Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

‘Babamwene’ bintu bibaabadi bebalee

‘Babamwene’ bintu bibaabadi bebalee

‘Babafwile booso, kushi kumona kukumbana kwa milayilo; anka babeyimwene ku bula.’​—EB. 11:13.

1. Ngobesha yetu ya kumona mu binangu myanda ayifiki kumpala aitukwasha naminyi? (Tala kifwatulo ki ku mbangilo.)

KUMONA myanda ishabandile kulombana mu binangu nkya buntu kitupe Efile Mukulu. Akitukwasha bwa kwata mpàngo na binangu na kutengyela myanda ibuwa. Yehowa mmulombeene kumona myanda ayifiki, na etulungulaa kumpala kwa nsaa myanda ayikyebe kukitshika mu Bifundwe. Twi na mushindo wa kumona mu binangu myanda ayikyebe kukitshika kumpala. Byabya, ngobesha yetu ya kumona mu binangu bintu byatushamwene ayitukwasha bwa kwikala na lukumiino.​—2 Kod. 4:18.

2, 3. (a) Bwakinyi kwikala na bishinkamiisho bya myanda yatumono mu binangu kwi na muulo? (b) Nkonko kinyi yatukyebe kwaluula mu uno mwisambo?

2 Kumona mu binangu mwanda watushamwene dingi ta nkulombeene kwikala kwimeene nka pa myanda y’eyendo nya. Bu kileshesho, su mwana mukinga eele binangu’shi kibaubau ki kumusemuna, edimbi nka bisumanga. Kadi pabaadi Ana anangusheena pa bitale abikekala mwana’aye Samwele afubu ku tabernakle, baadi na bishinkamisho bya mwanda ubaadi amono mu binangu. Baadi ashinkamisha bibaadi akyebe kukita, na bino bibamukwashishe bwa  kulombasha kepatshila kaaye. (1 Sam. 1:22) Su atumono mu binangu myanda itulee Efile Mukulu, atunangusheena bwa myanda ayikakitshika binyibinyi.​—2 Mp. 1:19-21.

3 Kushi mpaka, bantu bebungi ba lulamato ba mu mafuku a kala babaadi abamono mu binangu bintu bibebalayile Efile Mukulu. Kumona myabi ya mu mafuku aafiki kubaadi kwibakwashe mu mushindo kinyi? Mmushindo kinyi watudya kupeta bukwashi mu kunangusheena pabitale myanda ya kukaanya ilee Efile Mukulu bwa kukitshina bantu basha kukokyela?

MBANYINGISHIBWE PA “KUMONA” BYABAKULUPILA

4. Abele baadi na lukumiino lwimene pa kinyi bwa myanda ayikafiki?

4 Abele, muntu a lulamato a kumpala, “bamwene” kintu su nkimune kya ku bintu bibaadi bilee Yehowa su? Tatwi balombeene kwakula shi baadi auku kumpala abikalombana mulayilo wi mu mayi abaadi Efile Mukulu mulungule nyoka shi: ‘Naatuulu ngo pankatshi poobe na mukashi, pankatshi pa keekulu koobe na keekulu kaaye. Uno akakusooso mutwe, obe naamu okamusumu ku kisuulu.’ (Kib. 3:14, 15) Byabya, Abele baadi eele binangu ngofu ku wawa mulayilo na kumona shi akukekala muntu ‘akasumibwa ku kisuulu’ bwa’shi bantu bakalukye mu kupwidika bu bibaadi Adame na Eeva kumpala kw’abo kukita mulwisho. Myanda yooso ibaadi Abele amono mu binangu, ayileesha shi baadi na lukumino lwimeene pa mulayilo w’Efile Mukulu, ngi bwakinyi Yehowa baadi mukumiine mulambu waye.​—Badika Kibangilo 4:3-5; Beena-Ebreeyi 11:4.

5. Bwakinyi kumona myanda ayikafiki mu binangu kubaadi kunyingishe Henoke?

5 Henoke Muntu sha lulamato baadi na lukumino, sunga mbibaadi munkatshi mwa bantu babi abaadi abasabuula Efile Mukulu. Henoke baadi na kikudi ky’Efile Mukulu pabatemukile shi Yehowa “akafiki na bilwilo byaye bya-kishila, bwa kutshiba kiimu kya booso na kupiisha bantu babi bwa myanda yabo y’etombo na bishima byooso bya kapeesha bibaadi ba-sha milwisho bambe Yehowa.” (Yu. 14, 15) Bu bibaadi muntu sha lukumiino, Henoke baadi mukumbeene kumona mu binangu nsenga i na bantu bashi na bu ntomboshi.​—Badika Beena-Ebreeyi 11:5, 6.

6. Nowa baadi muyididile na kukulupila kinyi kunyima kwa Mpeshi a kabutu?

6 Nowa baadi mupande ku Mpeshi a kabutu pa mwanda wa lukumiino lwaye. (Eb. 11:7) Kunyima kwa Mpeshi, lukumiino lubaadi lumutakule bwa kulambula milambu ya nyema. (Kib. 8:20) Nka bu Abele, Nowa baadi na lukumiino shi bantu abakakatushibwa ku bupika bwa mulwisho na lufu. Bu bibaadi bantu balwile dingi kunyima kwa Mpeshi mu mafuku abaadi Nimerode mutombokyele Yehowa, Nowa baadi mushale nka na lukumiino na lukulupilo. (Kib. 10:8-12) Mu mushindo umune, baadi anangusheena pabitale abikekala bantu bapososhibwe ku bukunkushi bwa bantu babi, ku mulwisho na ku lufu. Twi bakumbeene n’atwe namu “kumona” kyakya kipungo kibuwa​—akikyebe kulombana binobino!​—Lom. 6:23.

“KUMONA” KULOMBANA KWA MILAYILO

7. Abrahame, Isaake, na Yaakobo, babaadi ‘abamono’ kinyi mu binangu?

7 Abrahame, Isaake na Yaakobo babaadi abamono mu binangu myanda ikata i kumpala mwanda Efile Mukulu baadi mulee shi, ku lutandwa lwabo nyi akukapetela bisamba byooso bya pa nsenga myabi. (Kib. 22:18; 26:4; 28:14) Beekulu ba bano ba nkambwa babaadi na kya kufiima na kushaala mu Nsenga ibaadi Efile Mukulu mwibalee. (Kib. 15:5-7) Ku lukumiino bano bantu abaadi abatshinyi Efile Mukulu babaadi ‘abamono’ beekulu baabo kwabadi bashaale mu yaya nsenga. Byabya, sunga bibaadi bantu bashimishe  kupwidika, Yehowa baadi mushinkamiishe bafubi baye ba lulamato shi myabi ibaadi ishimishe Adame ta ngishimine bwa looso nya.

8. Nkinyi kibaadi kikwashe Abrahame bwa kuleesha lukumiino lwi bukopo?

8 Bi kwikala shi kumona mu binangu milayilo ya Yehowa nyi kubaadi kukwashe Abrahame bwa kuleesha lukumiino lwi bukopo. Bifundwe abileesha shi, sunga Abrahame na bangi bafubi b’Efile Mukulu basha lulamato babafwile ‘kushii kumona kukumbana kwa milayilo’ mu mafuku a muwa wabo, “babeeyimwene ku bula, beeyikuukila.” (Badika Beena-Ebreeyi 11:8-13.) Bishinkamiisho bibaadi nabyo Abrahame bya kulombana kwa myanda yooso ibaadi Yehowa mulee bibaadi nka bu amono myanda ishambandile kukitshika!

9. Kuleesha lukumiino mu milayilo y’Efile Mukulu kubakwashishe Abrahame naminyi?

9 Lukumiino lwa Abrahame mu milayilo y’Efile Mukulu lubaadi lunyingishe kitshibilo kyaye kya kukita akikyebe Efile Mukulu. Pa mwanda wa lukumiino, bakatukile mu kibundji kya Ure aye nkukumii na kushala bu mwenyi a lukilo mu bibundji bya Kanaana. Nka bu eumbu dya Ure, tabibaadi na bibangilo binyingye mwanda bakunkushi babyo tababaadi abatshinyi Efile Mukulu. (Yos. 24:2) Mu muwa waye ooso, Abrahame “baadi’nka mukulupile kibalo kii na mashibo anyingye, . . . kiibakwe kwi Efile Mukulu nabeene.” (Eb. 11:10) Abrahame baadi ‘emono’ mushale mu mbalo ayikunkushibwa na Yehowa. Abele, Henoke, Nowa, Abrahame na bangi babaadi abakumiina mu lusangukilo lwa bafwe na kumona mu binangu nsaa yabakeekala na muwa pa nsenga mu Bufumu bw’Efile Mukulu, “kibalo kii na mashibo anyingye.” Kunangusheena ku yaya myabi kubaadi kunyingishe lukumiino lwabo mwi Yehowa.​—Badika Beena-Ebreeyi 11:15, 16.

10. Mweneno e buwa a myanda ayifiki a Sara bamukwashile naminyi?

10 Banda kutala kileshesho kya Sara mukashi a Abrahame. Pabaadi na bipwa 90 na kushi mwana, mweneno aaye ebuwa a myanda ayifiki baadi munyingishe lukumiino lwaye. Byabya, baadi amono beekulu baaye abasangeela myabi ibaadi Yehowa mumulee. (Eb. 11:11, 12) Nkinyi kibaadi kimupeteshe lwalwa lukulupilo? Yehowa baadi mulungule mulume aaye shi: “Naamusampa, dingi nankupeela kwadi mpaa na mwana mulume. Namusampa, atanda bisamba; milopwe ya miilo ayituukila kwadi.” (Kib. 17:16) Kunyima kwa kutanda Isaake, Sara baadi na kabingilo ke buwa ka kukulupila kulombana kwa ingi myanda ibaadi Yehowa mulee Abrahame. Mmuloo kinyi watudi nao wa kwikala na kya buntu kya kumona mu binangu bintu bitulee Efile Mukulu na kushinkamisha shi abikalombana!

BAADI ATALA NSAA YOOSO KU EFUTO

11, 12. Moyiise baadi muleeshe kifulo bwa Yehowa namiyi?

11 Ungi muntu baadi muleeshe lukumiino mwi Yehowa nyi Moyiise. Baadi muleeshe kifulo kikata bwaye. Bu bibaadi Moyiise mushaale bu mwana a mu nshibo ya nfumu mu Ejiipitu, bibaadi bipelepele bwadya kutamisha kifulo kya bufumu na mapeta. Byabya, ku bukwashi bwa baledi baaye beena Ebreeyi, Moyiise baadi mulongye pabitale Yehowa na mpàngo yaaye ya kutuusha beena Ebreeyi mu bupika na kwibapa Nsenga ya Mulayilo. (Kib. 13:14, 15; Efi. 2:5-10) Su Moyiise baadi anangusheena pabitale myabi i kumpala bwa mwilo w’Efile Mukulu, opwandikisha shi nkifulo kya bufumu su nkya Yehowa kibaadi akitama mwishimba dyaaye?

12 Bifundwe abitulungula shi: “Ku lukumiino, Moyiise pa baakudile, baapelele kwitaanyinwa bu mwana a mwana a Faraone. Baasangwile kupombeshwa pamune na mwilo w’Efile Mukulu,  pa mutwe pa kusepeela kwa kapindji kapeela mu milwisho. Bamwene’shi kufwambuka kwa Kidishitu nyi mbupeta bukile mapeta ooso a mu Ejiipitu ku bukata, mwanda baadi mukulupile efuto.”​—Eb. 11:24-26.

13. Mushindo kinyi ubaadi kunangusheena ngofu pabitale milayilo y’Efile Mukulu kukwashe Moyiise?

13 Bu bibaadi Moyiise eele binangu ngofu pabitale bibaadi Yehowa mulee bwa kukitshina beena Isaleele, lukumiino na kifulo kyaye bibaadi bitame. Nka bu bangi bantu babaadi abatshinyi Efile Mukulu, baadi amono kulombana kwa nsaa ayikakatusha Yehowa lufu mwi bantu. (Yob. 14:14, 15; Eb. 11:17-19) Tabitukemesha pa kumona shi Moyiise baadi na kifulo bw’Efile Mukulu, aye baadi mupushiishe beena isaleele lusa na bantu ba pa nsenga yooso. Lukumiino na kifulo bibaadi binyingishe Moyiise mu muwa waye. (Miy. 6:4, 5) Sunga pabaadi Faraone mukyebe kwipaa Moyiise, lukumiino lwaye, kifulo bw’Efile Mukulu na kumona mu binangu myanda ayifiki bibaadi bimunyingishe bwa kukambila yaaya myanda n’eshimba dinyingye.​—Efi. 10:28, 29.

MONA MU BINANGU KULOMBANA KWA MYANDA YA BUFUMU

14. Nkipaso kinyi kya kunangusheena kiikale kya madimi?

14 Bantu bebungi lelo uno abamonaa myanda i kumpala bu ishayikalombana. Bu kileshesho, bantu be mu bulanda abalotaa efuku dyabakafiki bampeta na kwikala mu butaale, aku namu muwa wa muntu ano mafuku “wi’nka makyenga na mpombo.” (Mis. 90:10) Abanangusheena pabadi bashale kushi twinyongoshi mu bufumu bwa bana ba bantu, aku namu Bible akula shi nka penda Bufumu bw’Efile Mukulu ndjo lukulupilo lwa binyibinyi bwa bantu. (Dan. 2:44) Bantu bebugi bakwete kumona shi Efile Mukulu t’akabutula uno ndumbulwilo e bubi nya, kadi Bible t’akula byabya nya. (Sof. 1:18; 1 Yo. 2:15-17) Bantu abamono shi mpàngo ya Yehowa ngya madimi, nyi abakumiina byabya.

We mukumbeene kwimona mu nsenga ipya su? (Tala kikoso kya 15)

15. (a) Kumona myanda yabadi bakulupile mu binangu akukwasha beena Kidishitu naminyi? (b) Temuna mwanda oodi mutengyele apakalombasha Efile Mukulu milayilo yaaye?

15 Ku lungi lupese, bu byatudi beena Kidishitu, twi banyingishibwe bwa kumona mu binangu lukulupilo lwetu byalwikala lwa mwiyilu sunga lwa pa nsenga. We mulombeene kumona bu’be kwete kukita myanda ilee Efile Mukulu su? Kushi mpaka, kunangusheena byodi mulombeene kukita apakalombasha Efile Mukulu milayilo yaaye akukupa muloo mwishimba. Pangi we ‘kwimona’ mushale pa nsenga bwa looso. Nangusheena pabitale kufuba pamune na bangi mu kulumbuula nsenga yooso mpaldiiso. Beena mutumba noobe mbafule Yehowa, bu byoodi mumufule. We na mbidi bukome, kushi mukumbo na lukulupilo lwa myanda i buwa. Baaba abakunkusha mudimo wa kulumbuula abakeekasha nshalelo na muloo mwanda bakwete kwitatshisha boobe. Wekala na muloo wa kutumika na mayele na ngobesha yobe mwanda kyoso kyokitshi akikwasha bangi na kutumbisha Efile Mukulu. Bu kileshesho, okwete kukwasha bantu babasanguka bwabadya kuuka Yehowa. (Yo.17:3; Bik. 24:15) Bino nta bilotwa nya. Kumona kwa ino myanda mu binangu nkwimeene mu bya binyibinyi bya mu Bifundwe pabitale mafuku e kumpala.​—Yesh. 11:9; 25:8; 33:24; 35:5-7; 65:22.

BWAKINYI KWISAMBILA PABITALE LUKULUPILO LWETU?

16, 17. Kwisamba pabitale lukulupilo lwetu akwitukwasha naminyi?

16 Patwisamba na bangi beena Kidishitu pabitale byatukumiina kukita apatungunuka Yehowa na kulombasha milayilo yaaye, na kumona kwetu kwa myanda i kumpala mu binangu akunyisha kwikala kwa binyibinyi. Sunga byekala shi ta kwi muntu auku kalolo byakyebe nkakita mu nsenga ipya, nsaa yatukwete kwisamba pabitale  yaaya myanda, tukwete kwinyingisheena muntu na mukwabo na kuleesha lukumiino lwetu mu milayilo ya binyibinyi y’Efile Mukulu. Pabaadi Mpoolo atembela bakwabo beena Loma, baadi musangeele ‘kunyingishwa pamune nabo,’ n’atwe namu twinyingisheene nka byabya mu ano mafuku ebubi.​—Lom. 1:11, 12.

17 Kumona mu binangu myanda i kumpala nkulombeene kwitukwasha bwa kukatusha binangu bibubi bya nkalakasho ya mu uno ndumbulwilo. Bi kwikala shi Mpyeele mutumibwa baadi na bino binangu nsaa ibaadi mulungule Yesu shi: “Tala! Atwe twibalekye byooso twakulonda. Byaabya nkinyi akikeekala kwanka bwetu?” Bwa kukwasha Mpyeele na bangi booso bwa kunangusheena ku myanda ayifiki, Yesu balulwile’shi: “Mbinyibinyi, nenushikwila’shi, nguba akituulwa bintu byooso bwa’shi biikale bipya, apashikama Mwan’a-muntu pa lupuna lwaye lwa ntumbo, anwe bandamate anushikama naamu pa mpuna ekumi na ibidi, bwa kuyimusha bisamba ekumi na bibidi bya Isaleele. Na ooso alekye mashibo, bakwabo balume, bakwabo bakashi, nshee, nyina, bana sunga mafuba, pa mwanda w’eshina dyande, apete bii bungi bukile; na bwedi bwakapete nyi mmuwa wa ikalaika.” (Mat. 19:27-29) Mpyeele na bangi balongi abaadi bakumbeene kwimona mu mudimo wabo wa kukunkusha nsenga yooso na kutwala myabi ibungi kwi bantu ba-sha kukookyela.

18. Kwela binangu pabitale kulombana kwa milayilo y’Efile Mukulu akwitukwasha naminyi?

18 Bafubi ba Yehowa be pa nsenga bakwete kutungunuka na kupeta bukwashi mu kunangusheena pabitale kulombana kwa milayilo y’Efile Mukulu. Abele baadi auku kalolo mpàngo y’Efile Mukulu ya kulumbuula myanda mu mafuku e kumpala, aye nkuleesha lukumiino na nkwikala na lukulupilo. Abrahame bakitshine myanda ikata ayileesha lukumiino mwanda baadi “amono” mu binangu kulombana kwa butemuki bw’Efile Mukulu pabitale ‘keekulu.’ (Kib. 3:15) Moyiise “baadi mukulupile efuto,” akita myanda ayileesha lukumiino na kutamisha kifulo kyaye bwa Yehowa. (Eb. 11:26) Atwe namu, tulekyeyi lukumiino na kifulo kyetu bw’Efile Mukulu bitame patufubisha ngobesha yetu ya kumona mu binangu kulombana kwa milayilo ya Yehowa. Mu mwisambo aulondo atukyebe kwisambila mushindo watudi bakumbeene kufuba na kyakya kya buntu ky’Efile Mukulu.