“Kwiapula buwa, kufuta bukopo.”​—Mweele wa mu Swahili.

BANTU bebungi ba kutunduka nguba kwa Afrique abauku uno mwele kalolo, na aulesha bi binangu bya bantu bebungi mu nsenga ishima. Nyi byopushaa namu pabitale kwiapula makuta kwi kuuku oobe sunga kwi bangi bantu su? Sunga byekala shi ta kwibubi ingi nsaa, kwiapula makuta nyi kinangu kibuwa su? Mmasaku kinyi akumbene kutuukila ku uno mwanda?

Ungi mweele wa mu Swahili aulesha kalolo shi: “kusomba na kusombesha, akwabulaa bakuuku.” Eyendo, mabaasa ngalombene kulwisha bukuuku. Sunga twekala na mpàngo ilumbuulwe kalolo na binangu bibuwa, myanda ngilombene kushintuluka. Bu kileshesho, su mafuku abakidi na yawa ekalanga mukwiapushe makuta ta mmwiapete pa nsaa, mmulombene kufiita munda. Akupu mushikwa watwela, na kipwano kii pankatshi peenu naye​—na kii pankatshi pa beena kifuko kyenu na kifuko kyabo​—nkikumbeene kulwika. Bu byabidi shi kwiapula makuta kukwete kutanda tuleo, abitungu twi kumone bu kitshibilo kya nfudiilo akitungu kwata kushii bu kintu kya kumpala akitungu kukita bwa kwiapeta.

Kwiapula makuta nkulombene dingi kulwisha kipwano kya muntu n’Efile Mukulu. Mushindo kinyi? Kya kumpala, Bible alesha shi muntu eapulaa kushi kwalusha mmuntu mubi. (Misambo 37:21) Alesha dingi patooka shi: “Sha kishiyo nyi mpika a yawa mumwiapushe.” (Myeele 22:7) Sha kishiyo abitungu aukye shi pashy’abandile kufuta ebaasa, e ku bupika bwa yawa ekalanga mumwiapushe. Ungi mweele wa mu Afrique awamba shi: “Su bweapula mikoolo ya muntu, wende kooso kwakutumu.” Nyi nkwamba shi, muntu e na mabaasa ebungi te bulungantu bwa kukita kyakyebe nya.

Bibapushika shi, kwalusha kyakya kyoyikalanga mwiapule nyi mwanda autungu kukita bukidi bukidi. Bisumanga nkulombene kutuuka bilumbu. Kufiimisha mabaasa nkulombene kufwisha twinyongoshi, kukutwa tulo, kufuba bikishekishe, bilumbu pankatshi pa mulume na mukashi, kutshibuula bifuko, mpa na kufisha muntu ku mbulamatadi sunga mu lukano. Mukanda wa Beena-Looma 13:8 awitupa elango shi: “Tanwikalanga na muntu su ngumune kishiyo, kukatusha kino kya kwifulena ku muntu na muntu.”

 BI NA MUULO SU?

Pa mwanda wa byabya bibatukatuka mu kumona, bibuwa kudimuka pabitale kwiapula makuta. Byabya eyipushe shi: Ne na lukalo lwa binyibinyi aluntakula mu kwiapula su? Abintungu kubamba bintu byatudi nabyo bwashi mpete mushindo wa kutala nkalo ya kifuko kyande su? Lwabi ndjo aluntakula bwa kukimba kintu kyanshi na mushindo wa kupeta su? Mu mishindo yooso, mbikile buwa kusangala na bipeela byatudi nabyo pamutwe pa kwenda mu kwiapula.

Kadi, twi kukita kinyi su kwi mwanda ubetukwata, na ta twi na mushindo ooso wakwiupudisha? Su mbyabya, abitungu muntu aata kitshibilo kya kwiapula aleshe kululama. Mu mushindo kinyi?

Kya kumpala, tukatushe kinangu kya kupela kwalusha makuta a bene mwanda washi yawa ekalanga mwitwiapushe ena ebungi kukila bangi. Tatumonanga shi su muntu amweneka bu sha mmono, e mu kitungo kya kwitwiapusha bwa kupudisha myanda yeetu itale makuta nya. Sunga kumona bu’twe be na bulungantu bwa kupela kumukitshina myanda na kululama. Tulekye kwaabila basha mmono.​—Myeele 28:22.

Byabya, kimba bwa kwalusha kyakya kyoyikeele mwiapule na bukidi booso. Su yawa wekalanga mwiapule makuta ta mmukutshibile mafuku, abitungu omutekye bwa kwibikita, akupu omufute pa nsaa itshibibwe. Mbitekibwe bwa kufunda kitshibilo kyenu bwa kupela bilumbu. (Yeelemiya 32:9, 10) Su kwi mushindo, alusha kyoyikeele mwiapule kwi muntu ekeele mukwiapushe nabene bwashi omutumbule obe nabene. Kutentekyesha bwa kwalusha kyoyikeele mwiapule akunyingishaa kipwano. Yesu bakwile mu mwisambo waye wa pa Mwengye shi: “Eyi dyenu dya shi Olo, dikale nka shi olo; nya, nya.” (Mateo 5:37, Kilombeno kipya 2009) Na dingi, misusa yooso tutentekyeshe Mwiya ukile buwa awamba shi: “Byooso byanukyebe shi bantu benukitshine, ebakitshineyi byanka nanwe namu.”​—Mateo 7:12.

MALANGO A MU BIBLE AKUMBENE KWITUKWASHA

Bible kwete kwitupa malango pabitale kwiapula makuta. Amba shi: “Oolo, bwin’Efile Mukulu nyi nsulo a mwabi, bwa yaawa muntu asepeela na penda kintu kyaadi nakyo.” (1 Timotee 6:6) Nyi nkwamba shi, kusepeela na byabya byatudi nabyo nyi mushindo wibuwa wa kusuuka nkalakasho ayifiki mu kwiapula makuta. Anka, kusepeela na bintu byatudi nabyo mu uno ndumbulwilo e na bantu bepaane mu kukimba masanka ta nkubofule nya. Ino nyi nsaa ayitungu kulama “bwin’Efile Mukulu” bwetu. Mu mushindo kinyi?

Banda kutala kibakitshine bangi ba mulume na mukashi bena Kidishitu ba mu Asie. Abo bakya batwele mu dibaka, abaadi abalakila bantu abaadi bashale mu mashibo aabo. Ndjo abo nkwata kitshibilo kya kupeta yaabo nshibo ku makuta abaabadi nao na angi abaabadi beapule ku banke na kwi bena kifuko. Kadi kunyima kwa mafuku apeela, bibabangile kwibelela bukopo bwa kwalushanga mukata ebungi ku mweshi ooso. Abo nkubanga kufuba ngofu, kukisha nsaa ibungi ku mudimo, kushii kupeta nsaa ya kushala na bana baabo babidi. Mulume amba shi, “Twinyongoshi, mitanyo, kukutwa tulo kubaadi nka bu kiita kikile bushito ku mutwe kwande, kibaadi akikyebe ku ngipaa.”

“Kwikala na mweneno a mu kikudi pabitale bintu bya ku mbidi nyi mbulami bukata”

Ndjo abo nkutentekyesha mayi e mu 1 Timotee 6:6 na kwata kitshibilo kya kuudisha nshibo yaabo. Abaadi bakite bipwa bibidi bwa kupudisha mabaasa a bene ooso. Ndilongyesha kinyi dibaadi bano ba mulume na mukashi bapetele ku uno mwanda? Abalesha shi: “kwikala na mweneno a mu kikudi pabitale bintu bya ku mbidi nyi mbulami bukata.”

Bantu bebungi abawuku kalolo wawa mwele wa mu Swahili watudi batemune ku mbangilo. Kadi ta ngwimikye bantu bwa kwiapula nya. Na bukwashi bwa malango a mu Bible abatutemuna kunundu, tomono shi kunangushena ngofu kumpala kwa kwiapula makuta kwibuwa su?