Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Oshinkamisha shi we na bya binyibinyi su? Bwakinyi?

Oshinkamisha shi we na bya binyibinyi su? Bwakinyi?

‘Nupatuule’shi nkinyi akikyebe Efile Mukulu; kyakya kibuwa, kyakya kimulongamine, kyakya kipwidikye.’​—LOM. 12:2.

1. Nkinyi kibaadi kikite bakata ba bipwilo bya bwina Nkidishitu bwa kwishina mu mafuku a ngoshi?

EFILE MUKULU akuminaa shi beena Kidishitu ba binyibinyi bende mu kulwa ngoshi na kwipaa bantu ba bingi bisamba? Mu bipwa 100 bishale ndjo kibaadi kikite bantu bebungi abeamba bu beena Kidishitu. Bakata ba beena Katolike abaadi batekyele basalayi na ma mputu aabo mwabi ku ngoshi ibaabadi abalu na beena katolike ba kingi kisamba. Bakata ba beena Mishonyi mbakite dingi nka byabya. Ngoshi ya kabidi ya nsenga ishima ayilesha mushindo wabadi beyipayishene.

2, 3. Mushindo kinyi ubaadi Batemwe ba Yehowa bashale balame bwina Kidishitu bwabo mu Ngoshi ya kabidi ya nsenga ishima na kunyima kwayo, na mbwakinyi?

2 Batemwe ba Yehowa abaadi bakite kinyi mu aa mafuku a ngoshi? Myanda ikitshikye ayilesha shi mbashale balame bwina Kidishitu bwabo kushii kutwelakana mu myanda ya ngoshi. Nkinyi kibaadi kibakwashe bwabadya kushala banyingiile? Kya kumpala abaadi balonde kileshesho na malongyesha a Yesu. Bambile shi: “Abakatundula shi nwi balongi bande, anka ku kifulo kya nwifulena.” (Yo. 13:35) Abaadi dingi abatentekyesha mwiya wi mu mayi abaadi Mpoolo mufundjile Beena Kodinto.​—Badika 2 Beena-Kodinto 10:3, 4.

 3 Beena Kidishitu ba binyibinyi be na kondo k’eshimba kalongyeshibwe na Bible, tabalongaa ngoshi sunga kwiyilwa. Pa mwanda wa kushala balame bwina Kidishitu bwabo, binunu bya Batemwe, bakulu na bakinga, bakashi na balume, mbakyengyeshibwe. Bebungi mbebafubishe midimo i bukopo na kwibeela mu nkano. Mu bukunkushi bwa ba Nazi mu Allemagne, bangi babaadi bayipayibwe. Sunga mbyabadi bakyengyeshibwe ngofu mu Europe, ba Temwe ba Yehowa tambalekye mudimo wabo wa kulungula mukandu wibuwa wa Bufumu bwa Yehowa nya. Mbashale abeukitshi na kishima​—mu nkano, mu mbalo ibaabadi abebafubisha midimo i bukopo na mu bupika. * Kunyima, Batemwe ba Yehowa tambatwelakane mu ngoshi ya bisamba ya mu Rwanda mu 1994. Abaadi dingi bashale kushi kutwelakana mu ngoshi ya beena Balkans na beena Yougoslavie ibaadi ipongoole mase e bungi.

4. Nkinyi akyakula bantu pabitale kupela kwa kutwelakana kwa Batemwe ba Yehowa mu ngoshi?

4 Kupela kwa kutwelakana kwa Batemwe ba Yehowa mu yaaya myanda nkushinkamishe bantu bebungi abebamono mu nsenga ishima shi, mbafule Efile Mukulu na muntu nabo. Mu bingi bishima twi kwamba shi mbaleshe bwina Kidishitu bwa binyibinyi. Kadi, kwi ingi myanda ya mu lulangwilo lwetu ishinkamishe bantu bebungi shi, nsaa yabamono Batemwe ba Yehowa, abamono beena Kidishitu ba binyibinyi.

MUDIMO UKATA WA KULONGYESHA BANTU

5. Nkushintuluka kinyi kukata kubaadi beena Kidishitu ba kumpala bapete?

5 Pababangile mudimo waye, Yesu baadi mushimikye kasele pa muulo winao kulungula kwa mukandu wibuwa wa Bufumu bw’Efile Mukulu. Basangwile balongi 12 bwabadya kutuula kitako kya mudimo wa bulungudi mu nsenga ishima; kunyima, baadi mulongyeshe balongi 70. (Luk. 6:13; 10:1) Baadi mwibalumbuule bwabadya kulungula mukandu wibuwa kwi bangi, kubanga kwi beena Yuuda. Mwanda wa kukanya! Balongi ba Yesu abaadi na kya kwiufisha kwi bantu ba bingi bisamba bashi basadibwe. Bino bibaadi kushintuluka kukata kwi balongi beena Yuuda basha kisumi!​—Bik. 1:8.

6. Nkinyi kibaadi kitume Mpyeele bwa kumona shi Yehowa te na ntondo?

6 Mpyeele mutumibwa baadi mukunkushibwe ku nshibo kwa Korneye, muntu a bingi bisamba shibaadi musadibwe. Kunyima, Mpyeele bamwene shi Efile Mukulu te na ntondo. Korneye na ba mu nshibo yaaye abaadi babatshishibwe. Bwina Kidishitu nkupalakana mu ma mbalo e bungi; bantu ba miilo yooso nkupeta mushindo wa kupusha bya binyibinyi na kwibikumiina. (Bikitshino 10:9-48) Binobino mukandu wibuwa ubaadi upalakane mu nsenga ishima.

7, 8. Mpàngo kinyi yate ndumbulwilo a Yehowa? (Tala kifwatulo ki ku mbangilo kwa mwisambo.)

7 Mu ano etu mafuku, baaba bakwete kukunkunsha ndumbulwilo a Yehowa, bakwete kukwatshishena na kulumbuula na kisumi kyooso mudimo wa kulungula na kulongyesha mukandu wibuwa mu nsenga ishima. Lelo, midiyo mwanda ya Batemwe basha kisumi bakwete kukita mwabo mooso bwa kupalakasha mukandu wa Kidishitu mu ndimi ikile pa 600, ingi ikwete kulombashibwa! Batemwe ba Yehowa abebatundulaa mususa umune ku mudimo wa kulungula mukandu wibuwa ku nshibo na nshibo, na mu miseese, ingi nsaa ku tu mesa twa kutudila mikanda na tu ma shariyo.

8 Bantu abaluula mikanda kukila 2 900 bakwete kulongyeshibwa kalolo bwa kwaluula Bible na mikanda ayipatuula Bible. Mudimo wabo wa kwalula mikanda ta ngwimene penda pa ndimi ikata nya. Bakwete kwitatshisha bwa kwaluula mpa na ndimi ipeela yabash’abauku kwi bantu bebungi, yabakwete kwakula kwi binunu bya bantu. Bu kileshesho, mu Espagne midiyo ya beena Catalogne bakwete kwakula ludimi lwabo lwa  butandwa lwabetamina bu Catalan. Tankukite mafuku ebungi mbabangye dingi kwakula ludimi lwa Catalan kwi ingi ndijmi ayitukila ku lwanka mu Andorre, mu Alicante, mu Îles Baléares na mu Valence. Binobino Batemwe ba Yehowa bakwete kutusha mikanda ayipatula Bible mu ludimi lwa Catalan, na bisangilo bya bwina Kidishitu bikwete kukitshika mu lwalwa ludimi, bikwete kukuma mashimba a beena Catalan.

9, 10. Mbileshesho kinyi abilesha shi ndumbulwilo a Yehowa kwete kwitatshisha bwa nkalo ya mu kikudi ya bantu booso?

9 Ino mpàngo ya kwalula mikanda na kulongyesha bantu mu ludimi lwabo lwa butandwa ikwete kukitshika mu nsenga ishima. Mu Mexique, bakwete kwakula kiina Espagne, kadi bantu bebungi bemushale bakwete kwakula ingi ndimi. Maya ndumune lwa ku yaya ndimi. Filiale a mu Mexique mmutume kisaka kya bantu abalula ludimi lwa Maya bwakidya kushala mu kibundji kyabakula lwalwa ludimi bwabadya kwikala abelupusha na kwilwakula efuku dyoso. Kingi kileshesho nkya ludimi lwa Népali lwabakwete kwakula mu Népal kwi bantu bakile pa midiyo 29. Bakwete kwakula mwanka ingi ndjimi 120, kadi batu bakile pa midiyo ekumi bakwete kwakula ludimi lwa Nepali na bangi bakwete kwilwakula bu ludimi lwa kabidi. Mikanda yetu ayipatuula Bible bakwete kwiyitusha dingi mu lwalwa ludimi.

10 Ndumbulwilo a Yehowa kwete kwata na muulo mudimo wa kulungula mukandu wibuwa wa Bufumu mu nsenga ishima, bikwete kumweneka mu mushindo wakwete kukwatshishena na kisumi kyooso bisaka bibungi bya bantu bakwete kwalula mikanda mu nsenga. Midiyo na midiyo ya ma trakte, broshire, na ma jurnale bakwete kwiyabila bantu mu nsenga ishima. Uno mudimo ukwete kukitshika ku bukwashi bwa bya buntu byabakwete kutuusha kwi Batemwe ba Yehowa, bakwete kulonda eyi dya Yesu dya shi: “Nwi bapete buntu, byabya paanaayi buntu.”​—Mat. 10:8.

Kasaka ka bantu abaluulaa mikanda mu kina Allemagne kya kuushi (Tala paragrafe 10)

Bakwete kutumika na mikanda ya kiina Allemagne kya kuushi mu Paraguay (Tala dingi kifwatulo kya kumbangilo)

11, 12. Mudimo wa kulungula mukandu wibuwa mu nsenga ishima ukite Batemwe, ngutushe bipeta bibuwa kwi bangi naminyi?

11 Bu byabadi beena Kidishitu bepaane, Batemwe ba Yehowa, balungudi na balambukishi ba mukandu wibuwa, mbashinkamishe shi mbapete bya binyibinyi. Nyi bwakinyi bakwete kupalakasha mukandu wibuwa kwi bantu ba angi maumbo, na tubila. Bebungi mbapelepeeshe nshalelo aabo, kulonga lungi ludimi na kwiubidishena na bipikwa bya tungi tubila bwabadya kwipaana mu uno mufubo wi na  muulo ukata wa beena Kidishitu. Uno mufubo wa kulungula mukandu wibuwa na kulongyesha mu nsenga ishima, ngungi mwanda aushinkamisha bantu shi Batemwe ba Yehowa nnaabo balongi ba Kidishitu ba binyibinyi.

12 Batemwe ba Yehowa bakwete kukita byabya byoso mwanda mbashinkamishe shi mbapete bya binyibinyi. Kadi, nkinyi dingi akikuminyisha bantu shi Batemwe ba Yehowa be na bya binyibinyi?​—Badika Beena-Looma 14:17, 18.

AKIBATUMU BWA KWIUKUMIINA

13. Batemwe ba Yehowa bakwete kutungunuka na kulama ndumbulwilo mutookye mu mushindo kinyi?

13 Twibalombene kupeta lwalulo ku kileshesho kya beena Kidishitu ba ano mafuku eetu, be na kushinkamisha kooso shi mbapete bya binyibinyi. Ungi mufubi a Yehowa baapu kukita mafuku e bungi alesha byapushaa shi : “Ndumbulwilo a Yehowa akitaa mwaye mooso bwashi ashale mutookye kushi katoba, sunga byateka bwa kupa muntu elango sunga kumunyoka.” Nkinyi akibakwashaa bwa kulonda yaya miiya? Abalondaa miiya i mu Eyi dy’Efile Mukulu na kileshesho kyabadi bebalekyele kwi Yesu na balondji baaye. Kadi, kwi nka penda kasaka kapeela ka Batemwe ba Yehowa mu ano etu mafuku kabaabadi babingye munkatshi mwa balongi beena Kidishitu mwanda wa kupela kulonda miiya y’Efile Mukulu. Bantu bebungi​—mpa na bangi abaadi abakitshi myanda ishy’ayisangasha Efile Mukulu, kadi bapwe kushintuluka—​be na nshalelo ebuwa na bakwete kutusha kileshesho kibuwa.​—Badika 1 Beena-Kodinto 6:9-11.

14. Nkinyi kikite bantu bebungi babadi batushe mu kakongye, na mbipeta kinyi bitukye?

14 Twi kwamba naminyi pabitale baaba booso babadi batushe mu kakongye bwa kukutwa kukokyela bukunkushi bwa mu Bifundwe? Bantu binunu mbelangye ku mashimba bwa milwisho yaabo na kwalukiila dingi mu kakongye. (Badika 2 Beena-Kodinto 2:6-8.) Bu byabakwete kulonda miiya ya mu Bible bwayidya kukunkusha mwikelo wabo, bakwete kulama kakongye ka beena Kidishitu bwakadya kushala keselele na ka kutudila lukulupilo. Mu kwilekeena na beena bipwilo bi bungi abakimbi bwashi balonde byabakumiina​—Batemwe ba Yehowa bakwete kulonda miiya y’Efile Mukulu—​na byabya abishinkamisha bantu bebungi shi be na bya binyibinyi.

15. Nkinyi kibaadi kishinkamishe ungi mukwetu mulume shi e na bya binyibinyi?

15 Bwakinyi bangi Batemwe bapwe kunyinga abakumina shi mbapete bya binyibinyi? Ungi mukwetu mulume e mu bipwa 50 apatuula shi: “kubanga nka ku bukinga bwande naadi nauku shi lukumiino lwande ndwimene pa ino myanda isatu ikata: (1) Efile Mukulu e kwanka; (2) mmufundishe Bible ku bukome bwa kikudi kyaye; (3) kwete kukwasha na kwelela kakongye ka Batemwe ba Yehowa myabi lelo uno. Bu binaadi mulongye munda mwa bipwa bibungi, naadi natompo kutaluula efuku dyoso yaya myanda na kwiyipusha su nki na lukumiino mu yanka. Byabya bishinkamiisho bibaadi abitama ngofu kunyima kwa kipwa kyooso, bibaadi abinyingisha lukumiino lwande na kushinkamisha shi, naadi mupete bya binyibinyi.”

16. Nkinyi kibaadi kishinkamishe ungi mukwetu mukashi shi e na bya binyibinyi?

 16 Ungi mukwetu mukashi abadi bebakile kwete kufuba ku biro byetu bikata mu New York alesha pabitale ndumbulwilo a Yehowa shi: “Ndumbulwilo a Yehowa e nka penda bupenka bwaye kwete kulungula eshina dya Yehowa. Bino mbilombane bwashi eshina dy’Efile Mukulu dikale misango 7 000 mu Bible! Nkwete kusangeela kunyingishibwa kwi mu mukanda wa 2 Myanda 16:19; awamba shi: ‘Yehowa amonaa abikitshika mbalo yooso pa nsenga ishima, bwa kunyingisha bano batuule lukulupilo lwabo mwadi.’” Atungunuka na kwakula shi: “Bya binyibinyi mbindeshe mushindo wandya kutuula eshimba dyande dyooso mwi Yehowa, mwanda mulombene kunyingisha. Kipwano kyande na Yehowa ki na muulo ukata kwandi. Na nkwete kusangeela mudimo wa Yesu wa kutusha kyukilo ky’Efile Mukulu bwa kidya kunyingisha.”

17. Nkinyi kibaadi kishinkamishe ungi muntu shakuminaa shi efile mukulu te kwanka, bwakinyi?

17 Ungi muntu baadi apele shi Efile Mukulu te kwanka amba shi: “Bipangwa mbishinkamishe shi Efile Mukulu akumiina shi bantu bekale na muwa na tatadiila shi makyenga atungunukye bwa looso nya. Dingi, bu bi bantu ba mu nsenga abende na kusabuula Efile Mukulu, bafubi ba Yehowa bakwete kutama mu lukumiino, katshintshi na kifulo. Kikudi kya Yehowa nyi kikwete kukwasha bafubi baaye ba ano mafuku.”​—Badika 1 Mpyeele 4:1-4.

18. Mushindo kinyi opusha pabitale myanda yabadi baleshe kwi bangi bakwetu balume babidi?

18 Ungi Temwe a Yehowa a mafuku e bungi alesha akimushinkamishaa bwa kukumiina shi byalambukishaa mbya binyibinyi, akula shi: “Kulonga kwande munda mwa bipwa bibungi nkushinkamiishe shi Batemwe mbakite bukopo bwibungi bwa kwalukiila ku lulangwilo lubaadi nalo beena Kidishitu ba mu siekle a kumpala. Nemumone’mi nabene buumune bwi munkatshi mwa Batemwe ba Yehowa mu nsenga ishima. Binyibinyi bya mu Bible mbimpe muloo na myabi ibungi.” Pabaabadi bepushe ungi mukwetu mulume e na bipwa bikile pa 60 bwadya kulesha kibaadi akimushinkamiisha shi mmupete bya binyibinyi, baadi muleshe pabitale Yesu shi: “Twibalongye kalolo nshalelo na mudimo wa Yesu na tubafiki mu kukumiina kileshesho kyaye. Twibashintuule nshalelo eetu bwa kwisesela peepi n’Efile Mukulu kukiila kwi Yesu. Twibafikye mu kukumiina mulambu wa nkuulo wa Yesu bu kipandjilo. Na atuuku shi baadi musangukye ku bafwe. Twi na bukamonyi bwa bantu bamone wawa mwanda.”​—Badika 1 Beena-Kodinto 15:3-8.

NKINYI KYATUDI BALOMBENE KUKITA NA BYA BINYIBINYI?

19, 20. (a) Mbushito kinyi bubaadi Mpoolo mushinkamishe kakongye ka mu Looma? (b) Bu byatudi beena Kidishitu, twi na kineemo kinyi?

19 Bu byatudi beena Kidishitu bafule muntu n’etu, tatwi balombene kulama kyukilo kyetu kya bya binyibinyi penda bwetu’twe banabene nya. Mpoolo baadi munangushene na bakwabo beena Kidishitu ba mu kakongye ka mu Looma shi: “Su mukanwa moobe osokola’shi Yesu nyi mMwanana, na su mwishimba dyobe okumiina shi Efile Mukulu mmumusangushe ku bafwe, okapanda. Mwanda kukumiina mwishimba dyoobe akufwisha mu bululame, dingi kubwela mukanwa moobe lwalwa lukumiino akufishanaa ku kipandjilo.”​—Lom. 10:9, 10.

20 Bu byatudi bepaane bu Batemwe ba Yehowa, twi bashinkamishe shi twi na bya binyibinyi na atwiuku kineemo kyetu kyatudi nakyo kya kulongyesha bangi mukandu wibuwa wa Bufumu bw’Efile Mukulu bukwete kumunana. Nsaa yatukwete kukita mudimo wetu wa bulungudi, twikaleyi na kitshibilo kushi penda kya kulongyesha bangi abyakula Bible, kadi, twibashinkamishe dingi shi twi na bya binyibinyi.

^ par. 3 Tala mukanda wa Les Témoins de Jéhovah : Prédicateurs du Royaume de Dieu, esaki 191-198, 448-454.