“Mwabi ngwa mwilo wi na Yehowa bu Efile Mukulu!”​—MIS. 144:15.

1. Mbinangu kinyi binabyo bantu pabapusha shi Efile Mukulu e na mwilo waye pa nsenga?

BANTU bebungi lelo uno bakwete kwamba shi bipwilo bikata bya mu nsenga ishima ta bikwete kukwasha bantu nya. Bangi abamba shi Efile Mukulu ta mulombene kukumiina byabya bipwilo, pamwanda wa mwikelo wabyo na shi tabikwete kulongyesha bya binyibinyi. Sunga mbyabya, abakumiina dingi shi kwi bantu bebuwa be mu bipwilo byooso bi pa nsenga na Efile Mukulu kwete kwibamona na kwibata bu balangwidi ba binyibinyi. Tabakwete kumona shi abitungu bano balangwidi bakatukye mu bipwilo bya madimi na kulangwila Efile Mukulu pabula bu mwilo waye. Bino binangu mbipushene na by’Efile Mukulu su? Atupete lwaluulo pa kutaluula myanda ya kala ya balangwidi ba Yehowa ba binyibinyi mu Bifundwe.

KILOMBENO NA MWILO WAYE

2. Mbananyi abaadi mwilo wa Yehowa mu mafuku a kala, na kinyi kibaadi akilesha kwilekena kwabo na ingi miilo? (Tala kifwatulo kya kumbangilo kwa mwisambo.)

2 Yehowa mmwisangwile mwilo waye pa nsenga takudi bipwa  peepi na 4 000. Abrahame, abadi betamine bu “nshe ba-sha lukumiino booso,” baadi nfumu a kifuko kya bantu nkama. (Lom. 4:11; Kib. 14:14) Banfumu ba mu Kanaana abaadi abamumono bu “nfumu munême” na abaadi abamunemeka ngofu. (Kib. 21:22; 23:6EEM) Yehowa baadi mukite kilombeno na Abrahame na bana baye. (Kib. 17:1, 2, 19) Efile Mukulu balungwile Abrahame shi: “Talayi kilombeno kyande kyanulama munkatshi mwande nenu, obe na bekulu boobe kunyima koobe: bana boobe balume booso abasadibwa; . . . kino akikala kitundwilo kya kilombeno munkatshi mwande nenu.” (Kib. 17:10, 11) Eyendo, Abrahame na bana balume booso ba mu nshibo mwaye abaadi basadibwe. (Kib. 17:24-27) Kusadibwa kwa ku mbidi kubaadi akukilesha shi nkapenda bana ba Abrahame nyi abaadi bu mwilo wi mu kipwano na Yehowa.

3. Mushindo kinyi ubaadi bana ba Abrahame bafikye mwilo?

3 Yakobo mwikulu a Abrahame, abaabadi abetamina bu Isaleele, baadi na bana 12. (Kib. 35:10, 22b-26) Mu mafuku a kala, bano bana abaadi na kya kufika bankambwa ba bisamba 12 bya beena Isaleele. (Bik. 7:8) Pamwanda wa nsala, Yakobo na kifuko kyaye abayile mu Ejiipitu, mubaadi mufikye umune a ku bana baaye, Yosefe, bu nfumu mukata atala myanda ya bidibwa na muntu abaabadi bakulupile ngofu kwi Faraone. (Kib. 41:39-41; 42:6) Bana ba Yakobo abafimine bafika “kisaka kya miilo.”​—Kib. 48:4; badika Bikitshino 7:17.

KUKUULA MWILO WAYE

4. Nkipwano kinyi kibaadi pankatshi pa beena Ejiipitu na bana ba Yakobo kumpala?

4 Bana ba Yakobo abaadi bashale mu Ejiipitu munda mwa bipwa bikile pa nkama ibidi, mwiumbo dya Goshene peepi na mwela wa Nile. (Kib. 45:9, 10) Abimweka shi munda mwa bipwa peepi na 100, abaadi bashale mu kufukama na beena Ejiipitu, abaadisha bisaka bya mikooko yabo mu tubundji tupela. Abaadi bebalame kalolo kwi Faraone, baadi auku Yosefe kalolo na mumukumiine. (Kib. 47:1-6) Beena Ejiipitu abaadi abasabuula bantu abalama mikoko. (Kib. 46:31-34) Anka, abaadi na kya kukumiina kushala na beena Isaleele.

5, 6. (a) Mushindo kinyi ubaadi nshalelo a mwilo w’Efile Mukulu mushintulukye mu Ejiipitu? (b) Mushindo kinyi ubaadi Moyiise mupande, na kinyi kibaadi Yehowa mukitshine mwilo waye ooso?

5 Kadi nshalelo a mwilo w’Efile Mukulu baadi mushintulukye mu mushindo wa kukanya. “Kunyima kwa bingi bipwa, mungi nfumu shi baadi mwiûkye mwanda wa Yosefe babangile kumuna beena Eshipitu. Balungwile beena Eshipitu shi: ‘Talai, bena Isalêle abáfwimi, abétukidi mpâ na bungi.’ Binyi byabya beena Eshipitu abanyîshîshe kufubisha beena Isalêle, kushi kwibafwila lusa. Abebafwambulanga bikata mu bupika na mifubo ya kubundula nsenga ya kimâshi na kufwatula nayo matafwadi na mifubo ya mafuba.”​—Efi. 1:8, 9, 13, 14EEM.

6 Faraone baadi mwele mpa na mwiya wa kwipaa bana balume booso babatanda kwi beena Ebreeyi. (Efi. 1:15, 16) Mu aa mafuku nyi mubabatandile Moyiise. Pabaadi na mweshi isatu, abaadi bamufwamishe kwi nyinaye mu malengye a mu Nile, mubaadi mwana mukashi a Faraone mukamumone. Kunyima aye nkumwata bu mwana aaye. Ku bukwashi bwa Yehowa, Moyiise bakudile kumasa kwa nyinaye sha bulamate, Yokebete, pabaadi na bipwa bishadile, na bafikile mufubi a Yehowa sha bulamate. (Efi. 2:1-10; Eb. 11:23-25) Yehowa “bamwene” makyenga a mwilo waye, na ku bukwashi bwa Moyiise, aye nkwata kitshibilo kya kwibakuula ku masa kwa bantu abaadi abebakyengyesha. (Efi. 2:24, 25; 3:9, 10) Abaadi na kya kufika  mwilo ‘ukuulwe’ na Yehowa.​—Efi. 15:13; badika Miiya-Ikituulwe 15:15.

KISAMBA KIBAFIKI MWILO

7, 8. Mmushindo kinyi ubaadi bantu ba Yehowa bafikye bu mwilo wi selele?

7 Sunga byekala shi Yehowa tabaadi mubande kulumbuula beena Isaleele bwashi bekale bu mwilo, kadi baadi ashinguula shi nkisamba kyaye. Pa mwanda wa byabya, balungwile Moyiise na Aarone bwa kulungula Faraone shi: “Pusha abyakula Yehowa Efile Mukulu a Isaleele: Leka mwilo wande wende, bwa kukita nteko mu kabaaka.”​—Efi. 5:1.

8 Bwa kuposola beena Isaleele ku bupika bwa beena Ejiipitu, Yehowa baadi mutume bipupa ekumi, na kubutula Faraone na bilwilo byaye mu Kalunga kamonga. (Efi. 15:1-4) Myeshi peepi na isatu kunyima, Yehowa baadi mukite kilombeno na beena Isaleele ku Mwengye wa Sinayi na kwibapa uno mulayilo: “Su nwapusha eyi dyande, su nwalama kilombeno kyande, anwikala mwilo wande’mi munkatshi mwa miilo yooso, . . . nwikale kisamba kiselele.​—Efi. 19:5, 6.

9, 10. (a) Muyile Miiya Ikituulwe 4:5-8, mushindo kinyi ubaadi Miiya ayilamuuna beena Isaleele kwi ingi miilo? (b) Mushindo kinyi ubaadi beena Isaleele baleshe shi nyi ‘mwilo wabadi balamûne kwi Yehowa’?

9 Pabaabadi mu Ejiipitu, kumpala kwashi bekale ku bupika, beena Isaleele abaadi bu kisamba kya bantu babakunkusha kwi banfumu ba bifuko. Nka bu bafubi ba Yehowa ba kumpala kwa aa mafuku, bano banfumu ba bifuko abaadi bu bakunkushi, ba nsushi, na batshite-mwakwidi ba bifuko byabo. (Kib. 8:20; 18:19; Yob. 1:4) Anka, ku bukwashi bwa Moyiise, Yehowa baadi mupe beena Isaleele Miya ayilesha shi mbelekene na ingi miilo. (Badika Miiya Ikituulwe 4:5-8; Mis. 147:19, 20.) Miiya ibaadi ituule kasaka ka bantu bwa kwikala bu batshite-mwakwidi, na “bakulu” abaadi na kyukilo na binangu abaadi batuudibwe bwa kufubisha bululame. (Miy. 25:7, 8) Na dingi, Miiya ibaadi ayilesha myanda ya kulonda mu lulangwilo na mu nshalelo a kwifuku n’efuku.

10 Abo batabadi peepi na kutwela mu nsenga ya mulayilo, Yehowa baadi mwambulwile beena Isaleele miiya yaye ku bukwashi bwa Moyiise. Ebalungula shi: “Yehowa namu bakumîna wenu mulailo byanudya kwikala bu mwilo wê nabêne, na kulama mikamiko yê yoso, bu bi benulungwile. Yehowa Efil’enu akyebe shi nukekale na ntumbo na nkumo mpâ na kinemo kikile ingi mîlo yooso ibapangile, dingi shi nwikale bu mwilo wê waadi mulamûne ku yaya mîlo.”​—Miy. 26:18, 19EEM.

ABAKUMIINA BANTU BEENYI

11-13. (a) Mbananyi abaadi besangye pamune na mwilo w’Efile Mukulu? (b) Nkinyi kibaadi akitungu shi muntu shii mwina Isaleele akite su akumiina kulangwila Yehowa?

11 Sunga mbibaabidi shi Yehowa baadi binobino na mwilo waye pa nsenga, tabaadi mutoshe bantu bashii beena Isaleele bwashi bekala munkatshi mwa mwilo waye nya. Baadi mutadiile “kibumbu kishima kya bantu” bashii beena Isaleele, mpa na beena Ejiipitu bwa kwenda na mwilo waye pabaadi mwibatuushe ku bupika mu Ejiipitu. (Efi. 12:38) Pabafikile kipupa kya musambobidi, bangi “ba munkatshi mwa bafubi ba Faraone” abatshinyine eyi dya Yehowa na bakimba bwa kwisanga mu kyakya kibumbu kya bantu abakatukile mu Ejiipitu pamune na beena Isaleele.​—Efi. 9:20.

12 Mafuku apela kumpala kwa beena Isaleele kusabuka mwela wa Yoordane bwa kutwela mu nsenga ya Kanaana, Moyiise bebalungwile shi “nufule muntu e bu mwenyi” munkatshi mwenu. (Miy. 10:17-19)Mwilo wa Yehowa ubaadi na kya kukumiina muntu e bu mwenyi munkatshi mwabo akumiina kutumikila miiya  ibaabadi bebape ku bukwashi bwa Moyiise. (Lv. 24:22) Bangi bantu benyi abafikile balangwidi ba Yehowa. Bu kileshesho, Luuta mwina Moabe, balungwile Naomi mwina Isaleele shi: “Mwilo wobe awikala mwilo wande, n’Efile oobe Efile ande.” (Lut. 1:16) Bano benyi abaadi balamate ku lulangwilo lwa beena Yuuda, na bantu balume ba munkatshi mwabo abaadi abasadiibwa. (Efi. 12:48, 49) Yehowa baadi mwibakumine bu bantu ba munkatshi mwa mwilo waye wadi musangule.​—Mb. 15:14, 15.

Beena Isaleele abaadi bafule bantu benyi (Tala paragrafe 11-13)

13 Luteko lubaadi Solomone mwele alulesha shi Yehowa baadi mukumiine bantu bashii beena Isaleele. Nsaa ibaadi mulambule ntempelo, Solomone batekyele shi: “Mpa na winyi mwenyi shi a mu mwilo oobe wa Isaleele, su akatukila ku eumbo di kula pamwanda w’eshina dyoobe, afika mu kwiyaya mu ino nshibo, obe, temesha dya mwiyilu, mu kishalelo moodi mushalele, wabikishe yawa mwenyi kyooso kyayikala mukutekye, bwashi miilo yooso ya pa nsenga ishinguule eshina dyoobe, ikutshine bu Isaleele mwilo oobe, dingi yuukye shi eshina dyoobe di pa ino Nshibo yandi mwibakye.” (2 Mya. 6:32, 33) Sunga mu mafuku a Yesu, muntu shi mwina Isaleele baadi na lukalo lwa kulangwila Yehowa baadi na kya kwisanga ku mwilo waye waadi mukite nao kilombeno.​—Yo. 12:20; Bik. 8:27.

MWILO WA BA TUMONYI

14-16. (a) Mu mushindo kinyi mubaadi beena Isaleele na kya kwikala mwilo wa tumonyi twa Yehowa? (b) Bafubi ba Yehowa ba lelo uno be na kitungo kinyi?

14 Beena Isaleele abaadi abalangwila Efile Mukulu aabo, Yehowa, kadi bantu ba bingi bisamba abaadi abalangwila b’efile baabo. Mu mafuku a mutemuki Yeeshaya, Yehowa baadi mupwandjikishe myanda ya pa nsenga na ayikitshikaa ku tumiladi. Bakwile shi su b’efile ba ingi miilo mba binyibinyi, abaadi na kya kutuusha tumonyi bwa kushinkamisha bwifile bwabo. Baadi mwambe shi: “Bisamba byooso biisangye pamune, mpata iibungye. Nnanyi [a ku b’efile baabo] munkatshi mwabo baadi mulombene kwituukisha ino myanda na kubadiila kwitupatulwila yanka? Batuushe tumonyi twabo, bekalwile; bantu bapushe, bambe namu shi: ‘Mbya binyibinyi!’”​—Yesh. 43:9.

15 B’efile ba ingi miilo t’ababaadi na bukome bwa kutuusha kishinkamiisho akilesha  bw’efile bwabo. Abaadi ba ma nkishi ashy’aesamba, na ashibaadi alombene kutambuka. (Yesh. 46:5-7) Ku lungi lupese, Yehowa balungwile Isaleele mwilo waye shi: “Nwi tumonyi twande, mufubi ande andi musangule, bwashi nwikale balombene kupusha, nutuule lukumiino mwandi, na nushinguule shi nami binyibinyi: Kumpala kwande, takubekeele Efile su ngumune, na kunyima kwande, tekwikala nya. Nnami​—ami ngi mwikale Yehowa, takwi ungi Mupashi kukaasha penda ami. . . . Byabya nwi tumonyi twande, . . . ami namu, ne Efile Mukulu.”​—Yesh. 43:10-12.

16 Anka bu tumonyi twi ku tumiladi, mwilo wa Yehowa ubaadi na kinemo kya kutuusha kitundwilo akilesha shi Yehowa nyi Efile Mukulu a binyibinyi. Baadi mwibetanyine bu “mwilo wandi mwilumbulwile autumbisha nkumo yande.” (Yesh. 43:21) Nyi mwilo ubaadi n’eshina dya Yehowa. Bu bibaadi Yehowa mwibapososhe ku bupika bwa beena Ejiipitu, abaadi na kitungo kya kuwukisha bufumu bwaye kwi miilo yooso ya pa nsenga. Abaadi na kya kwikala na kinangu ki mumune na kikwete kulesha bafubi ba Yehowa lelo uno. Mutemuki Mika alesha kitshibilo kyabo p’amba shi: “Miilo yooso ayitambuka ooso mwishina dy’efile awo, atwe, atutambuka mwishina dya Yehowa Efile Mukulu eetu bwa looso.”​—Mik. 4:5.

MWILO UTOMBOKYE

17. Ku meso kwa Yehowa, mushindo kinyi ubaadi Isaleele mufikye bu ‘mulondo wa nfinyo, aupa tukuba twi na twishi?’

17 Bi malwa, beena Isaleele tabaadi bashale balamate kwi Yehowa, Efile Mukulu aabo. Abaadi babangye kulonda mwikelo wa miilo ibaadi ayilangwila b’efile ba mitshi na mabwe. Mu siekele a muanda Eb.Y.K., mutemuki Osee bafundjile shi: “Isaleele baadi bu milundo ya mvinyo . . . Bafimishanga bilambwilo . . . Mashimba aabo ee na kukùmakumà, binobino abafutu kibawo kya bubi bwabo.” (Os. 10:1, 2) Bipwa lukama na kipindji kunyima, Yeelemiya bafundjile bino bishima pabitale uno mwilo utombokye, amba shi: “Nubàdi bu mulomdo wa nfinyo unâtshile ku mulondo w’emîno wana, nakuna. A nubâluluka bu mulondo ushi buwa, aupa tukuba twi na twishi, bikunyi? . . . A papa benyí baba befile [benu] be kwikunyi? Su mbalombêne kwinupâsha, bafikyengye benupâshe p’anukekala mu malwa! . . . Obe mwilo wande, we munyilwankane.”​—Yel. 2:21, 28, 32EEM.

18, 19. (a) Mushindo kinyi ubaadi Yehowa mutemukye shi akyebe kutuusha mwilo upya bw’eshina dyaye? (b) Nkinyi kyatukyebe kulonga mu mwisambo aulondo?

18 Pamutwe pa kupa bikuba bibuwa pa kwikala na lulwangwilo lwiseleele na kukita myanda bu tumonyi twa Yehowa twi na kishima, Isaleele baadi apa bikuba binyangye p’aye kulangwila ma nkishi. Pa mwanda wa byabya, Yesu baadi mulungule bakata ba bipwilo bya beena Yuuda abaadi balamalama shi: “Bufumu bw’Efile Mukulu abenunyengye bwanka, beebupe bantu abakapa nabo bikuba.” (Mat. 21:43) Bu bibaadi Yehowa mutemukye ku bukwashi bwa Yeelemiya, nkapenda baaba be mu “kilombeno kipya,” nyi abaadi balombene kwikala munkatshi mwa wawa mwilo upya, Isaleele a mu kikudi. Yehowa baadi mutemukye pabitale baaba beena Isaleele ba mu kikudi abakyebe kutwela mu kyakya kilombeno kipya shi: “Neekala Efile aabo, abo namu abeekala mwilo wande.”​—Yel. 31:31-33.

19 Kunyima kwa Isaleele a ku mbidi kutomboka. Yehowa baadi mwikashe Isalele a mu kikudi bu mwilo waye mu bipwa lukama bya kumpala. Kadi mbananyi bekale mwilo waye pa nsenga lelo uno? Mushindo kinyi ulombene bantu basha mashimba alulame kutundula balangwidi ba binyibinyi b’Efile Mukulu? Atukyebe kutaluula uno mwanda mu mwisambo aulondo.