Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

 MIISAMBO YA BANGILO | BUFUMU BW’EFILE MUKULU​—MBULOMBENE NKUKITSHINA KINYI?

Bufumu bw’Efile Mukulu​—Bwakinyi bwi na muulo kwi Yesu

Bufumu bw’Efile Mukulu​—Bwakinyi bwi na muulo kwi Yesu

Mu mudimo waye wa pa nsenga, Yesu baadi mwakwiile pabitale myanda ibungi. Bu kileshesho, baadi mulambukishe balongi baye mushindo wa kuteka, mushindo wa kusankisha Efile Mukulu, na mushindo wa kupeta muloo. (Mateo 6:5-13; Maako 12:17; Luuka 11:28) Kadi mwanda ubaadi’akwila kukila ingi yooso​—mwanda ubaadi kwishimba dyaye ngofu—​nyi ngwa Bufumu bw’Efile Mukulu.​—Luuka 6:45.

Nka bu bibatumono mu mwisambo wa kumpala, Yesu baadi mutuule muwa waye ooso ku mudimo wa “kulungula mukandu wibuwa wa Bufumu bw’Efile Mukulu.” (Luuka 8:1) Baadi ekitshisha bwa kutambuka nkama ya bilometre mu nsenga ya Isaleele bwa kulongyesha bantu pabitale Bufumu bw’Efile Mukulu. Mudimo wa Yesu mbewakwiile mu mikanda inanka ya Evanjile, mwatupete mwaku Bufumu misango ikile pa 100. Mu ma mbalo ebungi mwi kino kishima mu yaya mikanda nyi Yesu aye nabene baadi mwikyakule, aku namu ano ma mbalo aalesha nkapenda tu myanda tupeela twa ku yooso ibaadi mwisambe pabitale Bufumu bw’Efile Mukulu!​—Yowano 21:25.

Bwakinyi Bufumu bubaadi na muulo wi byabya kwi Yesu pabaadi pano pa nsenga? Mwanda Yesu baadi auku shi Efile Mukulu mumusangule bwa kwikala Nfumu a buno Bufumu. (Yeeshaya 9:6; Luuka 22:28-30) Anka Yesu tabaadi na mwanda wa kukimba matalwa sunga ntumbo bwaye’ye nabene nya. (Mateo 11:29; Maako 10:17, 18) Tabaadi esambila Bufumu bwa buwa bwaye nya. Kya kumpala, Yesu baadi na kwete kwitatshisha bwa Bufumu * mwanda wa byabya abikyebe kukita Bufumu kwi bantu baadi mufule—​kwi Nshaye e mwiyilu na balongi baaye basha bulamate.

AKIKYEBE BUFUMU KUKITSHINA NSHAAYE NA YESU

Yesu e na kifulo kikata bwa Nshaye e mwiyilu. (Myeele 8:30; Yowano 14:31) Asankilaa ngikashi ibuwa ya Nshaye e mwiyilu, bu kifulo, lusa, na bululame bwaye. (Miiya Ikituulwe 32:4; Yeeshaya 49:15; 1 Yowano 4:8) Eyendo, Yesu mmushikwe madimi abakwete kupalakasha pabitale Nshaye​—madimi aalesha shi Efile Mukulu t’etatshishaa bwa makyenga a bantu na shi Efile Mukulu akumina shi tukyengye. Nyi bwakinyi Yesu baadi na kisukusuku kya kulungula “mukandu wibuwa wa Bufumu”—​baadi auuku shi apakalombana nsaa, Bufumu abukyebe kutumbisha eshina dya Nshaye. (Mateo 4:23; 6:9, 10) Mushindo kinyi wabukyebe kukita byabya?

Kukidila ku Bufumu, Yehowa akyebe kushintuula myanda ngofu bwa kukwasha kifuko kya bantu. “Akakumuna mpolo yooso ku meso” kwa basha bulamate. Yehowa akakatusha myanda ikwete kufwisha yaya mpolo, na kukita bwashi ‘lufu talwikala kwanka dimo. Takwikala dimo sunga maalo, sunga kwidila, sunga mukumbo.’ (Bifumbulwe 21:3, 4) Ku bukwashi bwa Bufumu, Efile Mukulu akakatusha makyenga ooso a bantu. *

 Tabitukanyisha bwa kumona shi Yesu baadi na kisukusuku kya kulungula bantu pabitale Bufumu! Baadi auku shi abukyebe kulesha binyibinyi mushindo wi Nshaye na bukome bwibungi na lusa lwibungi. (Jaake 5:11) Yesu baadi auku dingi shi, Bufumu abukyebe kukwasha bangi bantu baadi mufule​—bantu basha bulamate.

AKIKYEBE BUFUMU KUKITSHINA BANTU BASHA BULAMATE

Bipwa bibungi kumpala kwashi afikye pa nsenga, Yesu baadi mushale mwiyilu na Nshaye. Nshaye baadi mutumikye naye bwa kupanga bintu byooso​—kubanga ku bintu bi mwiyilu abitukemesha bu bisaka bya nyenyeenyi na nsenga yetu ibuwa na nyema ishale mwanka. (Beena-Kolose 1:15, 16) Anka munkatshi mwa bino bintu byooso, Yesu baadi ‘asepêla na bantu booso abaadi panka.’​—Myeele 8:31EEM.

Mudimo wa Yesu ubaadi aulesha shi e na kifulo bwa bantu. Kubanga ku mbangilo kwa mudimo waye, baadi muleshe patooka shi bafikile pa nsenga bwa ‘kuukisha mukandu wibuwa’ kwi balanda. (Luuka 4:18) Kadi, Yesu baadi mwakule’nyi myanda ibungi pabitale kukwasha bantu. Misusa ibungi, baadi mukite myanda ayilesha shi mmufule bantu. Bu kileshesho, nsaa ibafikile kibumbu kya bantu kwadi, Yesu “bapushishe lusa pa mwanda wabo, aye nkupasha ba sha mikumbo.” (Mateo 14:14) Nsaa ibafikile ungi muntu baadi na mukumbo wibukopo kwi Yesu na kukumiina shi aye mmukumbene kumupasha su bakumiina binyibinyi, kifulo kibaadi kitakule Yesu bwa kupasha yawa muntu na kummulungula na lusa looso shi: “Naakumiina, ikala mupashibwe.” (Luuka 5:12, 13) Yesu pabamwene lool’aye Maariya kwete kudila mukwabo mulume Lazaare baadi mufwe, Yesu “eshimba nkumushiidila, benyongwele, na aye nkudila.” (Yowano 11:32-36) Ndjo aye nkukita mwanda wa kukanya​—Yesu nkwalusha Lazaare na muwa sunga mbibaadi mupwe kufwa munda mwa mafuku ananka!​—Yowano 11:38-44.

Eyendo, Yesu baadi auku shi bwabwa bukwashi bubatuushishe bubaadi bwa mafuku apeela. Baadi ashingula shi sunga mbya naminyi, booso babaadi mupashe abaadi na kya kukumba dimo na booso babaadi musangushe abaadi na kya kufwa dingi. Anka, Yesu auuku dingi shi Bufumu bw’Efile Mukulu abukyebe kupudisha ino myanda yooso bwa looso. Nyi bwakinyi Yesu tabaadi penda akitshi bipaso nya; baadi’nyi aukisha “mukandu wibuwa wa Bufumu.” (Mateo 9:35) Bipaso bibaadi akitshi mbileshe mu kipindji kipela abikakitshi Bufumu bw’Efile Mukulu binobino pa nsenga yooso ishima. Tala myanda ikwete kulaa Bible bwa kyakya kipungo.

 •  T’akwikala dingi mikumbo.

  Mu aa mafuku, ‘meeso a bampofu aakamono, dingi matwi a banshikwe aakashikuka. Mulemane aketumbu bu ntengu, dingi mukanwa mwa kamaama amukele misaase ya muloo.’ Na dingi, mwimushale sunga umune tamba dimo shi: ‘Ne na mukumbo’.​—Yeeshaya 33:24; 35:5, 6.

 • T’akwikala dingi lufu.

  “Balulame abapete eumbo [nsenga], abemushala bwa losoo.”​—Misambo 37:29.

  ‘Ashimisha lufu bwa losoo. Nfumu Yehowa akumuna mpolo i ku meeso a bantu booso.’​—Yeeshaya 25:8.

 • Bantu bafwe abakasanguka.

  “Bafwe boso abakapusha eyi dyê, bakatûkye mu mashama.”​—Yowano 5:28, 29.

  “Akwikala kusanguka.”​—Bikitshino 24:15.

 • T’akwikala dingi kukutwa kwa mbalo ya kushala sunga mudimo.

  “Abebaka mashibo, bemushale; abakunu mvinyo na abadi bikuba byayo. Tabeebaka dimo nshibo bwashi bangi bemushaale nya; tabakunu dimo bwashi bangi badye. . . . Basangule bande abekala balombeene kudya bituukye ku masa aabo.”​—Yeeshaya 65:21, 22.

 •  T’akwikala dingi ngoshi.

  “Ayimika ngoshi nyaa na kufudiile nsenga.”​—Misambo 46:10.

  “Tatwi kisamba dimo akitombwela kimo kisamba mwele, tabayiyi dimo bya kulwa ngoshi.”​—Yeeshaya 2:4.

 • Takwikala dingi bipupa bya nsala.

  “Nsenga ngituushe bya-kudya byaayo, Efile Mukulu, aye Efile Mukulu eetu mmwitusampe.”​—Misambo 67:7.

  “Akukekala bidibwa bibungi pa nsenga; mpa na kusongw’a myenge.”​—Misambo 72:16NWT.

 • Takwikala dingi bulanda.

  “Mulanda talubiibwa bwa losoo.”​—Misambo 9:19.

  “Apaasha mulanda eele musase kwadi, na be mu mpombo bashi na pa kwimeena. Apushiisha mulanda na mubofule lusa, apaashe muwa wa balanda.”​—Misambo 72:12, 13.

Nsaa yotaluula ino milayilo itale Bufumu bw’Efile Mukulu, we mulombene kumona bwakinyi Bufumu bwi na muulo kwi Yesu. Pabaadi pano pa nsenga, baadi na kisukusuku kya kwisamba pabitale Bufumu bw’Efile Mukulu kwi muntu ooso akumiina kumupusha, mwanda baadi auku shi Bufumu bw’Efile Mukulu ndjo abukyebe kupudisha myanda yooso ya makyenga yatukwete kumona lelo.

Milayilo ya Bible itale Bufumu ayikukumu kwishimba su? Su mbyabya, mushindo kinyi oodi mulombeene kulonga myanda ibungi pabitale bwabwa Bufumu? Na, nkinyi kyodi mulombene kukita bwashi wekale na kushinkamisha shi okapete yaya myabi ya Bufumu? Mwisambo wa nfudiilo wa ino miisambo aukyebe kwaluula ku ino nkonko.

^ par. 5 Uno mwisambo ukwete kulesha Yesu bu kwete kwakula binobino mwanda aye e na muwa mwiyilu, na kasha alukiila mwanka, Bufumu nyi mwanda wi kwishimba dyadye ngofu.​—Luuka 24:51.

^ par. 8 Bwa kuuka bwakinyi Efile Mukulu mmutadiile bwashi bantu bakyengye munda mwa mafuku, tala shapitre 11 a mukanda wa A Nkinyi akilongyesha namu Bible? wabadi batuushe kwi Batemwe ba Yehowa.