Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

‘Pushayi na nushinguule’

‘Pushayi na nushinguule’

“Anwe booso mpusheyi! Shingûlai bino.”​—MAAKO 7:14, EEM.

1, 2. Bwakinyi bantu bebungi abaadi abatemesha Yesu tambashinguule bishima byaye?

MUNTU mmulombene kupusha eyi dya muntu kwete kwisamba naye na kushinguula bi bukata bwa dyadya eyi. Anka, su tapusha bishima byabakwete kwakula byabya ta mbilombene kumukwasha. (1 Kod. 14:9) Mu mushindo umune, bantu nkama abaadi batemeshe bibaadi Yesu akula. Baadi mwisambe nabo mu ludimi lubaabadi abapusha kalolo. Anka, ta mbooso abaadi bashinguule akyamba bishima byaye. Na pa mwanda wa byabya, Yesu balungwile bantu abaadi abamutemesha shi: “Anwe booso mpusheyi! Shingûlai bino.”​—Mak. 7:14, EEM.

2 Bwakinyi bantu bebungi tababaadi abashinguula bibaadi Yesu akula? Bangi abaadi na yaabo mweneno na binangu bibubi. Yesu bebalungwile shi: “Anutuulu binyibinyi Eyi dy’Efile Mukulu kulupese, bwa kulonda byubishi byeenu.” (Mak. 7:9) Bano bantu tababaadi binyibinyi abakimbi bya kuuka akipatuula bishima bya Yesu. Tababaadi abakumiina kushintuula mweneno yaabo na kuleka bipikwa byabyo. Matwi aabo abaadi afungule, kadi mashimba aabo abaadi afungye ngofu! (Badika Mateo 13:13-15.)  Byabya, mushindo kinyi watudya kwikala bashinkamishe shi mashimba eetu ngafungule bwa kupusha malongyesha a Yesu?

KYATUDYA KUKITA BWASHI MALONGYESHA A YESU ETUKWASHE

3. Bwakinyi balongi ba Yesu abaadi abapusha mayi aaye?

3 Abitungu tulonde kileshesho kya balongi ba Yesu abaadi beyishe. Baadi mwibalungule shi: “Meso eenu nga mwabi, mwanda aamono; na matwi eenu, mwanda aapusha.” (Mat. 13:16) Bwakinyi abo abaadi abapusha kukila bangi bantu? Kya kumpala, abaadi abakumiina kwela nkonko na kukimba bwa kuuka akipatuula mayi a Yesu. (Mat. 13:36; Mak. 7:17) Kya kabidi, abaadi abakumiina kolombasha myanda ipya ku ibaabadi abauku kumpala. (Badika Mateo 13:11, 12.) Kya kasatu, abaadi abakumiina kutumika na myanda ibaabadi abapusha bwa kwitatshisha bwa kukwasha bangi.​—Mat. 13:51, 52.

4. Mmyanda kinyi isatu ayitungu kukita bwa kupusha nkindji ya Yesu?

4 Su atukumiina kupusha nkindji ya Yesu, abitungu tulonde kileshesho kya balongi baaye abaadi bamulamate. Bino abitekye dingi myanda isatu. Wa kumpala, abitungu twate nsaa ya kwilongyela na kunangushena pa myanda ibakwile Yesu, kukimbuula na kwela nkonko ipushikye. Bino abitupa kyukilo. (Mye. 2:4, 5) Wa kabidi, abitungu tutale kwipushena kwi pankatshi pa kyakya kyukilo na myanda yatudi bapwe kulonga, na kumona mushindo wayidi ilombene kwitukwasha pa bupenka. Kwakwa ndjo kushinguula. (Mye. 2:2, 3) Na wa nfudiilo, abitungu tufube na byabya bibatulongo mu nshalelo eetu. Bino abitwikasha basha binangu.​—Mye. 2:6, 7.

5. Tuusha kileshesho akilesha kwilekena kwi pankatshi pa kyukilo, kushinguula, na binangu.

5 Nkwilekena kinyi kwi pankatshi pa kyukilo, kushinguula na binangu? Twi balombene kwibilesha mu uno mushindo: Pwandjikisha shi we mwimane munkatshi’eshinda na motoka aufiki utadiile koodi. Kya kumpala, ouku shi mmotoka​—kyakya ndjo kyukilo. Kya kabidi, okyebe kumona shi su boshala mwimane paapa, aukusanya​—kwakwa ndjo kushinguula! Ndjo bwekumbu ku lupese​—byabya ndjo binangu! Ngi bwakinyi mpa na Bible eele kasele pa mwanda wa “kulama binangu,” mwanda abitupa muwa!​—Mye. 3:21, 22; 1 Tim. 4:16.

6. Nkonko kinyi inanka yatudya kwiyipusha nsaa yatutaluula nkindji musambobidi ya Yesu? (Tala  kashibo.)

6 Mu uno mwisambo na mu ungi aulondo, atukyebe kutaluula nkindji musambobidi ibaadi Yesu mwele. Nsaa yatwiyitaluula, abitungu twiyipushe ino nkonko: Luno lukindji alupatuula kinyi? (Bino abitukwasha bwa kupeta kyukilo.) Bwakinyi Yesu baadi mwitwelele luno lukindji? (Bino abitufisha mu kushinguula.) Mushindo kinyi ulombene kwitukwasha dino dilongyesha na kukwasha bangi? (Bino ndjo binangu.) Kubapu, bino abitulongyesha kinyi pabitale Yehowa na Yesu?

LUTETE LWA MUTALANDE

7. Lukindji lwa lutete lwa mutalande alupatuula kinyi?

7 Badika Mateo 13:31, 32. Nkinyi akipatuula lukindji lwa Yesu pabitale lutete lwa mutalande? Lutete lunabene alulesha mukandu wibuwa wa Bufumu na bipeta bibuwa abituusha uno mudimo​—mu kakongye ka beena Kidishitu. Anka bu lutete lwa mutalande lubaadi “lukile bupeela pe mbyo yooso,” kakongye ka beena Kidishitu kababangile na bantu bapeela mu kipwa kya 33 K.Y.K. Kadi munda mwa mafuku apeela, kakongye kabaatamine bukidibukidi, mu mushindo wa kukaanya. (Kol. 1:23) Yesu baadi muleshe kuno kutama shi: “Toonyi twa mwiyilu” atukyebe kufika na “kubombeela mu ntabi yao.” Tuno toonyi twa mu kinfwanyi atulesha bantu basha mashimba alulame abatambula bidibwa bya mu kikudi,  mutaala na kifwamino, nyi nkakongye ka beena Kidishitu.​—Tala na Ezekyele 17:23.

8. Bwakinyi Yesu baadi mwele lukindji lwa lutete lwa mutalande?

8 Bwakinyi Yesu baadi mwele luno lukindji? Baadi mwakule bwa mushindo aukulu luno lutete lubilolubilo bwa kulesha bukome bwinabo mukandu wa Bufumu bwa kupalakana, kulama, na kukambila nkalakasho yooso. Kubanga mu 1914 kipindji akimweka kya ndumbulwilo a Yehowa kibabangile kutama mu mushindo wa kukaanya! (Yesh. 60:22) Bantu abaadi abebungu pamune na yawa ndumbulwilo abapetanga bulami bwa mu kikudi. (Mye. 2:7; Yesh. 32:1, 2) Na dingi, bibaadi bimwekye shi ta kwi kintu kikumbene kukutshishwa kupalakana kwa myanda ya Bufumu.​—Yesh. 54:17.

9. (a) Lukindji lwa lutete lwa mutalande alwitulogyesha kinyi? (b) Bino abitulongyesha kinyi pabitale Yehowa na Yesu?

9 Nkinyi akitulongyesha lukindji lutale lutete lwa mutalande? Pangi twi balombene kwikala mu mbalo i Batemwe bapeela sunga mbalo i mudimo wetu tautuusha bipeta bibungi. Kadi, kuuka shi mukandu wa Bufumu ngulombene kutshokola bulwishi booso akwitutakula bwa kunyingiila. Bu kileshesho, pabafikile mukwetu Edwin Skinner mwiumbo dya Inde mu 1926, kubaadi penda ndambo ipeela ya Batemwe mu dino eumbo. Kumpala, kutama kubaadi kupeela, na mudimo ubaadi aumweneka bu “ushy’awendeka.” Kadi baadi mutungunukye na kulungula mukandu wa Bufumu na kumona mushindo ubaaudi utshokole nkalakasho ikata. Binobino mu Inde mwi Batemwe bakile pa 37000 bakwete kulungula mukandu wibuwa mweshi ooso, na kipwa kishale bantu 108000 abekalanga batwele mu Kitentekyesho kya lufu lwa Yesu. Tala kingi kileshesho; mu kyakya kipwa kimune kibaafikile mukwetu Skinner mu Inde, mudimo ubaadi ukii kumbangilo mu Zambie. Binobino mwi balungudi bakile pa 170000 na bantu 763915 bekeele batwele mu Kitentekyesho mu 2013. Nyi nkwamba shi muntu 1 pa bantu 18 baadi mu kyakya Kitentekyesho. Eyendo kuno kutama akwitukanyisha!

 KITATUSHO

10. Lukindji lwa kitatusho alupatuula kinyi?

10 Badika Mateo 13:33. Nkinyi akipatuula lukindji lwa kitatusho? Luno lukindji alulesha dingi mukandu wa Bufumu na bipeta byaukwete kutuusha. “Musabu ooso” wa bukula aulesha miilo yooso ya bantu, na kukaamina kwawo akulesha kupalakana kwa mukandu wa Bufumu ku bukwashi bwa mudimo wa bulungudi. Kutama kwa lutete lwa mutalande akumweneka na meso, kadi kupalakana kwa kitatusho mu musabu takumweneka ku mbangilo nya. Anka kunyima kwa nsaa ndjo tumone bipeta kalolo.

11. Bwakinyi Yesu baadi mwele lukindji lwa kitatusho?

11 Bwakinyi Yesu baadi mwele luno lukindji? Baadi Alesha shi mukandu wa Bufumu wi na bukome bwa kupalakana ngofu mpa na kushintuula nshalelo ya bantu. Mukandu wa Bufumu ngufikye mpa na “kufudiile nsenga.” (Bik. 1:8) Kadi, ku mbangilo tatukambaa kumona kushintuluka akufwisha uno mukandu wibuwa nya. Aku namu kwi kushintuluka​—kushi penda kwa bungi bwa bantu abakumiina mukandu wibuwa kadi na kwa nshalelo a beenyi bantu.​—Lom. 12:2; Ef. 4:22, 23.

12, 13. Tuusha bileshesho abilesha kutama kwa mukandu wa Bufumu bu byabimweka mu lukindji lwa kitatusho.

12 Misusa ibungi, kutama kwa mudimo wa kulungula mukandu wibuwa akumwekaa kunyima kwa bipwa, mudimo upwe kubanga. Bu kileshesho, mu 1982, mukwetu Franz na mwinakwaye Margit abaadi abafubu ku biro bya filiale a mu Brésil, binobino bakwete kufuba mu ungi filiale, abaadi balungule mukandu wibuwa mu kangi ka kibundji. Munkatshi mwa balongi baabo ba Bible mubaadi ungi nambutwile na bana baye bananka. Mukulu a booso baadi na bipwa 12, baadi apusha buufu ngofu na kufwama kumpala kwashi babangye kulonga. Uno mukwetu na mwinakwaye ta mbatungunukye na kwibalongyesha nya, mwanda abayiile mu kufubila lungi lupese. Kadi kunyima kwa bipwa 25 abaadi balukiile dingi mu kyakya kibalo. Nkinyi kibabasangeene? Abasangeene kakongye ke na balungudi 69, ba mbala-mashida ba myeshi yooso 13, booso abebungila mu Nshibo ya Bufumu ipya. Kadi kansongwalume kabaadi akapusha buufu? Binobino tabaadi bu mukunkushi a kasaka ka bakulu! Anka bu kitatusho kya mu lukindji lwa Yesu, mukandu wa Bufumu ubaadi utame na kushintuula nshalelo ya bebungi​—na bano ba mulume na mukashi abapetele muloo wi kashaa!

13 Bukome bwi na mukandu wa Bufumu bwa kushintuula bantu mbumwenekye mu mushindo wi pa bwawo mu maumbo mwabadi bakandjikye mudimo wetu. Ta mbibofule bwa kuuka mushindo ukwete kutama mukandu wibuwa mu ano maumbo nya, kadi bipeta bikwete kwitukanyisha ngofu. Bu kileshesho, mu Cuba. Mukandu wibuwa ubafikile mwanka mu 1910, na mukwetu Russell bayiile mu Cuba mu 1913. Kumpala kutama kubaadi binyi byabya. Nkinyi kyatumono lelo uno mu Cuba? Mwi balungudi bakile pa 96000, na bantu 229726 batwelele mu Kitentekyesho kya lufu lwa Yesu mu 2013​—kwamba shi, muntu 1 pa bantu 48 bashaale mu kino kibundji. Mpa na mu maumbo mwabashii bakandjikye mudimo, mukandu wibuwa ngufikye na ma mbalo e Batemwe ba mu aa ma mbalo tabapwandjikishanga shi wikufika nya. *​—Mul. 8:7; 11:5.

14, 15. (a) Dilongyesha dyatupetela ku lukindji lwa Yesu lutale kitatusho ndilombene kukwasha muntu pa bupenka naminyi? (b) Bino abitulongyesha kinyi pabitale Yehowa na Yesu?

 14 Mushindo kinyi ulombene myanda ibaadi Yesu mulongyeshe mu lukindji lwa kitatusho kwitukwasha? Nsaa yatunangushena pa akipatuula nkindji ya Yesu, atumono shi tatwi na lukalo lwa kwikalakasha bikishekishe pabitale mushindo aukyebe mukandu wibuwa wa Bufumu kufika kwi midiyo ya bantu bashy’abandjile kwiupusha. Yehowa nabene kwete kukunkusha myanda yooso. Kadi atwe twi na mudimo kinyi? Bible amba shi: “Mîna mbyo yobe ku namashika mpâ na ku kyolwa, mwanda t’weûku shi înyi aikamene kalolo, ngya ku namashikanyi ngya ku kyolwa, su ngyoso.” (Mul. 11:6, EEM) Oolo, tatukumanga kuluba kwela nteko bwa mufubo wetu wa bulungudi, bikishekishe mu maumbo mwabadi beukandikye.​—Ef. 6:18-20.

15 Na dingi, tabitungu tubofule ku mashimba su mudimo wetu tautuusha bipeta bibuwa kumbangilo. Tatukumanga kupeesha ‘mifubo ipeela ya ku mbangilo.’ (Za. 4:10) Bipeta mbilombene kufiima ngofu mu mushindo watushy’atwelelanga meshi!​—Mis. 40:5; Za. 4:7.

NSUNGA NA BUPETA BUFWAME

16. Nkinyi akipatuula lukindji lwa nsunga na lukindji lwa bupeta bufwame?

16 Badika Mateo 13:44-46. Lukindji lutale nsunga na lwa bupeta Bufwame abipatuula kinyi? Mu mafuku a Yesu, bangi ba nsunga abaadi abende kwibula ngofu mu kuula mabwe a muulo wi bukopo. Mu luno lukindji, nsunga alesha bantu balulame abakitshi mwabo mooso bwa kulombasha nkalo yabo ya mu kikudi. “Ebwe dya muulo wibukopo” adilesha bya binyibinyi bya Bufumu bi na muulo ukata. Pabaadi mushinguule muulo winao dyadya ebwe, yawa nsunga bayiile ‘musango umune’ mu kupaana bintu byooso bibaadi nabyo bwa kwidyula. Yesu baadi mwakule dingi bwa muntu baadi afubu mwifuba basangwile bupeta “bufiibwe.” Bilekeene na nsunga, yawa muntu tabaadi akimbi bupeta nya. Kadi anka bu nsunga, baadi akumiina kupaana “kyooso kibaadi nakyo” bwa kupeta bwabwa bupeta.

17. Bwakinyi Yesu baadi mwele lukindji lwa nsunga na lwa bupeta bufwame?

17 Bwakinyi Yesu baadi mwele ino nkindji ibidi? Baadi alesha shi bantu abapetaa bya binyibinyi mu mishindo ilekenelekene. Bangi bantu abebikimbaa na kwipana kooso bwa kwibipeta. Bamo namu, sunga ta bebikimbanga, mbebipete​—pangi ku bukwashi bwa muntu. Muntu eese a ino nkindji ibidi baadi mushinguule muulo winao kyakya kibaasangwile na kukita mwaye mooso bwa kwikipeta.

18. (a) Mmushindo kinyi ulombene kwitukwasha ino nkindji ibidi? (b) Bino abitulongyesha kinyi pabitale Yehowa na Yesu?

18 Mushindo kinyi ulombene kwitukwasha ino nkindji ibidi? (Mat. 6:19-21) Byabya eyipushe shi: ‘Neekalaa na mweneno bu a bano bantu su? Nabambaa bya binyibinyi mu mushindo wi byabya su? Nkwete kwitatshisha bwa kwibipeta su, nkwete kulekyeela ingi myanda ya mu nshalelo a kwifuku n’efuku ayimpa lulengu lwa kukimba bya binyibinyi?’ (Mat. 6:22-24, 33; Luk. 5:27, 28; Fid. 3:8) Su twi na muloo wibungi mwanda wa bya binyibinyi byatudi bapete, kitshibilo kyetu kya kwibituula pa mbalo ya kumpala mu muwa wetu akikyebe kunyinga.

19. Nkinyi kyatukyebe kutaluula mu mwisambo aulondo?

19 Atwe booso tulesheyi shi tubapusha na tubashinguula binyibinyi akipatuula ino nkindji itale Bufumu. Tutentekyesheyi shi tabitungu nkapenda kushinguula kyayipatuula nya, kadi abitungu kutumikila myanda yayitulongyesha. Mu mwisambo aulondo, atukyebe kutaluula ingi nkindji isatu na kumona malongyesha atupetela kwanka.

^ par. 13 Kutama kwi mumune nkumwenekye mpa na mu angi maumbo bu, mu Argentine (Annuaire 2001, esaki 186); Allemagne a kutunduka-nguba (Annuaire 1999, esaki 83); Papuasie-Nouvelle-Guinée (Annuaire 2005, esaki 63); na mu Kidiya kya Robinson Crusoé (Kitenta kya Mulami, 15/6/2000, esaki 9, mu Fwalanse).