Uno aulondo mmwisambo aulesha Temwe a Yehowa esamba na mwina mutumba naaye. Tubandeyi kutaluula mushindo wi mukwetu mukashi Megan baadi mwitamine ungi mwana mukashi abetamina bu Shirley kwaye ku nshibo.

“IKALAI ANUKITSHI BINO MWANDA WA KUTENTEKYESHANGA”

Megan: Shirley nakwimuna. Mpushishe muloo byabya pa nkumona ku kitentekyesho kya lufu lwa Yesu Kidishitu lubingo lukile. * Wekeele mwikimone naminyi?

Shirley: Nekeele mwikisankile byabya, kadi, namono nka bu’mi shi mupushe kalolo byooso byabakulanga. Napushaa nka bantu abasangeela kutandikwa kwa Yesu bu Noele na kusanguka kwaye bu Pasaka, kasha tampushishe namu bantu abatenkyesha lufu lwaye.

Megan: Eyendo shi Noele na Pasaka bakwete kwibisangeela kwi bantu bebungi mu nsenga. Kadi Batemwe ba Yehowa abamonaa shi bi na muulo ukata kutentekyesha lufu lwa Yesu. Su we na minite ipeela, neekala na muloo wa kutaluula noobe bwakinyi atukitaa byabya.

Shirley: Oolo, ne na nsaa ipeela.

Megan: Mu kikoso, Batemwe ba Yehowa abatentekyeshaa lufu lwa Yesu mwanda baadi mulungule balongi baaye bwa kwibikita. Tubande kutaluula bibaadi bikitshikye bufuku bwa muladilo wa lufu lwa Yesu. Otentekyesha kidiibwa kya pabwakyo kibaadi mukite na balongi baaye ba lulamato?

Shirley: Wesambila bwa Kidibwa kya Kyoolwa?

Megan: Oolo. Abekitaminaa dingi bu Kidibwa kya Mwanana. Pabaabadi abadi kino kya kudya, Yesu balungwile balongi baye myanda ya kulonda kalolo. We kukumiina kubadika ino myanda yabadi bafunde mu mukanda wa Luuka 22:19, EEM?

Shirley: Bibuwa, “Kunyima, bâtshile mukate. Pabapwile kutumbula Efile Mukulu, beutshokwele, eupa batumibwa, akula’shi: ‘Ino nyi mbidi yande ayipaibwa pa mwanda wenu. Ikalayi anukitshi bino mwanda wa ku ntentekyeshanga.’”

Megan: Bofwambuka. Lamina shi mayi a Yesu e mu mulongo wa nfudiilo wa verse aamba shi: “Ikalayi anukitshi bino mwanda wa kuntentekyeshanga.” Kapindji kapeela kumpala kwa’shi Yesu alungule balongi baye bwa kumutentekyeshanga, baadi muleshe patooka kiinyi kibaabadi na kya kutentekyesha pa mwanda waye. Bakwile shi muwa waye awipayibwa pa mwanda wa balongi baye. Yesu baadi mwakule dingi uno mwanda mu mayi abadi bafunde mu Mateo 20:28. Yawa verse akula shi: “Byabya ngi bifikye Mwana’a-muntu, kushi bwa kufubilwa, anka bwa kufubila bantu, na kupaana muwa waye bwa kukuula mwilo wa bantu.” Mu kikoso, twi kwamba shi ngi bwakinyi Batemwe ba Yehowa abebungaa kipwa kyooso ku kitentekyesho kya lufu lwa Yesu—bwa kukumbuka mulambu wa nkuulo ubatushishe Yesu. Lufu lwaye alupetesha bantu booso be na kukokyela muwa.

BWAKINYI BIBAADI ABITUNGU NKUULO?

Shirley: Napushaa nka bantu abesamba shi bafwile bwa’shi tupete muwa. Mu kwakula kwa kalolo, ta bandile kushinguula mushindo wabikitshikaa nya.

 Megan: Twe bupenka’be, Shirley. Mwanda wa nkuulo ya Yesu wi na muulo ukata. Kadi, ngwikale dingi umune wa ku mwanda wa binyibinyi wi mu Eyi dy’Efile Mukulu. We kwikala na nsaa binobino?

Shirley: Ne na ingi minite ipeela.

Megan: Bibuwa. Mbadikile pa mbalo ya nkuulo, na nakyebe nkupatulwila mu mushindo upelepele.

Shirley: Bibuwa.

Megan: Bwa kupusha kalolo akipushisha nkuulo, abitungu tubande kushinguula mwanda ubaadi ukite Adame na Eeva nsaa ibabakitshine mulwisho mu lupango lwa Edene. Bwa kupusha kalolo akilesha uno mwanda, tubadikye booso mukanda wa Beena-Looma 6:23. Okumiina namu kumubadika?

Shirley: Takwi mwanda. Akula’shi: “Efuto dya milwisho ndufu, kipeebwa kya buntu bw’Efile Mukulu namu nyi muwa wa ikalayika mu Yesu Kidishitu Nfumwetu.”

Megan: Bokalabala. Tubande kutaluula ano mayi. Kya kumpala, tala mushindo aubanga uno verse amba’shi: “Efuto dya milwisho ndufu.” Uno nyi mwiya upelepele utuushe Efile Mukulu mu muwa wa bantu—efuto, sunga kibawe, kya mulwisho ndufu. Byabya, ku kibangilo takubaadi muntu nkitshishi a milwisho nya. Adame na Eeva babapangilwe bapwidikye, na bana baabo booso babaadya kutandiikwa bapwidikye. Byabya takubaadi kabingilo su nkamune bwa’shi muntu su ngumune afwe. Adame na Eeva na beekulu baabo babaadi na mushindo wa kwikala na muwa wa ikalayika na wa muloo. Kadi nka bu byatuuku, myanda tangitungunukye mu wawa mushindo nya, ta mbyabya su?

Shirley: Nnabyo. Adame na Eeva babadiile kikuba kya mutshi ubaabadi bebakandjikye.

Megan: Ndjo byabya. Pabaabadi bekidye—nsaa ibasangwile Adame na Eeva bwa kutombokyela Efile Mukulu—babakitshiine mulwisho. Byabya, babasangwile bwa kwikala bantu bakutwe kupwidika, na kufika bena milwisho. Bibabadi bakite tabibaadi na masaku nka penda kwi Adame na Eeva nya, kadi mpa na kwi beekulu baabo booso.

Shirley: Byobyo abikyebe kulesha kinyi?

Megan: Bibuwa, ne mulombeene kwata kileshesho. Mbande nkwipusha, okuminaa kukita mikate?

Shirley: Oolo! Ne mukumiine.

Megan: Twambe’shi we na kikombola kipya kya mikate. Kumpala kwa kufuba nakyo mususa wa kumpala, kibapono mu nsenga kibabondeka ngofu. Binobino, mukate ooso autuuku mwanka awikala naminyi? Tautuuku nao ubondekye su?

Shirley: Oolo, nka ubondekye.

Megan: Mu mushindo umune, nsaa ibaadi Adame na Eeva bakutwe kukookyela Efile Mukulu, babaadi “babondekye” sunga bapete kilema, kya mulwisho na kukutwa kupwidika. Na dingi, bu bibaabadi bafikye bena milwisho kumpala kwa kutanda mwana su ngumune, bana baabo booso babaadi batandibwe na dyadya “ebondya.” Booso mbatandikye mu milwisho. Mu Bible kishima “mulwisho” akilesha kikitshino na mwanda watudi bapyane. Ngi bwakinyi sunga ami n’obe tatwi bakite mwanda wibubi—twi batandikwe mu milwisho—kubanga nsaa ibakitshine Adame na Eeva mulwisho, twibapanyibwe na beekulu betu booso abakafiki ku bupika bwa kukutwa kupwidika na mulwisho awitufwisha ku lufu. Nka bu byatubadika mu Beena-Looma 6:23, kibawe kya mulwisho ndufu.

Shirley: Byabya tabimweka bu bilulame nya. Bwakinyi bantu booso be kukyenga bwa looso pa mwanda wa mulwisho wa Adame na Eeva?

Megan: Wakula by’eyendo—tabimweneka bu bilulame nya. Kadi, kwi ungi mwanda mu byabya bibaadi mukite. Mu kululama kwaye, Efile Mukulu bambile shi Adame na Eeva abaadi na kya kufwa bwa milwisho yaabo, kadi beekulu baabo ta mbakutwe lukulupilo nya. Efile Mukulu bakimbile mushindo wa kwitutuusha mu ano malwa. Wawa mushindo wa kwitupaasha, ubaadi mulambu wa nkuulo ya Yesu. Tala dingi mukanda wa Beena-Looma 6:23. Kunyima kwa kulesha shi “efuto dya milwisho ndufu,” verse akula shi: Kadi “kya buntu bw’Efile Mukulu namu nyi muwa wa ikalayika mu Yesu Kidishitu Nfumwetu.” Byabya, lufu lwa Yesu nyi alwitupa byatudi bakumbeene kupanda ku milwisho na lufu. *

 NKUULO—NKYA BUNTU KIKILE BUKATA KYA YEHOWA

Megan: Mu uno verse mwi ungi mwanda wankyebe shi tutalule noobe.

Shirley: Mmwanda kinyi?

Megan: Pusha abyakula yawa verse: “Kya buntu ky’Efile Mukulu namu nyi muwa wa ikalayika mu Yesu Kidishitu Nfumwetu.” Binobino, su Yesu bakyengyele na kwitufwila, atuusha muwa waye bwetu, bwakinyi uno verse akula shi nkuulo ‘nkya buntu ky’Efile Mukulu’? Bwakinyi nta ‘kya buntu kya Yesu’? *

Shirley: Hmm. Tanguuku’mi.

Megan: Bibuwa, Efile Mukulu baapangile Adame na Eeva, abo nkumukitshina mulwisho pabaabadi bakutwe kumukookyela mu lupango lwa Edene. Baadi mwinyongole bikata pabaadi bana baaye babidi ba kumpala bamutombokyele. Kadi, Yehowa bakimbile kya kukita musango umune. * Baadi mwate mpàngo bwashi kipangwa kyaye kya mu kikudi kifikye pa nsenga, kiikale na muwa upwidikye, na kutuusha muwa wakyo bu mulambu wa nkuulo ku nfudiilo kwa byooso. Byabya, uno mulambu wa nkuulo, ubaadi binyibinyi kya buntu ky’Efile Mukulu. Akupu, kwi ungi mwanda aulesha shi nkuulo nkya buntu ky’Efile Mukulu. Tobwelele binangu bwa bibapushishe Efile Mukulu pabaabadi bayipee Yesu?

Shirley: Nya, kasha tambandile namu kwiyipusha.

Megan: Nkwete kumona tubintu twa maasha mu lupango. We kwikala na bana.

Shirley: Oolo, ne na babidi—ka nsongwalume na ka nsongwakashi.

Megan: Bu byodi nambutwile, banda kwela binangu pabitale bibapushiishe Nshaye na Yesu Yehowa Efile Mukulu efuku dibafwile Yesu. Nakyebe kwamba shi, bapushiishe naminyi, pabaadi atala aye e mwiyilu mushindo ubaabadi bakwate Mwana’aye a kifulo, bamukyengyesha na kumukupila makofi? Akupu, Nshaye bapushiishe naminyi pabaabadi bamupudikye ku mutshi mpa na ku lufu, lufu lwa makyenga?

Shirley: Bapushiishe bibubi bukile. Kasha tangyelele namu byabya binangu!

Megan: Byabya, bi bukopo bwatudya kwakula kalolo bibapushiishe Efile Mukulu dyadya efuku. Anka, atuuku bibaadi binangu byaye, atuuku dingi bwakinyi baadi mutadiile bwashi byabya bikitshikye. Abebipatuula kalolo mu mukanda wa Yowano 3:16. We kwiubadika su?

Shirley: Oolo. Awakula shi: “Efile Mukulu bakishekishe kifulo na ba pa nsenga aye nkutuma Mwan’aye umune eeleka bwashi ooso alesha lukumino mwadi tashiminanga anka apete muwa wa ikalaika.”

Mulambu wa nkuulo ngwikale kya buntu kikata akilesha kifulo kya Yehowa

Megan: Bofwambuka. Tala dingi abibanga yawa verse. Akula shi: “Efile Mukulu bakishekishe kifulo na ba pa nsenga.” Kifulo—nyi mwanda ukata. Kifulo nyi kibaadi kitakule Efile Mukulu bwa kutuma Mwana’ye bwashi etufwile. Byabya, mulambu wa nkuulo ngwikale kya buntu kikata akilesha kifulo kyaye. Nyi bwakinyi Batemwe ba Yehowa abebungaa ku kipwa kyooso bwa kutentekyesha lufu lwa Yesu. Bopete lwaluulo su?

Shirley: Oolo, bibankwasha byabya. Nakutumbula bwa nsaa ibokisha bwa kundungula myanda yashyambandile kupusha.

We na ungi mwanda pabitale Bible okumiina kuuka su? Okumiina kuuka ingi myanda pabitale lukumiino, bikitshiino sunga lulangwilo lwa Batemwe ba Yehowa? Su i kwanka, topushanga bukopo bwa kwipusha umune a ku Batemwe ba Yehowa. Akyebe kwikala na muloo wa kwisamba noobe yanka.

^ par. 5 Ku kipwa kyoso, Batemwe ba Yehowa abatentekyeshaa lufu lwa Yesu musango umune bwa kukumbuka mulambu waye wa nkuulo. Kadi bwa kino kipwa, kyakya kitentekyesho akikatshika mu Dyakatano 3/4/2015.

^ par. 32 Mu kipindji kya uno mwisambo akilondo abakesambila mushindo auketupaasha mulambu wa nkuulo wa Yesu ku mulwisho, na akitungu shi tukite bwa kupeta ano masanka.

^ par. 36 Muyile Bible, Efile Mukulu na Yesu mbantu babidi belekeene. Bwa kuuka ingi myanda, tala shapitre 4 a mukanda wa A nkinyi akilongyesha namu Bible? wabadi batuushe kwi Batemwe ba Yehowa.

^ par. 38 Tala mukanda wa Kibangilo 3:15.