Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Bwakinyi kutuusha muntu mu kakongye mpàngo ya kifulo?

Bwakinyi kutuusha muntu mu kakongye mpàngo ya kifulo?

JULIAN akula shi: “Nsaa inapushishe shi babatuusha mwan’ande mu kakongye, eshimba dibaadi dinfudiile. Baadi mwan’ande a kumpala anaadi mufule ngofu; atukitanga myanda yooso pamune. Kumpala baadi nka mwana ebuwa, kadi kunyima babangile kukita myanda ibubi. Mukash’ande baadi adidi nsaa na nsaa, na ntshinaadi n’obesha kumusamba nya. Tubaadi atwiyipusha su kwi mwanda watudi bakutwe kumulombeesha.”

Twi balombeene kwamba shi kutuusha muntu mu kakongye mpàngo ya kifulo naminyi aku namu akwitukyengyesha kwishimba? Ntubingilo kinyi atutuusha Bible bwa kwata kino kitshibilo kibukopo? Na myanda kinyi i bya kufisha muntu mu kutuushibwa mu kakongye?

MYANDA IBIDI AYIFISHAA MUNTU MU KUTUUSHIBWA MU KAKONGYE

Abitungu​—kwikale ino myanda ibidi—​bwa kutuusha Temwe a Yehowa mu kakongye. Wa kumpala, nka su Temwe a Yehowa mutambule bakitshi mulwisho ukata. Wa kabidi, nka su ta mmwilangye bwa mulwisho waye.

Sunga Yehowa tetutekye bwa kwikala bapwidikye, e na miiya ya kululama y’atekye bafubi baaye bwa kulonda. Bu kileshesho, Yehowa ashimika kasele shi tusuukye ino milwisho ikata bu kutambuka lusandji, kulangwila nkishi, kwiba, kunyenga bintu byabeene, kwipayisheena, na kupaka manga.​—1 Kod. 6:9, 10; Bif. 21:8.

T’omono shi miiya iselele ya Yehowa ibuwa na i kwanka bwa kwitukalwila su? Muntu ooso akuminaa kushaala mu butaale, na bantu be na binangu bibuwa na balulame. Atupete bantu be bino munkatshi mwa bakwetu balume na bakashi beena Kidishitu, mwanda nsaa ya kwilambula kwetu kwi Efile Mukulu atwitshipaa bwa kulonda miiya i mu Eyi dyaye.

Kadi bi kwikala naminyi su mwina Kidishitu mutambule bakitshi mulwisho ukata mwanda wa kubofula kwa mbidi? Mu mafuku a kala bafubi ba Yehowa ba lulamato babaadi bakite milwisho i byabya, kadi Yehowa tabaadi mwibasumbusheene nya. Kileshesho kya Nfumu Daviide akitushinkamiisha byanka. Baadi mutambukye lusandji na kwipayisheena; kadi, mutemuki Natane bamulungwile shi: “Yehowa . . . bakumuna mulwisho wobe.”​—2 Sam. 12:13.

Efile Mukulu baadi mufwile Daviide lusa ku mulwisho waye mwanda baadi mwilangye n’eshimba dimune. (Mis. 32:1-5) Mu mushindo umune lelo, mufubi a Yehowa e kutushibwa mu kakongye nka su bakutwa kwilanga sunga kutungunuka na kukita bubi. (Bik. 3:19; 26:20) Su muntu ta mwilangye n’eshimba dimune, abitungu bakulu be mu komitee a kusambisha bamutuushe mu kakongye.

Bwa mususa wa kumpala, twi kupusha shi kyakya kitshibilo kya kutuusha nkitshishi a bubi mu kakongye kibukopo sunga shi ta mbamuleeshe lusa, bikishekishe su twi mu kipwano kibukopo  naye. Sunga mbyabya, Eyi dya Yehowa aditupa tubingilo tukata atwitushinkamiisha shi yaaya mpàngo ngya kifulo.

KUTUUSHA MUNTU MU KAKONGYE NKULOMBEENE KUKWASHA MUNTU OOSO

Yesu baadi muleeshe shi “binangu . . . mbifumbulwe shi mbilulame ku bikitshino.” (Mat. 11:19, Kilombeno kipya) Kitshibilo kya kutuusha nkitshishi a bubi shi mwilangye kwishimba mu kakongye akituusha bipeta bibuwa. Tubande kutala ino myanda isatu:

Kutuusha nkitshishi a bubi mu kakongye akupa eshina dya Yehowa kineemo. Bu byatudi batwale eshina dya Yehowa, abitungu mwikeelo wetu uleeshe bi eshina dyaye. (Yesh. 43:10) Nka bu bi mwikeelo wa mwana wi bya kutwala kineemo sunga kusabulusha baledi baye, nyi bi kukita bantu pabamono mwikeelo wibuwa sunga wibubi wa bafubi ba Yehowa. Eshina dy’Efile Mukulu ndilombeene kunemekibwa su bantu beditwale abalondo miiya ya kululama ya Yehowa. bibaadi byabya mu mafuku a Ezekyele pabaadi bantu ba ingi miilo baudikye beena Yunda eshina dya Yehowa.​—Ez. 36:19-23.

Twi kusabulusha eshina dya kishila dy’Efile Mukulu su tubakitshi myanda ibubi. Mpyeele mutumibwa balangile beena Kidishitu shi: “Bu bana bakookyele, tanulondanga ndakalaka ya kala ya mu kipungo kya kuluba kwenu, anka bi yawa mwinwitanyine e selele, anwe naamu ekiteyi beselele mu nshalelo eenu ooso; mwanda mbafunde’shi: ‘Ikalayi beeselele mwanda ami ne eeselele.’” (1 Mp. 1:14-16) Mwikeelo wiselele, na bikitshino bibuwa abipa eshina dy’Efile Mukulu kineemo.

Byabya, su Temwe a Yehowa bakitshi mwanda wibubi, bakuuku baaye na bangi bantu abakeushinguula. Kutuusha muntu mu kakongye akuleesha shi Yehowa e na mwilo wiselele aulondo miiya yaaye i mu Bifundwe bwa kulama bwabwa bwiselele. Ungi mwenyi baadi mufikye mu bisangilo ku Nshibo ya Bufumu mu Suisse bambile shi akumiina kufika bu mwina kakongye. Mwanda babaadi batuushe mukwabo mukashi mu kakongye pabaadi mutambukye lusandji. Bambile shi akyebe kufika mu ndumbulwilo “shakumiina kutadiila bantu abakitshi bibubi.”

Kutuusha muntu mu kakongye akulama bwiselele bwa kakongye ka beena Kidishitu. Mpoolo mutumibwa baadi mudimushe beena Kodinto bwa masaku a kulekyela muntu shi mwilangye ku mulwisho waye mu kakongye. Baadi mupwandjikishe bukitshishi bwibubi bwa yawa muntu na kitatusho akipalakana mu musabu ooso. Baadi muleeshe’shi: “Ndambo peela a kitatusho afuutushaa musabu ooso.” Kunyima bebalangile shi: “Kaashayi muntu mubi munkatshi mwenu.”​—1 Kod. 5:6, 11-13.

Abimweneka’shi “muntu mubi” abesambila kwi Mpoolo baadi na kipikwa kya kukita myanda ibubi. Na bangi beena kakongye babaadi abamono bikitshiino byaye bu bibuwa. (1 Kod. 5:1, 2) Kutadiila wawa mulwisho ukata kubaadi akutakula bangi bwabadya kulonda wawa mwikeelo wibubi mbalo ibaabadi bashale. Kulenguula kwa milwisho ikata akutakula bantu mu kwata miiya y’Efile Mukulu na muulo upeela. (Mul. 8:11) Akupu, kukutwa kwilanga kwa nkitshishi a milwisho kwi kufika bu “kikokoshi” kwi bangi na kulwisha lukumiino lwa bangi mu kakongye.​—Yu. 4, 12.

Kutuusha muntu mu kakongye akumukwasha bwa kushinguula bubi bwaye. Ungi musango Yesu bakwile bwa nsongwalume bakatukile ku nshibo kwabo na akashimisha bupeta bwaye mu bukitekite. Mwana mushimine baadi musangane shi nshalelo ebubi a paasha pa lupango lwa nshaaye tabaaadi na muulo, nkukisha kwa nsaa. Mwana bafikile mu kushinguula kilubilo kyaye, elanga, na kwata kitshibilo kya kwaluka mu kifuko kyabo. (Luk. 15:11-24) Mushindo ubaadi Yesu muleeshe muloo ubapushiishe nshaye a kifulo pa kupusha shi mwan’aye belanga kwishimba awituleesha bi binangu bya Yehowa. Etulungula’shi: “Tansangalâ mukitshi a bubi kufwa, ooo, nasangalâ ashintushêna bikitshîno byê, ashâla na mûwa.”​—Ez. 33:11, EEM.

Mu mushindo umune, bantu batuushibwe mu kakongye ka beena Kidishitu​—mu kifuko kyabo kya mu kikudi—​mbalombeene kushinguula myabi yabadi bashimishe. Pa kumona malwa abadi bapete mwishinda dya milwisho, na kutentekyesha miloo yabapetanga mu kipwano kibuwa na Yehowa na mwilo waye, mbilombeene kushintuula binangu byabo.

Abitungu kwikala na kifulo na eshimba dinyingye bwa kupeta bipeta bibuwa. Daviide bambile shi: “Mbikile buwa mululame ankupila, na ansaashila bwa kundanga! Mwimu wi mapembwe  wa babi, taufikinywanga ku mutwe wande.” (Mis. 141:5) Twate kileshesho: Pwandikisha shi bantu babidi be mu lwendo lula efuku di mashika. Pa mwanda wa mashika e bukopo, mukwabo tamono bya kutambuka nya. Nsaa yabakwete kutengyela bukwashi, takimbi bya kulaala mu neje. Su balaala mu neje afu. Yaaya nsaa mukwabo bamukupila lupi ku meeso bwa kupela kulaala. Apusha busungu, kadi lupi alumupaasha. Mu mushindo umune, Daviide baadi auku shi muntu mululame e kumukupila na kumusaashila bwashi amuludikye.

Misusa ibungi, kutuusha muntu mu kakongye akumupa dinyoka dyadi nadyo lukalo. Kunyima kwa bipwa ekumi, mwana a Julian abatwisambila kunundu baadi mulumbuule mwikeelo waye alukiila mu kakongye, na binobino, kwete kufuba bu mukulu. Akula shi: “Kutuushibwa mu kakongye kunkwashe bwa kumona masaku a bikitshino byande. Bibaadi abitungu nka dinyoka di byabya.”​—Eb. 12:7-11.

MUSHINDO WA KUSHALA NA MUNTU MUTUUSHIBWE MU KAKONGYE AULEESHA KIFULO

Eyendo, kutuusha muntu mu kakongye, mpàngo ya mu kikudi ayikyengyesha kwishimba, kadi tayilesha shi muntu ta mulombeene kwaluka kwi Yehowa nya. Booso bwetu twi na mudimo ukata wa kuleesha shi dinyoka dya kutuusha muntu mu kakongye mpàngo ibuwa.

Bakulu abetatshishaa bwa kukwasha bantu abelanga kwishimba bwa kwaluka kwi Yehowa

Bakulu be na bushito bwa kwisamba na muntu bwa kwata kitshibilo kya kumutuusha mu kakongye, abitungu baleeshe kifulo kya Yehowa. Nsaa yabalungula muntu kitshibilo kyabo, abitungu bekale na kalolo na kumupatulwila matabula aatungu akite bwa kumwalusha mu kakongye. Bwa kutentekyesha bantu batuushibwe mu kakongye mushindo wabadi balombeene kwaluka kwi Yehowa, kunyima kwa mafuku bakulu mbalombeene kutembela baaba babaapu kushituula binangu byabo. *

Beena kifuko be kuleesha kifulo bwa kakongye na kwi yawa batuushibwa mu kakongye pa kunemeka kyakya kitshibilo. Julian, apatuula shi: “Baadi nka mwan’ande, kadi mwikeelo waye ubi ubaadi wele mukalo pankatshi peetu.”

Beena kakongye booso be kuleesha kifulo kikata pa kupela kushaala pamune na kwisamba na muntu mutuushibwe mu kakongye. (1 Kod. 5:11; 2 Yo. 10, 11) Byabya abanyingisha dinyoka dya Yehowa dyabadi bamupe kwi bakulu. Na dingi, mbalombeene kuleesha kifulo kikata pa kusamba kifuko kya yawa muntu abaabatuusha mu kakongye, be mu kinyongwa tala beepusha naabo namu bu batushibwe mu kakongye.​—Lom. 12:13, 15.

Julian afudiisha na ano mayi: “Kutuusha muntu mu kakongye nyi mpàngo ibuwa, ayitukwasha bwa kulonda miiya ya Yehowa. Sunga kwatuusha kinyongwa kwishimba, akutuusha bipeta bibuwa kunyima kwa mafuku. Su naadya kukumiina mwikeelo wibubi wa mwan’ande, tabadya kushintuluka nya.”

^ par. 24 Tala Kitenta kya Mulami kya mu 15/4/1991, esaki 21-23 mu Fwalanse.