Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

Lama katshintshi koobe bwa mudimo wa bulungudi

Lama katshintshi koobe bwa mudimo wa bulungudi

LELO uno, mudimo wa kulungula mukandu wibuwa nyi mudimo wi na muulo kukila midimo yooso pa nsenga. Bu byoodi umune a ku bafubi ba Yehowa, oshinkamisha kalolo shi we na kineemo kikata kya kukwatshisheena uno mudimo wa kukita bantu bu balongi. Anka, oshinkamisha shi, ba mbala-mashinda na balungudi ba mukandu wibuwa bakwete kufumankana na nkalakasho ingi nsaa bwa kulama katshintshi kaabo mu mudimo.

Nkinyi kilombene nkukwasha bwa kulama katshintshi koobe bwa mudimo wa bulungudi?

Ingi nsaa bangi balungudi abamono shi bi bukopo bwa kupeta muntu a kwisamba naye mu bulungudi bwa ku nshibo na nshibo. Mwanda, bantu bebungi ba mu teritware aabo mbalombeene kwikala batuukye. Nsaa yatukatala bantu ku mashibo, mbalombeene kukutwa kwitutambula sunga kwitubepuula. Bangi balungudi ba mukandu wibuwa abepusha bu bashi bya kobesha mwanda be na teritware mukile bukata na atuusha bipeta bibuwa kadi abatshinyi shi ta be bya kumupudisha ooso nya. Na bangi bena kakongye babapu kulungula mukandu wibuwa munda mwa bipwa bibungi​—bikile bungi bwabapwandikishanga—​mbafikye mu kubofula.

Twi balombeene kukema pa kumona shi mwilo wa Yehowa ooso aufumankana na nkalakasho i bya kubofusha katshintshi kaabo bwa mudimo wa kulungula mukandu wibuwa su? Ooo. Mwanda, twi mu ndumbulwilo e “ku matalwa a mubi,” Satana Dyabulu, byabya, atushinkamisha shi twi balombeene kufumankana na nkalakasho mu mudimo wetu wa kulungula mukandu wibuwa.​—1 Yo. 5:19.

Sunga ofumankana na nkalakasho i naminyi mu mudimo wa kulungula mukandu wibuwa, ikala mukye shi Yehowa mulombeene nkukwasha bwa kwiyikambila. Kadi, nkinyi kilombene nkukwasha bwa kutamisha katshintshi koobe mu mudimo wa bulungudi? Tubande kutala ino myanda.

KWASHA BALUNGUDI BAPYA

Ku kipwa kyooso, bantu binunu na binunu bakwete kubatshishibwa na abafiki balungudi bapya ba mukandu wa Yehowa. Su we mwilambule kwi Efile Mukulu pa kubatshishibwa binobino, kushi mpaka we bya kusankila bukwashi bwa bantu babapu kukita bipwa bibungi mu mudimo wa kulungula  mukandu wibuwa. Na su we mulungudi a mukandu wa Bufumu takudi bipwa bibungi, ta mwanda wa muloo na wi na muulo boodya kukwasha baaba bakii bapya mu mudimo su?

Yesu baadi auku shi balongi baaye be na lukalo na bukunkushi bwa shi bamone bya kulombasha mudimo wa bulungudi, aye nkwibalesha mushindo autungu kukita mudimo. (Luk. 8:1) Mpa na lelo uno, kwi lukalo lwa kulongyesha bangi bwa shi bekale balungudi abatusha bipeta bibuwa.

Tatupwandikishanga shi mulungudi a mukandu wibuwa mupya akalongamisha mudimo waye nka pamwanda ende mu bulungudi misusa ibungi. E na lukalo lwa kumulambukisha myanda na kalolo mpa na kifulo. Mu kwakwa kulambukisha amutungu kulesha mulungudi ki mupya mushindo (1) wa kulumbuula na kufubila mayi a kubanga nawo mwisambo, (2) wa kubanga kwisamba na muntu ku nshibo sunga mwishinda, (3) wa kupa bantu mikanda, (4) wa kwalukila muntu balesha lukalo, na (5) wa kubanga kulonga na muntu Bible. Byabya, akukatuuku bipeta bibuwa su yawa abalongyesha alonda na kwambula mayele a yawa muntu kwete kumukwasha. (Luk. 6:40) Kushi mpaka mulungudi a mukandu wibuwa mupya akasankila kwikala na muntu mulombeene kumuteemesha na kumukwasha nsaa yadi na lukalo. Mulungudi a mukandu wibuwa ki mupya akasankila dingi kupeta lutumbu na kumupa malango aamukwasha.​—Mul. 4:9, 10.

IKALA OTENTEKYESHA NA MULUNGUDI NOOBE

Sunga wetatshisha naminyi bwa kwisamba na bena nshibo, ingi nsaa mwisambo ukile buwa watupetaa mu bulungudi nguno watukitshi na muntu atulungula naye. Tentekyesha shi Yesu batumine balongi baye “babidi babidi” bwa kwenda mu bulungudi. (Luk. 10:1) Bu bibaabadi na kya kufuba pamune, babaadi na mushindo wa kwinyingisheena ku muntu na muntu. Nsaa yooso yatukisha mu bulungudi na mwina kukumiina netu ayitupa kipaso kya ‘kwikankamishêna.’​—Lom. 1:12.

Myanda kinyi yanudi balombeene kwisamba? Umune a kwanudi mmupete mwanda awukankamika mu mafuku ashaale su? We mupete mwanda wibuwa mu kwilongyela sunga mu kulonga kwenu kwa mu kifuko? We munyingishibwe na mwanda kampanda opushishe mu bisangilo su? Ingi nsaa, mulungudi oodi naye mulombeena kwikala muntu osholungulaa naye mafuku ooso. Owuku mushindo wadi muukye bya binyibinyi? Nkinyi kimushinkamishe shi uno nyi ndumbulwilo a Yehowa? Miloo kinyi sunga myanda kinyi yaadi mupete? Pangi nwi balombeene kwilungusheena myanda yanudi bamone. Sunga betwalula naminyi kwi bantu batukatala, nsaa yatutambuka na mulungudi a mukandu wibuwa netu, ayitupa mushindo wibuwa wa ‘kwikankamisheena ku muntu na muntu.’​—1 Tes. 5:11.

 TUNGUNUKA NA KYUBISHI KYOOBE KIBUWA KYA KWILONGYELA

Mwanda wi na muulo bwa kulama katshintshi mu mudimo ngwa kulama kyubishi kibuwa kya kwilongyela. ‘Mpika a kishima na mupatulukye’ kwete kutuusha miisambo ilekeenelekeene pabitale kwilongyela. (Mat. 24:45) Nyi bwakinyi mitwe ya mwanda yoodi mulombeene kwilongyela bwa kudya byakudya bya mu kikudi ngilekeenelekeene. Tubande kutala kileshesho kya mutwe wa mwanda wibuwa bwa kwilongyela: Bwakinyi mudimo wa kulungula mukandu wibuwa wa Bufumu wi na muulo ukata? Kashibo ke mwisaki 28 akaleesha bwakinyi.

Kutaluula myanda yabadi bafunde mu kashibo ngilombeene nkutakula bwa kutungunuka na kulungula mukandu wibuwa na katshintshi. Bwakinyi twe mulombeene kwata kitshibilo kya kwiyilongyela bwa kumona tungi tubingilo twa kutenteka kunundu? Akupu nangusheena pa twatwa tubingilo na maverse aetukwatshisheena. Kushii mpaka kukita bino akukakunyingisha bwa kulama katshintshi koobe bwa mudimo wa bulungudi.

IKALA NA BUKIDI BWA KUTUMIKILA MAYELE APYA

Ndumbulwilo a Yehowa kwete kutusha nsaa yooso miisambo ya kwitukwasha bwa kulumbuula mudimo wetu. Bu kileshesho, kukatusha mudimo wetu wa ku nshibo na nshibo, twi balombene kutuusha bu kamonyi p’atwe kufunda mukanda, kulungula ku telefone, kulungula mu bilayi sunga mbalo i bantu bebungi, kulungula mu mpukapuka na mu ma mbalo a busunga. Twi balombene dingi kwilumbuula bwatudya kulungula mu ma mbalo abashabakambaa kulungula mukandu wibuwa.

Bosangeela ano mayele su? We mutompe bwa kutumikila amune a ku anka su? Bebungi beatumikile mbapete bipeta bibuwa. Banda kutala bino bileshesho bisatu.

Kya kumpala nkitale mwanda wabadi bakule mu miisambo i mu Mudimo wetu wa Bufumu pabitale  mushindo wa kubanga kulonga na bantu Bible. Ubaadi utakule mukwetu mukashi abetanyinaa bu April bwa kuteka bena mudimo naye basatu bakashi bwa kulonga nabo Bible. Baadi mukeme na mupete muloo wibungi nsaa ibamwene shi booso basatu babakumina kulonga na dingi babaadi babangye kutwela mu bisangilo bya kakongye.

Kileshesho kya kabidi nyi mushindo wa kupa bantu ma jurnale eetu. Babaadi betukankamikye bwa kukimba bantu balombeene kusankila mutwe wa mwanda kampanda wi mu ma jurnale eetu. Ungi mukunkushi a kifunda mu États-unies akula shi baadi mupe ungi mukata a makashinyi ooso abapanyinaa bipombo bya myootoka mu ingi mbalo Réveillez-vous! baadi na mwisambo utale bipombo. Na dingi aye na mukashi aye babaadi baabile Réveillez-vous! e na mutwe wa mwanda awamba shi: “Mushindo wa kuteemesha munganga” ku ma biro a ba doktere akile pa 100 mu kifunda kyabo. Akula shi: “Kwalukiila bano bantu kubaadi kubofule bwa kupa bantu mikanda sunga bwa kwilubula atwe banabeene. Kunyima kwa kwisamba nabo na mayi a kalolo mu aa ma mbalo, tubaadi bapete mushindo wa kunyiisha kwimoneena nabo.”

Kileshesho kya kasatu akisambila bwa kulungula mukandu wibuwa ku telefone. Ungi mukwetu mukashi abetanyina bu Judy baadi mufundile biro byetu bikata bya nsenga ishima mukanda bwa kutumbula bwa kunyingishibwa kwadi mupete bwa kutusha bu kamonyi ku telefone. Baadi muleshe shi nyinaye taadi na bipwa 86, baadi na nkalakasho ya mbidi ibungi, baadi epaana nsaa yooso mu uno mushindo wa kulungula mukandu wibuwa na baadi apete muloo p’aye kulonga Bible ku telefone na muntu e na bipwa bikile pa 92!

Mayele a kulungula mukandu wibuwa e mu mikanda yetu aakwasha ngofu. N’obe namu fuba nawo! Ngalombeene nkukwasha bwa kulama muloo obe na katshintshi bwa mudimo wa bulungudi.

ATA BITSHIBILO NA BINANGU

Bungi bwa mikanda yatwabila, bungi bwa bantu batulongo nabo Bible, sunga bungi bwa bantu babatukwasha bwa kwikala bafubi ba Yehowa, nta nyi abwitulesha shi tubobesha kukita kalolo mudimo wetu nya. Banda kwela binangu pabitale Nowa, baadi mukwashe bantu ba paasha pa kifuko kyaye bungi kinyi bwa kufika balangwidi ba Yehowa? Kadi, baadi binyibinyi mulungudi a kishima. Ki na muulo nkufubila Yehowa na lulamato.​—1 Kod. 4:2.

Balungudi ba Bufumu bebungi mbasangane shi bwa kutamisha kisumi kyabo bwa mudimo wa bulungudi, abitungu beatshile bitshibilo bya binangu. Bino mbilombeene kwikala bitshibilo kinyi? Mbaleshe tu myanda tupeela mu kashibo ke kuushi kwa uno mwisambo.

Na bukwashi bwa Yehowa, kimba mishindo ya kulumbuula mudimo oobe na kupeta bipeta bibuwa. Nsaa y’olombasha bitshibilo byoobe, okapete muloo wa kulombasha na kuuka shi okwete kukita moobe mooso bwa kulungula mukandu wibuwa.

Eyendo, kulungula mukandu wibuwa nkulombeene kwikala na ntato. Kadi, kwi myanda ilombeene nkukwasha bwa kwikala mulungudi a Bufumu sha katshintshi. Sangeela kwikankamisheena na mulungudi a mukandu wibuwa noobe, ikala na olame byubishi bibuwa bya kwilongyela, tumikila mayele a Mpika a kishima na mupatulukye, ikala na bipatshila sunga bitshibilo bibuwa. Akupu, tentekyesha shi Efile Mukulu mmukupe mwabi ukata wa kwikala bu kamonyi kaaye. (Yesh. 43:10) Okapete muloo wibungi su botungunuka na kulama katshintshi koobe bwa mudimo wa bulungudi!