“Pe muntu ooso adi na atomo, apusha mwenyi wa mwabi mu mufubo waye ooso, kyakya nkipeelo ky’Efile Mukulu.” (Mulungudi 3:13) Bu bi Efile Mukulu mukumiine shi tusankile mudimo wetu, ta mbilombane bwashi etulesha mushindo watudi balombeene kupeta wawa muloo su? (Yeeshaya 48:17) Oolo, mmwituleshe byanka​—mu Bible, Eyi dyaye. Banda kutala ano malango a mu Bible atale mushindo wa kupeta muloo mu mudimo oobe.

IKALA NA MWENENO E BUWA A MUDIMO

Sunga mudimo oobe wekala wi bukopo ku mbidi sunga mu binangu, shinguula shi: “Mudimo ooso autuusha bipeta bibuwa.” (Myeele 14:23) Mu mushindo kinyi? Kya kumpala, mudimo wibukopo awitukwasha bwa kulombasha nkalo yeetu ya ku mbidi. Eyendo, Efile Mukulu mmulee bwa kulombasha nkalo ya baaba booso bakwete kumulangwila n’eshimba dimune. (Mateo 6:31, 32) Kadi akulupila shi atwe namu tukite bukopo bwa kwikala na katshintshi ku mudimo bwashi tumone bya kwikala na nshalelo ebuwa.​—2 Beena-Tesalonika 3:10.

Byabya, twi balombeene kumona mudimo wetu bu mushindo watudi balombeene kulombasha nkalo yeetu. Mudimo nyi mushindo wibuwa wa kulombasha mashito eetu. Joshua nsongwalume e na bipwa 25 amba shi: “Kulombasha nkalo yoobe’be nabeene nyi mwanda wi na muulo ukata. Su we na mushindo wa kuula kintu kyodi nakyo lukalo, yaya nsaa mudimo oobe ukwete kulombasha myanda ayitungu.”

Na dingi, mudimo wi bukopo awitupetesha kaneemo. Anka, mudimo wi bukopo ta ngubofule nya. Nsaa yatwinyooko bwa kutungunuka na mudimo wetu​—sunga wamweneka bu wi bukopo—​twi balombeene kupeta muloo wa kuuka shi twi balamate ku mwiya wibuwa. Na dingi, tubakambila binangu bya kukimba myanda ipeelepeele. (Myeele 26:14) Mu wawa mushindo, mudimo awitutwadila muloo. Aaron abadi batemune mu mwisambo ushale akula shi: “Nakuminaa mushindo wanepushaa ami baapu kutumika efuku dishima. Ne mulombeene kwikala mukookye​—na nemulombeene kupudisha mudimo  wande kushii bangi bantu kwiumona—​kadi nashinguula shi nalombasha mwanda kampanda.”

EPAANE KU MUFUBO OOBE

Bible akula kalolo pabitale “muntu sha kishima ku mufubo waye” na bwa mwana mukashi ‘afubu na muloo’ mudimo waye wa maasa. (Myeele 22:29; 31:13) Byabya, muntu tabangaa kwikala na kishima nka mususa umune nya. Na dingi, bapeela ba kwatudi nyi abakumiinaa kukita bintu byabashabauku kalolo. Pangi djo bwakinyi bantu bebungi tabakumiinaa kusangeela mudimo wabo; taabetatshishaa bwa kuuka kalolo bya kwiukita.

Mu kwakula kwa kalolo, muntu mmulombene kulonga bya kusangeela mudimo sunga wekala wa mushindo kinyi su kwete kwitatshisha na binangu bibuwa​—bya kwipaana bwa kwiulonga kalolo. William e na bipwa 24 akula shi: “Abikalaa disanka dikata nsaa yokwete kwipana bwa kukita mudimo kampanda na kumona bipeta byawo. Twe mulombene kupusha dyadya disanka su tokwete kwipana ku mudimo sunga kufuba bipeela.”

TALA MUSHINDO ULOMBENE MUDIMO OOBE KUKWASHA BANGI

Suuka muteo wa kutala penda bungi bwa makuta boodi mulombene kupeta. Pamutwe pa byabya, eyipushe nkonko bu ino: ‘Bwakinyi uno mudimo wi na muulo? Nkinyi kilombene kukitshika su ntshi mwiukite​—sunga kukutwa kwiukita kalolo? Mushindo kinyi ulombene mudimo wande kukwasha bangi?’

Bi buwa kwela binangu kalolo ku lukonko lwa nfundiilo, mwanda twi bya kusangeela mudimo patumono shi bipeta byawo bikwete kukwasha bangi. Yesu bambile shi: “Mwabi wa mu kupaana ngukile wa kupeebwa.” (Bikitshino 20:35) Kukatusha baaba abapetaa bukwashi musango umune ku mudimo wetu​—bu ba kidiyaa na bakata ba mudimo—​kwi bangi bantu bakwete kupeta bukwashi ku mudimo wetu wibukopo. Mu baaba bantu mwi bantu ba mu nshibo yeetu na baaba abakyengye.

Bantu ba mu nshibo yeetu. Nsaa i nfumu a kifuko atumika ngofu bwa kulombasha nkalo ya ba mu nshibo yaaye, ebakwasha mu ino mishindo ibidi. Wa kumpala, ashinkamisha shi abapete bintu bya ku mbidi byabadi nabyo lukalo bwa kwikala na muuwa​—byakudya, bilamba, na mbalo ya kulaala. Byabya alombasha bushito bwabadi bamupe kwi Efile Mukulu bwa “kubamba bakwabo,” sunga ba mu nshibo yaaye. (1 Timotee 5:8) Wa kabidi, muntu atumika na katshintshi bwa kupeta kya kudya ebapa kileshesho kibuwa kya muulo wa kutumika mudimo wibukopo. Shane abadi batemune mu mwisambo ushaale amba shi: “Yaya nyi kileshesho kibuwa bwa baaba abauku buwa bwa mudimo, nyi muntu mululame baadi afubu ngofu mu muwa waye ooso, mudimo waye ukata ubaadi wa mabaya. Mu kulonda kwa kileshesho kyaye, ne mulongye muulo wa kufuba midimo ya maasa, kupwa bintu bilombene kukwasha bangi bantu.”

Baaba abakyengye. Mpoolo mutumibwa baadi mulangye bena Kidishitu bwa ‘kufuba kalolo (ngofu) . . . bwa’shi bekale balombene kukwasha bee mu dikyenga.’ (Beena-Efeeze 4:28) Eyendo, su atufubu ngofu bwa kulombasha nkalo yetu’twe banabene na ya bena kifuko, twi balombene dingi kwikala na kipaso kya kukwasha baaba bashii na mushindo. (Myeele 3:27) Byabya mudimo wibukopo ngulombene kwitupa mushindo wa kupeta muloo ukata wa kupaana.

 TUMIKA KUKILA BYABYA ABIKUTUNGU

Mu mwisambo waye wa pa mwengye, Yesu bambile shi: “Su muntu akukamika bwa kukita matabula kinunu, okite naaye binunu bibidi.” (Mateo 5:41) Mushindo kinyi oodi mulombeene kutumikila eyi dya kulonda di mu ano mayi ku mudimo oobe? Pamutwe pa kukita nka penda byabya byabadi bakutekye, kimba bya kukita kukila byabya abikutungu. Eatshile kitshibilo, kya kwitatshisha bwa kukita mudimo oobe kalolo sunga bukidibukidi kukila kumpala. Nemeka mudimo oobe mpa na mu tumyanda tupeela.

Nsaa ywende mu binunu bibidi, okasangeela ngofu mudimo oobe. Bwakinyi? Mwanda okwete kutaluula bikitshiino byobe. Okitshi bibungi mwanda we mukumiine obe nabene kushi bu abakukamika pabukopo. (Filemone 14) Pa uno mwanda twi balombeene kutentekyesha dino eyi dya kulonda dyabadi bafunde mu Myeele 12:24: “Muntu musaasakate adiila bantu bufumu, sha-lulengu ashaala mpika.” Eyendo, bantu bapeela abakatwele mu buno bupika sunga kufubishwa pa bukopo. Anka, muntu akitshi nka penda byabya byabadi bamutekye katoba pa katoba e kwipusha bu’ye e mu lukano, misusa yooso e mu kitungo kya kukita byabamutekye kwi bangi. Kadi muntu ende mu binunu bibidi​—akitshi kukila byabadi bamutekye mwanda aye nabeene mwibikumiine—​epusha bulungantu bwa kwikitshina myanda mu nshalelo aye. Aye nabeene nyi akunkusha bikitshino byaye.

TUULA MUDIMO PA MBALO YAWO

Mudimo wibukopo wibuwa, kadi abitungu tushinguule shi mu muuwa wetu amutungu ingi myanda, ta nka penda kufuba nya. Eyendo shi, Bible etukankamika bwa kwikala na katshintshi. (Myeele 13:4) Anka t’etukankamika bwa kwikala bantu abafubu kushii kwikisha sunga kukita ingi myanda nya. Mukanda wa Mulungudi 4:6 awamba shi: “Bibuwa mpuki y’eyaasa yuule na diikisha pee maasa abidi a mufubo, a kubinga kwa lupapi.” Bino abilesha kinyi? Muntu shayikishaa bwa kukita ingi midimo ta mulombeene kusangeela bintu byapetela ku mudimo waaye su mudimo waye aumwata nsaa na bukome booso. Byabya, mudimo waye awikala bu ushii na kepatshila bu “kubinga kwa lupapi.”

Bible mmulombeene kwitukwasha bwa kwikala na mweneno ebuwa a mufubo. Sunga akula bwashi twikale na katshintshi ku mudimo, etulanga dingi bwa “kushinguula [kyakya] kikile byooso ku buuwa.” (Beena-Fidipe 1:10) Mbintu kinyi bikile byooso ku buwa? Munkatshi mwabyo mwi kukisha nsaa ibungi na bena kifuko na bakuuku. Na bintu bikilekile ku buwa nyi myanda ya mu kikudi, bu kubadika Eyi dy’Efile Mukulu na kunangusheena ku myanda yatubala mwanka.

Baaba balame nkatshinkatshi mu nshalelo aabo abasangeela ngofu midimo yaabo. William abadi batemune kumbangilo amba shi: “Ungi mukata ande a mudimo nyi kileshesho kikata kya muntu e na nkatshinkatshi mu mudimo. Atumikaa ngofu, na mmwipusheene ngofu na bena mudimo baye pa mwanda wa buwa bwa mudimo waye. Kadi ku nfudiilo kw’efuku, su mudimo ubapu, alekaa mudimo kumongo bwa kutala myanda ya mu kifuko na ya lulangwilo lwaye. Ouku kyadi mupete? Nyi ngumune a ku bantu basha muloo bandi mumone!”