Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

 MIISAMBO YA MBANGILO | SATANA MMUNTU A BINYIBINYI?

Satana nyi mpenda kifwanyi kya myanda ibubi su?

Satana nyi mpenda kifwanyi kya myanda ibubi su?

Patubadika myanda i mu Bible pabitale Satana, mbipelepele bwa kumumona bu kimfwanyi kya myanda yooso ibubi. Kadi, byabya nyi abilongyesha Bible binyibinyi su? Su mbyabya, bwakinyi Bible alesha Satana kwete kwisamba na Yesu Kidishitu na kwisamba n’Efile Mukulu sha bukome booso aye nabene? Tubande kutala ibidi ya ku yaaya miisambo.

PABAADI SATANA MWISAMBE NA YESU

Pababangile Yesu mudimo waye, Satana baadi mumutwale misango isatu bwa kumutompa. Musango wa kumpala, Satana baadi mutakule Yesu bwa kutumika mu kipaso kibubi na bukome bubaabadi bamupe kwi Yehowa bwa kupudisha nsala yaaye. Akupu, Satana baadi mutompe Yesu bwa kutuula muwa waye mu masaku bwa kwitumbisha. Ku nfudiilo, Satana baadi mupe Yesu mafumu ooso a pa nsenga na ntumbo yaawo bwashi amulangwile. Yesu baadi mukambile bino bitompwanga byooso bisatu, mu kitompwanga kyooso baadi atemuna Bifundwe.​—Mateo 4:1-11; Luuka 4:1-13.

Yesu baadi mwisambe na nnanyi? Baadi mwisambe n’eyikashi dibubi di mwadi su? Muyile bifundwe, Yesu “batompelwe mu bipaso byoso byatudi batompibwe, anka ta mmukite mulwisho, ooo.” (Beena-Ebreeyi 4:15EEM) Bible akula dingi shi: “Aye shi  mukite milwisho, na sha mukanwa mushi madimi.” (1 Mpyeele 2:22) Yesu baadi mushale mupwidikye kushi kushimisha kululama kwaye. Ta mmutadiile musango su’ngumune bwashi ngikashi ibubi itame mwadi. Eyendo, Yesu tabaadi mwisambe na kipindji kya eyikashi dibubi di mwadi nya; baadi mwisambe na muntu a binyibinyi.

Wawa mwisambo autusha kingi kishinkamisho akilesha shi Satana mmuntu a binyibinyi.

  • Tentekyesha shi Satana baadi mupe Yesu mafumu a pa nsenga ishima bwashi amulangwile. (Mateo 4:8, 9) Satana tabaadi mulombene kupa Yesu mafumu su aye nta mmuntu a binyibinyi. Na dingi, Yesu tabaadi mwele mpaka shi Satana e na bwabwa bukome.

  • Kunyima kwa Yesu kukambila byabya bitompwanga, Satana “bamulekyele mbalo nyaa na ku nguba mufundjiibwe.” (Luuka 4:13) Mu uno mwanda, Satana amweneka bu eyikashi dibubi su amweneka bu mwishikwanyi shy’akookaa e na kya kwete kukimba?

  • Uuka shi “bamwikeyilu abafikile kwi Yesu mu kumukwasha.” (Mateo 4:11Kilombeno kipya) Baaba bamwikeyilu babafikile kwi Yesu mu kumunyingisha na kumukwasha, babaadi bantu ba mu kikudi ba binyibinyi su? Oolo. Bwakinyi twi balombene kwakula shi Satana ta nkingi kintu, kadi mmwikale binyibinyi kipangwa kya mu kikudi?

PABAADI SATANA MWISAMBE N’EFILE MUKULU

Mwanda wa kabidi ngwa Yoobo muntu baadi atshinyi Efile Mukulu. Aulesha miisambo ibidi ibaadi ikitshikye pankatshi pa Satana n’Efile Mukulu. Mu miisambo yooso ibidi, Efile Mukulu atumbisha Yoobo bwa bululame bwaye. Satana baadi amono shi Yoobo kwete kufubila Efile Mukulu penda bwa buwa bwaye’ye nabene, n’ashi Efile Mukulu baadi amuyibi bulamate bwaye. Dingi, Satana baadi akula shi awuku Yoobo kalolo kukila Efile Mukulu. Yehowa baadi mutadiile Satana bwashi anyengye Yoobo bupeta bwaye, bana baaye na kulwisha mbidi yaaye. * Kunyima, bibamwekyele shi Yehowa baakwile bya binyibinyi pabitale Yoobo, na Satana baadi mumwenekye bu sha madimi. Efile Mukulu baadi mwelele Yoobo myabi mwanda wa kululama kwaye.​—Yoobo 1:6-12; 2:1-7.

Mu ino miisambo ikitshikye pankatshi p’Efile Mukulu na Satana, twi kwamba shi Yehowa baadi esamba na eyikashi dibubi di mwadi su? Bible akula shi: “Bikitshîno by’Efile Mukulu mbilombanyinyîne.” (2 Samwele 22:31EEM) Eyi dy’Efile Mukulu adyakula dingi shi: “Eeselele, Eeselele, Eeselele, Yehowa Efile sha bukome booso.” (Bifumbulwe 4:8) Eeselele alesha muntu mutookye soo, a kishila, e kula na milwisho. Yehowa mmupwidikye na te na milwisho. Ta mulombene kwikala na ngikashi ibubi su ngipela.

Kadi, bangi bantu mbalombene kwakula shi Yoobo tabaadi muntu a binyibinyi; kwamba shi mwisambo wabo ubaadi penda bu mweele taubaadi ukitshikye nya. Mbilombene kwikala byabya su? Angi maverse a mu Bible aalesha shi Yoobo baadi muntu a binyibinyi. Bu kileshesho, mukanda wa Jaake 5:7-11 autemuna Yoobo bu kileshesho kilombene kukwasha beena Kidishitu bwabadya kushala banyingye nsaa yabapete nkalakashi na kutuula mu binangu byabo shi Yehowa apeyaa baaba abanyingiila mu bitompwanga bwedi. Kileshesho kyaye nkilombene kukwasha beena Kidishitu naminyi su Yoobo tabaadi muntu a binyibinyi na su makyenga abaadi amufwishile Satana abaadi penda bu myeele? Dingi, mukanda wa Ezekyele 14:14, 20 autemuna Yoobo, Nowa mpa na Danyele mu mulongo wa bantu basatu balulame. Nka bu Nowa na Danyele, Yoobo baadi muntu a binyibinyi, muntu baadi na lukumiino lunyingye. Su Yoobo baadi muntu a binyibinyi, tomono shi muntu baadi mumutushile makyenga mmuntu a binyibinyi namu?

Bible kwete kulesha patooka Satana bu muntu a mu kikudi. Sunga mbyabya, eyipushe shi: ‘Satana mmulombene kunfwishila masaku na kifuko kyande mu ano mafuku eetu su?’

TWIKWAMBA NAMINYI BWA ANO EETU MAFUKU?

Banda kupwandjikisha shi kisaka kya batomboshi kibatwele musango umune mu kibundji kyenu. Kushi mpaka, butaale boobe na ngikashi ya bekungyashanyi noobe abikyebe kulwila. Binobino banda kutala mwanda wi mumune: Satana na bademo baaye​—bipangwa bya mu kikudi bibaadi bitombokyele Efile Mukulu—​babaadi bebisumbule musango umune pa nsenga. Mbipeta kinyi bimwekye? Banda kunangushena pabitale myanda yomonaa mbalo yoodi mushale na mu nsenga ishima.

  • Okwete kumona buntomboshi mushindo wabukwete kwenda na kufwima sunga mbyabakwete kukimba mishindo ya kwibwimika?

  • Okwete kumona mushindo ukwete kwenda na kufiima myanda ya malenganyi mu bintu bya kukisha nabyo kapapi, sunga byekala shi baledi bebungi bakwete kukita mwabo mooso bwa kukalwila bana baabo?

  •   Okwete kumona mushindo ukwete kwenda na kulwika nsenga, sunga mbya bakwete kukimba mushindo wa kwiyipasha?

  • Tomono shi myanda ngipwe kulwila bikata mu bantu​—mu kipaso akilesha shi bukome kampanda bukwete kusukuma bantu mu kukita myanda ibubi?

Banda kutala abyamba Bible pabitale yawa muntu e kumongo kwa myanda ibubi: “Babasumbwile nyoka mukata, nyoka a kala abayitamina bu Kafilefile na bu Satana, mulendwishi a baa-pano booso, babamusumbwile pa nsenga na mikeeyilu yaaye pamune naaye. . . . Malwa ngeenu, nsenga na mbuu, mwanda Kafilefile bayiki kwanudi, mukwatshikye nsungu, mushinguule’shi kubamushadila mafuku apeela.” (Bifumbulwe 12:9, 12) Kunyima kwa kutala yaaya myanda kalolo, bantu bebungi mbafikye mu kumona shi Satana nkipangwa kya mu kikudi kilombene kwitufwishila masaku, na kikwete kutuma bantu mu nsenga ishima bwa kukita myanda i bubi.

We bya kwiyipusha mushindo oodi mukumbene kupeta bulami. Nta mwanda wibubi nya. Mwisambo aulondo aukyebe kulesha myanda ilombene nkukwasha.

^ par. 12 Yehowa nyi eshina dy’Efile Mukulu bu byadidi dileshibwe mu Bible.