Mu muladilo wa lufu lwaye, Yesu baadi mulungule balongi baaye bwabadya kutentekyesha mulambu wa nkuulo ubaadi peepi na kutuusha. Baadi mwibalungule shi: “Ikalai anukitshi bino mwanda wa kutentekyeshanga.”—Luuka 22:19, EEM.

Kino kipwa, Kitentekyesho kya lufu lwa Yesu akikitshika mu dya Katano 3/4/2015, kunyima kwa nguba kupona. Batemwe ba Yehowa abakwitamina na kifuko kyobe bwa kufika mu kuteemesha mwisambo aukyebe kupatuula bwakinyi lufu lwa Yesu lwi na muulo na mushindo waludi lulombeene nkukwasha.