Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

Twambuleyi kwiyisha na kalolo ka Yesu

Twambuleyi kwiyisha na kalolo ka Yesu

“Kidishitu naamu bamwene malwa pa mwanda wenu, eenulekyela kileshesho, bwashi nulonde mu etabula dyaaye.”​—1 MP. 2:21.

1. Bwakinyi kwambula Yesu akwitwikasha pepi na Yehowa?

ATUKUMINAA kwambula bantu be na bumuntu na abakitshi myanda ayitusankisha. Ku bantu booso, ta kwi muntu atudi balombene kwambula bu Yesu Kidishitu nya. Bwakinyi? Yesu nabene bambile shi: “Mummone, mmumone Yaaya.” (Yo. 14:9) Yesu alesha bumuntu bwa Nshaaye mu mushindo upwidikye, nyi bwakinyi patumutala twi nka bu’twe babaamono Nshaye. Byabya, su atwambula Yesu, tukwete kwifubwila pepi na Yehowa, Muntu mukile bukata mwiyilu na pa nsenga. Nyi mwabi ukata wa kwambula nyikashi na mashinda a Mwan’aye!

2, 3. (a) Bwakinyi Yehowa baadi mufundishe myanda itale Mwana’aye, na etutekye bwatudya kukita kinyi? (b) Nkinyi kyatukyebe kwisambila mu uno mwisambo na mu ungi aulondo?

2 Mushindo kinyi watudi balombene kuuka bi Yesu? Twi na bifundwe bifundibwe ku bukwashi bwa kikudi kiselele abyakwila Yesu. Yehowa baadi mufundishe ino myanda yatupete mu Bifundwe bya beena Kidishitu bya kina Greke mwanda akumiina shi twikale mu kipwano na Mwana’ye mu mushindo umune watudi balombene  kumwambula. (Badika 1 Mpyeele 2:21.) Mu Bible, abapwandjikisha kileshesho kya Yesu na “matabula” sunga bu byashiino. Byabya, Yehowa kwete kwitulungula bwatudya kulonda Yesu na kutambukila mu matabula aaye. Eyendo, Yesu mwitulekyele kileshesho kipwidikye, kadi atwe tatwi bapwidikye nya. Anka, Yehowa tetutekye bwatudya kulonda matabula a Yesu mu mushindo upwidikye nya. Pamutwe pa byabya, Yehowa etutekye bwatudya kwambula Mwan’aye muyile ngobesha yetu ya bu bantu bakutwe kupwidika.

3 Bwa binobino, tubandeyi kutala imo ya ku ngikashi ibuwa ya Yesu. Mu uno mwisambo atukyebe kwisambila pabitale kwiyisha na kalolo kaaye; mu kipidji akilondo atukyebe kutaluula kunyinga kwaye kweshimba na kushinguula kwa myanda. Pabitale eyikashi dyoso, atukyebe kwaluula ku ino nkonko isatu: Adilesha kinyi? Mushindo kinyi ubaadi Yesu mwidileshe? Mushindo kinyi watudi balombeene kumwambula?

YESU E NA KWIYISHA

4. Kwikala na kwiyisha akupushisha kinyi?

4 Kwikala na kwiyisha akulesha kinyi? Mu ino nsenga i na kwitatula, bangi mbalombene kumona shi kwiyisha akulesha kubufola sunga kukutwa kuuka kya kukita. Anka, ta bi byabya nya. Bwa kulesha kwiyisha abikyebe kwikala n’eshimba dinyingye na kukankamana. Kwiyisha abekulesha bu “kukutwa kwa kwipa kinemo kikilekile sunga kwitatula.” Mu Bifundwe bya beena Kidishitu bya mu kina Greke, kishima “kwiyisha” mbalombene kwikyaluula bu “kumona namu bangi bu bamukile.” (Fid. 2:3) Kwiyisha akubangaa na mushindo watunangusheena pa bitutale’twe banabeene. Ungi mukanda aupatuula bishima bya mu Bible awamba shi: “Kwiyisha nyi nkushinguula kalolo mushindo watudi bashadile kumpala kw’Efile Mukulu.” Su twi beyishe binyibinyi kumpala kw’Efile Mukulu, atukapele kwikaamisha kunundu kwa bakwetu. (Lom. 12:3) Ta mbibofule bwashi bantu bakutwe kupwidika bekale na kwiyisha nya. Anka twi bya kulonga bya kwiyisha su atulesha bumuntu bwetu kumpala kw’Efile Mukulu na kulonda mu byashiino bya Mwan’aye.

5, 6. (a) Mikaele mutombo-kulu a miikeyilu nnanyi? (b) Mushindo kinyi ubaadi Mikaele muleshe binangu bya kwiyisha?

5 Mushindo kinyi ubaadi Yesu muleshe kwiyisha? Mwana a Efile Mukulu mmuleshe kwiyisha mu myanda yooso, kubanga aye ki bu mwikeyilu sha bukome mwiyilu mpa na pa bafiki bu muntu mupwidikye pa nsenga. Tubande kutala bino bileshesho bipeela.

6 Binangu byaye. Yuude ungi mufundi a Bible baadi mufunde pa bitale kileshesho kya Yesu kumpala kwa shi afikye pa nsenga bu muntu. (Badika Yuude 9.) Bu byadi Mikaele mutombo-kulu wa miikeyilu, Yesu “batunyinanga kafilefile” na “beelanga naye mpaka.” Mwanda ubabadi abalwila ngwa “mbidi ya Moyiise.” Tentekyesha shi kunyima kwa lufu lwa Moyiise Yehowa baadi mushiikye mbidi yaye mu mbalo ishayukibwa. (Miy. 34:5, 6) Pangi Dyabulu baadi akyebe kufuba na mbidi ya Moyiise bwa kukwatshisheena lulangwilo lwa madimi. Bwa kukutshishwa mpango yooso ibubi ya Dyabulu, Mikaele baadi munyingye eshimba bwa kumwimika. Ungi mukanda aulesha shi bishima bya mu kina Greke byabadi baalule shi “baatunyinanga” na “beelanga naye mpaka” “abafubaa nabyo dingi bwa kulesha kukutshishwa” na mbalombeene kwamba shi “Mikaele ‘baadi akutshishwa Dyabulu bwa kwata kitanda kya Moyiise.’” Kadi, Nfumu a miikeyilu baadi auku shi tabaadi na matalwa a kutshiba kiimu. Pamutwe wa kutshiba kiimu, baadi mutuule uno mwanda kwi Nsushi mukata, Yehowa. Yaaya nsaa Mikaele baadi mwikande bwa kukita mwanda washii na matalwa a kukita, sunga babaadi bamoolomone. Yesu baadi muleshe kwiyisha binyibinyi!

7. Mushindo kinyi ubaadi Yesu muleshe kwiyisha mu ngakwilo na bikitshino byaye?

7 Nsaa ibaadi akitshi mudimo waye pa nsenga, Yesu baadi muleshe kwiyisha kwa binyibinyi mu  ngakwilo aye na mu bikitshino byaye. Ngakwilo aye. Tabaadi akimbi ntumbo yaye’ye nabeene nya. Pamutwe pa byabya, baadi mwalushe ntumbo yooso kwi Nshaaye. (Mak. 10:17, 18; Yo. 7:16) Mususa su ngumu tamwakule mu mushindo wa kubepuula balongi baaye sunga kwibayisha milongo nya. Anka, baadi ebanemeka, ebakampula bwa myanda ibuwa ibaadi amono mwabadi na kwibalungula shi mmwibakulupile. (Luk. 22:31, 32; Yo. 1:47) Bikitshino byaye. Yesu baadi musangule bwa kwikala na nshalelo a kwiyisha shi na myanda ya bintu bya kumbidi bikile bungi. (Mat. 8:20) Baadi akumiina aye nabeene kukita midimo ishaadile. (Yo. 13:3-15) Baadi alesha patooka kwiyisha kwaye mu kukookyela. (Badika Beena-Fidipe 2:5-8.) Mu kwilekeena na bantu basha kwitatula bashabakuminaa kukookyela, Yesu baadi mukokyele na kwiyisha kooso bwa kulombasha kikyebe ky’eshimba dy’Efile Mukulu ‘pabaadi mukookyele mpa na ku lufu.’ Ta twi balombene kushinkamisha binyibinyi shi Yesu Mwana a muntu baadi “mwiyishe kwishimba” su?​—Mat. 11:29.

TWAMBULEYI KWIYISHA KWA YESU

8, 9. Mushindo kinyi watudi balombeene kulesha kwiyisha?

8 Mushindo kinyi watudi balombene kwambula Yesu mu kulesha kwa kwiyisha? Binangu byetu. Kwiyisha akwitukalwila bwatudya kuuka shi matalwa eetu e na mikalo. Su atuuku shi tatwi na matalwa a kutshiba mwanda kampanda tatwikalanga na bukidi bwa ku topeka bilubilo bya bangi sunga kibatakule bwa kwibikita. (Luk. 6:37; Ja. 4:12) Kwiyisha akwitukwasha bwa kupela kwikala ‘balulame bikishekishe’ p’atwe kubepuula baaba bashi na ngobesha sunga mashito bu atudi nao. (Mul. 7:16) Bakulu be na kwiyisha ta mbalombene kwimona bu be kunundu kwa bangi beena Kidishitu. Kadi, baaba balami ba mikooko bakwete ‘kumona bangi bu be kunundu kwabo’ na kwimona bu bashadile kwi booso.​—Fid. 2:3; Luk. 9:48.

9 Tubande kutala kileshesho kya mukwetu Thorn, baadi mufube bu mukunkushi a kifunda kubanga mu kipwa kya 1894. Kunyima kwa kukita bipwa bibungi mu wawa mudimo, babaadi bamupe mudimo wa kulama na kudiisha nsoolo ya ku ferme a Bufumu mu New York. Akula shi: “Nsaa yooso naadi nanangushena shi naadi nakitshi mudimo wi na muulo ukata, mukwetu Thorn baadi eakwila aye nabeene shi: ‘Obe lufuufi lwa bisumanga, nkinyi kyodi nakyo bwa kwikala na kwitatula?’” (Badika Yeeshaya 40:12-15.) Nyi nkileshesho kibuwa kya kwiyisha binyibinyi!

10. Mushindo kinyi watudi balombeene kulesha kwiyisha mu ngakwilo na mu bikitshino byetu?

10 Ngakwilo etu. Su twi na kwiyisha kwa mwishimba kwa binyibinyi, ngakwilo eetu akalesha kwiyisha. (Luk. 6:45) Mu kwisamba kwetu na bangi, tatukimbanga kwimeena nka pa myanda yatudi bakite na mashito atudi nao. (Mye. 27:2) Mu kwilekeena na byabya, atukemeena pa myanda ibuwa i mwi bakwetu na kwibatumbula bwa ngikashi yaabo ibuwa, ngobesha yabo, na myanda yabadi bakite. (Mye. 15:23) Bikitshino byetu. Beena Kidishitu be na kwiyisha tabakimbaa bwa kupeta myasu ikata mu uno ndumbulwilo nya. Abakuminaa kwikala na nshalelo mupelepele, mpa na kukita midimo yabamono kwi bantu ba uno ndumbulwilo shi ngishadile bwa shi bamone mushindo wa kufubila Yehowa n’eshimba dyabo dyooso. (1 Tim. 6:6, 8) Kukila byabya byooso, twi balombeene kulesha kwiyisha mu kukookyela kwetu. Abitungu kumona bangi bu be kunundu kwetu bwa ‘kukookyela baaba bakwete kwitukunkusha’ mu kakongye pa kukumiina na kulonda bukunkushi bwatupetela kwi ndumbulwilo a Yehowa.​—Eb. 13:17.

YESU E NA KALOLO

11. Kwikala na kalolo akupushisha kinyi?

11 Kwikala na kalolo akulesha kinyi? Kishima “kalolo” mbekipatuule bu “kwikala na kifulo, kulesha lusa sunga kwituula pa mbalo  ya bangi.” Mu Bible atwimupete bino bishima “kalolo kakile,” “lusa,” na “kifulo.” (Luk. 1:78; 2 Kod. 1:3; Fid. 1:8) Pabitale kwituteka kwa Bifundwe bwa kwikala na kalolo, ungi mukanda aupatulaa myanda ya mu Bible awamba shi: “Kuno kwituteka nkukile kwitutentekyesha bwa kwikala pamune na bantu be na lukalo lwa bukwashi. Abetutekye bwa kwitatshisha bwa kukwatshisheena na kukwasha bangi pa kukita myanda kampanda ilombeene kwibakankamika bwashi bapete dingi bukome.” Kwikala na kalolo mmwanda wi na muulo ukata. Mwanda muntu sha kalolo apushaa shi abimutungu bwashi akitshiine bangi bantu myanda ibuwa.

12. Nkinyi akilesha shi Yesu baadi na kalolo, na kalolo kabaadi kamutakule bwa kukita kinyi?

12 Mushindo kinyi ubaadi Yesu muleshe kalolo? Binangu na bikitshino byaye bya kalolo. Yesu baadi alesha bangi kalolo. Nsaa ibamwene lole aye Mariya na bakwabo abadidi bwa lufu lwa mukwabo Lazare, Yesu ‘badidile’ patooka. (Badika Yowano 11:32-35.) Akupu, bu bibaadi apusha lusa lwibungi mwishimba—nka bu bibapushishe nsaa ibabushishe mwana mulume a mukashi kilele—babushishe Lazare. (Luk. 7:11-15; Yo. 11:38-44) Ku bukwashi bwa wawa mwanda wa kalolo ubakitshiine, abimweneka shi Yesu baadi mutuule Lazare mu mulongo wa bantu abakapete muuwa mwiyilu. Ungi mususa kumpala kwa papa, Yesu ‘bapushiishe lusa’ bwa kisaka kya bantu kibafikile kwadi. Pa mwanda wa lusa lubaadi nalo, “Babangile kwibalambukisha myanda iibungi.” (Mak. 6:34) Nyi mwanda ukata ubaadi ushintuule nshalelo ya bantu booso babaadi bakumiine bulambukishi bwaye! Lamiina shi Yesu tabaadi mwimeene penda mu kupusha lusa nya; lusa lwaye lubamutakwile mu kwata mpango ya kukwasha bangi.​—Mat. 15:32-38; 20:29-34; Mak. 1:40-42.

13. Yesu baadi na ngakwilo a kalolo kwi bangi mu mushindo kinyi? (Tala kifwatulo ki kumbangilo kwa mwisambo.)

13 Bishima byaye bya kalolo. Eshimba dya lusa dya Yesu dibaadi dimutakule bwa kwakula na kalolo kooso na bangi, bikishekishe baaba babaabadi ababepuula. Mutumibwa Mateo baadi mufubishe mwi Yesu ano mayi a Yeeshaya: “Taatshokola lukongye lunyekame, Taashimi mushinga awifitshi miishi.” (Yesh. 42:3; Mat. 12:20) Yesu baadi mwakule mu mushindo ubaadi mukankamikye bikudi bya baaba babaadi mu mushido kampanda bu lukongye lunyekame sunga be bu mushinga wa kimunyi utaukyebe kushima. Baadi alungula mukandu wa lukulupilo “bwa kubuka batapikye ku mashimba.” (Yesh. 61:1) Baadi mulungule baaba booso “bafwambukye na bushito” bwa kufika kwadi, na kwibashinkamiisha shi “ebapa kiikiisho.” (Mat. 11:28-30) Baadi mushinkamiishe balondji baaye shi Efile Mukulu e na mpango ibuwa bwa mulangwidi aye ooso, mpa na “baana bakinga”—baaba balombeene kumweneka bu bashii na muulo muyiile mmweneno a bantu ba uno ndumbulwilo.​—Mat. 18:12-14; Luk. 12:6, 7.

TWAMBULEYI KALOLO KA YESU

14. Mushindo kinyi watudi balombeene kwikala na binangu bya kalolo bwa bangi?

14 Mushindo kinyi watudi balombeene kwambula Yesu mu kulesha kwa kalolo? Binangu byetu bya kalolo. Bino binangu tambilombeene kwifwila mwatudi nya, kadi Bible etutekye bwatudya kwitatshisha bwa kwibikimba. “Mashimba a lusa, a kalolo” bi mu myanda ayitungu bwa kwikala na bu muntu bupya bwabadi batekye bena Kidishitu booso bwa kufwala. (Badika Beena-Kolose 3:9, 10, 12.) Mushindo kinyi oodi mulombeene kupeta eshimba dya lusa bwa bangi? Fungula ngofu eshimba dyoobe. (2 Kod. 6:11-13) Teemesha kalolo nsaa i ungi muntu alesha byapusha na myanda yadi nayo. (Ja. 1:19) Fuba na binangu byoobe na weyipushe shi: ‘Su nnami e mu uno mwanda, nadya kupusha naminyi? Nadya kwikala na lukalo lwa kinyi?’​—1 Mp. 3:8.

15. Nkinyi kyatudi balombeene kukita bwa kukwasha baaba abadidi sunga abakyengye?

 15 Bikitshino byetu bya kalolo. Kwikala na kalolo akwitutakula bwa kukitshina bangi bantu myanda ibuwa, bikishekishe baaba batapikye ku mashimba sunga bakwete kukyenga. Mushindo kinyi watudi balombeene kwibakwasha? Mukanda wa Beena-Looma 12:15 awamba shi: “Dilaayi na abadidi.” Bantu batapikye ku mashimba be na lukalo lwa kwibalesha kifulo kibungi kukila kwibalugula myanda. Ungi mukwetu mukashi abaabadi bakankamikye kwi bakwetu bena Kidishitu mafuku abaadi mufwishe mwana’ye mukashi akula shi: “Naadi mukakamane bikata nsaa ibaadi ifikye bakwetu bebungi na kudila pamune nami.” Twi balombeene dingi kwikala na kalolo patulesha bikitshino bibuwa. Otentekyesha mukashi kilele e na lukalo lwa bukwashi, pangi bwa kulumbuula nshibo yaaye? Nwi na mwina Kidishitu taadi mununu e na lukalo lwa kumutwala bwa kwenda naye mu bisangilo, mu bulungudi, sunga ku lupitaalo? Sunga tu myanda tupeela twa kalolo ntulombeene kushintuula bikata nshalelo a mulangwidi netu e na lukalo lwa bukwashi. (1 Yo. 3:17, 18) Akupu, twi balombeene kulesha bangi kalolo pa kwikala na katshintshi mu mudimo wa bulungudi. Uno nyi mushindo ukile bukata wa kukwasha bantu be na mashimba alulame!

Wekalakashaa naamu bwa bangi bakwetu su? (Tala paragrafe 15)

16. Nkinyi kyatudi balombeene kwakula bwa kunyingisha baaba be na mashimba abofule?

16 Mayi etu a kalolo. Lusa na kalolo keetu bwa bangi abitutakula bwa ‘kukankamika babofule ku mashimba.’ (1 Tes. 5:14) Mmayi kinyi atudi balombeene kwakula bwa kwibakankamika? Twi balombeene kwibakankamika pa’twe kwibalungula mushindo watwitatshisha pa mwanda wabo na kwituula pa mbalo yabo. Twi balombeene kwibatumbula n’eshimba dimune bwashi bamone ngikashi yaabo ibuwa na ngobesha yabo. Na dingi Twi kwibatentekyesha shi Yehowa mmwibate na muulo p’aye kwibakaka kwi Mwan’aye. (Yo. 6:44) Twibashinkamiishe shi Yehowa etatshishaa ngofu bwa bafubi baaye “be na mashimba enyongole” sunga “be mu mpombo.” (Mis. 34:19) Bishima byetu bya kalolo mbilombeene kwikala na bukwashi bukata kwi bantu be na lukalo na kunyingishibwa.—Mye. 16:24.

17, 18. (a) Yehowa kwete kuteka bakulu bwabadya kukitshina mikooko myanda naminyi? (b) Nkinyi kyatukyebe kwisambila mu mwisambo aulondo?

17 Bakulu, Yehowa enutekye bwa kukitshiina mikooko yaye myanda na kalolo. (Bik. 20:28, 29) Tentekyeshayi shi nwi na bushito bwa kudiisha, kunyingisha, na kukankamika mikooko yaye. (Yesh. 32:1, 2; 1 Mp. 5:2-4) Byabya, mukulu e na kalolo na lusa ta mulombeene kukunkusha mikooko bu nfumu, kwiyelela miiya sunga kwiyitunga myanda yayishii bya koobesha kukita muyile nshalelo aayo. Pamutwe pa byabya, abitungu etatshishe bwa kwiyikasha na muloo ku mashimba, kwiyishinkamiisha shi kifulo kyayo bwa Yehowa akiyitakula bwa kumufubila muyiile mushindo wayidi nawo.​—Mat. 22:37.

18 Eyendo, su tubalesha kwiyisha na kalolo ka Yesu, atukyebe binyibinyi kulonda mu byashiino byaye. Mu mwisambo aulondo, atukyebe kwisambila ingi ngikashi ibidi ya bu muntu bwa Yesu​—kushinguula kwaye kwa myanda n’eshimba dinyingye.