Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Tumbulayi Yehowa bwashi enwelele myabi

Tumbulayi Yehowa bwashi enwelele myabi

“Tumbulai Yehowa mwanda e buwa.”—Mis. 106:1, Ñono na malango.

1. Bwakinyi Yehowa mmukumbene lutumbu lwetu?

YEHOWA, aye atuushaa “kyabuntu kyooso kya muulo na bwedi booso bupwidikye” mmukumbene lutumbu lwetu. (Shak. 1:17) Bu byaadi mulami eetu sha kifulo, kwete kulombasha nkalo yetu ya ku mbidi na ya mu kikudi na kifulo kyoso. (Mis. 23:1-3) Mwitulee shi ekala ‘kisuukilo kyetu na bukome bwetu’—bikishekishe mu bipungo bya twinyongoshi! (Mis. 46:2) Eyendo, twi na kya kukumiina n’eshimba dyooso mayi abaadi mufundji a misambo mufunde shi: “Tumbulai Yehowa mwanda e buwa, na kifulo kyadi netu nkya ikalaika.”—Mis. 106:1, Ñono na malango.

2, 3. (a) Kukutwa lutumbu kwi na masaku kinyi? (b) Nkonko kinyi yatukyebe kutaluula mu uno mwisambo?

2 Bwakinyi kutumbula nyi mmwanda autungu shi twate na muulo? Anka bu bibaabadi batemukye, bantu ba mu ano mafuku a ku nfudiilo mbakutwe lutumbu ngofu. (2 Tim. 3:2) Twi mu ndumbulwilo mwabakwete kutakula bantu mu kukimba bupeta, ndjo bwakinyi midiyo ya bantu bakwete kukita mwabo mooso bwa kupeta bintu  bibungi pamutwe pa kusanka na byabadi nabyo. Kino kinangu kibubi nkilombene kwitufwila namu. Anka bu beena Isaleele a kala, twi bakumbene kukutwa lutumbu na kusangeela kipwano kyetu kibuwa na Yehowa na myabi yatudi bapete kwadi.—Mis. 106:7, 11-13.

3 Byabya, tubande kutala kilombene kukitshika nsaa yatupete nkalakasho. Mu yaya nsaa, twi balombeene kwinyongola bikilekile na kukutwa kumona myabi yetu. (Mis. 116:3) Byabya, mushindo kinyi watudi balombeene kupeta eshimba dya lutumbu na kwidilama? Na nkinyi akiketukwasha bwa kwikala na binangu bibuwa nsaa yatupete nkalakasho ibukopo? Tubande kutala.

“OBE YEHOWA WE MWITUKITSHINE MYANDA YA KUKANYA IKILE BUNGI”

4. Mushindo kinyi watudi balombene kulama eshimba dya lutumbu?

4 Su atukumiina kupeta eshimba dya lutumbu na kwidilama, abitungu tuukye na kunangushena pa myabi ayifiki kwi Yehowa na kutaluula kalolo bikitshino byaye bya kifulo kya binyibinyi. Nsaa ibaadi mufundji a misambo mukite byabya, baadi akaanya bintu bikite Yehowa.—Badika Misambo 40:5; 107:43.

5. Kileshesho kya Mpoolo mutumiibwa akitulongyesha kinyi pabitale kwikala na lutumbu?

5 Kileshesho kya Mpoolo mutumiibwa akitulongyesha myanda i bungi pabitale kwikala na lutumbu. Abimweneka shi baadi munangusheene pa myabi yaye, mwanda baadi muleshe lutumbu misusa ibungi. Mpoolo baadi auku kalolo shi “baadi kwibedi na kasaabu . . . mulwishi na sha-kifita.” Byabya, baadi mutumbule sunga mbibaadi mukite myanda ibubi kumpala, Efile Mukulu na Yesu abaadi bamuleshe lusa na abamupeele mudimo wa bulungudi. (Badika 1 Timote 1:12-14.) Na dingi Mpoolo baadi asankila ngofu bena Kidishitu naye na baadi mutumbule Yehowa misango ibungi bwa ngikashi yabo ibuwa na lulamato lwabo mu mufubo. (Fid. 1:3-5, 7; 1 Tes. 1:2, 3) Nsaa ibaadi Mpoolo afumankana na myanda ibukopo, baadi atumbula Yehowa kushi kunyengakana bwa bukwashi bubaadi apete mu yaya nsaa kwi bakwabo ba mu kikudi. (Bik. 28:15; 2 Kod. 7:5-7) Nyi bwakinyi, tatwi balombeene kukema bibaadi Mpoolo mufundile bena Kidishitu bwa kwibakankamika shi: ‘Nwikale namu na lutumbu . . . imbilayi Efile Mukulu na mashimba enu ooso na lutumbu, na ngono ya milangwilo na ngono ya kutumbisha na ngono ya mu kikudi.’—Kol. 3:15-17.

KUNANGUSHEENA NA LUTEKO—ABITUKWASHA BWA KWIKALA NA LUTUMBU

6. Myanda kinyi yoodi mulombeene kutumbula Yehowa?

6 Mushindo kinyi watudi balombeene kwambula kileshesho kibuwa kya Mpoolo kya kwikala na lutumbu na kwilulesha? Nka bu Mpoolo, abitungu tunangusheene ku myanda itukitshine Yehowa pa bupenka. (Mis. 116:12) Su bakwipusha shi: ‘Mmyabi kinyi ya kwi Yehowa yoodi mupete?’ we mulombeene kwalula naminyi? We mulombeene kulesha kipwano kyoobe kibuwa na Yehowa? Sunga kufwidiibwa kwa lusa koodi mupete pa kutuula lukumino mu mulambu wa nkuulo wa Kidishitu? We mulombeene kutemuna mashina a bakwetu balume na bakashi bakukwashe mu nkalakasho ilekeene? Pangi, twe mulombeene kukutwa kutemuna mulume obe, mukashi’obe a kifulo sunga bana bobe. Kwata nsaa ya kunangusheena pa ino myabi ya kwi nshoobe a kifulo, Yehowa, akutamisha lutumbu mwishimba dyoobe na nkutakula bwa kutumbula Yehowa efuku dyooso.—Badika Misambo 92:1, 2.

7. (a) Bwakinyi abitungu twikale atutumbula Yehowa mu nteko? (b) Nkinyi kyodi mulombene kupeta nsaa yotumbula Yehowa mu nteko yoobe?

7 Su twi balamiine kalolo mu binangu na mu mashimba etu myabi yatudi bapete, atwikala pepi bwa kuteka na kutumbula Yehowa. (Mis. 95:2; 100:4, 5) Bantu bebungi abamonaa luteko bu penda mushindo wa kuteka Efile Mukulu  bintu. Anka, atwe atuuku shi Yehowa asangalaa nsaa yatumutumbula bwa bintu byatudi nabyo. Atupete mu Bible nteko ibungi ya kutumbula Efile Mukulu n’eshimba dimune, bu ino ibaabadi bakite kwi Ana na Ezekyase. (1 Sam. 2:1-10; Yesh. 38:9-20) Byabya twambuleyi baaba bafubi ba lulamato babaadi baleshe lutumbu. Tumbula Yehowa mu luteko bwa myabi yadi mukupe. (1 Tes. 5:17, 18) Su bokitshi bino okapete myabi ibungi. Okatama mu kikudi, okatamisha kifulo bwa Yehowa, na okanyisha kwifubwila pepi naye.—Shak. 4:8.

Mmyabi kinyi yoodi mupete kwi Yehowa yokwete kusankila? (Tala paragrafe 6, 7)

8. Nkinyi kilombeene kwitukutshisha lutumbu bwa byooso bitukitshine Yehowa?

8 Bwakinyi abitungu tudimukile masaku a kukutwa kusankila buwa bwa Yehowa? Mwanda twi bapyane kinangu kya kukutwa lutumbu. Banda kutala: Baledi betu ba kumpala, Adame na Eve, abaadi bebatuule mu lupango lwa mpaladiso. Yehowa baadi ebalombeesha nkalo yabo yooso, na abaadi na mushindo wa kwikala na muwa bwa looso mu butaale. (Kib. 1:28) Kadi tababaadi basangeele myabi yaabo nya. Abaadi na lwabi lwa kwikala na bintu bibungi. Bu kipeta, abashimishe bintu byooso. (Kib. 3:6, 7, 17-19) Bu byatudi munkatshi mwa ndumbulwilo mukutwe lutumbu, n’atwe namu twi bya kubanga kukutwa kusangeela bintu byooso bitukitshine Yehowa. Twi kubanga kumona kipwano kyetu naye bu’twe bashi bekipetele kwadi. Twi balombeene kukutwa kusankila mwabi watudi nao wa kwikala munkatshi mwa bakwetu be mu nsenga ishima. Twi balombeene kukakiibwa na bintu bya uno ndumbulwilo akyebe kushimina binobino. (1 Yo. 2:15-17) Bwa kudimukila uno muteo, abitungu tunangusheene pa myabi yetu na kutumbula Yehowa efuku dyooso bwa mwabi watudi nao wa kwikala bafubi baye.—Badika Misambo 27:4.

NSAA YATUDI BAKALAKASHWE NA BITOMPWANGA

9. Nsaa ayitukwata myanda ibukopo, bwakinyi abitungu tunangusheene ku myabi yetu?

9 Kwikala n’eshimba dya lutumbu nkulombeene kwitukwasha bwa kukambila nkalakasho. Mbilombeene kwitutonda su tubafumankana na mwanda ubashintuula nshalelo etu mususa umune, pangi mwina dibaka netu bashimisha lukumiino, mukumbo wibukopo, kufwisha kwa muntu atudi bafule, sunga kushimisha bintu mu masaku aatukila ku bintu bipangibwe. Mu yaya nsaa, atukanyingishibwa na kupeta bukome mu kunangusheena ku myabi yetu. Tubande kutala ino myanda ibafwidiile mukwetu mu nshalelo aye.

10. Mushindo kinyi ubaadi Irina munyingishibwe pa kunangusheena ku myabi yaye?

 10 Irina *, ungi mbala-mashinda a mu Amérique a kunundu, abaadi bamwibakile kwi ungi mukulu mu kakongye baadi mukutwe lulamato kwadi, aye nkumuleka na baana. Nkinyi kibaadi kikwashe Irina bwa kutungunuka na kufubila Yehowa na lulamato looso? Amba shi: “Natumbula Yehowa ngofu bwa mushindo wadi mumpasukile. P’ami kubadika myabi yande efuku dyooso, ne mulombeene kumona mwabi wa kuukibwa na kufudibwa na Nshetu a kifulo etulama. Nauku shi ta mulombeene kunsumbushena nya.” Sunga mbibaadi Irina mufumankane na myanda ibukopo mu nshalelo aye, muloo waye wa mu kikudi autungunuka na kumukwasha na kileshesho kyaye akinyingisha bangi.

11. Nkinyi kibaadi kikwashe kyung-sook bwa kukambila lukalakasho lwa mukumbo wibukopo?

11 Kyung-sook, mushalele mu Asie, abaadi bafube na mulume aye bu ba mbala-mashinda munda mwa bipwa bikile pa 20. Mususa umune, abaadi bamukwate mukumbo wa cancer ka mafwafwa na abamulungwile shi kubamushala myeshi isatu sunga isamombo bwashi afwe. Sunga mbibaabadi bapete nkalakasho ibungi, ikata na ipela na mulume aaye, be nka na mbidi bukome. Amba shi: “Uno mwanda wa mukumbo ubaadi unkalakashe ngofu. naadi namono nka bu’mi mushimishe bintu byooso, na moo ukile.” Nkinyi kibaadi kikwashe Kyung-sook bwa kunyingila? Amba shi: “Efuku dyooso kumpala kwa kulaala, naadi nende pa kisasa kya nshibo yetu bwa kutumbula Efile Mukulu n’eyi dibukopo bwa myanda itano ibansankisha dyadya efuku. Paapa naadi napusha biya, na bibaadi abintumu mu kulesha Yehowa kifulo.” Mushindo kinyi ubaadi nteko ya kyung-sook imukwashe? Amba shi: “Naadi mumone shi Yehowa etukwashaa kukiila ku nkalakasho yatufumankana nayo na shi myabi yatupete i bungi kukila nkalakasho yatupete mu nshalelo eetu.”

Na mukwabo mulume John mupande (Tala paragrafe 13)

12. Mushindo kinyi ubaadi Jason mupete bukwashi kunyima kwa kufwisha mukashi aaye?

12 Jason, kwete kufuba ku biro bya filiale mu Afrique, baapu kulombasha bipwa 30 mu mudimo wa nsaa yooso. Akula shi: “Ne mufwishe mukashi ande takudi bipwa musambobidi, ne na kinyongwa kikile bukopo. Kunangushena pa myanda ibaadi mupete pabaadi na maladi a cancer nkulombene kumbofusha.” Nkinyi kibaadi kikwashe Jason bwa kunyingila? Amba shi: “Ingi nsaa, naadi natentekyesha bipungo bya muloo bibatudi bakishe na mukashi ande, na kutumbula Yehowa mu luteko bwa yaya myanda inatentekyesha. Naadi mupushe bukwashi, kunyima ami nkubanga kutumbula Yehowa misusa yooso bwa yaya myanda ya muloo. Lutumbu ndushintuule myanda ibungi mu mweneno ande. Nkyantungunuka na kupusha kinyongwa kya kufwisha, kadi kutumbula Yehowa bwa bulunda bwibuwa bunaadi mupete na bwa mwabi wa kumufubila pamune na muntu baadi mumufule ngofu kubaadi kulongamishe mweneno ande.”

“Ne mushinguule shi Yehowa nyi Efile Mukulu ande.”​—Sheryl

13. Nkinyi kibaadi kikwashe Sheryl bwa kushala munyingye sunga ashimisha bantu bebungi ba mu kifuko kyabo?

13 Nsaa ibaadi kipapi kikata kyabetamina bu typhon géant Haiyan kikitshikye mwiumbo dya Philipines mu 2 013, Sheryl, baadi na bipwa 13, baadi mushimishe bintu byooso. Amba shi: “Naadi mushimishe nshibo yetu na bantu bebungi ba mu kifuko kyetu.” Nshaye, nyina’ye na beena baaye basatu, abafwile ku kyakya kipapi kikata. Nkinyi kibaadi kikwashe Sheryl bwa kunyingila lukalakasho lwaye kushi kwinyongola bikishekishe? E na lutumbu mwishimba na kwete kunangushena pa myabi yakwete kupeta. “Mu byooso ne mumone shi bakwetu balume na bakashi  bakwete kukwasha na kunyingisha baaba be na lukalo na bukwashi. Naadi nauku shi bakwetu ba mu nsenga ishima bakwete kwela nteko pa mwanda wande.” Alombasha shi: “Ne mushinguule shi Yehowa nyi Efile Mukulu ande. Etupaa bintu byooso byatudi nabyo lukalo.” Oolo, kutentekyesha myabi yetu nyi bwanga bukata abwitukwasha bwa kukambila kinyongwa. Kwikala na lutumbu mwishimba akwitukwasha bwa kwenda kumpala sunga twafumankana na mwanda wa kinyongwa wi naminyi.—Ef. 5:20; Badika Beena-Fidipe 4:6, 7.

“AMI NAKEKALA NA MULOO UKATA MU BUWA BWA YEHOWA”

14. Ndukulupilo kinyi lwa muloo lwatudi nalo? (Tala kifwatulo ki kumbangilo kwa mwisambo.)

14 Sunga mu mafuku a kala, mwilo wa Yehowa ubaadi ausangeela myabi yaawo. Bu kileshesho, kunyima kw’abo kupanduka kwi basalayi ba Faraone ku kalunga kamonga, bena Isalele abaadi baleshe muloo wabo mu ngono ya kutumbisha na kutumbula Yehowa. (Efi. 15:1-21) Lelo uno, munkatshi mwa myanda yetu ibuwa mwi lukulupilo lwetu lwa kupaashibwa ku bintu byooso abitutwadila kinyongwa. (Mis. 37:9-11; Yesh. 25:8; 33:24) Banda kupwandjikisha buwa bwatukapusha nsaa ayikasooso Yehowa beshikwanyi naaye booso na kwitutwesha mu ndumbulwilo a kufukama na a bululame. Adikekala efuku dikata dya kutumbula Yehowa!—Bif. 20:1-3; 21:3, 4.

15. We mwate kitshibiloo kya kukita kinyi mu 2015?

15 Twi na lukulupilo lwa kupeta myabi ibungi ya mu kikudi ayifiki kwi Yehowa mu 2015. Eyendo, twibalombene dingi kufumankana na nkalakasho. Kyooso kilombene kwitufwila, atuuku shi Yehowa taketutadiila nya. (Miy. 31:8; Mis. 9:9, 10) Akyebe kutungunuka na kwitupa kyooso kyatudi nakyo lukalo bwa kumufubila na lulamato looso. Byabya, twateyi kitshibilo kya kulama binangu bu bya mutemuki Abakuke, bakwile shi: “Sunga mitshi ya nfingye yakutwa kwela bilongo, sunga milundo ya nfinyo yakutwa kutûsha tukuba, sunga mpafu namu yakutwa kupa, sunga byumbulwa byoso byakutshikwa, sunga mu bikutu mwashâla bisumanga, mu mpôpo namu mwakutshikwa ngombe, ami nekala na muloo ukata mu buwa bwa Yehowa, nakekala na kusangala mwanda ê, Efile Mukulu, nyi mupâshi ande.” (Aba. 3:17, 18) Oolo, mu kipwa akifiki, tutungunukyeyi na kulesha muloo bwa myabi yetu na kulonda elango di mu kifundwe kya kipwa akyamba shi: “Tumbulai Yehowa mwanda e buwa.”—Mis. 106:1, Ñono na malongo.

^ par. 10 Angi mashina mu uno mwisambo mbeashintuule.

Kifundwe kya kipwa kya 2015 akyamba shi: “Tumbulai Yehowa mwanda e buwa.”—Misambo 106:1