Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

Nkulombene kwikala kifulo kishi na mpwilo?

Nkulombene kwikala kifulo kishi na mpwilo?

“Ndimi ya kaalo ka [kifulo] nkyengye kya kaalo akitembe, bu ndjimi ya kaalo ka Yah.”—LOONO-LUUWA 8:6, NWT.

1, 2. Nnanyi mulombene kupeta bukwashi mu kubadika kwa mukanda wa Loono-Luuwa, na bwakinyi? (Tala kifwatulo ki kumbangilo kwa mwisambo.)

‘TALA byabetadisheena meso na kwikwateena kiipa na kalolo kooso! Nnanyi mulombene kwakula shi ta mbefuleene!’ Bino nyi bibakwiile ungi mukulu baadi mwelele bangi ba mulume na mukashi mwisambo wa dibaka. Nsaa ibaadi bano beena dibaka abashi kumpala kwa bantu, aye nkubanga kwiyipusha shi, kifulo kyabo akikatama? Su, akikyebe kupeela na kushimina? Nsaa i mulume na mukashi abeleshena kifulo kya binyibinyi, kipwano kyabo akikyebe kukabila sunga nkalakashi ikata ilombene kutuuka. Anka bu bi malunda ebungi akwete kutshibika, kwiyipusha su kifulo nkilombene kuyididiila ta kwi bubi nya.

2 Kifulo ky’eyendo takibaadi kibungi mpa na mu mafuku a Salomone nfumu a mu Isalele a kala nya. P’akula bibaadi mu mafuku aye, Salomone bafundjile shi: “Mulume umune pa kinunu, nee musangane, anka mukashi umune munkatshi mwabo booso ntshi mumusangane. Anka omono ki nansangana: Efile Mukulu mmukite muntu mwolokye, anka, abo, mbakimbe bintu bitwelakane bibungi.” (Mul. 7:26-29.) Mwanda wa bikitshino bya bakashi beenyi babaadi abalangwila Baale, mwikeelo wa bantu ubaadi ulwile ngofu mu mushindo ubaadi Salomone musangane shi bibukopo bwa kupeta mulume sunga mukashi e na mwikeelo wibuwa. * Na dingi, mu musambo ubaadi muyimbe bipwa 20 kumpala, Loono Luuwa, aulesha shi mulume na mukashi mbalombeene kwikala na kifulo ky’eyendo. Aulesha dingi kalolo bi kyakya kifulo na mushindo wa kwikilesha. Balangwidi ba Yehowa booso bebakile na bashi bebakile mbalombeene kulonga myanda ibungi pa bitale kifulo ky’eyendo su ababadika kalolo uno mukanda wa mu Bible.

NWI BALOMBENE KWIKALA NA KIFULO KY’EYENDO

3. Bwakinyi nkulombene kwikala kifulo kya binyibinyi pankatshi pa mulume na mukashi?

3 Badika Loono-Luuwa 8:6. Kishima “ndjimi ya kaalo ka Yah, (NWT)” akilesha bukata bwa kifulo. Kifulo kya binyibinyi nyi “ndjimi ya kaalo ka Yah” mwada Yehowa nsulo ya kyakya kifulo. Mmupangye muntu na mushindo wa kwikala na kifulo kwifwanyiko dyaye. (Kib. 1:26, 27) Nsaa ibaadi Efile Mukulu muleshe Adame mwana mukashi a kumpala Eeva, bishima bibaadi bituukye mukanwa mwaye bibaadi abilesha kifulo. Kushi mpaka, Eeva baadi mwipushe pepi na Adame mwanda kwadi nyi “kwabadi bamutuushe.” (Kib. 2:21-23) Kubanga ku mbangilo, Yehowa baadi mukite bwashi mulume na mukashi bekale na mushindo wa kwileshena kifulo kya binyibinyi bwa looso.

4, 5. Londa mu kikoso mwisambo wi mu Loono Luuwa.

4 Loono-Luuwa alulesha kalolo kifulo ki pankatshi pa mulume na mukashi. Alulesha kifulo ki pankatshi pa nsongwakashi a mu kibundji kya Shuneme sunga Shuleme na nsongwalume mulami a mikooko. Mwanda wabo ubadi bino: Nsongwakashi baadi afubu mwifuba dya nfinyo dya bakwabo balume dibaadi pepi na mbalo ibaadi ishale Nfumu Salomone na basalayi baaye. Salomone bamwene nsongwakashi, aye nkutuma basalayi bwabadya nkafika naaye. Aye nkulesha mushindo ubaadi buwa na nkumupa bintu bibungi. Kadi, nsongwakashi baadi mukumine nka mulami a mikooko na kwamba shi akyebe nka kwikala naaye. (Ll. 1:4-14) Mulami a mikooko baadi mumwate enda naaye mu camp na abo nkubanga kwilungushena bishima bya kifulo.—Ll. 1:15-17.

5 Pabalukiila Salomone ku Yelusalema, baadi mutwale yawa nsongwakashi, na mulami a mikooko baadi mumulonde kwakwa. (Ll. 4:1-5, 8, 9) Ta kwi kintu su nkimune kibaadi kyakule Salomone sunga kukita kibadi kilombene kushintuula kifulo kibaadi nakyo nsongwakashi bwa mulami a mikooko nya. (Ll. 6:4-7; 7:1-10) Ku nfudiilo a byoso, nfumu baadi mulekye nsongwakashi bwashi alukiile kwabo. Loono alufudiila na mayi a nsongwakashi alungula yawa aadi mufule bwadya kufika musasakate ‘bu lukondoolo.’—Ll. 8:14.

6. Bwakinyi bi kwikala lukalakasho bwa kutundula muntu kwete kwisamba mu Loono-Luuwa?

6 Loono lwa Salomone lwi buwa bukile. Nyi bwakinyi abelwitamina bu “Loono Luuwa.” (Ll. 1:1) Kadi, Salomone tabaadi mutemune mu loono mashina a bantu babaadi panka nsaa ibaabadi abesamba nya. baadi akumina shi lwikale bu loono lwi na bishima bya kifulo bikile buwa pamutwe wa kufunda myanda ikile bungi. Sunga byekala shi loono nta ndutemune mashina, twi balombene kuuka muntu abesambila ku myanda i mwanka. *

 “KABOMBELESHI KOOBE NKAKILE NFINYO KU BUWA”

7, 8. Twi balombeene kwamba naminyi pabitale “bishima bya kabombeleshi” byatupete mu Loono-Luuwa? Tuusha bileshesho.

7 Mu Loono-Luwa atwimusangana bishima bya “kabombeleshi” bibungi pankatshi pa nsongwakashi na mulami a mikooko. Sunga byekala shi byabya bishima abilesha myanda ibaadi ikitshikye takudi bipwa pepi 3 000 na kumweneka bu ishyakukitshika ano eetu mafuku, i na malongyesha e bungi na tayi na myanda ishi ilombene kukitshika ano eetu mafuku nya. Bu kileshesho, mulami a mikooko asamuna meso a nsongwakashi shi e “bu nkudimba.” (Ll. 1:15) Mwana mukashi naamu tapwandjikisha meso aaye bu a nkudimba nya, kadi, eapwandjikisha bu nkudimba nabene. (Badika Loono-Luuwa 5:12, EEM) Kwadi’ye, meso a mwana mulume aamweneka buwa bukile na ngatookye, nka bu nkudimba itumpwe mu mabeele.

8 Mayi ooso a kifulo e mu Loono-Luuwa taalesha nka penda buwa bwa mbidi nya. Tubande kutala abyakula mulami a mikooko pa bitale bishima bya nsongwakashi. (Badika Loono-Luuwa 4:7, 11.) Akula shi ‘milomo yaye ayinokyesha [bisa bya] buuki.’ Bwakinyi? Mwanda kisa kya buuki ki nsaasa na mwenyi kukila buuki bwabadi batuule mu lupunga. “Buuki na mabeele bi muushi mwa ludimi [lwaye],” bino abilesha shi nka bi buuki na mabeele, bishima byaye bi buwa na abisangasha. Eyendo, nsaa ayakula mulami a mikooko alungula nsongwakashi shi: “We mulongame bibi, . . . kilema, twe nakyo,” taakwila nka penda bwa buwa bwa mbidi nya.

9. (a) Myanda kinyi ayitungu shi ikale mu kifulo ki pankatshi pa mulume na mukashi? (b) Bwakinyi bi na muulo bwashi mulume na mukashi belungusheene bishima bya kifulo?

9 Lelo uno, mulume na mukashi abafubila Yehowa, tabamono eyibakishi penda bu bukuuku na kwipusheena nya. Mbefuleene binyibinyi na abelesheena kifulo kyabo. Byabya, kifulo nyi eyikashi dya muulo ukata mu’eyibakishi dya bena Kidishitu. Kadi nkilombeene kwikala kifulo kya mushindo kinyi? Nkifulo akitumikila mayi a kulonda a mu Bible? (1 Yo. 4:8) Mwanka mwi kifulo kya butandwa—kyakya ki pankatshi pa bena kifuko? Nyi nkipwano na kwipusheena kwi pankatshi pa bakuuku ba binyibinyi? (Yo. 11:3) Nkifulo kya bulunda su? (Mye. 5:15-20) Binyibinyi, kifulo ky’eyendo na kya looso ki pankatshi pa mulume na mukashi akitungu ino myanda yooso kwabadi. Kifulo akikilaa buwa nsaa yabekilesha. Bi na muulo ukata bwashi mwina dibaka tatadilanga midimo yaye y’efuku dyooso yamukutshisha mushindo wabadya kwilesheena kifulo na mwina dibaka naye! Kaaka kabombeleshi nkalombeene kukwasha bikata bwashi mwiyibakishi mwikale muloo. Mu bingi bipikwa abalumbulaa dibaka kushi mulume kuuka mukashi sunga mukashi kuuka mulume. Byabya, pabende na kwiubidishena kalolo kifulo kyabo akitama, na abapusha muloo wa kwilesheena kifulo. Bino abikyebe kwibakwasha bwashi muntu ooso anyishe kwifubwila pepi na mwinaye na eyibakishi dyabo adinyingi.

10. Kwilungusheena bishima bya kifulo kwi kwikala na bukwashi kinyi?

10 Kwilungusheena bishima bya kifulo pankatshi pa mulume na mukashi beyibakishene kwi na bingi bipeta bibuwa. Nfumu Salomone baadi mulungule nsongwakashi a mu Shuleme shi akamukitshina “nshinga ya oòlo [mulengyeshwe na] kyamo ky’ebàkanyi.” Amulungula byanka na kumukampula shi: “Mulongame bu mweshi, ameekameeka bu nguba.” (Ll. 1:9-11; 6:10) Kadi nsongwakashi baadi mushale na lulamato kwi mulami a mikooko adi mufule. Nkinyi kibaadi kimunyingishe munda mwa mafuku abaadi mulume aye te kwanka? Etulungula  byanka. (Badika Loono-Luuwa 1:3, 4.) Mwanda baadi atentekyesha bishima bya “kabombeleshi” bya mulami a mikooko. Bwaye’ye bibaadi “buwa kukila nfinyo” ayisankishaa eshimba, na eshina dyaye dibaadi adimutaadiisha kwishimba nka bu “mwimu wa mapembwe” wabapongoola ku mutwe. (Mis. 23:5; 104:15) Oolo, kwilesheena kifulo kwi na muulo ukata pankatshi pa mulume na mukashi mwanda akwibakwasha bwabadya kutamisha kifulo kyabo. Na kutentekyesha kwa byabya bishima bya kabombeleshi akukebakwasha bwa kushaala na kifulo kinyingye.

TANUBUSHANGA KIFULO “KUMPALA KWA’KYO KWIKYEBELA”

11. Twi balombene kupeta dilongyesha kinyi mu bishima bya mwina Shuleme kwi bana bakashi babaadi abesambila Salomone?

11 Mukada wa Loono-Luuwa aukwasha dingi bena Kidishitu bashi bebakile, bikishekishe baaba bakwete kukimba muntu akwiyibakisheena naye. Nsongwakashi tabaadi mufule Salomone nya. Pa baadi apatulwila ba nsongwakashi ba mu Yeelusaleme, bebalungwile shi: “Tanubuushanga, tanwibweshanga kifulo kyande kumpala kwa’kyo kwikyebela.” (Ll. 2:7; 3:5) Bwakinyi? Mwanda tabibuwa kutamishisha kifulo kya bulunda na muntu ooso yawa nya. Bibuwa mwina Kidishitu akyebe kwibakila ekale na lwishinko bwa kupeta muntu aadi mulombene kulesha kifulo kya binyibinyi.

12. Bwakinyi nsongwakashi mwina Shuleme baadi mufule mulami a mikooko?

12 Bwakinyi nsongwakashi mwina Shuleme baadi mufule mulami a mikooko? Baadi apwandjikisha shi e buwa nka bu “lukondoolo”; maasa aaye shi e bukome bu “bikano bya ku mboko bya oolo”; na mikoolo yaye shi ibuwa na bukopo nka bu “misungu ya albatre.” Anka tabaadi penda bukome na buwa nya. Nsongwakashi baadi auku shi mulami a mikooko mmufule Yehowa na baadi na ngikashi ibuwa. Nyi bwakinyi baadi mumupwandikishe “Buu mutshi wa pome munkatshi’a mitshi ya mutamba . . . munkatshi’a bansongwalume.”—Ll. 2:3, 9; 5:14, 15.

13. Bwakinyi mulami a mikooko baadi mufule nsongwakashi?

13 Twi kwamba naminyi pabitale nsongwakashi mwina shuleme? Baadi buwa bubaadi bukume eshimba dya nfumu Salomone aye baadi mu aa mafuku na “bandalamumba makumi asamombo na makupi makumi mwanda na tusongwakashi tushi bya kubadikwa,” baadi emono aye nabene bu “kilongo kya narsise a mu mapya”—kilongo kya muulo upela. Nsongwakashi  baadi na bikitshino bibuwa na kwiyisha. Nta mwanda wa kukaanya su mulami a mikooko baadi amwata na muulo ukile bu “lise munkatshy’amilobo!” Mwanda baadi na lukumiino mwi Yehowa.—Ll. 2:1, 2; 6:8.

14. Su twi na lukalo lwa kwibakila, ndilongyesha kinyi dyatupetela kwi mulami a mikooko na nsongwakashi mwina Shuleme?

14 Yehowa mmwelele bafubi baaye mwiya wa kwiyibakishena “nkapenda na mwina-Kidishitu.” (1 Kod. 7:39) Abintungu muntu shi mwibakile akyebe kwibakila apele kwikala na kifulo kwi muntu shi mwina lukumiino na kukimba mukashi sunga mulume nka penda munkatshi mwa balangwidi ba Yehowa. Na dingi, bwa kumona bya kukambila nkalakasho ya mu nshalelo na kulama butaale mu kifuko na buumune mu kikudi abitungu kwikala na lukumiino na kwilambula kwi Efile Mukulu—ino nyi ngikashi ibuwa kukimba kwi muntu okyebe kwiyibakisheena naye. Mulami a mikooko na nsongwakashi babaadi bamone shi ooso a kwabadi baadi na ino ngikashi.

Beena Kidishitu abelamaa bwa kupela kwikala na kifulo kwi muntu shi mwina lukumiino (Tala paragrafe 14)

MUKASHI ANDE NYI “LUPANGO LUKANGWE”

15. Mushindo kinyi wi lulamato lwa nsongwakashi a mu Shuleme lwi bu kileshesho kibuwa bwa bena Kidishitu babidi abakyebe kwiyibakisheena?

15 Badika Loono-Luuwa 4:12. Bwakinyi mulami a mikooko amba aaye a kifulo shi “we lupango lukangwe”? Efuba dyabadi bebakile midimba sunga di mu lupango taditwela bantu booso nya. Abitungu nka kwikala na lufungula lwa kwanka bwa kwimutwela. Nsongwakashi a mu Shuleme e nka bi lwalwa lupango mwanda kifulo kyaye ki nka penda kwi mulume aye—mulami a mikooko. Paaye kupela kukumiina ku byooso bibamupeele nfumu, baadi muleshe shi e bu “kimano” na te bu “kiibi” kyababaula na kushita. (Ll. 8:8-10) Mu mushindo umune, bena Kidishitu bashabandile kwibakila sunga kwibakilwa abitungu balame kifulo kyabo bwa mwina dibaka abatengyela.

16. Su nukwete kwiyileena, ndilongyesha kinyi dyanudi balombeene kupeta mu Loono-Luuwa?

16 Nsaa ibatekyele mulami a mikooko nsogwakashi mwina Shuleme bwa kwenda naye mu lwendo mu mafuku a kashiposhipo, bakwabo balume babapelele kumupa matalwa a kwenda. Pamutwe pa byabya, babamupeele mudimo wa kulama mafuba a nfinyo. Bwakinyi? Tababaadi bamukulupile su? Babaadi pangi bapwandikishe shi e na binangu bya kukita mwanda wibubi? Nya, babaadi baate mpango bwashi tala mukwabo mukashi atwelakana mu nshalelo ilombeene kumufisha mu kutompibwa. (Ll. 1:6; 2:10-15) Pano dingi, pe dilongyesha bwa bena Kidishitu bashabandile kwibakila: Mu mafuku a kwiyileena, atayi mpango ibuwa ya kudimukila myanda ilombeene kwinufikisha mu kutambuka lusandji. Tanwikalanga bubidi bwenu bupenka mu mbalo ifwame kushii muntu enumono. Su mishindo ya kwileshena kifulo mu mushindo ulombane i kwanka, dimukilayi myanda ilombeene kwinufikisha mu kutompibwa.

17, 18. Mushindo kinyi ubakukwasha kuno kulonga kwa mukanda wa Loono-Luuwa?

17 Misusa ibungi mulume na mukashi bena Kidishitu ababangaa kipwano kyabo kya bulunda na kifulo kibungi munkatshi mwabo. Bu bi mpango y’eyibakishi ibakitshiine Yehowa ngya ikalayika, bi na muulo bwashi mulume na mukashi betatshishe ngofu bwa kulama ndimi ya kaalo ka kifulo ayitembe na kulama nshalelo ilombeene kutamisha kifulo.—Mak. 10:6-9.

18 Nsaa yokimbi muntu a kwiyibakisheena naye, abitungu opete muntu oodi mulombeene kufula binyibinyi kunyima onyingishe kyakya kifulo na kwikikasha bu kishii bya kushimina, bu byabadi bebileshe mu Loono-Luuwa. Sunga wekala okwete kukimba muntu a kwiyibakisheena naye sunga shi topwile kumupeta, ikala na kifulo ky’eyendo—“bu ndjimi ya kaalo ka Yah.”—Ll. 8:6.

^ par. 2 Tala Kitenta kya Mulami kya 15/1/2007, esaki 31, mu Fwalanse.

^ par. 6 Tala “Myanda ikata i kumbangilo” kwa mukanda wa Loono-Luuwa e mu Étude perspicace des Écritures, volume 1, esaki 426.