Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Nyingisha eyibakishi dyoobe dikale dya muloo

Nyingisha eyibakishi dyoobe dikale dya muloo

“Su Yehowa akutwa kwibaka nshibo, abeebaka abafumbakana bisumanga.”MIS. 127:1a.

1-3. Nkalakasho kinyi ikwete kufumankana nayo bantu beyibakisheene? (Tala kifwatulo ki kumbangilo kwa mwisambo.)

UNGI mulume mupete muloo mu dibaka munda mwa bipwa 38 amba shi: “Su okita bukopo bobe booso na kwitatshisha bwashi dibaka dyoobe dikale bibuwa, we mulombeene kupeta myabi ya Yehowa.” Oolo, balume na bakashi be na mushindo wa kupeta nsaa ya muloo su abekwatshisheena ku muntu na muntu bwa kukambila myanda ibukopo.—Mye. 18:22.

2 Anka, nta mbilombeene kwitukemesha, su balume na bakashi beyibakisheene ‘bekala na nkalakasho ibungi.’ (1 Kod. 7:28) Bwakinyi? Mwanda tu myanda tw’efuku dyooso ntulombeene kukalakasha kipwano kya bena bulunda. Binangu bibubi, kukutwa kwa kwipusheena, na kukutwa kwa kwisamba akutuukila ku ludimi lukutwe kupwidika nkulombeene kwikala lukalakasho mu mabaka ebuwa. (Ja. 3:2, 5, 8) Bena dibaka bebungi mbapete ingi nkalakasho mu kukimba kwa midimo nsaa yabakwete kukusha bana. Kinyongwa na kupungila bikwete kukutshisha bangi bena dibaka bwa kupeta nsaa yabadi balombeene kunyingisha eyibakishi dyabo. Kifulo na kwinemekyeshena kwabo mbilombeene kulwishibwa na myanda ya  makuta, ya bukome bwa mbidi, sunga ingi nkalakasho. Na dingi, eyibakishi dibaadi adimweneka bu dinyingye ndilombeene kulwishibwa na “mifubo ya mbidi,” bu lusandji, mwikeelo wibubi, mushikwa, kutontoola, mukao, sungu ikilekile, na kwitshibula.—Gal. 5:19-21.

3 Kwikala kwa bantu bekumiine abo banabene na bapeeshi ba myanda y’Efile Mukulu mu ano “mafuku a ku nfudiilo” nyi bikambe kulwisha myanda mu eyibakishi. (2 Tim. 3:1-4) Akupu, abitungu mabaka ekale na kitshibilo kya kushidiila ku bukitshishi bwi bubi bwa mwishikwanyi. Mpyeele mutumibwa baadi mwitudimushe shi: “Mwishikwanyi, Kafilefile, akindakana kooso-kooso bu nyema a ntambwe ee bukyelo kwete kukimba aady’a kudya.”—1 Mp. 5:8; Bif. 12:12.

4. Mushindo kinyi watudi balombeene kunyingisha dibaka na kwidikasha dya muloo?

4 Ungi mulume a mu Japon akula shi: “Naadi na twinyongoshi tukile pa mwanda wa makuta. Na pamwanda wa shi ntshinaadi mwisambe na mukashi’ande, n’aye namu baadi akalakashwa. Na dingi, baadi kyakatuka mu kupanda ku mukumbo ukata. Ingi nsaa, tuno twinyongoshi tubaadi atwitutakula mu kutontoola.” Ingi nkalakasho ya mwiyibakishi tayi bya kusuka, anka kwi nka mushindo wa kwiyipudisha. Ku bukwashi bwa Yehowa, bena mabaka mbalombeene kwikala mu kipwano kinyingye na kipwano kya muloo. (Badika Misambo 127:1.) Tubandeyi kutalula mishindo itaano yatudi balombeene kukita dibaka dinyingye na adikitshi mafuku ebungi. Atukyebe kutalula dingi bwakinyi kifulo ki na muulo bwa kunyingisha eyibakishi.

TWESHAYI YEHOWA MU DIBAKA DYEENU

5, 6. Nkinyi kilombeene kukita balume na bakashi bwa shi batweshe Yehowa mu dibaka dyabo?

5 Su bena dibaka be na lulamato munkatshi mwabo na abakokyela Yehowa, abakyebe kwikala na eyibakishi dinyingye. (Badika Mulungudi 4:12.) Balume na bakashi mbalombeene kutwesha Yehowa mu eyibakishi dyabo p’abo kulonda buludiki bwaye bwa kifulo. Bible akula pabitale mwilo w’Efile Mukulu wa kala shi: “Panwikala balombene kupambuka bwa kwenda ku ilume sunga ku ikashi, matwi eenu aapusha eyi adyakula ku mongo kwenu shi: ‘Talayi eshinda edilamateyi.’” (Yesh. 30:20, 21) Lelo, bena eyibakishi mbalombene ‘kupusha’ Yehowa p’abo kubadika Eyi dyaye pamune. (Mis. 1:1-3) Mbalombeene kunyiisha kunyingisha dibaka dyabo ku bukwashi bwa programe a Lulagwilo lwa mu kifuko alusankisha na alukwasha mu kikudi. Na dingi kusambila pamune nyi kwi na muulo bwa kwibaka dibaka bwa kukambila bulwishi bwa ndumbulwilo a Satana.

Nsaa yabakitshi myanda ya mu kikudi pamune, mulume na mukashi abekala mu kipwano n’Efile Mukulu na kunyingisha kipwano kyabo (Tala paragrafe 5, 6)

6 Gerhard a mu Allemagne amba shi: “Nsaa ibaadi ishimine muloo wetu pa mwanda wa nkalakasho sunga kukutwa kwa kwipusheena, elango dya mwiyi dy’Efile Mukulu dibaadi ditukwashe bwa kwikala na lwishinko na kwifwilena lusa. Ino ngikashi ina muulo ukata bwa kwikala bibuwa mu eyibakishi.” Su bena dibaka abetatshisha pamune bwa kutwesha Efile Mukulu mu eyibakishi dyabo nsaa yabakitshi myanda ya mu kikudi pamune, abekala mu kipwano n’Efile Mukulu na kunyingisha kipwano kyabo.

BALUME—KUNKUSHAYI NA KIFULO

7. Mushindo kinyi ulombeene balume kukunkusha bakashi baabo?

7 Mushindo aukunkusha mulume ngulombeene kukwasha ngofu bwa shi dibaka dikale dinyingye na muloo. Bible amba shi: “Kidishitu nyi nfumu a muntu ooso; mulume nfumu a mukashi.” (1 Kod. 11:3) Mayi e mu verse i kunundu na kuushi kwa uno verse aalesha mushindo ulombeene balume kukunkusha—mu mushindo ukwete kukunkusha Kidishitu. Yesu tabaadi akitshisha bantu myanda na bukyelo kadi misusa yooso baadi alesha kifulo, kalolo, buwa, kipopeelo, na kwiyisha.—Mat. 11:28-30.

8. Mushindo kinyi ulombene mulume kulesha mukashi aaye kanemo?

 8 Balume beena Kidishitu abalondo kileshesho kya Kidishitu, ta be na lukalo lwa kutekanga bakashi baabo misusa yooso bwabadya kwibanemeka nya. Pamutwe pa byabya, ‘mbekale bashinguule bwikashi bwa kwengyelesha bakashi baabo [kwibaneemeka na; kwibateemesha].’ Abayididiila na kwibapa kineemo bu ‘bantu be na bukome bupeela.’ (1 Mp. 3:7) Byabekala munkatshi mwa bantu sunga bubidi bwabo, abitungu balume bekale na ngakwilo a kanemo na kukitshina bakashi baabo myanda bu byabadi balombene kwitshina abo banabene. (Mye. 31:28) Nsaa i balume abesamba na bakashi baabo na mayi a kanemo na kwibakitshina myanda na kifulo mbalo i bantu bebungi sunga pabupenka, bakashi abebanemeka na Yehowa ebelela myabi mu dibaka dyabo.

BAKASHI—ABAKOKYELA NA KWIYISHA KOOSO

9. Mushindo kinyi ulombene mukashi kulesha kukookyela na kwiyisha kooso?

9 Kifulo kya binyibinyi kimeene pa miya ya Yehowa akitukwasha bwatudya kwiyisha muushi mweyasa dikile bukome dy’Efile Mukulu. (1 Mp. 5:6) Mushindo umune wi na muulo ukata ulombene mukashi kulesha shi kwete kunemeka matalwa a Yehowa ngwa kukwatshishena mulume aaye. Bible akula shi: “Bakashi kokyelayi balume beenu, bu byabidi na kya kwikeela mwi Mwanana.” (Kol. 3:18) Eyendo shi nta byoso abyakula mulume abikyebe kusangasha mukashi nya. Kadi, su bitshibilo abyata mulume mbipushene na Miiya y’Efile Mukulu, mukashi e na kanemo abitungu akookyele mulume aaye.—1 Mp. 3:1.

10. Bwakinyi kifulo na kukookyela bi na muulo?

10 Mukashi e na mbalo i na kinemo mu eyibakishi ya kwikala bu “mpyana” a mulume aaye. (Ma. 2:14) Nsaa i mulume na mukashi abaata bitshibilo bya mu kifuko, mukashi akula na kaneemo bi binangu byaaye na kulesha byapusha, kadi, ashala nka mukookyele. Mulume e na binangu akyebe kupusha kalolo abyakula mukashi aaye. (Mye. 31:10-31) Kifulo na kukookyela abikyebe kutuusha muloo, kufukama na buumune mu kifuko na kupa balume na bakashi  disanka dya kuuka shi bakwete kusangasha Efile Mukulu.—Ef. 5:22.

IDIDILAYI NA KWIFWILENA LUSA

11. Bwakinyi kwifwilena lusa kwi na muulo?

11 Bwa kwikala na eyibakishi dinyingye, abitungu mulume na mukashi bekale abefwilena lusa. Nsaa i mulume na mukashi abayididila kwikala na ‘lwishinko kwi muntu na muntu na kwifwilena lusa ku muntu na muntu,’ abakyebe kunyingisha kipwano kyabo. (Kol. 3:13) Mu ungi mushindo, kipwano kya mu dibaka nkilombene kulwila nsaa i ba mulume na mukashashi abapele kwifwilena lusa ku myanda ya kala na kwiyaata bu ya kwiolomoshena nayo. Nka bu mitanta ilombene kubofusha nshibo, kutadiila nsungu na kulamiina myanda mwishimba akutumaa beena dibaka mu kukutwa kwifwilena lusa na kufuba pamune. Mu kwilekena na byabya, eyibakishi adikyebe kwikala dinyingye nsaa i mulume na mukashi abefwilena lusa bu bikwete kwibafwila Yehowa.—Mik. 7:18, 19.

12. Mushindo kinyi wi kifulo “akishimankishaa milwisho ibungi”?

12 Kifulo ky’eyendo “takisangalaa mu myanda ibi.” Byabya, “kifulo akishimankishaa milwisho ibungi.” (1 Kod. 13:4, 5; Badika 1 Mpyeele 4:8.) Mu ungi ngakwilo, kifulo takitshibaa bungi bwa misango yatudi balombeene kufwila muntu etulwishisha lusa nya. Pabayipwishe Mpyeele mutumibwa bungi bwa misango ibaadi mulombeene kufwila muntu lusa, Yesu bamwalulwile shi: “Nyaa na ku misusa [ikile pa] 77.” (Mat. 18:21, 22) Baadi alesha shi takwi bungi bwa misusa itshibibwe ilombeene mwina Kidishitu kufwila bangi lusa.—Mye. 10:12. *

13. Mushindo kinyi watudi balombeene kubinga kinangu kya kukutwa kwifwilena lusa?

13 Anette akula shi: “Su mulume na mukashi tabakumiina kwifwilena lusa, kwilamisheena nsungu na kukutwa kwa kwikulupisheena akutama, na ino myanda i nka bu lulengo lwi mu dibaka. Kwifwilena lusa akunyingisha kipwano mu dibaka na kwinubunga pamune.” Bwa kupela kinangu kya kupela kwifwilena lusa, etatshisheyi bwa kwikala na lutumbu na kusangeela akikitshi mwin’obe. Ikala na kyubishi kya kutumbula mwina dibaka noobe n’eshimba dimune. (Kol. 3:15) Baaba booso bakwete kwifwilena lusa abekala na butaale mu binangu, buumune, na kupeta myabi y’Efile Mukulu.—Lom. 14:19.

TUMIKILAYI MWIYA UKILE BUWA

14, 15. Mwiya ukile buwa aulesha nkinyi, na kwiutumikila nkulombene kunyingisha dibaka naminyi?

14 Kushi mpaka, muntu ooso akuminaa shi bekale abamwata na muulo na kumunemeka. Osangeelaa byanka nsaa i bangi bantu abakutemesha na kwituula pa mbalo yoobe. Kadi tobopushishe muntu akula shi: “Namwalwisha byanka apushe byabidi”? Sunga ingi nsaa twi kupusha byabya bu bishi bubi, anka Bible akula shi: “Twambanga shi: ‘Bibankitshina, namukitshina namu byanka.’” (Mye. 24:29) Byabya, Yesu mmuleshe mushindo wibuwa wa kupudisha nkalakasho. Ano mayi a Yesu abeabasha bu Mwiya ukile buwa: “Byabya byanutungu shi bantu beenukitshine, ebakitshineyi n’anwe byanka.” (Luk. 6:31) Yesu baadi akyebe kwamba shi abitungu tukitshine bantu myanda mu mushindo watukumina shi betukitshine na kushi kwalusha bubi ku bubi. Abilesha shi, mu eyibakishi abitungu tukite myanda yatukulupila shi betukitshine.

15 Bantu beyibakisheene abanyingisha kipwano kyabo nsaa yabapasukila nkalo ya mwina dibaka  nabo. Ungi mulume a mu Afrique du sud amba shi: “Twi batompe kutumikila mwiya ukile buwa, kadi, kwi nsaa yatufitaa munda, anka twibetatshishe ngofu bwa kwikitshisheena myanda mu mushindo watukumiina shi betukitshine—na kaneemo na kwiatena na muulo.”

16. Myanda kinyi ishi ilombeene balume na bakashi kukitshina ungi?

16 Twekalanga okamba kwisambila nka pa kubofula kwa mwina dibaka noobe sunga kwidila dila pabitale mwikeelo waye kampanda—sunga mu miseku. Tentekyesha shi mwiyibakishi ta mbalo ya kwipikeena bwa kuuka mukile bukome, e n’eyi di bukopo, sunga kuuka mukile ku bishima bya kutapa kwishimba nya. Eyendo, booso bwetu twi na bilema, na ingi nsaa atufitshishaa bangi munda. Kadi byabya ta mbilombeene kutuma mulume sunga mukashi bwa kwikala na ngakwilo ebubi na bishima bya kutapa mungi kwishimba, sunga bikile bubi, kwiyelena malundu sunga kwikupisheena nya.—Badika Myeele 17:27; 31:26.

17. Mushindo kinyi ulombeene balume kutumikila mwiya ukile buwa?

17 Mu bingi bipikwa, balume mbalombeene kukupila sunga kukyengyesha bakashi baabo bwa kulesha shi bebukome. Kadi Bible akula shi: “Sha lwishinko ee na muulo ukile wa kiimankinda, muntu mwilame ee na muulo ukile wa kilobo akitshokola ngoshi ikata.” (Mye. 16:32) Abitungu kwitatshisha bwa kwikala na butontshi bwa mbidi mu kulonda kileshesho kya Yesu Kidishitu muntu mukata a bipungo byooso. Mulume akyengyesha mukashi aye mu ngakwilo sunga ku bikitshino, akyebe kushimisha kipwano kyaye na Yehowa. Davide mufundji a misambo, baadi muntu e bukome na munyingye, bambile shi: “Sunga nubafitshi nsungu, tanulwishanga. Anka uminayi nyâ, na kunangushêna uno mwanda panudi balâle.”—Mis. 4:4, EEM.

‘FWALAYI KIFULO’

18. Bwakinyi bi na muulo bwa kutungunuka na kwikala na kifulo?

18 Badika 1 Beena-Kodinto 13:4-7. Kifulo nyi eyikashi di na muulo ukata mu eyibakishi. “Ikalayi bafwale lusa lukata, na bumuntu, na kwipêlesha na kipopêlo mpâ na lwishinko. Pa nundu pa byabya byoso, nufwale kwifulêna, nnako akwiûku kwinubunga boso mu buumune bulombanyinyîne.” (Kol. 3:12, 14) Abitungu balume na bakashi belesheene kifulo na kwifwana Kidishitu, baadi mukumiine kwilambula bwa bangi. Su dibaka ndimeene pa kifulo, adikashaala nka dinyingye sunga bapetekyelwa na myanda i bubi, nkalakasho ya mbidi, twinyongoshi twa makuta na myanda ku ba mukashi.

19, 20. (a) Mushindo kinyi ulombeene ba mulume na mukashi kunyingisha kalolo dibaka dyabo na kwidikasha dya muloo? (b) Myanda kinyi yatukesambila mu mwisambo aulondo?

19 Bwa kwikala na eyibakishi dinyingye, abitungu kwikala na kifulo, lulamato na kwitatsha ngofu. Nsaa ayituuku nkalakasho mu dibaka, tabitungu mulume na mukashi bashile dibaka nya. Abitungu bekale na kitshibilo kya kunyisha kwifubwila pepi. Mulume na mukashi bena Kidishitu belambule kwi Yehowa na belambule munkatshi mwabo abetatshisha mwanda wa kifulo kyabo bw’Efile Mukulu na bwa umune na mukwabo bwa kupudisha nkalakasho yabo na kifulo, mwanda “kifulo takii kufwa nya.”—1 Kod. 13:8; Mat. 19:5, 6; Eb. 13:4.

20 Bwa kunyingisha dibaka na kwidikasha na muloo ta nkubofule mu bino “bipungo bibukopo” byatudi. (2 Tim. 3:1) Kadi mbibofule ku bukwashi bwa Yehowa. Na dingi, Bena dibaka be na kya kulwa na binangu bya uno ndumbulwilo mwipane ku lusandji. Mu mwisambo aulondo atukesambila myanda ilombeene balume na bakashi kukita bwa kunyisha kukalwila eyibakishi dyabo mu kikudi.

^ par. 12 Nsaa i mulume na mukashi abatompo bya kwifwilena lusa na kwitatshisha bwa kupudisha nkalakasho yabo, Bible apa yawa mwina dibaka abadi balwishishe matalwa a kwata kitshibilo su akumina kufwila mwina dibaka naye batambuka lusandji sunga kumupela. (Mat. 19:9) Tala mwisambo wi mu Réveillez-vous! a 8/08/1995, awamba shi: “D’après la Bible... Adultère: faut-il ou non pardonner?”