Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

Bino “nyi byodi mwibilumbuule ku kalolo koobe”

Bino “nyi byodi mwibilumbuule ku kalolo koobe”

“Poodi mufye baa-sha-binangu na baa-sha-kapatupatu, byabya byodi musokwele bapopeele sunga bana bakinga.”—LUK. 10:21.

1. Nkinyi kibaadi kiikashe Yesu na “muloo ku bukome bwa kikudi kiselele”? (Tala kifwatulo ki kumbangilo kwa mwisambo.)

WE MUKUMBENE kwela binangu nsaa ibaadi Yesu Kidishitu na “muloo ku bukome bwa kikudi kiselele” su? Pangi we kumona bya mungamunga na kusepeela kukata, meeso aaye aalangalanga na muloo. Nkinyi kibaadi kimusankishe byabya? Baadi kya katuka mu kutuma balongi baaye 70 mu kulungula mukandu wibuwa wa Bufumu bw’Efile Mukulu. Baadi na lukalo lwa kuuka mushindo ubaabadi balombeene kulombasha mudimo wabo. Kubaadi beshikwanyi bebungi ba mukandu wibuwa bu basha binangu na bantu balongye ngofu bu bafundji na Bafadisee. Babaadi abatumu bantu bwabadya kwata Yesu na kineemo kipeela bu nseeshi a mabaaya na balongi baaye bu ‘bantu bashii balongye mukanda na be bu bantu booso.’ (Bik. 4:13; Mak. 6:3) Sunga mbyabya, balongi babaadi balukile mu mudimo wabo na muloo ukata. Sunga mbibaabadi bafumankane na bulwishi mpa na bwa ba demo, babaadi nka abalungula! Nkinyi kibaadi akibatakula bwa kulungula na muloo na katshintshi?—Badika Luuka 10:1, 17-21.

2. (a) Mushindo kinyi ulombene balongi ba Yesu kwikala bu bana bakinga? (b) Nkinyi kibaadi kikwashe balondji ba Kidishitu bwa kupusha malongyesha akata a bya binyibinyi?

2 Banda kutala bibaadi Yesu mulungule Yehowa: “Naakutumbisha,  obe Yaaya, Nfumu a eyilu na nsenga, obe mufye baa-sha-binangu na baa-sha-kapatupatu, bino bintu byodi mupatwilwile bakinga. Oolo Yaaya, byabya nyi byodi mulumbuule ku kalolo koobe.” (Mat. 11:25, 26) Yesu tabaadi alesha shi balongi baaye mbana bakinga muyile bya bipushika nya. Anka, baadi auku shi abakyebe kumweneka bu bana bakinga kwi ba sha binangu na bantu balongye ngofu ba pa nsenga babaadi abemono na binangu. Mwanda wa kukaanya, Yesu baadi mulongyeshe bolongi baaye bwabadya kwikala bu bana bakinga, pa kwikala beyishe na abakumiina kulongyeshibwa. (Mat. 18:1-4) Babaadi balombene kupeta kinyi pa kwikala beyishe? Ku bukwashi bwa kikudi kiselele, Yehowa baadi mwibakwashe bwa kupusha malongyesha akata a bya binyibinyi, aku namu ba sha binangu na bapatulukye babaadi abebabepuula babaadi bashale baputshiibwe na mufito wa Satana na kwitatula kwabo.

3. Nkinyi kyatukyebe kutaluula mu uno mwisambo?

3 Kushi mpaka, Yesu baadi musankye! Bibaadi bimusankishe bikata pa kumona Yehowa afumbula malongyesha akata a bya binyibinyi kwi bantu beyishe mu bantu booso, kushi kutala bungi bwa tulasa twabadi balongye sunga kupatuluka kwabo. Yesu baadi musankye bu bibaadi Yehowa mukumiine wawa mushindo wa kulongyesha. Nkinyi akilesha shi Yehowa ta mushintulukye na kwete kutungunuka na kukumiina wawa mushindo wa kulongyesha? Patukwete kutaluula lwaluulo, atukapeta shi abikyebe kwitusankisha nka bu bibaabidi bisankishe Yesu.

KWIKASHA BYA BINYIBINYI BIPEELEPEELE KWI BOOSO

4. Mushindo kinyi wikale Kitenta kya Mulami mu ngakwilo mupeelepeele bu kya buntu kya kifulo?

4 Mu bino bipwa bibashaala, malongyesha a mu kikudi atuushe ndumbulwilo a Yehowa ngakambe kwikala na mpushiisho mupeelepeele na apushika kalolo. Tubande kutala bino bileshesho bisatu. Kya kumpala, nyi Kitenta kya Mulami mu ngakwilo mupeelepeele. * Kutuuka kwakyo nkwikale bu kya buntu kya kifulo kwi baaba booso be na lukalakasho lwa ludimi sunga lwa kubadika. Ba nfumu ba bifuko mbamone shi bana baabo bakwete kwipaana binobino mu kulonga kwa uno jurnale mwikale bu mushindo umune watukwete kudishibwa mu kikudi. Bantu bebungi mbafunde bishima byabo bya lutumbu bwa kulesha muloo wabo. Ungi mukwetu mukashi mmufunde bibaadi apusha pa kulonga Kitenta kya Mulami shi: “Nadi nka naalondesha bisumanga.” Kushi kwaluula! Binobino pakwete kulonga Kitenta kya Mulami ki na mpushisho mupeelepeele akula shi: “Nkwete kutusha myaluulo binobino, na moo ooso ngupwe kushimina! Nkwete kutumbula Yehowa na kwinutumbula.”

5. Mmyanda kinyi ibuwa yatupete mu Bible mupya a Les Saintes Écritures—Traduction du monde nouveau?

5 Kya kabidi, Bible mupya a Les Saintes Écritures—Traduction du monde nouveau, ekeele mutuukye mu kikongeno kya ku kipwa kikitshikye mu 5/10/2013. * Bifundwe bibungi tabidi binobino na bishima bipeela, kadi kushi kushimisha kyabalesha sunga kukutwa kupushika kalolo. Bu kileshesho, mukanda wa Yoobo 10:1 awikalanga na bishima 27 taudi na bishima 19; mukanda wa Myeele 8:6 awikalanga na bishima 20, binobino taudi na bishima 13 mu Bible mupya a mu Anglais. Ma verse ooso aapushika kalolo mu Bible mupya. Pa mwanda wa byabya, ungi mukwetu mushingwe mwimu sha lulamato baapu kufubila Yehowa munda mwa mafuku e bungi akula shi: “Ne mubale penda mukanda wa Yoobo mu Bible mupya, ne mumone nka bu’mi bamubadika musango wa kumpala!” Bantu bebungi mbapushe nka byabya.

6. Opusha naminyi pabitale kulumbuluka kwa mpushisho eetu a mukanda wa Mateo 24:45-47?

 6 Kya kasatu, tubande kwakula pabitale kungi kulumbuluka kwa mpushisho eetu a myanda mu ano mafuku ashaale. Bu kileshesho, kulumbuluka kwa mpushisho eetu pabitale “mpika a kishima na mupatulukye” kutukye mu Kitenta kya Mulami kya mu 1/7/2013 nkwitusankishe. (Mat. 24:45-47) Kibaadi kipatuule shi mpika a kishima na mupatulukye naaye Kasaka ka Bakunkushi Bakulu, n’ashi “bafubi ba mu nshibo” mbano booso bakwete kudishiibwa mu kikudi, byabekala bashingwe mwimu sunga “ingi mikooko.” (Yo. 10:16) Mmwanda wa muloo kulonga byabya bya binyibinyi na kwibilongyesha mu mushindo upya! Nkinyi dingi akilesha shi Yehowa mmukumiine kipaso kya kulongyesha kipeelepeele na akipushika kalolo?

MPUSHISHO MUPEELEPEELE A MYANDA YA MU BIBLE

7, 8. Mbileshesho kinyi bya butemuki bwa mu kifwanyi bi mu Bible?

7 Su topwile kufubila Yehowa munda mwa mafuku e bungi, bomono bibende na kushintuluka mikanda yetu mu mushindo wa kupushiisha myanda ibungi yabadi bafunde mu Bible. Mu mushindo kinyi? Mu mafuku ashaale, mikanda yeetu ibaadi ayisambila misango ibungi pabitale mwesheshi (type) na mwanda (antitype) mu kwipushena na abyakula Bible. Mwanda ubaadi awakwila Bible nyi ubaadi awitaminyibwa bu mwesheshi, na kulombana kwao nyi kubaadi akwitaminyibwa bu mwanda unabene. Kwi myanda i mu Bible i na butemuki bwa mu kifwanyi su? Oolo. Bu kileshesho, Yesu akula bwa “kitundwilo kya Yoona mutemuki.” (Badika Mateo 12:39, 40.) Yesu apatuula shi mafuku abaadi akite Yoona munda mwa mushipa—mubadya kwikala bu mashama a Yoona su Yehowa tabaadi mumulame—abaadi butemuki abuleesha mafuku a Yesu nabene mu mashaama.

8 Bible alesha angi matemuki a mu kifwanyi afundibwe ku bukome bwa kikudi kiselele. Mpoolo mutumibwa mmwisambile angi. Bu kileshesho, Alesha pabitale kipwano kya Abrahame na Agaare na Sara shi kibaadi akilesha butemuki bwa mu kifwanyi bwa kipwano kya Yehowa na kisamba kya Isaleele na kipindji kya ndumbulwilo a Efile Mukulu kya mwiyilu. (Gal. 4:22-26) Mu mushindo umune, tabernakele na ntempelo, efuku dya kutonda milwisho, tshiite mwakwidi mukata na ingi myanda ya mu Mwiya wa Moyiise ibaadi “mwesheeshe wa [bintu] biibuuwa abikafiki.” (Eb. 9:23-25; 10:1) Kulonga kwa aa matemuki a mu kifwanyi akukaanyisha na kunyingisha lukumiino lwetu. Byabya, twi balombene kutshiba shi muntu ooso, mwanda na kintu kyooso akisambila Bible ki nka na muntu sunga mwanda wakilesha mu mafuku e kumpala su?

9. Mushindo kinyi ubaabadi abapatuula mwanda wa Nabote wi mu Bible mu mafuku ashaale?

9 Mu mafuku ashaale, kubaadi kwakwa kwipushena. Tubande kwata kileshesho mwanda wa Nabote, abaabadi badimbiile na kumwipaa ku mpàngo ya Nfumu mukashi Yezabele, bwashi mulume aye Akabe anyengye efuba dyaye dya nfinyo. (1 Bf. 21:1-16) Kala mu 1932, ino myanda ibaadi ipatuulwe bu myanda ya butemuki. Akabe na Yezabele abaadi abalesha Satana na ndumbulwilo aaye; Nabote baadi alesha Yesu; na dingi lufu lwa Nabote lubaadi butemuki bwa kwipayibwa kwa Yesu. Kunyima kwa bipwa, mukanda wa “Que ton nom soit sanctifié” ubaadi utuukye mu kipwa kya 1961, ubambile shi Nabote alesha bashingwe mwimu, na’shi Yezabele baadi alesha bipwilo bya bwina Kidishitu bwa kwishina. Byabya, kukyengeshibwa kwa Nabote kwi Yezabele kubaadi akulesha kukyengyeshibwa kwa bashingwe mwimu mu mafuku a ku nfudiilo. Munda mwa bipwa bibungi, mwilo w’Efile Mukulu ubaadi upete shi kwakwa kwipushena akunyingisha lukumiino mu myanda ya mu Bible. Binobino, bwakinyi mbifikye mu kushintuluka?

10. (a) Mushindo kinyi unyiishe kupatuluka mpika nsaa yakwete kupatuula ingi myanda ya mu Bible? (b) Mikanda yeetu ikwete kukamba kwimeena pa myanda kinyi lelo uno?

 10 Nka bu bibatumono, munda mwa bipwa Yehowa mmukwashe “mpika a kishima na mupatulukye” bwa kunyisha kwikala mupatulukye. Kwakwa kupatuluka akumutakula bwa kumona kumpala nsaa ya kwisambila myanda ya mu Bible yabalesha bu butemuki bwa mu kifwanyi anka su bwi na mpushisho a mu Bible apatuula bwanka. Akupu, bantu bebungi mbafikye mu kupeta shi kupatuula kwa mwesheshi na mwanda unabeene kubaadi bukopo muyiile bibaabadi abapushisha ingi myanda kala. Kupatuula kwa malongyesha bu kwamba shi—uno muntu alesha nanyi na bwakinyi—kubaadi bukopo kulonda, kwiatentekyesha na kwiatumikila. Mwanda wa kukanya, kukimbuula kukile kwa myanda ya mu kifwanyi ya mu Bible nkufikye mu kubwikila sunga kushimisha malongyesha ooso a kulombana kwa myanda inabeene. Nyi bwakinyi tukwete kumona mikanda yetu lelo uno ngikambe kwimena pa myanda i na mpushisho mupeelepeele i na malongyesha e buwa pabitale lukumiino, kunyingiila na kulamata kwi Efile Mukulu na ingi ngikashi i na muulo ukata yatulongo pabitale myanda ya mu Bible. *

Kileshesho kya Nabote akitupa dilongyesha dikata (Tala paragrafe 11)

11. Mushindo kinyi watukwete kupusha binobino mwanda wa Nabote, na bwakinyi ngutale ooso a kwatudi?

11 Binobino, mushindo kinyi watukwete kupusha mwanda wa Nabote? Mu mpushisho mupelepele mu bishima bibofule. Yawa muntu mululame bafwile, nta mwanda washi baadi mwesheshi wa butemuki bwa Yesu, sunga wa bashingwe mwimu nya, kadi, mwanda baadi muntu sha kululama. Baadi mushale mulamate ku Mwiya wa Yehowa munkatshi mwa myanda i bubi. (Mb. 36:7; 1 Bf. 21:3) Kileshesho kyaye akitulesha shi ooso a kwatudi mulombene kukyengeshibwa bwa myanda ya mu wawa mushindo. (Badika 2 Timotee 3:12.) Bantu ba bisamba byooso mbalombene kupusha bukidi, kutentekyesha na kutumikila dino dilongyesha adinyingisha lukumiino.

12. (a) Nkinyi kyatushi balombene kutshiba pabitale myanda ya mu Bible? (b) Bwakinyi twi na ngobesha ya kwikala na mpushisho ebuwa mpa na bwa bintu bifwame? (Tala mayi e kuushi kw’esaki.)

12 Twi balombe kutshiba shi myanda ya mu Bible i nka penda na malongyesha a kutumikila kushi ungi mpushisho su? Nya. Lelo uno,  mikanda yetu ikwete kukamba kwitulongyesha shi mwanda kampanda awitutentekyesha, awituleesha sunga shi wi mumune na ungi mwanda. Tayikwete kukamba kwisambila myanda ibungi ya mu Bible mu bishinkamiisho bya butemuki bwa mwesheshi na mwanda unabeene nya. Bu kileshesho, twi balombene kwakula shi lulamato lwa Nabote mu mpombo mpa na ku lufu alwitutentekyesha lulamato lwa Kidishitu na bashingwe mwimu. Byabya, twi balommbene kutentekyesha dingi lulamato lwa “ingi mikooko” ibungi ya Mwanana. Wawa mushindo wa kulesha myanda mu mpushisho mupelepele na apushika kalolo, ngwikale wibuwa bwa malongyesha a Yehowa. *

MPUSHIISHO MUPEELEPEELE A BILESHESHO BYA YESU

13. Nkinyi akilesha shi tukwete kupatuula binobino bingi bya ku bileshesho bya Yesu mu mushindo upelepele, aupushika kalolo?

13 Takwi muntu su’ngumune tabekeele Mulongyeshi mukata bu Yesu pano pa nsenga nya. Amune a ku mayele aye a kulongyesha nyi nkufuba kalolo na bileshesho. (Mat. 13:34) Bileshesho bya myanda ya binyibinyi abishala mu binangu na kukuma bantu ku mashimba. Munda mwa bipwa bibungi, Mikanda yetu ikwete namu kupatuula bileshesho bya Yesu mu kipaso kipelepele, akipushika kalolo su? Oolo! Atwikalanga basankile kulumbuluka kwa mpushisho eetu bwa bileshesho bya Yesu pabitale kitatusho, lutete lwa mutalande na kwa bukondja bibatukile mu Kitenta kya Mulami kya mu 15/7/2008, (mu Fwalanse). Binobino tukwete kumona shi byabya bileshesho mbitale Bufumu bw’Efile Mukulu na mushindo wa kukaanya wabukwete kubunga balongi ba binyibinyi ba Kidishitu abakatukila mu uno ndumbulwilo e bubi.

14. (a) Mushidno kinyi watubaadi atupatuula lukindji lwa mwina Samariya e buwa? (b) Tukwete kupusha binobino lukindji lwa Yesu naminyi?

14 Binobino, twi kwamba naminyi pabitale kupatuula kwa ingi myanda ya kala sunga nkindji ibaadi yakule Yesu? Ingi i na mpushisho a mu kifwanyi na a butemuki; ingi ayisambila malongyesha akutumikila. Kadi twi kwiyishinguula naminyi? Munda mwa bipwa, lwaluulo ndwende na kupushika kalolo. Bu kileshesho, tubande kutala mushindo watubaadi atupatuula lukindji lwa Yesu pabitale mwina Samariya e buwa. (Luk. 10:30-37) Mu kipwa kya 1924, Kitenta kya Mulami kibaadi akyakula shi mwina Samariya ebuwa aleesha Yesu; eshinda adikatuka ku Yeelusaleme bwa kwalaala ku Yeeriko adilesha mushindo wi bikitshino bya bantu kubanga ku buntomboshi mu Edene bikwete kwenda na kulwila; bantomboshi babaadi mwishinda babaadi abalesha ma makashinyi akata na bansunga; na’shi tshiite mwakwidi na mwina Leevi abalesha bakata ba bipwilo ba uno ndumbulwilo. Lelo uno, mikanda yetu ikwete kwisambila kino kileshesho bwa kutentekyesha mwina Kidishitu ooso shi abitungu twikale kushi ntondo patukwasha be na lukalo, bikishekishi be mu lukalo lwa mu kikudi. Ta twi balombene kwikala na disanka bu bikwete kubofusha Yehowa malongyesha aaye mu kipaso akipushika kalolo su?

15. Nkinyi kyatukyebe kutaluula mu mwisambo aulondo?

15 Mu mwisambo aulondo, atukyebe kutaluula lungi lukindji lwa Yesu lwa bansongwakashi ekumi bashyaukile balume. (Mat. 25:1-13) Mushindo kinyi ubaadi Yesu mukumiine bwashi balongi baaye bapushe yawa ngakwilo a mu kifwanyi mu mafuku a ku nfudiilo? Nka bu butemuki bwa mu kifwanyi, muntu, kintu na mwanda ooso, wi nka na mpushisho a mu kifwanyi su? Sunga shi, balongi baaye babaadi nka na kya kupeta malongyesha ku yaya myanda a kwibakunkusha mu mafuku a ku nfudiilo su? Tubande kutala.

^ par. 4 Kitenta kya Mulami mu ngakwilo mupeelepeele kibaadi kituukye bwa musango wa kumpala mu Anglais mu mweshi wa 7/2011. Mu mafuku apeela, kibaadi kitukye dingi mu ingi ndimi ipeela.

^ par. 5 Bakwete kufuba bwashi Bible mupya ekale mu ingi ndimi.

^ par. 10 Bu kileshesho, mukanda wa Imitez leur foi ngwisambile ngofu nshalelo a bantu 14 belekeene ba mu Bible. Ngukambe kwimeena pa myanda ayikitshika pamutwe wa kwisambila myanda ya mu kifwanyi sunga kupatuula kwa butemuki.

^ par. 12 Eyendo shi Eyi dy’Efile Mukulu di na bingi bipindji bilombeene kumweneka bu “bibukopo kupusha,” mpa na bingi bibaadi bifunde Mpoolo. Bantu booso babafundile Bible mbayookyelwe na kikudi kiselele. Bwabwa bukome nnabo bumune bukwete kukwasha bena Kidishitu ba binyibinyi lelo uno bwa kupusha bya binyibinyi by’Efile Mukulu, “sunga mbyabya bifwame bibalumbulwile Efile Mukulu” mbipelepele na kupushika kalolo muyile binangu byetu.—2 Mp. 3:16, 17, Kilombeno kipya; 1 Kod. 2:10.