“Ikalayi beeselele mu nshalelo eenu ooso.”​—1 MP. 1:15NWT.

1, 2. (a) Nkinyi akitekye Efile Mukulu kwi bafubi baaye? (b) Uno mwisambo aukyebe kwaluula nkonko kinyi?

YEHOWA baadi mulungule Mpyeele mutumiibwa ku bukwashi bwa kikudi kiselele bwashi aleshe kipaso kikwateena bwiselele bwabakwila bikata mu mukanda wa Beena-Levi na bwiselele abutungu shi twikale nabo mu nshalelo eetu a bwina Kidishitu. (Badika 1 Mpyeele 1:14-16.) Yehowa aye “Eeselele,” atekye bashingwe mwimu na “ingi mikooko” bwashi bakite mwabo mooso bwa kwikala beselele mu nshalelo aabo ooso​—kushi penda mu myanda kampanda ya mu nshalelo aabo.​—Yo. 10:16.

2 Mu uno mwisambo, atukyebe kulesha mayi a kulonda e mu mukanda wa beena-Levi aakyebe kwitukwasha bwa kulonga miiya y’Efile Mukulu itale bwiselele na kwiyitumikila mu nshalelo eetu ooso. Atukyebe kutaluula ino nkonko: Mushindo kinyi watudi bakumbene kumona kwipaa kwa miiya? Nkinyi akitulongyesha mukanda wa Beena-Levi pabitale kukwatshishena Bufumu bwa Yehowa? Nkinyi kyatudi bakumbene kulongyela ku kulambula kwa milambu?

TUDIMUKILE KWIPAA KWA MIIYA

3, 4. (a) Bwakinyi t’abitungu shi beena Kidishitu bayipee miiya na mayi a kulonda bya mu Bible? (b) Bwakinyi tatwi balombene kwalusha bubi ku bubi sunga kwikala na ngo?

3 Su atukumiina kusankisha Yehowa, abitungu tulamate ngofu ku  miiya na mayi a kulonda aaye, kushi kwipaa su’ngumune wa ku yanka. Sunga shi tatwi mushi mwa Miiya ya Moyise, miiya yaaye ayitupa mushindo wa kushinguula myanda ayikumiina Efile Mukulu sunga yadi mupele. Bu kileshesho, beena Isaleele abaadi bebalungule shi: “Toobolanga, twekalanga sha-ngo kumpala kwa baana ba mwilo oobe, byabya mbyodya kufula muntu nobe bu’be nabene. Nami Yehowa.”​—Lev. 19:18.

4 Yehowa etutekye bwa kupela kwalusha bubi ku bubi, na akyebe shi tulekye kwikala basha ngo. (Lom. 12:19) Su twapela kutumikila miiya na mayi a kulonda by’Efile Mukulu, atukyebe kusangasha Satana na tatukyebe kutumbisha eshina dya Yehowa nya. Sunga muntu etukitshina bibubi, tatukumanga kumulamina nsungu. Efile Mukulu mmwitupe mwabi wa kwikala bu “mabuka a ema” mwabadi bele kintu kya muulo. Kyakya kintu nyi mufubo wa bulungudi. (2 Kod. 4:1, 7EEM) Ta twi balombene kwimwela nsungu!

5. Ndilongyesha kinyi dyatudi balombene kupeta ku mwisambo wa Aarone na wa lufu lwa bana baaye balume? (Tala kifwatulo ki kumbangilo.)

5 Mwanda wa malwa ubaadi ukitshikye mu kifuko kya Aarone ngufundjibwe mu mukanda wa Beena-Levi 10:1-11. Abaadi balombene kupusha kinyongwa kwishimba pabaadi kaalo ka Yehowa kashikye Nadabe na Abihu bana ba Aarone mu ntempelo. Kupela kwashi Aarone na kifuko kyaye tabadilanga bitanda bya bano beena kifuko kyabo kubaadi kutuule lukumiino lwabo mu kutompibwa! Wekadikaa eselele pabitale kupela kutwelakana mu myanda ya bena kifuko sunga ya bangi bantu babadi batushe mu kakongye su?​—Badika 1 Beena-Kodinto 5:11.

6, 7. (a) Nsaa yatwata pangi kitshibilo su twi kwenda ku dibaka mu kipwilo kampanda, myanda kinyi i na muulo ayitungu kutaluula? (Tala mayi e kuushi kwesaki.) (b) Mushindo kinyi watudi balombene kwisamba na beena kifuko n’etu bashi Batemwe bwa kwibamwesha kitshibilo kyetu bwa dibaka adikitshika mu kipwilo?

6 Pangi tatwi balombene kutompibwa mu mushindo umune na ubaadi utompibwe Aarone na kifuko kyaye. Kadi, twi balombene kukita kinyi su mukwetu shi Temwe betwitamina bwa kwenda ku dibaka mu kipwilo kampanda na kwidikwatshishena? Ta kwi mwiya wa mu Bible awitukandika bwatudya kwenda kwanka, kadi, kwi mayi a kulonda e mu Bible alombene kwitukwasha bwa kwata kyakya kitshibilo su? *

7 Kitshibilo kyetu kyatudi balombene kwata bwa kwikala beselele kumpala kwa Yehowa pabitale myanda bu uno ubatukatuka mu kulesha, nkilombene ingi nsaa kukutwa kusankisha bantu ba mu kifuko kyetu bashi Batemwe. (1 Mp. 4:3, 4) Byabya, atukimbaa mushindo wa kupela kwibafitshisha munda, kadi, atwibaleshaa patooka bi kitshibilo kyetu na kalolo kooso mu bishima bibuwa. Su kwi mushindo, mbikile buwa kwisamba nabo kumpala kwashi mwanda ukitshikye. Twi balombene kwibatumbula bwa lwitamino lwabo, na kwibalungula shi, pa mwanda wa nkumiino yatudi nayo ilekene, taatukekala pepi bwa kukita myanda ya lulangwilo lwabo bwa disanka dya yawa fete nya. Byabya, kupela kwetu nkulombene kwibakokosha abo na benyi baabo. Uno nyi mushindo watudi balombene kupela kukita myanda ishi ipushene na lukumiino lwetu.

TUKWATSHISHENE BUFUMU BWA YEHOWA

8. Mukanda wa Beena-Levi ukwete kwisambila Bufumu bwa Yehowa mu mushindo kinyi?

8 Mukanda wa Beena-Levi ukwete kwisambila Bufumu bwa Yehowa. Atubadika misango kukila 30 shi miiya i mu mukanda wa Beena-Levi ayikatukila kwi Yehowa. Moyiise baadi auku byabya na kukita kyakya kibaadi akimutekye Yehowa. (Lv. 8:4, 5) N’atwe namu abitungi tukite nsaa yooso kyakya akitutekye Nfumwetu Yehowa bwa kukita. Nyi bwakinyi, ndumbulwilo a Yehowa kwete kwitukwasha. Kadi, lukumiino lwetu ndulombene kutompibwa bu bibaadi bitompibwe lwa Yesu pabaadi mu kabaaka. (Luk. 4:1-13) Su tukwete kukwatshishena Bufumu bwa Yehowa na kukulupila mwadi, ta kwi muntu mulombene kwitutakula  mu kwipaa kwa miiya na kupona mu kateo ka kutshina.​—Mye. 29:25.

9. Bwakinyi mbetushikwe kwi bantu ba maumbo ooso?

9 Bu byatudi balongi ba Kidishitu na Batemwe ba Yehowa, bantu neetu be pa nsenga bakwete kwitukyengyesha. Mbilombene kwikala byabya mwanda Yesu baadi mulungule balongi baaye shi: Bantu “abenufwambusha, abenwipaa, benushikwe kwi baa-maumbo booso ku mwanda w’eshina dyande.” (Mat. 24:9) Anka patudi kumpala kwa bantu betushikwe, tukwete kunyingiila mu mudimo wa kulungula Bufumu na kulesha shi tukwete kutungunuka na kwikala beselele kumpala kwa Yehowa. Sunga byekala shi twi bantu balulame, be na bikitshino bibuwa na bantu bakwete kutumikila miiya y’ewumbo, bwakinyi mbetushikwe byabya? (Lom. 13:1-7) Mwanda tukwete kukookyela Yehowa Nfumwetu! Tukwete kumufubila ‘mudimo wiselele’ na t’atukyebe kukutwa kukookyela miiya ya kululama na mayi aaye a kulonda nya.​—Mat. 4:10.

10. Nkinyi kibaakitshikile pabaadi ungi mukwetu mutwelakane mu myanda politike?

10 Na dingi, tatwi “baa-pano” pa nsenga. Pa mwanda wa byabya, tatukwete kutwelakana mu myanda ya pano pa nsenga na mu myanda ya politique. (Badika Yowano 15:18-21; Yeeshaya 2:4.) Bangi babaadi belambule kwi Efile Mukulu babatwelele mu myanda ya politique. Bebungi ba kwabadi babaadi belangye kwishimba na kwalushuula kipwano kyabo na Nshetu a kifulo e mwiyilu. (Mis. 51:17) Bapeela nyi bashibaadi belangye kwishimba. Bu kileshesho, mu Ngoshi ya kabidi ya Nsenga ishima, babaadi bakwate bakwetu bebeela mu nkano mu eumbo dya Hongrie. Ndjo bakata ba mbulamatadi nkubunga bakwetu 160 be mushi mwa bipwa 45 mu kibundji kimune na kwibakamika bwa kutwela mu mudimo wa busalayi. Bakwetu ba sha bulamate babaadi bashale balame kitshibilo kyabo kya kupela, kadi bakwetu kitema ba mu kyakya kisaka babaadi bakumiine mudimo wa busalayi na kufwala nsukutu. Kunyima kwa bipwa bibidi, umune a kwabadi baadi munkatshi mwa basalayi babaabatumine bwa nkepaa Batemwe babaadi bashale balamate kwi Yehowa. Mukwabo a mu kifuko baadi munkatshi mwabo! Ndjo yaaya mpàngo nkukutwa kuobeleka.

LAMBULA YEHOWA BINTU BYOOBE BYA MUULO

11, 12. Milambu ibaabadi abatuusha mu Isalele kala ngilombene kwitulongyesha kinyi?

11 Mu Miiya ya Moyiise abaadi abatekye beena Isalele bwa kulambula milambu. (Lv. 9:1-4, 15-21) Milambu yaabo ibaadi na kya kwikala kushi katoba mwanda ibaadi ayilesha kinfwanyi kya mulambu wa Yesu upwidikye. Akupu, abaadi abatusha mulambu ooso muyiile kyaubaadi autekye. Bu kileshesho, banda kutala bibaadi bitekibwe bwa nyina mwana e na mwana tooka. Mukanda wa Beena-Levi 12:6 (EEM) awamba shi: “Apakapu mafuku a kutôshibwa kwê, su mmutande mwana mulume sunga mukashi, ende kwi tshite-mwakwidi ku kibelo kya Nshibo y’epema kwakufunkêna na Mwanana. Akafiki na mukôko wa kipwa kimune bu kitapwa kya kushîkwa kyoso mu kâlo, na nkudimba umune sunga ekushi bu kitapwa kya kulekyêlwa kwa milwisho yê.” Sunga byekala shi Miiya y’Efile Mukulu ibaadi ayilesha myanda yooso patooka, ku lungi lupese, ibaadi ayilesha kifulo na binangu bibuwa byaye. Su nyina mwana tabaadi na mushindo wa kulambula mukooko, baadi mulombene kulambula toonyi twa makutshi tubidi sunga tunkudimba twana tubidi. (Lv. 12:8) Efile Mukulu baadi afulu na asangala na mulanda mu mushindo umune na muntu balambula mulambu wa muulo ukata. Mbilombene kwitulongyesha namu kinyi?

12 Mpoolo mutumiibwa baadi mukankamikye beena Kidishitu bwabadya kulambula Efile Mukulu ‘mulambu wa kumutumbisha.’ (Eb. 13:15) Abitungu milomo yeetu yakule patooka eshina dya Yehowa. Bakwetu balume na bakashi bashya’bakula bakwete kulungula mu ludimi lwa tumaama bwa kutumbisha Efile Mukulu. Beena Kidishitu bashi na mushindo wa kutambuka  bakwete kumutumbisha pabafundjila bantu mikanda, pabalungula bantu mukandu wibuwa ku telefone sunga kwi bantu abafiki mu kwibatala na baaba abebalama. Abitungu mulambu wetu wa kutumbisha, wi bu ntumbo yatukwete kupa Yehowa pa kuukisha eshina dyaye na kulungula mukandu wibuwa, wikale ulombane na bukome bwetu bwa mbidi na ngobesha yetu. Wi na kya kwikala bu kintu kyetu kya muulo.​—Lom. 12:1; 2 Tim. 2:15.

13. Bwakinyi abitungu tutuushe rapore yeetu ya mudimo wa bulungudi?

13 Milambu yetu ya kutumbisha, mbyabuntu byatupa Efile Mukulu mwanda shi twi bamufule. (Mat. 22:37, 38) Kadi mbetutekye bwa kutuusha rapore ya mudimo wetu wa bulungudi. Twi balombene kwikala na mweneno kinyi pabitale yaaye mpàngo? Rapore yatutushaa ku mweshi ooso i mu kwipushena na kwilambula kwetu. (2 Mp. 1:7) Byabya, ooso a kwatudi ta mulombene kusukumiibwa bwa kulungula penda bwa kutusha nsaa ibungi bwa kuusha kasaki ka rapore nya. Nyi bwakinyi, mulungudi e ku lupitalo sunga shi na mushindo wa kutuuka mu bulungudi mmulombene kutusha minite 15 pamutwe wa nsaa ibungi. Yehowa asankila yaya minite ya mulungudi bu mulambu wi na muulo na bu mushindo wa kulesha kifulo, asangela dingi kinemo kikata kya kumufubila bu umune a ku Batemwe baye. Anka bu baaba beena Isaleele bashibaadi na mushindo wa kulambula milambu ikata, bafubi ba Yehowa bashi na mushindo wa kukita bibungi mbalombene kutuusha rapore muyile bukome bwabo. Rapore yeetu abeisanga ku rapore ya nsenga ishima, na byabya abikwasha ndumbulwilo bwadya kulumbuula mushindo wa kukita mudimo wa bulungudi kipwa akifiki. Twi balombene kumona shi bakwete kukishakisha nsaa yabetutekye rapore ya mudimo wetu wa bulungudi su?

KYUBISHI KYETU KYA KULONGA NA MILAMBU YETU YA KUTUMBISHA

14. Patuula bwakinyi abitungu kutaluula byubishi byetu bya kulonga?

14 Kunyima kwa kutaluula ano malongyesha a muulo a mu mukanda wa Beena-Levi, we mulombene pangi kwamba shi: ‘Binobino napete mpushisho e buwa pabitale kyabadi belele uno mukanda mu Eyi dy’Efile Mukulu difundibwe ku bukwashi bwa kikudi kiselele.’ (2 Tim. 3:16) We mulombene binobino kwata kitshibilo kya kulumbuula bwiselele boobe, kushi penda bwa kwakula shi Yehowa etutekye bwa kwikala byabya, kadi mwanda wa’shi we mukumbene kwikala byabya mwanda wa kwitatshisha koobe bwa kumusangasha. Pangi, myanda ibatulongo mu mukanda wa Beena-Levi mu ino miisambo ibidi ngilombene kutamisha lukalo loobe lwa kushushuula bifundwe biselele mu bushima bwabyo. (Badika Myeele 2:1-5.) Taluula kalolo byubishi byoobe bya kulonga. Kushi mpaka, we na lukalo lwa shi Yehowa akumiine milambu yoobe ya kumutumbisha. Okwete kumona shi ma programe a televizio, maasha a video, sunga angi maasha akwete nkukishisha nsaa na nkukutshisha kwenda kumpala mu kikudi su? Su bi byabya, we mulombene kupeta bukwashi su wela binangu ngofu ku ingi myanda ibaadi ifunde Mpoolo mutumibwa mu mukanda wa Beena-Ebreeyi.

Omona kwilongyela kwa Bible na lulangwilo lwa mu kifuko bu nsaa i na muulo mu muwa oobe? (Tala paragrafe 14)

15, 16. Bwakinyi Mpoolo baadi muleshe myanda patooka pabaadi mufundjile beena Ebreeyi?

15 Mpoolo baadi muleshe myanda patooka pabaadi mufundjile bena Ebreeyi. (Badika Beena-Ebreeyi  5:7, 11-14.) Tabaadi mudye mukanwa nya! Baadi mwibalungule shi babaadi na “lotoolo lwa kupusha.” Bwakinyi Mpoolo baadi mwibalungule buludiludi? Baadi mwambule kifulo kya Yehowa na kwikalasha bwa baaba beena Kidishitu babaadi abakimbi penda mabele. Kwikala na kyukilo kya malongyesha a bangilo a nkumiino ya beena Kidishitu kwi na muulo. Kadi, “kidiibwa kinyingye” ki na muulo ukata bwa kukula kwa mu kikudi kwa mwina Kidishitu.

16 Pamutwe wa kwenda kumpala bwa kulongyesha bangi bantu, beena Ebreeyi babaadi lukalo na muntu mulombene kwibalongyesha. Bwakinyi? Mwanda babaadi abasuuku ‘bidiibwa binyingye.’ Byabya banda kwiyipushe obe nabene shi: ‘Nekadikaa na mweneno e buwa pabitale bidiibwa binyingye su? Nebidiyaa su? Nasukaa kwela nteko na kwipaana ngofu mu kulonga kwa Bible? Su mbyabya, mbilombene kwikala shi lukalasho lwi mu mushindo wande wa kulonga su?’ Mudimo wetu ta penda kulungula bantu mukandu wibuwa nya, kadi abitungu twi balongyeshe na kwibafwisha bu balongi.​—Mat. 28:19, 20.

17, 18. (a) Bwakinyi abitungu twikale atudi nsaa yooso bidibwa binyingye bya mu kikudi? (b) Bwa kulesha kanemo bwa bisangilo bya beena Kidishitu, mushindo kinyi watudi balombene kumona kutoma kwa maalwa?

17 Kulonga kwa Bible ta mwanda ubofule kwi bebungi munkatshi mwetu nya. Byabya, Yehowa takitaa bwashi bafubi baaye bapushe bu’be e n’ebasa dya kulonga nya. Oolo, byatwikala bafubi ba Yehowa babakitshi mafuku e bungi mu bya binyibinyi sunga ba binobino, abitungu tutungunukye na kudya bidibwa binyingye bya mu kikudi. Kukita byabya kwi na muulo su atukumiina kutungunuka na kwikala beselele.

18 Bwatudya kwikala beselele, abitungu twipaane mu kutaluula Bifundwe na kukokyela ku byabya abitutekye Yehowa. Banda kutala bibaadi bikitshikile Nadabe na Abihu bana ba Aarone nsaa ibaabadi balambule “kaalo kashibaadi mwibatumine eyi,” sunga mbibaabadi shi pangi babaadi bakwatshikye maalwa. (Lv. 10:1, 2) Tala bibaadi Efile Mukulu mulungule Aarone. (Badika Beena-Levi 10:8-11.) Uno verse alesha shi ta twi balombene kutoma maalwa a mushindo ooso kumpala kwa kwenda mu bisangilo su? Banda kunangushena pabitale ino myanda: Tatwi dingi mushi mwa Mwiya. (Lom. 10:4) Mu angi maumbo, bakwetu beena Kidishitu abatomaa maalwa mu ntomeno paabadi kyakudya kumpala kwa kwenda ku bisangilo. Mu kidibwa kya lukilo abaadi na makopo ananka a nvinyo. Nsaa ibaadi mukite kitentekyesho, Yesu balungwile balongi baaye bwa kutoma nvinyo ayilesha mase aaye. (Mat. 26:27) Bible mmukandikye kutoma bikishekishe na kukolwa. (1 Kod. 6:10; 1 Tim. 3:8) Pamwanda wa kondo kaabo k’eshimba beena Kidishitu bebungi be mwa kupela kutoma maalwa ooso kumpala kwa kukita mufubo ooso wa mu kikudi. Sunga mbyabya, nshalelo ngilekene muyile maumbo, anka, kintu kii na muulo kwi beena Kidishitu nyi ‘kushinguula kibutete na kitooshibwe’ bwabadya kwikala na nshalelo eselele asankisha Efile Mukulu.

19. (a) Nkinyi akitungu shi tulame mu binangu bwa lulangwilo lwa mu kifuko na kwilongyela? (b) We na kitshibilo kya kukita kinyi nsaa ayitungu kulesha bwiselele boobe?

19 Kwi myanda ibungi ibuwa ikutengyele yoodi mulombene kuuka su bweyikimbi mu Eyi dy’Efile Mukulu. Kimbuula mu mikanda bwa kulumbuula lulangwilo loobe lwa mu kifuko na kwilongyela koobe kwa pa bupenka. Tamisha kiukilo kyoobe kya Yehowa na mpàngo yaaye. Tungunuka na kwifubwila kwadi. (Ja. 4:8) Teka Efile Mukulu nka bu mufundji a misambo bayimbile shi: “Buula meso aande mmone bya-kukaanya bya miiya yoobe.” (Mis. 119:18) Tatukumanga kwipaa miiya na mayi a kulonda bya mu Bible. Tukokyele miiya ikata ya Yehowa aye “Eselele,” na kukita na kisumi kyooso “mufubo [wiselele] wa mukandu wibuwa w’Efile Mukulu.” (1 Mp. 1:15; Lom. 15:16) Ikala eselele mu ano mafuku ebubi a ku nfudiilo. Atwe booso twikale beselele mu nshalelo eetu na kukwatshishena Bufumu bw’Efile Mukulu eetu eselele Yehowa.

^ par. 6 Tala “Nkonko ayelaa bantu ababadikaa” mu Kitenta kya Mulami kya mu 15/5/2002.