Ikalayi ‘bapasukye, mulwiishi n’eenu, diabulu, kwete kwinwifuunya, bu ntambwe akuumbu, akiimbi muntu adya kudya.’​—1 MP. 5:8, Kilombeno kipya 2014.

1. Patuula mushindo ubaadi kipangwa kya mu kikudi kifikye Satana?

MU KIPUNGO kampanda, baadi mu kipwano kibuwa na Yehowa. Akupu, kyakya kipangwa kya mu kikudi kibabangile kwabila lulangwilo lwa bantu. Pamutwe wa kukatusha lwalwa lukalo lwibubi, baadi mwilunyingishe na kwilutamisha mpa’nka na mu kukita mulwisho. (Ja. 1:14, 15) Atwitaminaa kyakya kipangwa bu Satana, aye shibaadi “mushimatshiile mu binyibinyi.” Baadi mutombokyele Yehowa na kufika bu “nshee madimi.”​—Yo. 8:44.

2, 3. Bishima “Satana,” “Diabulu,” “nyoka a kala,” “nyoka mukata” abipushisha kinyi pabitale mwishikwanyi mukata a Yehowa?

2 Kubanga ku buntomboshi bwaye, Satana mmwileeshe bu mwishikwanyi mukata a Yehowa, na tamwikale mu kipwano na bantu nya. Myasu yabadi bape Satana ayileesha bu ntomboshi bwaye. Eshina Satana adileesha “Mwishikwanyi,” adipatuula shi kyakya kipangwa kibubi kya mu kikudi takikwete kukwatshisheena kumunana kw’Efile Mukulu nya; anka, mmwikushikwe na kwete kwikulwisha ngoshi. Akupu, Satana akumiina kumona nfudiilo ya matalwa a kumunana a Yehowa.

 3 Mu mukanda wa Bifumbulwe 12:9, Satana abamwitamina bu Diabulu, kwamba shi, “Nsha-madimi.” Bino abitutentekyesha shi Satana baadi mudimbiile Yehowa pa kumwitamina bu sha madimi. Kishima “nyoka a kala” akitutentekyesha efuku dya malwa dibaadi Satana mufube na nyoka bwa kudimba Eeva mu Edene. Kishima “nyoka mukata” akituleesha nsungu na bukyelo bwa Satana bwa kudila kushimisha mpàngo ya Yehowa na kwipaa bafubi baaye, bi nka bu kyakya kinyema kikata ki bukyelo na kya kutshina.

4. Myanda kinyi yatukyebe kutaluula mu uno mwisambo?

4 Eyendo Satana kwete kulwisha kululama kwetu ngofu. Nyi bwakinyi Bible etudimusha shi: Ikalayi ‘bapasukye! mulwiishi n’eenu, diabulu, kwete kwinwifuunya, bu ntambwe akuumbu, akiimbi muntu adya kudya.’ (1 Mp. 5:8, Kilombeno kipya 2014) Pa mwanda wa kuno kudimushwa, mu uno mwisambo atukyebe kutaluula mikeelo isatu ya Satana na kuleesha mushindo wa kushinamina uno mwishikwanyi mukata a Yehowa na bafubi baaye.

SATANA E NA BUKOME

5, 6. (a) Tuusha bileshesho abilesha shi bipangwa bya mu kikudi mbiikale ‘bimankinda bya bukome.’ (b) Mushindo kinyi wikale Satana na ‘matalwa a kufwisha lufu’?

5 Bipangwa bya mu kikudi byabetamina bu mikeeyilu ‘mbimankinda bya bukome.’ (Mis. 103:20) Mbakile bantu ku binangu na ku bukome. Byabya, mikeeyilu i na lulamato ayifubaa kalolo na bukome bwayo. Bu kileshesho, ungi mususa mwikeeyilu umune baadi mwipee basalayi ba beena Aasiriya 185000​—muntu su ngumune sunga kilwilo kishima takibaadi na mushindo wa kwipaa buno bungi nya. (2 Bf. 19:35) Ungi musango mwikeeyilu bafubile na bukome bwaye bukile bwa bantu bwa kutuusha batumiibwa ba Yesu mu lukano. Yawa mwikeeyilu baadi mukabaule byooso bibabadi bafungye ku kibelo, nkubaula biibi, nkutuusha batumiibwa, akupu nkufunga biibbi​—yaaya nsaa balami babaadi bemane mbwipi mwabo!​—Bik. 5:18-23.

6 Sunga bipangwa bya mukikudi bya lulamato abifubaa kalolo na bokome bwabyo, Satana namu afubaa na bukome bwaye bibubi. E na bukome na bukitshishi bwibungi! Mu Bible abamwitamina bu “nfumu a pano pa nsenga” na bu “efile a pano pa nsenga.” (Yo. 12:31; 2 Kod. 4:4) Satana Dyabulu e na dingi ‘matalwa a kufwisha lufu.’ (Eb. 2:14) Bino tabileesha shi e na mushindo wa kwipaa bantu booso nka’ye nabeene nya. Byabya, kinangu kyaye kya kwipayisheena nkipalakane mu nsenga. Na dingi, bu bibaadi bikumine Eeva madimi a Satana na bibaadi Adame mukutwe kukookyela Efile Mukulu, mulwisho na lufu mbipalakane kwi bantu booso. (Lom. 5:12) Mu wawa mushindo, Dyabulu baadi mupete ‘matalwa a kufwisha lufu.’ Nyi bwakinyi Yesu baadi mmwitanyine bu​—‘mwipayishi a bantu.’ (Yo. 8:44) Satana mmwishikwanyi neetu e na bukome!

7. Mushindo kinyi uleeshe bademo shi be na bukome?

7 Su atushinamina Satana, t’atulu nka penda n’aye kadi atulu na baaba booso be ku lupese lwaye mu kilumbu kya matalwa a kumunana mwiyilu na pa nsenga. Mu bano bantu mwi kisaka kikata kya bangi ba mikeeyilu batombokye sunga bademo. (Bif. 12:3, 4) Misusa ibungi, bademo mbafube na bukome bwabo bukile bwa bantu, bwa kukyengyesha bantu booso babadi balubishe. (Mat. 8:28-32; Mak. 5:1-5) Efuku su ndimune tatukumanga kubepuula bukome bwa bano ba mikeeyilu bebubi sunga bwa “nfumu a bikudi bibi.” (Mat. 9:34) Su tatwi na bukwashi bwa Yehowa, tatwi balombeene kutshokola ngoshi yetu na Satana nya.

SATANA NTOMBOSHI

8. (a) Satana e na kitshibilo kinyi? (Tala kifwatulo ki kumbangilo.) (b) Mu koobe kumona, mushindo kinyi ukwete kuleesha uno ndumbulwilo binangu bya butomboshi bwa Satana?

8 Mpyeele mutumibwa baadi mupwandikishe Satana na “ntambwe akuumbu.” Muyile ungi  mukanda wa kala, kishima kya mu kina Greke kyabadi baluule bu “akuumbu” akileesha “kubuluka kwa nyema e bukyelo e na nsala.” Uno mmushindo wibuwa wa kuleesha bu ntomboshi bwa Satana! Sunga byekale shi nsenga yooso i ku matalwa aaye, Satana e na nsala ya kudya bantu bebungi. (1 Yo. 5:19) Byabya, Satana kwete kulwa na bashingwe mwimu bakii pa nsenga na bakwabo bakwete kwibakwatshisheena, bekale “ingi mikooko.” (Yo. 10:16; Bif. 12:17) Satana kwete kukimba bya kudya bafubi ba Yehowa. Bibaadi mukyengeshe balongi ba Yesu ba mu siekele a kumpala na byakyengesha ba ano mafuku, abitushinkamisha byadi na binangu bya bu ntomboshi.

9, 10. (a) Satana batompele kukutshishwa mpàngo y’Efile Mukulu pabitale beena Isaleele naminyi? (Tuusha kileshesho.) (b) Bwakinyi Satana baadi na kabingilo ka kushikwa beena Isaleele? (c) Dyabulu apushaa naminyi nsaa ayikitshi mufubi a Yehowa mulwisho ukata lelo uno?

9 Mu kutompa kwaye kwa kulwisha mpàngo ya Yehowa, Satana kwete kuleesha buntomboshi bwaye mu ungi mushindo. E nka bu ntambwe e na nsala shi na lusa bwa nyema. Ta mulombeene kwikala na lusa kumpala kwa kwipaa nyema sunga kwinyongola kunyima kwa kumwipaa. Mu mushindo umune, Satana te na lusa su ndupeela kwi baaba b’akyebe kudya. Bu kileshesho, banda kwela binangu bibaadi bipushe Satana Diabulu pabaadi mutakule bangi beena Isalele bwa kupona mu mulwisho wa kutambuka lusandji na lwabi. Nsaa yobadika pabitale masaku abaadi atukile ku lusandji lwa Zimeri na ku lwabi lwa Gekazi, we mukumbeene “kumona” byadi bu ntambwe e na bukome bwa kutshokola su?​—Mb. 25:6-8, 14, 15; 2 Bf. 5:20-27.

Satana asankaa nsaa ayikitshi mufubi a Yehowa mulwisho (Tala kikoso kya 10)

10 Satana baadi na kabingilo ke pabwako ka kushikwa Isaleele a kala. Kunyima kwa byooso, wawa mwilo ubaadi na kya kutuusha Mesiya​—winyi baadi na kya kusoosa Satana na kukalwila matalwa a kumunana a Yehowa. (Kib. 3:15) Satana tabaadi akumiina kumona abifwimi beena Isaleele, na baadi na mushikwa wa kwibatweshakasha mu mulwisho. Satana tabaadi mwinyongole nsaa ibaadi Daviide mutambukye lusandji sunga kupushiisha Moyiise lusa nsaa ibabamulungwile shi takatwele mu Nsenga ya mulayilo nya. Pamutwe pa byabya, Satana asankaa nsaa yamono mufubi a Efile Mukulu bakitshi mulwisho.  Yaaya myanda i munkatshi mwa bintu abifubaa nabyo Diabulu bwa koolomona Yehowa.​—Mye. 27:11.

11. Satana baadi akimbi kinyi pabaadi atompo Sara?

11 Satana baadi na mushikwa ukata bwa kifuko kibaadi na kya kutuusha Mesiya. Bu kileshesho, banda kutala bibaadi bikitshikye mafuku apeela kunyima kwa Yehowa kulungula Abrahame shi akeekala “mwilo ukata.” (Kib. 12:1-3) Pabaadi Abrahame na Sara mu Ejiipitu, Faraone baadi mwitamishe Sara kwaye ku nshibo​—abimweneka shi baadi akyebe kumwata bu mukashi aaye. Kushi mpaka, Yehowa baadi mupashe Sara ku uno mwanda wibubi. (Badika Kibangilo 12:14-20.) Mafuku apeela kumpala kwa kutandikwa kwa Isaake, kubaadi kukitsikye mwanda wi bino mu kibundji kya Gerare. (Kib. 20:1-7) Satana baadi kunyima kwa ino myanda su? Baadi akulupila shi, bu bibaadi Sara mulekye bupeta bwa mu Ure na nkashaala mu tushibo twa mapema, mmulombeene kumulubishwa na mashibo alumbulukye a kwa Faraone na a kwa Abimeleke. Satana baadi anangusheena shi Sara akyebe kupela mulume aaye​—na Yehowa bwa kutwela ku bulunda bwa mu kindumba. Sunga Bible tamwibileeshe, twi bya kushinkamisha shi Dyabulu baadi asangeela kufwisha Sara bu muntu shii mulombane bwa kutusha keekulu kabaabadi balee. Satana tabaadya kwikala mwinyongole su dyadya eyibakishi dibuwa, nkumo yandyo na kipwano kyadyo na Yehowa bibadya kulwila. Satana e na bu ntomboshi bukile!

12, 13. (a) Satana baadi muleeshe mwikelo waye wa bu ntomboshi kunyima kwa kutandjikwa kwa Yesu naminyi? (b) Omono shi Satana apusha naminyi bwa bansongwa bafule Yehowa na abayididiila na kumufubila ano mafuku?

12 Yesu baadi mutandikwe bipwa nkama kunyima kwa Abrahame. Topwadikishanga shi Satana baadi amono Yesu bu mwana e buwa sunga e na muulo ukata nya. Mwanda Satana baukanga shi uno mwana akulu na akafikye Mesiya ababadi balee. Binyibinyi, Yesu baadi kipindji kya kumpala kya keekulu ka Abrahame, yawa baadi na kya “kutuuta mifubo ya Kafilefile.” (1 Yo. 3:8) Satana baadi anangusheena shi kwipaa kwa mwana nkibeshi su? Nya, Aye t’abasukaa kibuwa na kibubi nya. Akupu, tabaadi mwialasheene bwa kwipaa Yesu pabaadi kii mwana nya. Mushindo kinyi?

13 Nfumu Erode baadi mufiite munda nsaa ibaadi basha binangu abakimbi “nfumu a beena Yuuda batandjikwa,” na baadi na kitshibilo kya kumwipaa. (Mat. 2:1-3, 13) Nyi bwakinyi baadi mutume eyi bwa’shi bayipee bana balume booso be na bipwa bibidi na muushi be mu Beeteleeme na mu ma distrike aaye ooso. (Badika Mateo 2:13-18.) Yesu baadi mupande lufu mu kyakya kipupa kya kwipayisheena, kadi bino abitulongyesha kinyi pabitale mwishikwanyi neetu Satana? Abituleesha patooka shi Dyabulu t’ataa muwa wa bantu na muulo nya. Te na kantu ka lusa su nkapeela bwa bana bakinga. Satana “ntambwe akuumbu” binyibinyi. Tatukumanga kubepuula mwikelo waye wa bu ntomboshi efuku su ndimune!

SATANA NSHA MADIMI

14, 15. Satana kwete ‘abulakasha binangu bya bakutwe lukumiino’ mu kipaso kinyi?

14 Nka penda ku madimi ndjo kulombeene Satana kulubisha bantu kwi Efile Mukulu a kifulo Yehowa. (1 Yo. 4:8) Ku madimi, Satana akutshishwa bantu bwa ‘kushingûla byabadi na lukalo lw’efile Mukulu.’ (Mat. 5:3, EEM) Mu wawa mushindo ‘abulakasha binangu bya bakutwe lukumiino, bwa’shi tala baamona etaata dya Mukandu wibuwa wa ntumbo ya Kidishitu, aye kifwatulo ky’Efile Mukulu.’​—2 Kod. 4:4.

15 Kimune kya ku bintu bikata bikwete kufuba nabyo Satana bwa kudimba bantu, mbipwilo bya madimi. E na muloo ukata pa kumona bantu abalangwila ba nkambwa baabo, bintu, sunga  nyema​—ungi muntu sunga kingi kintu kushii Yehowa, “Efile Mukulu sha mukao”! (Efi. 20:5) Na bantu bebungi abapwandikisha shi bakwete kulangwila Efile Mukulu kalolo mbanyiinwe ku myanda na bipikwa bya madimi. Be nka na bi lusa, nka bu bantu babaadi Yehowa mwipushe shi: “Bwakinyi kulwisha mmono yenu ku bintu bishyaabinudiisha, anufumbakana bwa byanushaabekuta? Byabya teemeshayi nufikye kwandi . . . anwikala na muloo pa kupeta bya kudya bii-mwenyi.”​—Yesh. 55:2.

16, 17. (a) Bwakinyi Yesu baadi mulungule Mpyeele shi: “Kila kumongo kwande Kafilefile’be”? (b) Satana e kwitudimba naminyi bwa kushimisha kupasuka kwetu?

16 Satana e bya kudimba mpa na bafubi ba Yehowa ba lulamato. Bu kileshesho, banda kutala mwanda ubaadi ukitshikye nsaa ibaadi Yesu mulungule balongi baaye shi taadi peepi na kwipayibwa. Na binangu bibuwa, Mpyeele mutumibwa bayile naye ku lupese amulungula shi: “Efile Mukulu akukumbe kwanka, Mwanana! Nya kyakya ta kyankukitshikila.” Yesu baalulwile Mpyeele n’eshimba dimune shi: “Ekumbe! Kila kumongo kwande Kafilefile’be! (Mat. 16:22, 23) Bwakinyi Yesu bayitanyiine mpyeele bu “Kafilefile”? Mwanda Yesu baadi ashinguula kibaadi akikyebe kukitshika. Nsaa tayibaadi peepi bwa’shi afwe bu mulambu wa nkuulo na kuleesha shi Dyabulu nsha madimi. Mu kyakya kipindji ki bukopo kya muwa wa bu muntu, takibaadi nsaa ya shi Efile Mukulu “akumbila” Yesu myanda ibaadya kumufikila nya. Ino nyi nsaa ibaadi ikumbeene kusangala Satana su Yesu baadi muleeshe kubofula.

17 Bu byatukwete kwifubwila ku nfudiilo kwa uno ndumbulwilo ebubi, twibekale n’atwe namu mu nsaa ibukopo. Satana kwete kukimba shi ‘betukumbile’ makyenga ooso bwatudya kwipaana mu myanda ya uno ndumbulwilo na kupeleesha kupasuka kwetu. Tanukumanga kutadiila byabya bwashi binufikile! Anka, “ikalayi bapasukye.” (Mat. 24:42, Kilombeno kipya) Tatukumanga kutadiila myanda ya madimi ya Satana bwayidya kwitulubisha shi nfudiilo ta mwanda wa binyibinyi​—sunga shi tayikafiki.

18, 19. (a) Satana akimbi kwitudimba naminyi na kwitumwesha shi Yehowa tamwitufule? (b) Yehowa etukwasha naminyi bwatudya kwikala beelame na kushala bapasukye?

18 Satana kwete kukimba bya kwitudimba mu ungi mushindo. Pa kwituleesha shi Efile Mukulu tamwitufule na’shi tamulombeene kwitufwila lusa bwa milwisho yetu nya. Aa mmadimi akata akwete kupalakasha Satana. Byabya, mmuntu kinyi e pabwaye na shi mukubeene binyibinyi kwikala mufulwe na Yehowa? Nyi Satana. Nnanyi abashi balombeene binyibinyi kufwila lusa? Mwikale dingi nka Satana. Kadi Bible etushinkamishi shi: “Efile Mukulu mmululame; ta mmulombeene kuluba kyanudi bakite, na kifulo kyanudi baleeshe bw’eshina dyaaye nya.” (Eb. 6:10) Yehowa kwete kusangeela kwitatshisha kwetu bwa kumukookyela, na mudimo watumufubila tangwa bisumanga nya. (Badika 1 Beena-Kodinto 15:58.) Byabya, tatukumanga kubulakashwa na madimi akwete kupalakasha Satana.

19 Nka bu bibatwibimono, Satana e na bukome, ntomboshi na sha madimi. Mushindo kinyi watudi bakumbeene kutshokola ngoshi yetu na yawa mwishikwanyi mukata? Yehowa ta mwitutadiile nya. Eyi Dyaye aditulongyesha pabitale mayele a Satana, na dingi “tatwi balube binangu byaye nya.” (2 Kod. 2:11) Nsaa yatuuku mayele a Satana, atwikala na mushindo wa kwilama na kushala bapasukye. Kadi, kuuka binangu bya Satana ta nkupwa kwa mwanda nya. Bible etulungula shi: “Bindwilai Kafilefile, ê namu akenusûku kula.” (Ja. 4:7, EEM) Mwisambo aulondo aukyebe kwisambila mishindo isatu yatudi bakumbeene kulwa na Satana na kumukambila.