoso kya 13, 14)

13, 14. Nkinyi akileesha shi Kidishitu e na matalwa ku bipangwa bibukome bya pa nsenga?

13 Pabaadi pa nsenga, Yesu baleesheshe’shi “mbukome bw’Efile Mukulu” pa kuleesha matalwa pa bipangwa bi bukome bya pa nsenga. Banda kutala bibaadi mukite ngumbo mukata baadi mutuule muwa wa balongi baaye mu masaku. (Badika Maako 4:37-39.) Ungi muntu apatuulaa Bible aleesha’shi: “Kishima kya mu kina Greke kyabadi baluule [bu “ngumbo” mu Maako 4:37] akileesha kipapi kikata. Takileesha lupapi lwa kapindji kapeela nya . . . kadi, akileesha kipapi ki bukopo kikwateene na tubadibadi akifiki musango umune na mpeshi, na kupepula bintu.” Mwanda wi mu Mateo auleesha uno ngumbo bu “kipapi kikata.”​—Mat. 8:24.

14 Banda kutala bibaadi bikitshikye pabaadi pakookye Kidishitu mwanda wa mudimo waye wibukopo. Bwato abukyebe kwiyina, meema aekupila na kutwela mwanka. Nsaa ikwete kupuka kyakya kipapi kikata na mbundambunda ya meema ayikyebe kubwikila bwato, Yesu baadi’nka mulaale. Baadi akyebe kwikisha. Bibaadi bikwatshishe balondji moo, abo nkumubuusha na kusama shi: “By’atufu’bi!” (Mat. 8:25, EEM) Yesu baadi mubuukye, aye nkusaashila kipapi na meema shi: “Umiina, leka tuleo!” Kipapi kibemeene. (Mak. 4:39, Kilombeno kipya 2014) Byabya, Yesu baadi musaashile kipapi na meema bwabidya kuumiina na kuleka tuleo. Nkinyi kibaadi kikitshikye? “Kubayikeele kufukama kukata.” Yesu baleesheshe bukome bwikashaa!

15. Yehowa mmuleeshe naminyi shi e na matalwa ku bipangwa bibukome bya pa nsenga?

15 Bukome bwa Kidishitu bubaadi abutuukila kwi Yehowa nabeene, nyi bwakinyi atukumiina shi Efile Mukulu Sha bukome booso e na matalwa ku bipangwa byooso bi pa nsenga. Tubande kutala bileshesho bipeela. Kumpala kwa Mpeshi a kabutu, Yehowa bambile shi: “Kuunyima kwa mafuku musamboobidi, naakanokyesha mpeshi pa nsenga mund’a mafuku makumi ananka a kaanya na bufuku.” (Kib. 7:4) Mu mushindo umune, atubadika mu mukanda wa Efilu 14:21 shi: “Yehowa nkutakula . . . kipapi kya kutunduka-nguba kiibukopo, aye nkuumisha mbuu.” Akupu mu Yoona 1:4 atubadika shi: “Yehowa baatumine kipapi kiibukopo pa mbuu; paapa, mbuu baasalukile [kutomboka], mu kipaso kibaakyebanga mpaa na mashuwa kutanyika.” Bino abitunyingisha pa kuuka shi Yehowa e na matalwa kwi bipangwa. Eyendo, mu mafuku e kumpala, nsenga ayikala ku maasa a Muntu e buwa.

16. Bwakinyi abitunyingisha pa kuuka shi Yehowa na Yesu be na matalwa ku bipangwa bibukome?

16 Abitunyingisha pa kumona bi bukome bwa kukanya bwa Mupangi eetu na bwa “mufubi ê sha kalolo.” Munda mwa bipwa 1000 bya kumunana kwa Kidishitu, bantu booso abeekala mu butaale. Masaku aatukila ku bipangwa aakemana. T’atukeekala’nyi na moo wa kutshiina bipapi bikata, kutshinkatshinka kwa nsenga na kutanyika kwa myengye mu nsenga ipya nya. Twi na muloo wa kumona mu binangu nsaa ishayikafu’nyi muntu sunga kwikala na kilema akitukila ku masaku a bipangwa, mwanda  “kishaaleelo ky’Efile Mukulu [akiikala] na bantu!” (Bif. 21:3, 4) Abitungu tushinkamishe shi Kidishitu akyebe kutumika na bukome bw’Efile Mukulu bwa kwikala na matalwa ku bipangwa bibukome mu bipwa Kinunu.

AMBULA EFILE MUKULU NA KIDISHITU BINOBINO

17. Twi kwambula Efile Mukulu na Kidishitu binobino mu mushindo kinyi?

17 Byabya, mu kwilekeena na Yehowa na Yesu, tatwi balombeene kwimika masaku aatukila ku bintu bipangibwe nya, anka twi na ndambo ya bukome. Twi kutumika nayo naminyi? Umune wa ku mishindo ngwa kutumikala mayi e mu Myeele 3:27. (Badika.) Nsaa i bakwetu mu nkalakasho, twi kwibasamba na kwibakwatshisheena ku mbidi, mu binangu na mu kikudi. (Mye. 17:17) Bu kileshesho, twi kukwasha bakwetu babapetekyelwa na masaku aatukila ku bipangwa. Ungi mukashi kilele bapushile bishima abikumu kwishimba na bya lutumbu kunyima kwa kipapi kikata kuponesha nshibo yaaye bambile shi: “Ne na lutumbu lukata lwa kwikala mu ndumbulwilo a Yehowa, kushi penda bwa bukwashi bwa ku mbidi nya, kadi, mpa nka na bwa mu kikudi.” Ungi mukwetu mukashi shi mwibakilwe baadi mushimishe lukulupilo na kukalakashwa bikata kwishimba pabaadi kipapi kikata kiponeshe nshibo yaaye. Kunyima kwa kupeta bukwashi bambile shi: “Ntshi na kya kwakula nya! Ntshi na mushindo wa kuleesha byooso byampusha nya . . . Yehowa bofwambuka!” Atusangalaa bu byatudi munkatshi mwa bakwetu be na kalolo abetatshisha bwa bangi. Kintu kikata akitupa muloo nkwamba’shi Yehowa na Yesu Kidishitu bakwete kwitatshisha bikata bwetu.

18. Nkinyi akikukaanyisha pabitale kibaadi akitakula Yesu bwa kukita bilengyeleshi?

18 Mu mudimo waye pa nsenga, Yesu baadi muleeshe shi “mbukome bw’Efile Mukulu.” Nkinyi kibaadi akimutakula bwa kukita byabya? Tabaadi atumika na bukome bwaye bwa kukaanyisha bantu sunga bwa kwisankisha nya. Pa mutwe pa byabya, bilengyeleshi bya Yesu mbileeshe kifulo kibaadi nakyo bwa bantu. Atukyebe kwibimona mu mwisambo aulondo.