Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Fubila Efile Mukulu na bulamate sunga mu “mpombo ibungi”

Fubila Efile Mukulu na bulamate sunga mu “mpombo ibungi”

“Twi na kya kukidila mu mpombo ibungi, bwa kutwela mu Bufumu bw’Efile Mukulu.”​—BIK. 14:22.

1. Bwakinyi tabikwete kukemesha bafubi b’Efile Mukulu nsaa yabamono mpombo?

KWAKULA kwashi atukakidila “mu mpombo ibungi” kumpala kwatudya kupeta bwedi bwa muwa wa ikalaika, nkulombene nkukalakasha kwishimba su? Nya. Su wekala muntu mupya mu bya binyibinyi sunga bapu kuyisha mwanka, ouku shi mu uno ndumulwilo a Satana mwi nkalakasho.​—Bif. 12:12.

2. (a) Kukatusha myanda ikwete kufwila bantu booso bakutwe kupwidika, mpombo kinyi ikwete kupeta beena Kidishitu? (Tala kifwatulo ki kumbangilo kwa mwisambo.) (b) Nanyi kwete kwitufwishila mpombo, na mushindo kinyi watudi bebiukye?

2 Kukatusha nkalakasho ‘ayifikilaa bantu booso’​—na myanda ikwete kufwila bantu booso bashii bapwidikye—​Beena Kidishitu bakwete kufumankana na kingi kitompwanga. (1 Kod. 10:13) Nkitompwanga kinyi? Bakwete kupeta bulwishi bwibukopo mwanda bakwete kukokyela miiya y’Efile Mukulu na kishima. Yesu baadi mulungule balondji baaye shi: “Mufubi tammukile nfumwaye ku bukata. Su mbampombeshe, abeenupombesha n’anwe naamu.” (Yo. 15:20) Nanyi kwete kufwisha bwabwa bulwishi? Nyi Satana abadi  betamine mu Bible bu “ntambwe e bukyelo” ‘kwete kukimba bwa kudya’ bafubi b’Efile Mukulu. (1 Mp. 5:8) Satana akyebe kupima mishindo yooso yaadi mmulombene kutompa bwa kulwisha kululama kwa balongi ba Kidishitu. Tubande kutala myanda ibaadi ifwile Mpoolo mutumibwa.

MPOMBO MU KIBUNDJI KYA LISTRE

3-5. (a) Mpombo kinyi ibaadi Mpoolo mupete mu Lystre? (b) Mmushindo kinyi ubaadi mukandu waye pabitale mpombo ayifiki ukankamikye balongi?

3 Mpoolo baadi mukyengyeshibwe misusa ibungi mwanda wa lukumiino lwaye. (2 Kod. 11:23-27) Yaya mpombo mwiyipete mu Lystre. Kunyima kwa kubuka ungi muntu mulemane kubanga ku butandwa bwaye, Mpoolo na kuuku’aye Barnabee abaadi bebatumbishe bu b’efile. Bubidi bwabo abatunyishe kibumbu kya bantu bwashi takibalangwilanga! Mususa umune, bakata ba bipwilo ba beena Yuuda nkufika na nkubanga kulwisha binangu bya bantu. Myanda nkushintuluka nka paapa! Bantu nkubanga binobino kwasa Mpoolo mabwe, abo nkumuleka peepi na lufu.​—Bik. 14:8-19.

4 Abo abakatuka ku Derbee, Mpoolo na Barnabee “babalukiile dimo ku Lystre, ku Ikonyume, na ku Antyoshe. Babaadi abemunyingisha balongi ku mashimba, dingi babaadi abebakankamika bwabadya kwikala na katshintshi mu lukumiino. Babaadi abamba shi: ‘Twi na kya kukidila mu mpombo ibungi bwa kutwela mu Bufumu bw’Efile Mukulu.’” (Bik. 14:21, 22) Kya kumpala, uno mwanda aupushika bu upya. Akupu, kinangu kya kukidila mu “mpombo ibungi” akimweneka bu akitusha kinyongwa pamutwe pa kukankamika. Byabya, mmushindo kinyi ubaadi Mpoolo na Barnabee ‘banyingishe balongi’ na mukandu aulesha shi abakyebe kupeta mpombo ibungi?

5 Twibalombene kupeta lwalulo su twatala kalolo mayi a Mpoolo. Ta mmwakule penda shi: “Twi na kya kukambila mpombo ibungi.” Kadi akula shi: “Twi na kya kukidila mu mpombo ibungi, bwa kutwela mu Bufumu bw’Efile Mukulu.” Byabya Mpoolo baadi munyingishe balongi pa kulesha bipeta bibuwa bilombene kutukila ku lukumiino lwabo. Buno bwedi ta mmwanda wa kupwandikisha bisumanga nya. Oolo, Yesu bakwile shi: “Yaawa akanyingi nyaa na ku nfudiilo, yawa akapanda.”​ Mat. 10:22.

6. Mbwedi kinyi bwabadi balamine baaba abanyingiila?

6 Su twanyingiila, atukapete bwedi. Bwa beena Kidishitu bashingwe mwimu, bwabwa bwedi nyi muwa wa looso mwiyilu bwa kwikala bakunkushi pamune na Yesu. Bwa “ingi mikooko,” ayikapete muwa wa ikalayika mu nsenga “amukabikala bululame.” (Yo. 10:16; 2 Mp. 3:13) Anka bu bileshe Mpoolo, atukyebe kufumankana na mpombo ibungi mu ano mafuku. Tubande kutaluula mishindo ibidi ya bulwishi yatudi balombene kupeta.

BULWISHI ABUMWEKA NA MESO

7. Mpombo kinyi ilombene kwikala bu bulwishi abumweneka na meso?

7 Yesu baadi mutemukye shi: “Abenufisha ku tumiladi na mu bitumbwilo; abakenukupila, nukayimukye kumpala kwa batontshi na kwa banfumu bakata.” (Mak. 13:9) Anka bu abilesha ano mayi, bangi beena Kidishitu abakyebe kupeta bulwishi bwa ku mbidi, pangi abufiki kwi bakata ba bipwilo sunga ba myanda ya politike. (Bik. 5:27, 28) Tutaluule dingi kileshesho kya Mpoolo. Baadi mutshine pa mwanda wa kwakwa kukyengyeshibwa su? Nya.​—Badika Bikitshino 20:22, 23.

8, 9. Mushindo kinyi ubaadi Mpoolo muleshe shi mmwate kitshibilo kya kunyingiila, na mushindo kinyi wi bangi ba mu mafuku eetu bakite byabya?

8 Mpoolo baadi mobeshe kukambila bulwishi bwa Satana na bambile shi: “Ntampa muwa wande’mi nabene muulo su ngupela nya; kyankimbi nkobesha lwendo lwande, na mufubo umpe nfumu Yesu: wa kwikala kamonyi ka mukandu wa buntu bw’Efile Mukulu.” (Bik. 20:24) Eyendo, Mpoolo tabadi apusha moo wa shi akyebe kupeta bulwishi nya. Pamutwe pa byabya, baadi  mwate kitshibilo kya kunyingiila kyooso akifiki. Mwanda ubaadi mutuule pa mbalo ya kumpala nyi “kwikala kamonyi” sunga kwekala mpombo ibungi.

9 Lelo, bakwetu balume na bakashi bebungi mbaate kitshibilo ki mumune. Bu kileshesho, mu dingi eumbo bangi Batemwe abaadi bakambile mpombo ya kwedibwa mu lukano bipwa pepi na 20 mwanda wa kupela kutwelakana mu myanda ya ngoshi. Kilumbu kyabo takibaadi kibande kufika ku tumiladi, mwanda mu dyadya eumbo, tabanemekaa matalwa e nao muntu a kupela kukita mwanda aumupelesha kondo kaye k’eshimba. Ku lukano, abaadi bapele bwashi beena bifuko byabo tabafikanga mu kwibatala, na bangi beena lukano babaadi abebakupila na kwibakyengyesha mu mishindo ilekenelekene.

10. Bwakinyi tabitungu kutshina mpombo ayitufwila mu kimpulunkamba?

10 Mu angi ma mbalo bakwetu bakwete kunyingiila mpombo ayibafwila mu kimpulunkamba. Su byabya byakufikila, tokumanga kutshina. Nangushena pabitale Yosefe. Abaadi bamupane ku bupika, kadi Yehowa “nkumukalwila mu mpombo yaye yooso.” (Bik. 7:9, 10) Yehowa mmulombene kukita byabya boobe. Tolubanga shi “Yehowa mmulombene kukalwila bantu balulame ku bitompwanga.” (2 Mp. 2:9) Okyebe kutungunuka na kukulupila mwi Yehowa, na kuuka shi mmulombene kukukalwila mu uno ndumbulwilo a myanda na kukupetesha muwa wa looso mu bukunkushi bwa Bufumu bwaye su? Bino abikukwasha bwa kukulupila mwi Yehowa na kukambila bulwishi n’eshimba dinyingye.​—1 Mp. 5:8, 9.

BULWISHI BUFWAME

11. Bulwishi bwa Satana abumweka na meso na bufwame mbilekene mu mushindo kinyi?

11 Ingi mpombo nyi mbulwishi bufwame. Mmushindo kinyi wabudi bwilekene na bulwishi abumweka na meso? Bulwilshi abumweka na meso bwi nka bu kipapi kikata akipuku mu kibundji na kubuula nshibo yoobe musango umune. Kadi bulwishi bufwame bwi nka bu buswa abulandala kapeela kapeela ku mitshi ya nshibo yoobe mpa na nsaa yayipono. Na dingi, ta mbibofule bwa kushinguula buno bulwishi bufwame nya.

12. (a) Mmayele kinyi amune a ku mayele afwame a Satana, na bwakinyi nyi mayele akata? (b) Mushindo kinyi ubaadi Mpoolo mubofushibwe kwishimba?

12 Satana akumiina kulwisha kipwano kyoobe na Yehowa, ku bulwishi abumweka na meso sunga kulwisha lukumiino loobe kapelakapela na bulwishi bufwame. Amune a ku mayele akata afwame a Satana nyi nkubofushibwa kwishimba. Mpoolo mutumibwa baadi mubofushibwe kwishimba ingi nsaa. (Badika Beena-Looma 7:21-24.) Kadi bwakinyi Mpoolo​—“muntu munyingye” mu kikudi baadi umune a mu kasaka ka bakunkushi bakulu ba mu siekle a kumpala—​eyitamina bu “muntu a malwa”? Mpoolo bakwile shi bapushishe byabya mwanda wa kukutwa kwa kupwidika. Baadi akumiina kukita myanda ibuwa, kadi baadi apusha bungi bukome abumulwisha. Su obe namu okwete kupusha byabya, tomono kuuka kwa shi mpa na batumibwa mbapete nkalakasho i byabya nkulombene nkunyingisha?

13, 14. (a) Nkinyi kikwete kubofusha bafubi b’Efile Mukulu kwishimba? (b) Nnanyi akyebe kulwisha lukumiino lwetu, na mbwakinyi?

13 Ingi nsaa, bakwetu balume na bakashi bebungi ababofushibwaa kwishimba, kwinyongola na kupusha pangi bu bashi na muulo. Bu kileshesho, ungi mbala-mashinda atwitanyina bu Deborah amba shi: “Misusa ibungi, nkwete kunangushena pa kilubilo kinakitshine, nsaa yooso nkwete kwimona bu muntu ebubi ngofu. Nsaa ya nangushena pabitale mwanda ooso wibubi wandi mukite, namono nka bu shi takwi muntu mulombene kunfula dingi, sunga Yehowa.”

14 Nkinyi kikwete kutakula bangi bafubi ba Yehowa ba kishima bu Deborah, mu kubofula kwishimba? Nkulombene kwikala myanda ibungi.  Bangi bakwete kwiyelela abo banabene binangu bibubi na kumona nshalelo abo mu kipaso kibubi. (Mye. 15:15) Bwa bangi, binangu bibubi mbilombene kwikala bya mukumbo wi mu mbidi ukwete kwibakalakasha mu binangu. Sunga mbyabya, abitungu tuukye yawa kwete kufwisha byabya binangu. Nnanyi binyibinyi akumiina shi tubofushibwe ku mashimba na tulekye kufubila Efile Mukulu? Nnanyi akyebe shi wekale wetopeka bu’ye? (Bif. 20:10) Eyendo, nyi Satana. Kushi mpaka, sunga nku bulwishi abumweka sunga bufwame, Satana e nka na lwalwa lukalo​—lwashi twinyongole, tutshimbishe kishima kyetu, na tulekye kufubila Efile Mukulu. Tatukumanga kwidimba, twi mu ngoshi ya mu kikudi!

15. Mushindo kinyi watudi balombene kulesha shi twibate kitshibilo kya kukambila kubofushibwa?

15 Ata kitshibilo kya kushala munyingiile mu ino ngoshi. Ikala na binangu bituule kwifuto dikumpala. Mpoolo baadi mufundjile beena Kidishitu ba mu Kodinto shi: “Tatubofula ku mashimba nya, dingi sunga mbidi yetu ya bu muntu yenda na kubutuka ku kapela kapela, muwa wetu wa munda awikituula kwifuku n’efuku. Mwanda mpombo yetu ya kapindji ka nguba ngipela pa kwiyipwandjikisha na bukata bwa ntumbo ya ikalayika yayitulumbulwila.”​—2 Kod. 4:16, 17.

ELUMBUULE BWA MPOMBO KUBANGA BINOBINO

Beena Kidishitu bakulu na bakinga bakwete kulonga bwa kukalwila lukumiino lwabo (Tala paragrafe 16)

16. Bwakinyi bi na muulo bwa kwilumbuula kubanga binobino bwa mpombo?

16 Anka bu bibatumono, Satana e na “bibembo” bibungi. (Ef. 6:11) Abitungu ooso a kwatudi alonde kudimusha kwi mu 1 Mpyeele 5:9 akwamba shi: “Mushinamineyi, nunyingye mu lukumiino.” Bwa kukita byabya, abitungu tulumbuule binangu n’eshimba dyetu, bwa kulonga kubanga binobino bya kukita myanda ilulame. Bu kileshesho, kumpala kwa kwenda mu ngoshi, kisaka kya basalayi akibandaa kulonga mayele elekenelekene a kulwa ngoshi kumpala kwashi ngoshi ibangye. Bi mumune na kilwilo  kya Yehowa kya mu kikudi. Tatuuku abikyebe kwikala ngoshi yetu mu mafuku aafiki. Byabya, abitungu tukite bukopo bwa kwilumbuula pakuki ndambo a butaale. Mpoolo bafundile beena Kodinto shi: “Etaluuleyi anwe banabene, talayi su nwi mu lukumiino, nwipime’nwe banabene.”​—2 Kod. 13:5.

17-19. (a) Mu mushindo kinyi watudi balombene kwitaluula? (b) Bansongwa mbalombene kwilumbuula bwa kukalwila lukumiino lwabo ku kalasa naminyi?

17 Mushindo umune watudi balombene kutumikila elango dya Mpoolo nyi ngwa kwitaluula atwe banabene ngofu. Eyipushe nkonko bu ino: ‘Neleyaa nteko nsaa yooso su? Nsaa yanfumankanaa na nkalakasho ayifiki kwi bantu betwifunyishe, nakokyelaa Efile Mukulu bu mukunkushi pamutwe pa bantu? Natwelaa mu Bisangilo byooso bya beena Kidishitu? Nakulaa pabitale myanda yandi mukumiine kushi kutshina? Nalekyelaa bakwetu beena Kidishitu bilubilo byabo​—bu byabakwete kundekyela namu byande? Nakokyelaa bakulu ba mu kakongye ketu na baaba abakunkusha kakongye ke mu nsenga ishima su?’

18 Uuka shi ibidi ya ku ino nkonko ngitale kwakula pabitale myanda yatudi bakumiine kushi kutshina na kukambila nkalakasho ayitukila kwi bantu betwifunyishe. Bansongwa be kukita byabya pabakii ku kalasa. Mbalongye bwa kukatusha moo na buufu pabitale lukumiino lwabo. Kadi, bakwete kwakula n’eshimba dinyingye. Mu mikanda yetu mbatuushe malango akumbene kwibakwasha. Bu kileshesho, Réveillez-Vous! a mweshi wa musambo 2009 alesha shi su mwina kalasa noobe bakwipusha shi: “Bwakinyi tanukumiina dilongyesha dya shi bintu byooso mbituukile?” We kumwaluula shi: “Bwakinyi ne na kya kukumiina mu dino dilongyesha? Bena Siyanse tabedikumiinaa nya!” Banambutwile, ikalayi anukitshi bileshesho na bana benu bwashi bekale belumbuule bwa kumona bya kukila na nkalakasho ayitukila kwi balongi nabo ku kalasa.

19 Eyendo, tambibofule bwa kwakula sunga kukita ingi myanda yooso ayitutekye Yehowa. Kunyima kwa kwaluka ku mudimo, twi balombene kupeta lukalakasho lwa kwenda mu bisangilo. Mbilombene kwitwelela bukopo bwa kubuuka ku namashika na kwenda mu mudimo wa bulungudi. Kadi tentekyesha shi: Nsaa ayifiki bitompwanga bibukopo, okekala mwilumbuule bwa kwibikambila su we mupwe kwikala na byubishi bibuwa bya mu kikudi kumpala.

20, 21. (a) Kunangushena pa mulambu wa nkuulo nkulombene kwitukwasha bwa kukambila binangu bibubi naminyi? (b) Nkitshibilo kinyi akitungu kwata pabitale mpombo?

20 Twi kwakula kinyi bwa bulwishi bufwame? Bu kileshesho, mushindo kinyi watudi balombene kukambila binangu bya kubofula? Mushindo umune ukile buwa wa kukita byabya nyi nkunangushena pa mulambu wa nkuulo. Ndjo bibaadi Mpoolo mukite. Ingi nsaa, baadi mwipushe bu​—muntu a malwa. Anka baadi ashinguula shi Kidishitu bafwile, kushi bwa bantu bapwidikye, kadi bwa bantu babi. Na Mpoolo baadi umune a munkatshi mwa bano bantu babi. Kushi mpaka, baadi mufunde shi: “Mwanda muwa wandi nawo mu mbidi yande ne nawo bwa lukumiino lwande mwi mwan’Efile Mukulu munfule aye mwipane bwa mwanda wande.” (Gal. 2:20) Oolo, Mpoolo baadi mukumiine nkuulo. Baadi mushinguule shi uno mulambu ngumutale bupenka bwaye.

21 Uno mweneno umune​—a kumona mulambu wa nkuulo bu kyabuntu kyoobe kikupe Yehowa—​mmukumbene nkukwasha ngofu. Bino tabilesha shi kubofushibwa akukyebe kupwa musango umune nya. Bangi mbalombene kukambila bulwishi bufwame nsaa na nsaa mpa nka na mu ndumbulwilo mupya. Kadi tentekyesha shi: bwedi abebupa baaba abatungunuka na kunyingiila. Tubapu kwisesela pepi ngofu n’efuku dikata adikyebe Bufumu Bw’Efile Mukulu kufwisha kufukama na kufwisha bantu booso basha bulamate ku kupwidika. Byabya twikaleyi na kitshibilo kya kutwela mu bwabwa Bufumu​—sunga mu mpombo ibungi.