Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

Ikala na nshalelo mwipusheene na luteko lwa kileshesho—Kipindji 1

Ikala na nshalelo mwipusheene na luteko lwa kileshesho—Kipindji 1

“Eshina diobe dikale dia kishila.”​—MAT. 6:9, Kilombeno kipya 2014.

1. Mushindo kinyi wa twisambilaa luteko lwi mu Mateo 6:9-13 mu bulungudi?

BANTU bebungi mbalamiine luteko lwa Mwanana sunga lwa Yaay’etu mu mashimba. Mu bulungudi bwa ku nshibo na nshibo, atwisambilaa luno luteko bwa kuleesha bantu shi Bufumu bw’Efile Mukulu nyi mbulamatadi a binyibinyi akyebe kwaluula nsenga yooso mpaladiiso. Sunga kwisambila mwanda wa kumpala mu lwalwa luteko bwa kuleesha shi Efile Mukulu e n’eshina dilombeene kwikala diselele sunga “dya kishila.”​—Mat. 6:9, Kilombeno kipya 2014.

2. Atuuku naminyi shi Yesu tabaadi akumiina’shi twikale atwambuula lwalwa luteko lwa kileshesho nsaa yooso yatutekye?

2 Yesu baadi akumiina shi lwalwa luteko twikale atwilwambuula kishima pa kishima nsaa yooso yatutekye, bu abikitaa beena bipwilo su? Nya. Kumpala kwa kutuusha lwalwa luteko lwa kileshesho, bambile shi: “Panutekye, tanwalushenanga myaku imune.” (Mat. 6:7, Kilombeno kipya 2014) Kunyima, baadi mwakule dingi lwalwa luteko, kadi mu bishima bilekeene. (Luk. 11:1-4) Yesu mmwitukwashe bwatudya kuuka bintu byatudya kuteka na bya  kutuula pa mbalo ya kumpala. Byabya, ndulombeene kwitaminyibwa bu luteko lwa kileshesho.

3. Nkonko kinyi ayitungu kunangusheena patukwete kutaluula luteko lwa kileshesho?

3 Mu uno mwisambo na mu aulondo, atukyebe kutaluula myanda i mu luno luteko. Patukwete kwiyitaluula, eyipushe bino: ‘Luno luteko alunkwasha bwa kulumbuula nteko yande naminyi?’ Ungi mwanda wi na muulo, eyipushe shi: Ne na nshalelo mwipusheene na byantekye su?’

‘NSHETU E MWIYILU’

4. Kishima ‘Nshetu’ akitutentekyesha kinyi, na mushindo kinyi wikale Yehowa bu ‘Nshetu’?

4 Kishima ‘Nshetu’ kushi “Nshami,” akitutentekyesha shi atwe booso twi mu ndumbulwilo a “bena kukumiina” befuleene ngofu. (1 Mp. 2:17, Kilombeno kipya) Nyi nkineemo kikata kyatudi nakyo! Beena Kidishitu bashingwe mwimu, mbasangudiibwe bu bana b’Efile Mukulu bwa kwikala na muwa mwiyilu, mbilombane bwabwadya kwitamina Yehowa bu “Yaya.” (Lom. 8:15-17) Beena Kidishitu be na lukulupilo lwa kushala looso pa nsenga abetamina dingi Yehowa bu “Yaya.” Bu byadi Nsulo ya myuwa yabo, alombasha nkalo ya balangwidi baaye booso na kifulo. Baaba be na lukulupilo lwa pa nsenga abakyebe kufika bwa looso bana b’Efile Mukulu kunyima kwa kwikala bapwidikye na kuleesha lulamato lwabo ku kutompiibwa kwa nfudiilo.​—Lom. 8:21; Bif. 20:7, 8.

5, 6. Nkyabuntu kinyi kibuwa kikumbeene baledi kupa bana baabo, na nkinyi kikumbeene kukita nakyo mwana ooso? (Tala kifwatulo ki kumbangilo.)

5 Banambutwile abapa bana baabo kya buntu kibuwa pa bebalongyesha bwa kuteka na kwibakwasha bwa kumona Yehowa bu Nshabo a mwiyilu. Ungi mukwetu kwete kufuba binobini bu mukunkushi a kifunda mu Afrique du Sud akula’shi: “Kubanga’nka efuku dibatubangile kutanda, naadi nakumiina kuteka na bana beetu bufuku booso, kukaasha pa nshi kwanka. Bana beetu abakula shi t’abatentekyesha kalolo bishama bya yaaya nteko bufuku nya. Anka, abatentekyesha’shi atwisambanga na Nshetu Yehowa na kwipusha mu kwiyikeela na mu butaale bwaye. Munda mwa mafuku apeela, babaadi na mushindo wa kwibikita, naadi mwibanyingishe bwabadya kwela nteko n’eyi dikamine bwandya kuteemeshe kwabaleesha binangu byabo na byabapusha kwi Yehowa. Uno ubaadi mushindo wibuwa wa kupusha bi mu mashimba aabo. Akupu naadi nebaludika bwabadya kwela myanda i na muulo ya mu luteko lwa kileshesho bwabadya kubanga kukita nteko i buwa.”

6 Bibaadi abyende na kutama baaba bana mu kikudi ta bya kwitukemesha nya. Lelo uno, be na muloo mu mabaka aabo, na balume baabo, bakwete kukita kikyebe ky’eshimba dy’Efile Mukulu mu mufubo wa nsaa yooso. Ta kwi kya buntu kilombeene banambutwile kupa bana baabo ki kwibakwasha bwa kukula kalolo kikile kwifubwila peepi na Yehowa nya. Byabya, mwana ooso e na kya kwata kitshibilo kya kulama kipwano kyaye kibuwa na Yehowa. Nyi bwakinyi abitungu kulonga bwa kufula eshina dy’Efile Mukulu, na kwidyata na kineemo kikata.​—Mis. 5:11, 12; 91:14.

“ESHINA DIOBE DIKALE DIA KISHILA”

7. Nkineemo kinyi kyatudi nakyo, kadi abitungu tukite kinyi?

7 Twi na kineemo kikata kushi penda kya kuuka eshina dy’Efile Mukulu nya, kadi, kya kwikala dingi bu “mwilo bwa eshina diaye.” (Bik. 15:14, Kilombeno kipya 2014; Yesh. 43:10) Atutekye Nshetu e mwiyilu shi: “Eshina diobe dikale dia kishila.” Nsaa yomulungula byabya, otekye Yehowa bwashi akukwashe bodya kusuuka kukita sunga kwakula kintu ki kusabuulusha eshina dyaye diselele. Tatwikalanga bu bangi ba mu bipwa lukama bashibaadi abakitshi  byabalambukisha. Nyi bwakinyi Mpoolo bafundile pa mwanda wabo shi: “Eshina di’Efile Mukulu dibasabuulwa munkatshi mwa beena maumbo pa mwanda wenu.”​—Lom. 2:21-24, Kilombeno kipya 2014.

8, 9. Tuusha kileshesho akileesha abikwashaa Yehowa baaba abeekasha eshina dyaye dya kishila.

8 Atukumiina kwikasha eshina dy’Efile Mukulu dya kishila. Ungi mukwetu mukashi a mu Norvège baadi mufwishe mulume aaye a kifulo, akula bino kunyima kwa kushala bupenka na mwana e na bipwa bibidi: “Bibaadi bu kipungo kibukopo mu muwa wande. Naadi natekye efuku dyooso, nka bu nsaa yooso bwandya kushaala munyingye mu binangu bwa kupela kupa Satana mushindo wadya koolomona Yehowa ku kitshibilo kyooso kyandi mukumbeene kwata kushi binangu na kukutwa lukumiino. Nakumiina kwikasha eshina dya Yehowa dya kishila, na nakumiina shi mwana ande, akamone nshaye mu Mpaladiiso.”​—Mye. 27:11.

9 Yehowa baalulwile nteko yaaye su? Oolo. Uno mukwetu mukashi bapetele misango ibungi bukwashi kwi bakwabo beena Kidishitu. Kunyima kwa bipwa bitano, babaadi bamwibakile kwi mukulu mu kakongye. Binobino, mwana’aye e na bipwa 20 na mubatshishibwe. Yawa mukwetu mukashi akula shi: “Ne na muloo ukata bibaadi binkwashe mulum’ande bwa kumukusha.”

10. Efile Mukulu akeekasha eshina dyaye bu dya kishila bwa looso naminyi?

10 Nkinyi akitungu bwashi eshina dy’Efile Mukulu dikale dya kishila na kutooshibwa bwa looso? Bwashi byabya bikitshikye, abitungu shi Yehowa akatushe bantu booso bebubi bashabakwatshisheena Bufumu bwaye. (Badika Ezekyele 38:22, 23.) Bantu abakyebe kufika bapwidikye kapelakapela. Atutengyela na maboko abidi kipungo akikeekasha bipangwa byooso bi na binangu eshina dya Yehowa bu dya kishila! Kunyima, Nshetu a kifulo e mwiyilu ‘akekala ooso mu byooso.’​—1 Kod. 15:28.

“BUFUMU BWOBE BUFIKYE”

11, 12. Yehowa bakwashishe bafubi baaye bwa kupusha kinyi mu kipwa kya 1876?

11 Kumpala kwa’shi Yesu akamine mwiyilu, balongi baaye babamwipwishe’shi: “Mwanaana, binobino ngi abikakumbana nguba ookakituula bufumu bwa beena Isaleele su?” Lwaluulo lwaye lubaadi luleeshe shi nsaa tayibaadi ibande kulombana bwabadya kuuka apakabanga kumunana Bufumu bw’Efile Mukulu nya. Bebalungwile bwabadya kutuula binangu ku mudimo wi na muulo wa kulungula mukandu wibuwa. (Badika Bikitshino 1:6-8.) Byabya, Yesu balungwile balondji baaye bwa kutuula binangu byabo ku Bufumu bw’Efile Mukulu abufiki. Kubanga mu mafuku a batumibwa, beena Kidishitu bakwete kuteka bwashi bufikye.

12 Pabaadi apefwibwila nsaa yashi Bufumu bw’Efile Mukulu bubangye kumunana mwiyilu mu maasa a Yesu, Yehowa baadi mukwashe bafubi baaye bwabadya kupusha nsaa yabikalombana. Mu kipwa kya 1876, Charles Taze Russell baafundile mu jurnale a Scrutateur de la Bible, mwisambo awamba’shi: “Kipungo kya bingi bisamba: Akikafudiila mafuku kinyi?,” ubaadi uleeshe shi kibaadya kufudiila mu kipwa kya 1914. Mwisambo ubaadi uleeshe kwipushena kwa “bipungo musambobidi” bya mu butemuki bwa Danyele na ‘kulombana kwa nguba sunga kipungo kya bingi bisamba’ bibakwile Yesu. *​—Dan. 4:16; Luk. 21:24.

13. Myanda kinyi ibakitshikile mu 1914, na yaaya myanda ibangile mu kyakya kipwa ayileesha kinyi?

13 Mu kipwa kya 1914, kubaadi kutuukye ngoshi mu maumbo ooso a mu Mputu​—yaaya  ngoshi ibaadi ipalakane mu nsenga yooso ishima. Kubanga mu mafuku abaadi emane ngoshi mu 1918, kubatukile bipupa bya nsala bishibaadi kwanka, bantu abaadi bafwe ku kipupa kya kikoolo ki bukopo babaadi bungi kukila babafwile ku ngoshi. Ino myanda ibaadi “kitundwilo” kibatushile Yesu bwa kushinguula shi mafuku aaye a kwikala bu Nfumu mupya a nsenga ababanga kulombana. (Mat. 24:3-8; Luk. 21:10, 11) Kibaadi kishinkamiisho akileesha shi mu kyakya kipwa kya 1914, babapeele Nfumu Yesu Kidishitu “lùbàngo” sunga kifulu kya bufumu. “Bayiile bu mutshokodi, na bwa kutshokola.” (Bif. 6:2) Baadi musuule mayilu pa kulwa ngoshi na Satana na ba demo baaye, aye nkwibasumbula pa nsenga. Kubanga paapa, bantu bakwete kumona kulombana kwa ano mayi: “Malwa ngeenu, nsenga na mbuu, mwanda Kafilefile bayiki kwanudi, mukwatshikye nsungu, mushinguule’shi kubamushaadila mafuku apeela.”​—Bif. 12:7-12.

14. (a) Bwakinyi bikii na muulo bwa kuteka’shi Bufumu bw’Efile Mukulu bufikye? (b) Mudimo kinyi wi na muulo autungu kukita binobino?

14 Butemuki bwi mu Bifumbulwe 12:7-12 abwituleesha bwakinyi kutandjikwa kwa Bufumu bw’Efile Mukulu nkufikye na kukitshika kwa myanda ibukopo ikwete kukwata bantu. Yesu, Nfumu a Bufumu bw’Efile, babangile kumunana munkatshi mwa beshikwanyi naye. Mpa na pakafudisha kutshokola na kukatusha bubi pa nsenga, atukatungunuka nka na kuteka bwa’shi Bufumu bw’Efile Mukulu bufikye. Nyi bwakinyi, abitungu twikale na nshaleelo mwipusheene na luno luteko pa kukwatshisheena kulombana kwa kino “kitundwilo.”  Yesu batemukile’shi: “Na uno mukandu wibuwa wa Bufumu aukalungulwa pa nsenga yoso ishaadibwe, bwa kulesha bu-kamonyi kwi maumbo ooso na kunyima nfudilo ayikafiki.”​—Mat. 24:14, Kilombeno kipya 2014.

“KYOOKYEBE KIKITSHIKYE PA NSENGA”

15, 16. Bi na muulo bwa kuteka bwashi akikyebe Efile Mukulu kikitshikye pa nsenga? Patuula.

15 Akikyebe eshimba dy’Efile Mukulu kibaadi akikitshika mu mushindo upwidikye pa nsenga munda mwa bipwa bifikye ku 6000. Nyi bwakinyi Yehowa pabaadi atala bintu byooso bibaadi mukitshine bantu bakwile’shi: “Bibaadi buuwa bukabe.” (Kib. 1:31) Kunyima Satana batombokyele, na kubanga paapa, bantu bapeela nyi abakitshi kikyebe ky’eshimba dy’Efile Mukulu pa nsenga. Anka, lelo uno twi na kineemo kya kwikala na muwa mu kipungo ki bantu bafikye ku midiyo mwanda ya Batemwe bakwete kuteka bwa’shi akikyebe eshimba dy’Efile Mukulu kikitshikye pa nsenga na kwitatshisha bwa kwikala na nshalelo mwipusheene na lwawa luteko. Abakitshi bino mu mwikeelo wabo na pa kukwatshisheena na katshintshi mudimo wa kwikasha bantu bu balongi.

Okwete kukwasha mwan’obe bwadya kwikala na nshalelo mwipusheene na luteko lwa’shi kikyebe ky’eshimba dy’Efile Mukulu kikitshikye pa nsenga? (Tala kikoso kya16)

16 Bu kileshesho, ungi mukwetu mukashi atumika bu misionere mu Afrique baadi mubatshishibwe mu 1948 akula’shi: “Mu kwipusheena na kino kipindi kya luteko lwa keleshesho, natekaa misango ibungi bwa’shi bantu booso be bu mikooko bakebamone na kwibakwasha bwa kuuka Yehowa pakuki nsaa. Na dingi, nsaa yankyebe kulungula muntu, natekaa kinangu bwa’shi nkume eshimba dyaye. Pabitale bantu be bu mikooko batudi bapete, natekaa bwa’shi Yehowa etwelele mwabi mu kwitatshisha kwetu bwa’shi twibakwashe.” T’abitukaanyisha pa kumona shi uno mukwetu mukashi taadi na bipwa 80 kwete kupeta bipeta bibuwa mu bulungudi na, ku bukwashi bwa bangi balungudi, mmukwashe bantu bebungi bwa kufika Batemwe ba Yehowa. Kushi mpaka we bya kutentekyesha bileshesho bya bantu bebungi bepaane mu kukita kikyebe ky’eshimba dy’Efile Mukulu sunga mbyabadi na lukalakasho lwa bununu.​—Badika Beena-Fidipe 2:17.

17. Opusha naminyi pabitale abikakitshi Yehowa bwa bantu na nsenga mu mafuku aafiki?

17 Mpa nka na pa bakakatusha beshikwanyi ba Bufumu bw’Efile Mukulu pa nsenga, atukatungunuka’nka na kuteka bwashi kikyebe ky’eshimba dy’Efile Mukulu kikitshikye. Akupu, atukamono kukitshika kwa kikyebe ky’eshimba dy’Efile Mukulu mu bushima nsaa yakabuusha midiyo ya bantu bafwe mu mpaladiiso pa nsenga. Yesu bakwile’shi: “Bino byooso ta binukaanyishanga dimo, akufiki nguba aabapusha eyi dyaaye kwi booso baalale mu nyembo . . . abeemutuuku.” (Yo. 5:28, 29) Akikekala kipungo kibuwa kwatudi bwa kukuukila bakwetu ba kifulo bafwe! Efile Mukulu ‘akakumuna mpolo yooso ku meeso [eetu].’ (Bif. 21:4) Bebungi ba ku bantu abakasanguka, abakekala “bashii-balulame” babaadi na muuwa na babafwile kushi kulonga bya binyibinyi pabitale Yehowa Efile Mukulu na Mwan’aaye. Atukeekala na kineemo kikata kya kwibalongyesha kikyebe ky’eshimba dy’Efile Mukulu na mpàngo yaaye, byabya atukebakwasha bwabadya kupeta “muuwa wa looso.”​—Bik. 24:15; Yo. 17:3.

18. Nkinyi kyatudi nakyo lukalo ngofu?

18 Butaale na buumune abikyebe kwikala mu nsenga ishima muyile bya bakekasha eshina dya Yehowa dya kishila kwi Bufumu bw’Efile Mukulu. Byabya, lwaluulo ku myanda isatu ya kumpala i mu luteko lwa kileshesho alukyebe kulombasha nkalo ibungi ya nbantu. Muyile luteko lwa kileshesho, kukii ingi myanda ikata inanka ishambandile kulombana yatudi nayo lukalo. Nyi yatukyebe kutaluula mu mwisambo aulondo.

^ par. 12 Bwa kupusha kalolo bibaadi bilombane kyakya kipungo kya butemuki mu 1914 na kutandikwa kwa Bufumu bw’Efile Mukulu, tala mukanda wa A kinyi akilongyesha namu Bible? esaki 215-218.