Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Kulupila mwi Yehowa efuku dyoso!

Kulupila mwi Yehowa efuku dyoso!

“Kulupilaayi kwadi nguba ooso, anwe ba-mwilo.”—MIS. 62:8.

1-3. Kukulupila mwi Yehowa kubaadi kukankamikye Mpoolo naminyi? (Tala kwifwatulo ki kumbangilo kwa mwisambo.)

BEENA Kidishitu babaadi mu mafuku e bubi mu Looma. Balongi ba Kidishitu babapetele kubingwabingwa kukata, kwibafunda shi nnabo abaadi bashiikye kibundji kya Looma kaalo mu kipwa kya 64 B.B. na kwibafunda shi mbashikwe bantu. Su boodi mwina Kidishitu, kubingwabingwa na kwipayibwa kubaadya nkufikila. Boodya kumona byabasaana bakwenu balume na bakashi kwi nyema sunga kwibapudika ku mitshi na kwibashiika kaalo abatala bwa kutuusha etata bufuku bu bimunyi.

2 Babaadi bakwate Mpoolo mu lukano bwa musango wa kabidi mu Looma pangi bwa yaaya myanda ibaadi ayishintuluka mu kabasamushi. Bangi beena Kidishitu babaadi bamukwashe su? Mpoolo tabaadi mupete bukwashi bwa uno mwanda, mwanda baafundjiile Timotee shi: “Musuusa wa kwibedi unaadi muyimukye, muntu su ngumune, nta munkalwile; booso babaansumbusheene—anka, tabebakalasheenanga bwa byabya nya.” Sunga mbyabya, Mpoolo baadi auku shi tabaadi  mukutwe kupeta bukwashi nya. Bafundile shi: “Mwanana nyi munkalwile; munguushe na bukome.” Oolo, Nfumu’etu Yesu baadi mupe Mpoolo bukome bubaadi nabo lukalo. Bwabwa bukwashi bubaadi na bukitshishi kinyi? Tala bipeta bibaabudi butushe apakula Mpoolo shi: “Nekeele mumanguunwe ku lubangabanga lwa ntambwe.”—2 Tim. 4:16, 17. *

3 Kutentekyesha kwa ino myanda kubaadi kunyingishe Mpoolo, kwamukwasha bwa kukulupila shi Yehowa e bya kumunyingisha bwa kukambila nkalakasho ya binobno na ya mu mafuku aafiki ilombeene kumukwata. Byabya, mususa umune baadi mutungunukye na kwakula shi: “Mwanaana akankuula ku myanda ibi yooso.” (2 Tim. 4:18) Eyendo, Mpoolo bapetele dilongyesha ku yaaya myanda shi, sunga bukwashi bwa bantu bwafudiila, bukwashi abutuusha Yehowa na Mwan’aye abuyididiila na kumukwasha!

NSAA YA ‘KUKULUPILA KWI YEHOWA’

4, 5. (a) We kupeta bukwashi boodi nabo lukalo kwi Nnanyi? (b) We kunyingisha kipwano kyoobe na Yehowa naminyi?

4 Tobopwile kwipusha bupenka nsaa yoodi mu lukalakasho su? Bi kwikala kukutwa kwa mudimo, kukyengyeshibwa ku kalasa, mukumbo, sunga ungi mwanda wibukopo. Pangi we mukimbe bwa kupeta bukwashi, kadi osangana shi bangi bantu ta be na mushindo wa nkupa bukwashi boodi nabo lukalo nya. Eyendo, ingi myanda ta ngilombeene kupwa na bukwashi bwa bantu nya. Mu yaya nsaa twi kumona shi elango dya mu Bible dya “kukulupila mwi Yehowa” ndya bisumanga su? (Mye. 3:5, 6) Ta di na muulo? Nya. Bukwashi bw’Efile Mukulu mbwa binyibinyi, nka bu byabebilesha mu myanda ilekeene ya mu Bible.

5 Byabya, nsaa ayifudiila bukwashi bwa bantu, pamutwe pa kukamba kwinyongola, mona yaya myanda mu mushindo ubeyimwene Mpoolo—bu nsaa ya kukulupila n’eshimba dyooso kwi Yehowa na kumona mushindo wakyebe nkukwasha na kifulo kyooso. Kukita bino akukanyingisha lukulupilo loobe mwadi na kwikasha kipwano kyobe na Yehowa bu mwanda wa binyibinyi.

KUKULUPILA KWI NA MUULO BWA KIPWANO KYETU N’EFILE MUKULU

6. Bwakinyi ingi nsaa bi kwikala bukopo bwa kukulupila mwi Yehowa patudi na nkalakasho?

6 We kulungula Yehowa mwanda aukukalakasha mu luteko na kupeta kufukama, akupu oshale mushinkamishe shi boopu kukita kyakya akitungu aye naamu akyebe kukita byabya bibashaala su? Oolo! (Badika Misambo 62:8; 1 Mpyeele 5:7.) Kulonga bwa kukita byabya mmwanda wi na muulo bwa kutamisha kipwano kibuwa na Yehowa. Na dingi, kukulupila shi Yehowa aketulombeesha byooso byatumutekye kwi kwikala bukopo. Bwakinyi? Kabingilo ka kumpala ke kwikala shi mwanda Yehowa t’alulaa misusa yooso nka musango umune ku nteko yetu nya.—Mis. 13:1, 2; 74:10; 89:46; 90:13; Aba. 1:2.

7. Bwakinyi Yehowa t’alulaa misango yooso ku nteko yetu nka musango umune?

7 Bwakinyi Yehowa t’etwalulaa musango umune ku nteko yetu yooso? Tentekyesha shi kipwano kyetu na Yehowa ki nka bu kya mwana na nshaye. (Mis. 103:13) Mwana te bya kukamika muledi aye bwa’shi amulombeeshe nkalo yaye yooso nka musango umune nya. Ingi nsaa mwana atekaa bintu penda bwa lukalakashi lwa kapindji kapeela. Bangi be kutengyela ingi myanda bwa kumupa mu nsaa ilombane. Bangi namu be kumona shi ingi myanda ayitekye mwana tayi na muulo kwadi kadi i na muulo kwi bangi baana. Na dingi, su muledi alombasha nkalo ya mwana nka musango umune, bino mbilombeene kushintuula kipwano kyabo bu kya nfumu na mpika’aye, bu’shi mwana ngi nfumu. Mu mushindo  umune, bwa buwa bwetu, Yehowa mulombeene kuleka bwa’shi nsaa ikile kumpala kwa kwaluula nteko yetu. Aye e na matalwa a bu Mupangi eetu sha kinangu, Nfumu sha kifulo, na bu Nshetu a mwiyilu. Kulombasha nkalo yetu musango umune nkulombeene kulwisha kipwano kyetu kibuwa pankatshi petu naye.—Pwandikisha na Yeeshaya 29:16; 45:9.

8. Nkinyi kitulee Yehowa pa bitale kubofula kwetu?

8 Kangi kabingilo, mpa mwanda shi Yehowa ashinguula kalolo bi kubofula kwetu. (Mis. 103:14) Byabya, t’etutekye bwatudya kunyingiila nka na penda bwetu bukome nya, kadi etupa bukwashi bwa bu nsheetu. Nyi bwakinyi, ingi nsaa twi kupusha shi tatwi balombeene kutungunuka dingi. Kadi Yehowa etushinkamiisha shi efuku su ndimune takatadiila bwa’shi bafubi baye bakyengye mu mushindo wabashii bya kunyingiila. Anka, ‘etupa kipaso kya kwimutuuka.’ (Badika 1 Beena-Kodinto 10:13.) Byabya, twi na tubingilo twi buwa twa kukulupila shi kutshiba kwa Yehowa kwa myanda yatudi balombeene kunyingiila nkululame.

9. Nkinyi akitungu shi tukite su tatwibapushe bibuwa musango umune kunyima kwa luteko?

9 Su tatwi bapushe bibuwa nka musango umune kunyima kwa luteko, tutengyeleyi Yawa auku nsaa ilombane bwa kwitukitshina myanda ibuwa. Tutentekyeshe shi n’aye namu e na lwishinko, mwanda e na lukalo lwa kufika mu kwitupasha. “Yehowa mmutengyele kipungo kilombeene kwinufwila lusa; akeboo bwa kwinulesha kalolo kaaye. Mwanda Yehowa nyi Efile Mukulu a bululame. Be na mwabi mbano booso abakulupila mwadi.”—Yesh. 30:18.

“LUBANGABANGA LWA NTAMBWE”

10-12. (a) Nkinyi ki kwikala bu lukalakasho kwi muntu alama mwina kifuko e na maladi? (b) Kukulupila mwi Yehowa nsaa yatudi mu lukalakasho nkutale kipwano kyetu naye naminyi? Tuusha kileshesho.

10 Nsaa yoodi mu nkalakasho, we kupusha nka bibapushile Mpoolo—nka bu’be e peepi na “lubangabanga lwa ntambwe.” Kukulupila Yehowa mu yaya nsaa akwikalaa bukopo, kadi na muulo ukata. Bu kileshesho, tupwandikishe shi we munganga, kadi we mu kifuko ki na bantu be na maladi a lwambu. Botekye Yehowa pangi bwa nkupa binangu na kunyingishibwa. * Sunga byooso byodi mukumbeene kukita pabitale uno mwanda, twe mulombeene kupeta butaale pa kuuka shi Yehowa kwete nkumona na’shi akyebe nkupa bukwashi boodi nabo lukalo bwashi onyingiile su?—Mis. 32:8.

11 Bi kumweneka bu bi bukopo ingi nsaa. We mukumbeene kupeta binagu bilekeene bya ba munganga. Sunga shi bakwenu bokulupilanga shi be nkunyingisha mbakumbeene kumweneka bu abakufwishila ingi nkalakasho. Tungunuka na kukimba kunyingishibwa kwa Yehowa. Tungunuka na kwifubwila peepi naye. (Badika 1 Samwele 30:3, 6.) Nsaa yakupa bukwashi, kipwano kyobe na Yehowa akikyebe kunyinga ngofu.

12 Ungi mukwetu abetamina bu Linda * baadi mushinkamishe byabya kunyima kwa kukwasha muledi aaye baadi na maladi munda mwa bipwa byaye bya nfudiilo. “Pabaatudi mu lwalwa lukalakasho, mulume’ande na mwina’ande mulume, tubaakutshilwe kya kukita. Tubaapushiishe bu bakutwe bukwashi mu yaaya nsaa. P’atwe kutala kumongo, tubamwene kalolo bibaadi abitukwasha Yehowa. Baadi mwitunyingishe na kwitupa nka penda byabya bibaatudi nabyo lukalo, sunga nsaa ibaatudi atukutwa kya kukita.”

13. Kukulupila mwi Yehowa kubaakwashile Rhonda bwa kukambila bipaso byoso bya nkalakasho naminyi?

13 Kutuula lukulupilo lwetu looso mwi Yehowa nsaa yatudi mu lukalakasho nkulombeene dingi  kwitukwasha. Rhonda baadi na mulume shi Temwe, mulume baadi akyebe kumupela, mwina’aye mulume babaamukwatshile na maladi e bukopo a kikoba (lupus). Kunyima kwa myeshi ipeela, mukashi a mwin’aye bafwile. Pabamwene shi yaya myanda ibaadi ayimukalakasha kwishimba ibapeele, Rhonda baatshile mudimo wa bu mbaala-mashinda a myeshi yooso. Kunyima kwa mafuku apeela, nyin’aye bafwile. Nkinyi kibamukwashile bwa kunyingiila? Rhonda akula shi: “Naadi nesamba na Yehowa efuku dyooso, sunga bwa kwata tubitshibilo tupeela. Kukita kwa byabya kubaadi kwikashe Yehowa bu muntu a binyibinyi kwandi. Kubaadi kundongyeshe bwa kukulupila mwi Yehowa bikata pamutwe pa kwikulupila sunga kukulupila bangi bantu. Akupu, baadi ampa bukwashi bunaadi nabo lukalo—kulombasha nkalo yande yooso. Pa mwanda wa byabya, naadi mufube mu kipwano na Yehowa.”

Sunga mu kifuko, mwi kufika nkalakasho ikumbeene kutuula kipwano kyetu na Yehowa mu kitompwa (Tala paragrafe 14-16)

14. Ndukulupilo kinyi lulombene kwikala nalo mwina Kidishitu sha lulamato e na mukwabo a mu kifuko abadi batushe mu kakongye?

14 Tubande kutala lungi lukalasho. Banda kupwandikisha shi abaatusha mukwenu a mu kifuko mu kakongye. Mu kulonga koobe kwa Bible, ouku mushindo oodi mukumbeene kushala na muntu abadi batushe mu kakongye. (1 Kod. 5:11; 2 Yo. 10) Kadi, bu byoodi mufule mukwenu we kumona bu bikile bukopo sunga kukutwa kukwatshishena kyakya kitshibilo. Twe mukumbeene kukulupila shi Nshobe e mwiyilu akyebe nkupa bukome boodi nabo lukalo bwa kwikala na kitshibilo kya kulonda bukunkushi bwa mu Bible pabitale bantu batushibwe mu kakongye su? Twe kwiumona bu mushindo wa kunyingisha kipwano kyobe na Yehowa su?

15. Bwakinyi Adame bakutshilwe kukookyela mwiya wa Yehowa mu Edene?

15 Pabitale uno mwanda, ela binangu bwa muntu a kumpala Adame. Baadi auku shi e kukutwa  kukookyela Yehowa kadi atungunuka na kwikala na muwa? Nya, mwanda Bible etulungula shi “ta Adame baadi mudimbibwe nya.” (1 Tim. 2:14) Binobino, bwakinyi bakutshilwe kukookyela? Adame baadiile kikuba kibamupeele Eeva bwa kusankisha mukashi’aye. Baadi mupushiishe mukashi pa mutwe wa kupushiisha Yehowa Efile Mukulu.—Kib. 3:6, 17.

16. Abitungu kifulo kyetu kikata kiikala bwa nnanyi, na bwakinyi?

16 Bino abilesha shi tatwi bakumbeene kwikala na kifulo kikata bwa bakwetu su? Ta bi byabya nya! Kadi, abitungu kifulo kyetu kikata kiikale bwa Yehowa. (Badika Mateo 22:37, 38.) Bino mbikumbeene kukwasha bakwetu ba mu kifuko abafubila Yehowa sunga bashyabamufubila. Byabya, ididila na kunyingisha kipwano kyobe na Yehowa na kukulupila mwadi. Su we mukalakashwe ngofu bwa mukwenu abababingi mu kakongye, fungwila Yehowa myanda i mwishimba dyobe mu luteko. * (Lom. 12:12; Fid. 4:6, 7) Ikala omono myanda i bukopo ayikutatshisha kwishimba bu mushindo wa kunyiisha kunyingisha kipwano kyobe na Yehowa. Kukita kwa byabya akukakukwasha bwa kukulupila mwadi na kuuka shi su bomukookyela okapete bipeta bibuwa.

KYA KUKITA PATUKI’ATUTENGYELA

Lesha lukulupilo loobe mwi Yehowa pa kushaala na kishima mu mudimo waye (Tala paragrafe 17)

17. Nsaa yatudi bepaane mu mudimo wa bulungudi, twi kulesha naminyi shi twi bakulupile mwi Yehowa?

17 Bwakinyi Mpoolo baadi “mumanguunwe ku lubangabanga lwa ntambwe?” Akula shi: ‘bwa’shi nguukishe mukandu waye beupushe kwi ba miilo yooso.’ (2 Tim. 4:17) Nka bu Mpoolo, patudi bepaane mu mudimo wa bulungudi, atukulupila shi Yehowa akyebe kwitumona na nketupa bingi bintu byoso “bu ntenteko.” (Mat. 6:33) Bu byatudi balongudi ba Bufumu, Efile Mukulu ‘mwitupe mukandu wibuwa,’ akupu, Yehowa kwete kwitumona bu’twe ‘abafubu naaye pamune.’ (1 Tes. 2:4; 1 Kod. 3:9) P’atwe kwipaana mu mudimo w’Efile Mukulu, abikyebe kwikala bibofule bwa kumutengyela bwashi aluule ku nteko yeetu.

18. Twi kukulupila mwi Yehowa naminyi, na mushindo kinyi watudi bakubeene kunyingisha kipwano kyetu naaye?

18 Byabya, twikaleeyi atumono ano mafuku bu a kunyingisha kipwano kyetu n’Efile Mukulu. Mwanda ooso awitupa kinyongwa kwishimba, twiumone bu mushindo watudya kwifubwila peepi na Yehowa. Oolo, p’atwe kwipaana mw’ Eyi dy’Efile Mukulu, p’atwe kuteka kushi kukooka na p’atwe kushala bepaane mu myanda ya mu kikudi, tukulupileyi shi Yehowa mmukumbeene na akyebe kwitukwasha bwa kukambila lukalakasho looso lwatudi nalo na alukyebe kwitufikila mu mafuku e kumpala.

^ par. 2 Ku “lubangabanga lwa ntambwe” kubaadi kumanguunwe Mpoolo nkulombeene kwikala kwa mu kifwanyi sunga kwa ntambwe nabeene.

^ par. 10 Kwi miisambo yabadi batuushe bwa kukwasha beena Kidishitu be na maladi na baaba abeebalama. Tala miisambo i mu Réveillez-vous! a mu 8/2/1994;; 8/2/1997;; 22/5/2000; na 22/1/2001 mu Fwalanse.

^ par. 12 Angi mashina mbeashintuule.

^ par. 16 Kwi miisambo itushibwe bwa kukwasha beena bifuko nsaa yabatusha mukwabo mu kakongye. Tala Kitenta kya Mulami kya mu 1/9/2006, esaki 17-21, na kya mu 15/1/2007, esaki 17-20 mu Fwalanse.