Nkinyi kyatudi balombene kukita bwa kukwasha bakwetu abakalakashwaa n’eshiko dya malaashi?

Muntu shakuminaa kupusha mashiko a malaashi e na lukalakasho lukata. Mu mushindo umune, te na bya kutaluula efuku dyooso mashiko a bitu abiishingi bangi bantu nya. Byabya, bangi bakwete kwiyipusha su nkulombene kwikala mushindo wa kulungula bakwetu balume na bakashi bwashi balekye kwishinga mwimu suga malaashi e n’eshiko mu bisangilo bya bena kidishitu, ku bikongeeno bya kifunda sunga bya mafuku asatu.

Eyendo, mwina Kidishitu su ngumune ta mulombeene kukumina kutuula mungi muntu mu lukalakasho mu kwibunga kwa bena kidishitu nya. Booso bwetu twi na lukalo na kunyingishiibwa kwatupetela mu bisangilo byetu. (Eb. 10:24, 25) Byabya, muntu akalakashwaa bikata n’eshiko dya malaashi mu mushindo wa kumukutshishwa kutwela mu bisangilo mulombeene kwisamba na bakulu wawa mwanda. Bu byakushi verse sunga mwiya wa mu bifundwe utale kwishinga kwa mwimu sunga malaashi kwi bantu abatwele mu bisangilo, bakulu mbalombeene kuukisha bena kakongye myanda kampanda bwa shi bapushe mwanda ukwete kukalakasha bangi. Bakulu mbalombeene kukita myanda muyiile nshalelo, na kwata kitshibilo kya kuleesha myanda patooka mu kipindji kya myanda itale kakongye mu nsaa ya kisangilo kya mudimo, sunga shi mbalombeene kusangula bwa kuukisha na kaneemo kooso pabitale uno mwanda. * Anka, bakulu ta mbalombeene kukita ngukisho i byabya misusa yooso nya. Mwanda, mu bisangilo mwetu amutwelaa bantu bapya na beenyi bashi baubiile myanda, na atukumiina shi baaba bantu bepushe bibuwa. Tabitungu shi muntu su ngumune epushe bibubi mwanda mmwishingye kushii kukishakisha mwimu wi n’eshiko nya.

Su kwi muntu e na luno lukalakasho na su kwi mushindo, kasaka ka bakulu nkalombeene kwata mpango bwashi baaba bashabakuminaa kupusha eshiko dya malaashi bakashaale mbalo i pabwayo mu Nshibo ya Bufumu. Bu kileshesho, mbalombeene nkashaala mu kangi kadimbo ka bisangilo amupushika mayi ku bikolo bwabadya kulondesha bisangilo. Su takwi mushindo wa kupudisha uno mwanda kalolo na bangi bantu bakwete kukumba ngofu bwa uno mwanda, kakongye nkalombeene kwata mpango ya kukobola mayi mu bisangilo sunga kukita bwashi baaba bantu balondeshe bisangilo ku telefone mu mashibo aabo, bu byabakitshinaa bantu bashii na mushindo wa kutuuka mu nshibo.

Mu bipwa bishaale, Mudimo wetu wa Bufumu ngukankamikye bakwetu balume na bakashi bwa kupasukila mu mushindo wi pabwawo uno mwanda nsaa yabatwele mu bikongeeno bya mafuku asatu. Bu byabidi shi bikongeeno bibungi abikitshikila mu ma mbalo ashii ashikye midimba e na byamo abyeele mashika, babaadi batekye bantu abatwele mwanka bwa kutshimbisha kwishinga mwimu sunga malaashi aatusha eshiko dibukopo. Babaadi bakambe kwela kasele bwa bikongeeno bya mafuku asatu, mwanda misango ibungi takwi mushindo wa kutuula mbalo i pa bwayo bwa bantu abakalakshwa n’eshiko dya malaashi. Anka tababaadi bakule shi ano mayi afikye bu mwiya bwa bisangilo bya kakongye nya, na tanwi balombeene kwibikasha bu mwiya nya.

Patuki mu uno ndumbulwilo a myanda, booso bwetu tukwete kukyenga pa mwanda wa kukutwa kupwidika kwatudi bapyane. Tukwete kusankila bikile mushindo awitatshisha bangi bwa kutshimbisha nkalakasho ya bangi! Mbilombeene kwikala bu mulambu bwa bangi bwa kutshimbisha kwishinga mwimu sunga malashi e n’eshiko bwa kukwasha bakwetu balume na bakashi bwa shi batwele mu bisangilo bya bena Kidishitu. Byabya, kifulo nyi kilombeene kwitutuma bwatudya kukumiina bwa kwibikita.

^ par. 2 Bwa kuuka ingi myanda itale uno mutwe wa mwanda, tala Réveillez-vous! a 8/8/2000, esaki 8-10.